42
Zjazd MIDAS w Wilnie — już za tydzień

W przyszły piątek, 7 maja, zostanie otwarty dziesiąty już Zjazd MIDAS (Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy), który w tym roku odbędzie się w Wilnie. MIDAS, zrzeszający blisko trzydzieści dzienników mniejszości z całej Europy, w tym roku obchodzi także dziesięciolecie istnienia.

Towarzysząca Zjazdowi konferencja co roku staje się przestrzenią, w której goszcząca Zjazd mniejszość ma okazję zaprezentowania zgromadzonym swoich osiągnięć i problemów. Nie inaczej będzie i tym razem — zostaną omówione problemy polskiej oświaty na Litwie, finansowania mediów mniejszości, przestrzegania przez Litwę umów międzynarodowych i zgodności z nimi prawa lokalnego. Dla porównania zaprezentowane zostaną standardy ochrony mniejszości narodowych w państwach Europy Zachodniej.

Na zamkniętej gali zostaną także wręczone prestiżowe nagrody dla dziennikarzy — Nagroda MIDAS i Nagroda Otto von Habsburga (fundowana przez żyjącego wciąż syna ostatniego cesarza Austro-Węgier, jednego z twórców idei jednoczenia Europy). Nagroda MIDAS wręczana jest dla dziennikarzy gazet, zrzeszonych w Stowarzyszeniu, którzy odznaczają się szczególną dbałością o wysokie standardy dziennikarskie w naświetlaniu kwestii ochrony mniejszości i wielokulturowości. Z kolei Nagrodą Otto von Habsburga nagradzani są dziennikarze mediów niemniejszościowych, zajmujący się tematyką ochrony mniejszości i różnorodności kulturowej w kontekście integracji europejskiej.

42 odpowiedzi to Zjazd MIDAS w Wilnie — już za tydzień

 1. referaty mówi:

  z referatami programowymi wystapia: zinkevicius, garsva, azubalis, w sekcjach beda przewodzic songaila, kupcinskas? Poprzeczka ustawiona wysoko

 2. Kmicic mówi:

  Świetnie, że do Wilna zawitał właśnie jubileuszowy, dziesiąty zjazd.To 10 lat temu litewski sejmas ratyfikował Ramową Konwencję o Ochronie Mniejszości Narodowych, a 15 lat temu Republika Litewska zobowiązała się do przestrzegania Traktatu Polsko-Litewskiego.
  Same jubileusze.
  Obwożącym uczestników zjazdu po Wilnie, pewnie będzie Pan Zygmunt Marcynkowski, którego litewskie władze prześladują za umieszczenie dwujęzycznych nazw miejscowości na busach 😀

 3. Czesław57 mówi:

  Nadarza się piękna okazja, by przybyłym na konferencję dziennikarzom udostępnić przetłumaczony na angielski, niemiecki, francuski , hiszpański i włoski ostatni wywiad ministra Azubalisa z prośbą, by w Europie nagłośnili litewski sposób podejścia do mniejszości narodowych. Swoją drogą, tym wywiadem lepszej przysługi nie mógł minister sprawić Polakom z Lityw…

 4. Czesław57 mówi:

  w ostatnim poście i zdaniu winno być ” z Litwy” (ot, złośliwa literówka)

 5. ViP mówi:

  Uważam, że organizacja zjazdu w Wilnie, powierzenie jej Kurierowi Wileńskiemu7, to ogromna nobilitacja tego dziennika, srodowiska, a także Polakó mieszkających w Litwie. Wyrażam przekonanie, ze wypracowyny protokoł zostanie przekazany tam gdie trzeba, tzn. do UE, władz litewskich, a t5akże nagłosniony w mediach Europy.
  To co “wyrabia” mniejszość litewska , ta wybitnie nazistowsko-nacjonalistyczna, a wierzę że większość Litwinów jest jednak inteligentna, to aż prosi o pomstę do Nieba. Nie wierzę by Litwa dała się i tym razem “wyautować”.

 6. tomasz mówi:

  do ViP: Będziesz?

 7. Kmicic mówi:

  Czesław57:
  ostatnia wypowiedż MSZ będzie bardzo interesująca dla uczestników zjazdu. Mamy jeden problem, podobnych materiałów jest tak dużo, że nie wiemy, które wybrać. Samych najważniejszych starczyło by na kilka dni lektury(bez omawiania).

