X
  Categories: W kraju

Kontrowersje wokół pochodu 9 maja

Związek Rosjan Litwy, który 9 maja, w 65. rocznicę zwycięstwa Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami, zamierzał zorganizować pochód centralną ulicą Wilna — aleją Giedymina, po interwencji litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w samorządzie postanowił zmienić trasę marszu.

— 9 maja zamierzaliśmy iść aleją Giedymina, ku placowi Katedralnemu. Jednak jak się okazało, właśnie w tych samych dniach, odbywa się święto Dnia Europy i jego organizatorzy wyprzedzili nas, podając do samorządu prośbę o zorganizowanie go na alei Giedymina — powiedział „Kurierowi” Siergiej Dmitrijew, przewodniczący Związku Rosjan Litwy. Dmitrijew twierdzi, że interwencja litewskiego MSZ w samorządzie nie wpłynęła na zmianę trasy „Marszu Pokoju”.

Tymczasem jednak na stronie internetowej litewskiego MSZ-u ukazał się komunikat, w którym ministerstwo zwraca się do samorządu z prośbą o wyznaczenie innej trasy dla uczestników „Marszu Pokoju”. W komunikacie mówi się, że na Litwie zgodnie z ustawą świątecznych dni, dzień pamięci ofiar II Wojny Światowej na Litwie jest obchodzony 8, a nie 9 maja. Ministerstwo również zaznacza, że 9 maja na Litwie ogłoszono Dniem Europy. Uroczystości z okazji Dnia Europy na Litwie są obchodzone od 7 do 9 maja i jedną z najbardziej znanych i lubianych przez turystów oraz mieszkańców stolicy świątecznych imprez tych obchodów jest kiermasz na alei Giedymina.

Poza tym litewski MSZ zaznacza, że „ze względu na to, że dzień 9 maja, w niektórych krajach zwany Dniem Zwycięstwa na Litwie jest odbierany bardziej niż dwuznacznie, pochód przez centrum Wilna organizowany przez Związek Rosjan Litwy, może zostać negatywnie odebrany w naszym społeczeństwie. Na skutek czego, może to sprowokować różnorodne akcje protestu i poważnie zaszkodzić organizowanym już od 6 lat kiermaszom z okazji dnia Europy.

" Witold Janczys : ."

View Comments (57)

 • post 45 : stanowczo protestuję , przeciwko tej prowokacji . Kto na tym forum okazał nienawiść dla Litwy , może tylko Vidoq i jemu podobni prowokatorzy ? Szanujemy i kochamy Litwę , jako kraj ojczysty , nasze protesty są kierowane tylko przeciwko pogwałcaniu naszych praw . Praktycznie nie widziałem tu jakiegoś komentarza , który był by skierowany przeciwko jakimś litewskim aspiracjom czy to na Litwie , w Polsce , czy całym świecie . Akurat strona litewska na tym forum wyraża nienawiść zakazując nam naszych gwarantowanych przez demokrację praw , bo my prosimy o swoje , a nie protestujemy przeciwko temu , że Litwini w Polsce już to mają , o czym nam tu nawet marzyć nie wolno . Całkiem przeciwnie , nawet popieramy dążenia Litwinów , ale to ,że domagamy się swoich praw , ktoś kwalifikuje jako nienawiść do Litwy .

 • post 45 : twoja retoryka była opracowywane już na wyższym szczeblu szkolenia prowokatorów , bo określenie : "Litwa regionem wielkiego państwa polskiego " może zrobić wrażenie , tylko że wyskoczyłeś z tym określeniem sam , nikt tu podobnej myśli nie wygłaszał , była mowa tylko o tym , że Litwa nigdy nie była sama , nie jesteśmy ani przybyszami , ani okupantami , więc nam też coś się należy . Na danym etapie jest realizowana polityka w stylu Litwa dla Litwinów , pozbawiająca rdzennych ( podkreślam RDZENNYCH ) mieszkańców ich praw , a ty tu mi wyjeżdżasz z jakimiś zaściankowymi skojarzenaimi , które już od nie pamiętnych czasów odeszły do lamusa .

 • "więc nam też coś się należy"

  co należy? Swą nazwę Vilnius wzięło od nazwy rzeki Vilnia. Nazwa tej dość bystrej rzeki pochodzi prawdopodobnie od słowa „fala“ — w języku litewskim „vilnis“.

  jesteśce przybyszami i na danym etapie jest realizowana polityka w stylu Wilno dla Polaków

 • Do 50 : A nazwa Mississippi jest indiańska. Manhattan również. Wszyscy anglofoni w USA to przybysze. Zgodnie z wasza doktryną, należało by usunąc ich z Ameryki albo przerobić na Irokezów lub Siuksów. Przymusowo !
  A tak w uzupełnieniu : Dlaczego siejecie taką debilną propagandę ? Na nic więcej was nie stać ?

 • 50 , podałeś przykład słowiańskiej tolerancji , bo w dawnej Litwie , czyli Wielkim Księstwie Litewskim , nigdy język litewski nie był państwowym , ale lubiono plemiona koczownicze , tolerowano ich gwarę i przyjmowano od nich nawet nazwy własne .
  A poważnie , to spychasz dyskusję do dziecinnego poziomu , no to masz tobie taką samą odpowiedź . Wystarczyło by na Litwie po prostu przestrzegać praw człowieka i nie było by głupich przekomarzenek .

