3
Jubileusz Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego

Prezes AWPL, poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski składa jubileuszowe życzenia Fot. archiwum ASRW
image-6964

Prezes AWPL, poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski składa jubileuszowe życzenia Fot. archiwum ASRW

W ubiegły piątek, 6 listopada, Ośrodek Kultury w Niemenczynie był wypełniony nie artystami i zespołami, jak to zazwyczaj bywa, lecz młodymi sportowcami. Goście zebrali się z okazji obchodów jubileuszu pięciolecia Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Na imprezę przybyli przedstawiciele po­szczególnych olimpij­skich dziedzin sportowych z ponad dziesięciu miejscowości rejonu wileńskiego. Święto zaszczycili swą obecnością ho­norowi goście: przewodniczący AWPL, poseł Parlamentu Euro­pejskiego Waldemar Tomaszew­ski, poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Kar­pavičienė, Stanisław Adamaitis oraz Zygmunt Żdanowicz, redaktor „Tygodnika Wileńsz­czyzny”, dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska, zastępca dyrektora administra­cji Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Lilia Andruszkiewicz, główny specjalista Wydziału Oświaty Valentina Kvaraciejienė, pre­zydent Związku Biatlonowego Litwy Arūnas Daugirdas, se­kretarz generalny Litewskiego Narodowego Stowarzyszenia Narciarskiego Jakow Gim­bicki, prezydent Litewskiego Związku Hokeju na Trawie Leonardas Čaikauskas, starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz, starosta gminy Nie­menczyn Eduard Puncewicz, dyrektor Gimnazjum im. Ferdy­nanda Ruszczyca w Rudominie Żaneta Jankowska, dyrektor Szkoły Średniej w Awiżeniach Waleria Orszewska, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz, zastępca dyrektora Szkoły Średniej w Zujunach Aurelia Bortkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Gie­dymina w Niemenczynie Ro­mualdas Sakalauskas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mościsz­kach Waldemar Klimaszewski, dyrektor Ośrodka Kultury w Niemenczynie Antoni Szostko, dyrektor Etnograficznego Mu­zeum Wileńszczyzny w Niemen­czynie Algimant Baniewicz.

Narciarze i biatloniści życzą Marianowi Kaczanowskiemu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy Fot. archiwum ASRW
image-6965

Narciarze i biatloniści życzą Marianowi Kaczanowskiemu kolejnych sukcesów i dalszej owocnej pracy Fot. archiwum ASRW

Uroczystość rozpoczęto od tańca zespołu „Dolina” pod kierownictwem J. Dąbrowskiej, przedstawiającego rywaliza­cję na arenie sportowej. Jako pierwszy zabrał głos dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski. W swym przemó­wieniu wspomniał o trudnych początkach powstania szkoły, o „męczącym” wspinaniu się po szczeblach zwycięstw ku przy­znaniu szkoły jako godnego ry­wala sportowego. Mówił o tym, jak przed pięciu laty najbardziej energiczni i wykwalifikowani trenerzy, nieugięci entuzjaści różnych dyscyplin sportowych, założyli trwały fundament dzi­siejszej szkoły sportowej.

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Lucyna Kotłowska, Lilia Andruszkiewicz, Valentina Kvaraciejienė nie szczędzili pochwał i ciepłych słów jubilatom Fot. archiwum ASRW
image-6966

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Lucyna Kotłowska, Lilia Andruszkiewicz, Valentina Kvaraciejienė nie szczędzili pochwał i ciepłych słów jubilatom Fot. archiwum ASRW

Dyrektor szkoły ciepłymi słowami wspominał pierwszych rycerzy okrągłego stołu szkoły, którzy podjęli się trudnej misji i w iście spartańskich warunkach rozpoczęli swą pracę, a byli to: Feliksas Paškevičius (hokej na trawie), Raimonda Juchnevi­čienė (lekka atletyka), Miro­sław Leszczewski (strzelectwo), Jekatierina Żurawlowa (piłka nożna dziewcząt), Waldemar Szumski (siatkówka dziew­cząt), Kęstutis Vielikianecas (lekka atletyka), Borysas Jur­kaitis (tenis stołowy), Artūras Orlovas (tenis stołowy), Daiva Morkūnienė (sport orientacyj­ny), Rūta Čaikovskienė (sport orientacyjny), Nikodemas Ra­kelis (koszykówka), Ludwik Adamowicz (siatkówka), Wła­dysław Rusieckij (piłka nożna), Marius Grava (piłka nożna).

Administracja Szkoły Sportowej Samorządu Rejo­nu Wileńskiego z głębokim szacunkiem dziękowała pani mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, radnym, dyrektorowi administracji Lucynie Kotłow­skiej, kierownikowi oświaty rejonu Lilii Andruszkiewicz, kierownikowi Wydziału Kul­tury, Sportu i Turystyki Samo­rządu Edmundowi Szotowi. Szkoła Sportowa miała możli­wość w szczególny sposób po­dziękować przewodniczącemu AWPL, posłowi Parlamentu Europejskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu oraz posłowi na Sejm RL, przewodniczące­mu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL Jarosławowi Narkiewiczowi, głównemu ini­cjatorowi założenia Samorzą­dowej Szkoły Sportowej — za okazaną finansową i moralną pomoc.

