20090804-wer2

Nieograniczony jest świat dziecięcej fantazji — świadczyły o tym także stroje wykreowane samodzielnie przez uczniów Letniej Szkoły Artystycznej. Wspólne zdjęcie do albumu poplenerowego Fot. Teresa Markiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.