 8. ViP mówi:

  Do Tomasz
  Chciałbym, ale w tym czasie starosta Niemenczyński będzie podpisywał umowę partnerstwa samorządowego z wójtem gminy Gniewino k. Gdańska. Gniewino to jedna z bogatszych gmin w RP i ma czym zainponować i czego nauczyć, ( to po drugiej stronie jez. Żarnowiec będzie polska elektrownia atomowa).
  Odpuszczam sobie nawet wyjazd na 9 maja do Moskwy, choć zaproszenie przyszło …. z Kremla.
  Pozdrawiam

 9. Lustereczko Polskie w Wilnie mówi:

  Vilnius to kolebką państwa litewskiego i krawędź narodu litewskiego. To litewskie etnograficzne ziemi i Vilnius – stolica dawnej Litwy. Swą nazwę Vilnius wzięł od nazwy rzeki Vilnia. Nazwa tej dość bystrej rzeki pochodzi prawdopodobnie od słowa „fala“ — w języku litewskim „vilnis“.Litwini mówią własnym językiem. Przodkowie dzisiejszych Litwinów były prawowici właściciele Vilniusa. Jeżeli więc jeszcze w w. XVIII okolice Vilniusa były litewskie, to tembardziej musiały one być takiemi w wieku poprzednim. Ludność litewska zajmowała całe powiaty. Tak zwana Ruś Czarna, obejmująca późniejsze województwo Nowogródzkie oraz powiat Grodzieński jest krainą etnograficznie litewską. Osadnictwo litewskie sięgało w czasach przedhistorycznych daleko po za granice teraźniejszej Litwy etnograficznej, na to mamy dowody w nazwach rzek i jezior. Litwa etnograficzna była niewątpliwie najważniejszą dzielnicą państwa; tam się znajdowały oba grody stołeczne—Vilnius i Trakai. Przypuszczając nawet, że w Wielkim Księstwie Litewskim powiaty litewskie były silniej pociągane do służby wojskowej, niż ruskie, uwzględniając dalej tę okoliczność, iż włoście naddnieprzańskie miały słabo rozwiniętą własność bojarską, a więc dostarczały mniej żołnierza, niż rdzennie litewskie, wreszcie przypuszczając pewien naddatek ludności ruskiej z powodu znajdowania się w części ruskiej dwu księstw dzielnicowych – Słuckiego i Mscisławskiego, których kontyngensy nie są objęte naszym rachunkiem – będziemy musieli jednak przyznać, że ludność litewska była liczniejszą w ściślejszem wielkiem księstwie, niż ruska. Wynik ten, tak różny od dotychczasowych poglądów na skład etniczny ludności wielkiego księstwa, czyni zrozumiałą przewagę polityczną żywiołu litewskiego nad ruskim, zaznaczającą się wyraźnie w dziejach litewskich. Zgodnie ze źródłami za Litwę ściślejszą w XV – XVI wieku należy więc przyjąć: dwa ‘województwa etnicznie litewskie — wileńskie i trockie, Brasław, Mińsk, Nowogródek z tzw. Rusią Czarną (Wołkowysk, Słonim, Kamieniec) i Grodno. Granice „Lithuania Propria”, dające się określić na podstawie źródeł z XV – XVII wieku, odpowiadają niewątpliwie granicom państwa litewskiego (ustalonym za Mendoga), które stało się jądrem przyszłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Proces polonizaicji szczególnie przybrał na sile w XIX wieku, po utracie przez Litwę niepodległości (w 1795 r.). Polonizacja Litwinów na kresach litewskiego terytorium etnograficznego, a także w głębi rdzennej ziemi litewskiej, prowadzona była głównie poprzez katolickie duchowieństwo (w większości polskiego pochodzenia) a także rodzimą szlachtę, która najwcześniej (XVII – XVIII w.) uległa polskim wzorcom kulturalnym. W toku wielowiekowego procesu rutenizacji i polonizacji litewskość na swoich wschodnich kresach poniosła straty ogromne i właściwie w dużej mierze nieodwracalne. Litewskie odrodzenie narodowe (około 1880 – 1938) nie zdołało zahamować polonizacji, jednak wywołało ono zjawisko postępującego narodowego samookreślenia się ludności (nawet nastrojów nacjonalistycznych), zwłaszcza ludu, dotąd uważającego się za „tutejszych”. Pod koniec 1920 doszło do konfliktu polsko-litewskiego, następnie Polska rozpoczyna okupację Litwy i gen. Lucjan Żeligowski wkracza na Litwę i zajmuje Vilnius. Rozpoczęła się polska kolonizacja i Rozpoczęła się powtórna polonizacja. Dzisiaj, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie prowadzi kampanie propagandowe za polonizację Litwy Wschodniej i wymierzone w Litwę i jej historię.

