557
Wybory uzupełniające do Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”