12_pazdziernik_front_2

Często młodzi rodzice mówią, że na Litwie mieć dziecko to luksus Fot. Marian Paluszkiewicz

Często młodzi rodzice mówią, że na Litwie mieć dziecko to luksus Fot. Marian Paluszkiewicz

Często młodzi rodzice mówią, że na Litwie mieć dziecko to luksus Fot. Marian Paluszkiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.