 10. ViP mówi:

  do wpisu “10”
  Gratuluję “dobrej lektury litewskiego Faktu”. także dobrego samopoczucia. Kolejny odkrywca w Europie. Nie powiem witaj, powiem – spadaj z tym swoim znastwem i kompleksem koordupla!

 11. ViP mówi:

  Errata do wpisu “10”
  ——————–

  Treść dotyczy
  wpisu nijakiego “lustereczka” – @9 !

 12. Adam81w mówi:

  No i dobrze, że do Wilna. Tę okazję pokazania światu jak nas dyskryminują na Litwie trzeba wykorzystać. Życzę wytrwałości i trwania w polskości! Rodacy z Korony są z wami!

 13. stasys mówi:

  Nadarza się piękna okazja, by przybyłym na konferencję dziennikarzom udostępnić przetłumaczony na angielski, niemiecki, francuski , hiszpański i włoski ostatni artykul pana Maciejkianca.

 14. Czytelnik mówi:

  Do 9(falszywego lustereczka):Z jakich zrodel te brednie o polonizacji,jezeli byla rusyfikacja.

 15. Czytelnik mówi:

  Do stasys:Udostepnijcie,tylko jak go przedstawicie.

 16. andrzej mówi:

  Do Czytelnik : zwyczajnie , Ryszard Maciejkianiec , agent Vinii , prawa ręka Gasvy , pseudonim Judasz .

 17. krzysztof mówi:

  A propos Maciejkiańca : Gdy kilka dni temu wysunąłem w dyskusji na forum przypusczenie, że litewskim służbom pomagają polscy renegaci, niejaki Introligator z furią mnie zaatakował. Długo nie trzeba było czekać na potwierdzenie tych moich przypuszczeń.

 18. stasys mówi:

  A jesli Maciejkianiec agent to czego: litewskiego saugumas, KGB, Mossad, Polskiej bezpieki?

 19. krzysztof mówi:

  Stasys : Najbardziej prawdopodobna jest polska bezpieka. Myślę, że ty też jesteś jej agentem.
  Dużo zdrowia życzę.

 20. stasys mówi:

  “Niedawno w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświecona Unii Lubelskiej. Już w tamte odległe czasy u nikogo nie budziło najmniejszej wątpliwości, że każda osoba mieszkająca na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, niezależnie od używanego języka, jest Litwinem, a w Królestwie Polskim – Polakiem. I tak było u nas aż do XX wieku. Również Adam Mickiewicz uważał siebie za Litwina, mimo że pisał po polsku. Dziś ta zasada obowiązuje w całym cywilizowanym świecie – Meksykanin, Polak, Murzyn – obywatele USA, są Amerykanami, Murzyn obywatel Francji, jest Francuzem, Hindus z Indii, obywatel i mieszkaniec Anglii jest Anglikiem, co nie przeszkadza im kultywować własne tradycje i obyczaje”. (R.M.)

 21. krzysztof mówi:

  I bardzo słusznie pisze Maciejkianiec. Każdy mieszkaniec Puńska jest Polakiem. Tam nie ma żadnych Litwinów.

 22. stasys mówi:

  Każdy mieszkaniec Wilna jest Litwinem. Tutaj nie ma żadnych Polakow.

 23. krzysztof mówi:

  No i kwita. Tyle tylko, że ci Litwini, zdaniem pana Maciejkiańca, powinni “kultywować własne tradycje i obyczaje”.
  A do tych “tradycji” należy m.in. używanie języka polskiego w życiu publicznym. Na razie pozwala im się na pielęgnowanie tych “tradycji” na cmentarzu. Tam mogą sobie pisać swoje nazwiska na nagrobkach jak chcą. W dokumentach tożsamości już nie. Tutaj “tradycje” są ustalane przez państwo litewskie.

 24. stasys mówi:

  “Z jednym tylko można się zgodzić, iż Akcję Wyborczą rzeczywiście krytykować już nie warto – jej metodami działania, łamaniem praw człowieka i obywatela, marnotrawieniem środków budżetowych i nadużyciami, w tym przy przeprowadzaniu reformy rolnej, powinny się zająć instytucje praworządności”. (R.M.)

