0
Informacja dla pasażerów


Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, iż od 1 lipca br. na mocy decyzji Samorządu Miasta Wilna zostanie wycofany kurs autobusu 77. Dużą Rzeszę i okoliczne wsie będzie obsługiwał podmiejski autobus rejonu wileńskiego. Rozkłady jazdy nie ulegną zmianie.

Ceny biletów ustalane są na podstawie Uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-75 z dnia 27 lutego 2009 r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą – 0,19 Lt za przejechany kilometr. Jeśli odległość poza obrębem miasta nie przekracza 5 km, bilety będą kosztowały 1,20 Lt. Cena biletu na terytorium miasta Wilna będzie wynosiła 1,80 Lt. Jednorazowe lub imienne bilety miesięczne miasta Wilna nie obowiązują w podmiejskich autobusach.

Pasażerowie mają prawo do zniżek przewidzianych w Ustawie o zniżkach transportowych Republiki Litewskiej (Žin., 2000, Nr. 32-890). Na mocy uchwały Rady Samorządu nr T3-392 z dnia 19 grudnia 2008 r. emerytom przysługuje dodatkowa zniżka. Mogą oni korzystać z 50% zniżki podczas przejazdu w dni świąteczne oraz niedziele.

Uczniowie szkół ogólnokształcących, placówek nauczania zawodowego oraz nieformalnych placówek oświatowych, którzy mieszkają na wsi i w miasteczkach do 1 września mogą zwracać się do administracji swych szkół w sprawie wpisu na listy uczniów przewożonych oraz w sprawie biletów miesięcznych. Po otrzymaniu imiennych biletów miesięcznych uczniowie mieszkający na wsi oraz w miasteczkach w dniach pracy będą przewożeni nieodpłatnie (na odległość do 40 km), do szkoły i z powrotem (na bilecie wskazane będą przystanki), autobusami regularnej komunikacji podmiejskiej. Cenę biletu dla przewoźników rekompensuje ten samorząd, na terytorium którego znajduje się szkoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.