Przybyli na święto goście Fot. archiwum ASRW
image-6967

Przybyli na święto goście Fot. archiwum ASRW

Przybyli goście nie szczę­dzili pochwał i ciepłych słów wdzięczności sportowcom re­jonowej szkoły sportowej, ich trenerom oraz władzom rejono­wym za tak aktywne pielęgno­wanie pięknej idei sportowej.

Waldemar Tomaszewski po raz kolejny nie odmówił pomo­cy i sfinansował jubileuszowe wydanie specjalnej książki o osiągnięciach szkoły, która jest swoistym sprawozdaniem 5-let­niej pracy.

Arūnas Daugirdas prezentuje strzelbę dyrektorowi szkoły Fot. archiwum ASRW
image-6968

Arūnas Daugirdas prezentuje strzelbę dyrektorowi szkoły Fot. archiwum ASRW

Przedstawiciele poszczegól­nych związków sportowych cie­szyli się, że szeregi olimpijskich dyscyplin sportowych zasilają się utalentowaną młodzieżą z rejonu wileńskiego. Prezes Li­tewskiego Związku Hokeju na Trawie Leonardas Čaikauskas wręczył piękne okazjonalne kije do gry hokejowej Wal­demarowi Tomaszewskiemu, Marianowi Kaczanowskiemu oraz legendarnemu trenerowi Feliksasowi Paškevičiusowi. Przewodniczący Litewskiego Związku Biatlonowego Arūnas Daugirdas sprezentował szkole najnowszą strzelbę biatlonową firmy „Larsen”.

Obecni na uroczystości goście mogli obejrzeć wysta­wę medali i pucharów zdoby­tych przez Szkołę Sportową. Na specjalnie przyszykowa­nych z tej okazji stoiskach go­ście zapoznali się z inwenta­rzem, ubraniem i akcesoriami sportowymi.

Codzienność sportowca została przybliżona zebranym zawdzięczając specjalnie opra­cowanemu z tej okazji przez Pawła Dąbrowskiego pokazo­wi zdjęć i filmu o działalności Szkoły Sportowej.

Młodzi sportowcy czytają o sobie w książce Fot. archiwum ASRW
image-6969

Młodzi sportowcy czytają o sobie w książce Fot. archiwum ASRW

Program jubileuszu uwień­czyły wyróżnienia najlepszych sportowców szkoły za dobre wyniki w zawodach republi­kańskich i międzynarodowych. Młodzi mistrzowie i mistrzynie zostali uhonorowani dyplo­mami mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, kierownika Wy­działu Oświaty Samorządu oraz dyrektora Szkoły Sportowej.

Niespodzianką był występ narciarza biatlonisty z Bujwidz Rafała Mikielewicza. Wykonał on, grając na gitarze, piękną piosenkę w języku polskim. Je­go występ wzruszył publiczność, a Rafał, z kolei, udowodnił, że prawdziwi sportowcy to ludzie o wszechstronnych talentach i zdolnościach. W ciągu całej imprezy dyrektor Szkoły Spor­towej usłyszał wiele ciepłych słów. Najodważniejsi ze wszyst­kich sportowców byli jednak narciarze i biatloniści, którzy wyszli na scenę i wypowiedzieli szczere życzenia płynące z serc. Nic dziwnego, przecież na co dzień Marian Kaczanowski jest prawdziwym aniołem stróżem zimowych sportów w rejonie wileńskim.

Po zakończeniu świątecz­nego programu na sportowców czekały słodki poczęstunek oraz zabawa dyskotekowa. Go­ście honorowi prowadzili roz­mowy i dzielili się wrażeniami przy kawie.

Administracja Szkoły Spor­towej Samorządu Rejonu Wi­leńskiego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i prze­prowadzenia święta.

3 odpowiedzi to Jubileusz Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego

 1. Adam81w mówi:

  Napiszcie coś i zajmijcie sie klubem Polonia Wilno. Czy on dalej gra w lidze?

  Niedawno reaktywowała się Pogoń Lwów. Ludzie się organizują. Ja chętnie pomógłbym także i Polonii Wilno.

  Bardzo proszę o informacje jaki jest stan obecny Polonii Wilno.

 2. Polak mówi:

  Kolejna popijawa samorządowcow rejonu Wilenskiego z Tomaszewskim na czele w dobie kryzysu,sam gram,sam tancuję,wstyd i tylko,ale co wyborcy mogą powiedziec i zrobic,kiedykolwiek to będzie ostatnie wieczerze.

 3. Iks mówi:

  Dygnitarze samorządowi znow mają okazję do wypicia kilku galonow alkoholu,tak trzymac i więcej takich imprez,podatnik jest glopi,sluzy tylko do glosowania , a od wypicia jestem Ja,urzędnik sqmorządowy.Niech zyją glopcy.,….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.