 25. artur mówi:

  A mi się wydaje, że kolega pomylił kwestie obywatelstwa z samostanowieniem. Ja jestem obywatelem Polski. Moi Rodzice są obywatelami Polski oraz określają się jako Polacy. Nic nie stoi na przeszkodzie abym ja czuł się Marsjaninem i żadne ustawodawstwo czy władza administracyjna nie może mi tego zabronić. Przynajmniej w kraju którego jestem obywatelem. U nas też prawo polskie nie uznaje narodowości śląskiej ale nic nie stoi na przeszkodzie takiej mi zadeklarować.

 26. andrzej mówi:

  stasys , już Maciejkiańcowi darowałeś , że jako poseł nie poparł litewskiej niepodległości ?

 27. krzysztof mówi:

  Stasys : Jak to będzie ? Zdołasz obronić swoją Ojczyznę przed polskim imperializmem ?

 28. ViP mówi:

  Czytam, czytam i wniosek taki; Wystarczy trochę oliwki i już bucha ogniem. Kongres dostarczy dyskutantom prawdziwej mieszanki wybuchowej.

 29. stasys mówi:

  Komentarz usunięty.

 30. andrzej mówi:

  Ty nawet pisać nie potrafisz poprawnie , bo post 29 po prostu nielogiczny , a śmiesz zabierać głos , nie rozumiesz znaczenia polskich wyrazów , a pakujesz się z osądami .

 31. krzysztof mówi:

  Stasiu : Ty jesteś kompozytorem czy prokuratorem ? To, że jesteś członkiem “otwartej hałastry”, nie ulega wątpliwości. Otwartej na szowinizm, rzecz jasna.

 32. bobrowniczy mówi:

  stasys, Maj 3, 2010 at 22:15 –

  Każdy mieszkaniec Wilna jest Litwinem. Tutaj nie ma żadnych Polakow

  Dobre sobie.Tak jak każdy mieszkaniec Berlina w 1933 był Niemcem w 100% toż to 100% nazizm.

 33. Anonymous mówi:

  stasys
  Co ty chrzanisz, nawet Miłoszowi nacjonaliści litewscy wybili z głowy litewskość.Dzisiaj obzywanie i mówienie Polakom na Litwie,że są Litwinami brzmi jak obelga.

 34. Kmicic mówi:

  Zaczynają się pierwsze wywiady.
  Przedstawicielom mniejszości narodowych z całej Europy nikt nie wciśnie litewskiego kitu.
  ” Jaki koń jest każdy widzi ”
  zaczyna się praca na MIDAS 😀
  P.s
  jak to władze litewskie boją się ujawnienia prawdy..

 35. stasys mówi:

  “jak to władze litewskie boją się ujawnienia prawdy”.

  Jak to Polacy na całym świecie boją się jednego Maciejkianca, to jest – ujawnienia prawdy..

 36. krzysztof mówi:

  Jednak ten cały Stasys nie jest całkowicie zdrowy na umyśle. “Polacy na całym świecie boją się jednego Maciejkiańca”.
  Ja nawet nie wiem, czy warto takie bzdury komentować. Maciejkianiec jako figura powszechnie znana wśród Polaków. I do tego na całym świecie ! Weź chłopie jakieś pigułki na uspokojenie i nie pisz takich mądrości, bo nie da się tego czytać.

 37. stasys mówi:

  A dlaczego zabroniono wejscie dla Maciejkianca na forum MIDAS, jesli nie boją sie?

 38. krzysztof mówi:

  Stasys : Tam się może boją jego wichrzycielstwa. W Polsce się go nie boją, bo go pies z kulawą nogą nie zna.

 39. stasys mówi:

  Tak tak. Tych samych slow mowiono w Sowietach, np. o Solzenicynie. Boze moj, dokad doszla Polska…

 40. tomasz mówi:

  do stasys:
  A niby z jakiej racji miałby tam być? Zaprasza gospodarz w tym przypadku KW. Ja tam się nie dziwię że nie chce widzieć na swojej imprezie gostka co to twierdzi o gospodarzu że jest “komuchem i dywersantem”. Gdybym ja był gospodarzem to też bym nie zaprosił. No chyba że w ramach rozrywki dla gości aby pokazać jak wieje kiedy się go psami poszczuje. 🙂
  A to że M. skamle o zaproszenie najlepiej świadczy do jakiego doszedł poziomu…mniej niż zero…

 41. krzysztof mówi:

  Okazuje się, że Maciejkianiec równy na Litwie Sołżenicynowi. Do czego ta Litwa doszła !

 42. wilniuk mówi:

  Kiedyś jakoś w rozmowie z p. Maciejkiańcem wspomniałem coś o literaturze, na co usłyszałem: ja książków nie czytam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.