20091110-szw

Szczątki Juliana Szweda spoczną na wieczystej kwaterze na wojskowym cmentarzyku na Rossach Fot. Witold Janczys

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.