 • Vilnius to kolebką państwa litewskiego i krawędź narodu litewskiego. To litewskie etnograficzne ziemi i Vilnius - stolica dawnej Litwy. Swą nazwę Vilnius wzięł od nazwy rzeki Vilnia. Nazwa tej dość bystrej rzeki pochodzi prawdopodobnie od słowa „fala“ — w języku litewskim „vilnis“.Litwini mówią własnym językiem. Przodkowie dzisiejszych Litwinów były prawowici właściciele Vilniusa. Jeżeli więc jeszcze w w. XVIII okolice Vilniusa były litewskie, to tembardziej musiały one być takiemi w wieku poprzednim. Ludność litewska zajmowała całe powiaty. Tak zwana Ruś Czarna, obejmująca późniejsze województwo Nowogródzkie oraz powiat Grodzieński jest krainą etnograficznie litewską. Osadnictwo litewskie sięgało w czasach przedhistorycznych daleko po za granice teraźniejszej Litwy etnograficznej, na to mamy dowody w nazwach rzek i jezior. Litwa etnograficzna była niewątpliwie najważniejszą dzielnicą państwa; tam się znajdowały oba grody stołeczne—Vilnius i Trakai. Przypuszczając nawet, że w Wielkim Księstwie Litewskim powiaty litewskie były silniej pociągane do służby wojskowej, niż ruskie, uwzględniając dalej tę okoliczność, iż włoście naddnieprzańskie miały słabo rozwiniętą własność bojarską, a więc dostarczały mniej żołnierza, niż rdzennie litewskie, wreszcie przypuszczając pewien naddatek ludności ruskiej z powodu znajdowania się w części ruskiej dwu księstw dzielnicowych - Słuckiego i Mscisławskiego, których kontyngensy nie są objęte naszym rachunkiem - będziemy musieli jednak przyznać, że ludność litewska była liczniejszą w ściślejszem wielkiem księstwie, niż ruska. Wynik ten, tak różny od dotychczasowych poglądów na skład etniczny ludności wielkiego księstwa, czyni zrozumiałą przewagę polityczną żywiołu litewskiego nad ruskim, zaznaczającą się wyraźnie w dziejach litewskich. Zgodnie ze źródłami za Litwę ściślejszą w XV - XVI wieku należy więc przyjąć: dwa 'województwa etnicznie litewskie — wileńskie i trockie, Brasław, Mińsk, Nowogródek z tzw. Rusią Czarną (Wołkowysk, Słonim, Kamieniec) i Grodno. Granice „Lithuania Propria", dające się określić na podstawie źródeł z XV - XVII wieku, odpowiadają niewątpliwie granicom państwa litewskiego (ustalonym za Mendoga), które stało się jądrem przyszłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Proces polonizaicji szczególnie przybrał na sile w XIX wieku, po utracie przez Litwę niepodległości (w 1795 r.). Polonizacja Litwinów na kresach litewskiego terytorium etnograficznego, a także w głębi rdzennej ziemi litewskiej, prowadzona była głównie poprzez katolickie duchowieństwo (w większości polskiego pochodzenia) a także rodzimą szlachtę, która najwcześniej (XVII - XVIII w.) uległa polskim wzorcom kulturalnym. W toku wielowiekowego procesu rutenizacji i polonizacji litewskość na swoich wschodnich kresach poniosła straty ogromne i właściwie w dużej mierze nieodwracalne. Litewskie odrodzenie narodowe (około 1880 - 1938) nie zdołało zahamować polonizacji, jednak wywołało ono zjawisko postępującego narodowego samookreślenia się ludności (nawet nastrojów nacjonalistycznych), zwłaszcza ludu, dotąd uważającego się za „tutejszych". Pod koniec 1920 doszło do konfliktu polsko-litewskiego, następnie Polska rozpoczyna okupację Litwy i gen. Lucjan Żeligowski wkracza na Litwę i zajmuje Vilnius. Rozpoczęła się polska kolonizacja i Rozpoczęła się powtórna polonizacja. Dzisiaj, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie prowadzi kampanie propagandowe za polonizację Litwy Wschodniej i wymierzone w Litwę i jej historię.

  Bardzo zalostne, to jest proponowanie destrukcji i chaosa pod przikryciu “walki o prawa”, na danym etapie jest realizowana polityka w stylu 'Wilno dla Polaków'

 • 53 , to taki litewski odpowiednik Henryka Sienkiewicza :)
  Ciekaw jestem , to pisało dziecko , czy osoba dorosła ?

 • ja popieram paradę 9 maja, w końcu to historia i jak ludzie chcą to niech sobie idą. Nie popieram parady sodomitow to dopiero zboczenie zezwolic sodomitom wypromowywać swoje zboczenia...jak do tego doszlo na Litwie...porażka

 • żal mi go, to ostatnie podrygi Prusów, Jaćwingów i Litwinów, nazywa się to w psychiatrii - samobójcze tendencje narodu litewskiego!!!

 • ad vocem - 14. ; źródła są bezlitosne : w wymordowaniu Żydów udział mieli niemal wyłącznie Litwini (z upoważnienia i pod komenda niemiecką). Doświadczenie kontynuowali w dalszym ciągu na Mińszczyźnie dokąd Niemcy skierowali specjalny egzekucyjny batalion litewski. Wymordowali mińskie getto oraz cały szereg gett w terenie. Por. Grażyna Lipińska "Jeśli zapomnę i nich ..." Paryz 1988.
  Zbrodnia Ponarska jest bezdyskusyjna.

1 2 3 6