23
Apel europosłów o poszanowanie praw mniejszości polskiej na Litwie

Grupa europosłów zwróciła się z apelem do Jerzego Buzka, przewodniczącego europarlamentu, z prośbą o przekazanie oświadczenia, które wzywa Litwę do zaprzestania dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej, na ręce rządu litewskiego. Oświadczenie poparte przez 85 posłów nawołuje również Radę i Komisję Europejską do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie.

— Oświadczenie poparło wielu eurodeputowanych z różnych krajów. Moim zdaniem potwierdza to, że sprawa problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie staje się coraz bardziej znana w europarlamencie — powiedział „Kurierowi” z Brukseli Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz poseł do europarlamentu. Tomaszewski podczas rozmowy również zaznaczył, że na pewno nie jest to ostatnie oświadczenie, w którym europosłowie będą zwracać uwagę na problemy polskiego społeczeństwa na Litwie. Mówiąc o ostatnich nagonkach na przejawy polskości na Litwie Tomaszewski powiedział: „Pozycja społeczności polskiej jest coraz mocniejsza, właśnie organizując taką nagonkę próbuje się ją osłabić”.


OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję Ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, a zwłaszcza art. 10 i art. 11,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze nagminne łamanie praw mniejszości narodowych w Republice Litewskiej, polegające na powszechnym nakazie usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic nawet tam, gdzie mniejszości narodowe stanowią 80% mieszkańców,

B. mając na uwadze nakładanie przez władze Litwy kar pieniężnych na kierownictwo samorządów za umieszczanie nazw dwujęzycznych w miejscach publicznych,

C. mając na uwadze zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości

narodowej, czyli w formie oryginalnej,

D. mając na uwadze uchwałę rządu litewskiego o zwiększeniu w szkołach mniejszości narodowych minimalnej liczby uczniów w klasach, co spowoduje likwidację ponad 100 klas z mniejszościowym językiem nauczania,

1. wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowe oraz dostosowania swojego prawa w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych do wymogów i standardów Unii Europejskiej,

2. wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie,

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy rządowi Republiki Litewskiej, Radzie i Komisji.


Sygnatariusze oświadczenia:

Áder János, Bauer Edit, Bearder Catherine, Bielan Adam, Bokros Lajos, Borys Piotr, Callanan Martin, Cymański Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Glattfelder Béla, Gróbarczyk Marek Józef, Grzyb Andrzej, Győri Enikő, Haglund Carl, Handzlik Małgorzata, Hankiss Ágnes, Hibner Jolanta Emilia, Hübner Danuta Maria, Jazłowiecka Danuta, Jędrzejewska Sidonia Elżbieta, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Kaczmarek Filip, Kalinowski Jarosław, Kamiński Michał Tomasz, Kohlíček Jaromír, Kolarska-Bobińska Lena, Kowal Paweł Robert, Kozłowski Jan, Kurski Jacek Olgierd, Legutko Ryszard Antoni, Liberadzki Bogusław, Lisek Krzysztof, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McClarkin Emma, Macovei Monica Luisa, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, Mészáros Alajos, Migalski Marek Henryk, Mölzer Andreas, Nitras Sławomir Witold, Olbrycht Jan, Olejniczak Wojciech Michał, Paška Jaroslav, Piotrowski Mirosław, Poręba Tomasz Piotr, Ransdorf Miloslav, Remek Vladimír, Rossi Oreste, Salavrakos Nikolaos, Saryusz-Wolski Jacek, Scholz Helmut, Schöpflin György, Siekierski Czesław Adam, Skrzydlewska Joanna Katarzyna, Sógor Csaba, Sondergaard Soren Bo, Sonik Bogusław, Surján László, Szymański Konrad, Tabajdi Csaba Sándor, Tenesescu Claudiu Ciprian, Thein Alexandra, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tremosa i Balcells Ramon, Trzaskowski Rafał, Uspaskich Viktor, Vattimo Gianni, Wałęsa Jarosław Leszek, Wikström Cecilia, Włosowicz Jacek, Wojciechowski Janusz, Zalewski Paweł, Zasada Artur, Ždanoka Tatjana, Zeller Joachim, Zemke Janusz Władysław, Ziobro Zbigniew, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz


23 odpowiedzi to Apel europosłów o poszanowanie praw mniejszości polskiej na Litwie

 1. novy mówi:

  nu i co a litwa ma to w nosie tak oto ladnie powiem

 2. MIKE mówi:

  Widze, ze sprawa sie rozkreca. Bardzo dobrze.

 3. Dżowanni mówi:

  Brakuje mi tam podpisu Vytautasa Landsbergisa :-)))

 4. krzysztof mówi:

  Ciekawy zestaw nazwisk . Analizując nazwiska europosłów z Polski widać, że pod pismem podpisali się przedstawiciele wszystkich czterech ugrupowań zasiadających (także) w polskim sejmie. Uważam, że ważne są zwłaszcza podpisy europosłów z PO oraz z SLD, bo z ich opinią liczą się bardziej brukselskie salony, no i sam Buzek ( tu mam na myśli europosłów z PO).

 5. azja_Polska mówi:

  Posłowie co Wy chcecie. Przecież najwięksi patrioci litewscy i demokraci Posłowie Związku Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokracji Marija Čigrijienė, Gintaras Songaila i Rytas Kupčinskas twierdą coś innego czego dowodem jest między innym pkt 7 ich oświadzczenia przedstawionego w Sejmosie państwa UE: “zobligować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sejmowe komitety oraz inne zainteresowane urzędy do upowszechniania drogami dyplomatycznymi informacji o przestrzeganiu przez Litwę wszelkich praw i swobód mniejszości narodowych, które są nie tylko zgodne ze standardami Unii Europejskiej, lecz nie raz je wyprzedzają”.
  Pkt 1. Oświadczenia :
  “wypowiedzi o nieprzestrzeganiu przez Litwę międzynarodowych zobowiązań w kwestii praw mniejszości narodowych wypowiadane przez przedstawicieli polskiej mniejszości traktować jako podżeganie do waśni narodowościowych pomiędzy Polakami i Litwinami”.
  Tak więc Panowie EURODEPUTOWANI zastanówcie się nad swoim postępowaniem bo stajecie się podżegaczami do waśni narodowościowych.
  Bóg jest tylko jeden, który mówi i myśli po Litewsku oraz stoi na straży Posłów Związku Ojczyzny.

 6. elpopo mówi:

  W dobie globalizacji i internetu wszystko jest do sprawdzenia. na początku XXw bez problemu można było twierdzić że Oświęcim to tylko ośrodek wczasowy ze spa + sanatorium i niewielu mogłoby to sprawdzić. Co prawda Litwa to zadupie Europy, ale wszystko jest do sprawdzenia osobiście.

 7. reqonquista mówi:

  czekamy na następny ruch, złożenie wniosku o wykluczenie ratlerka z wszelkich instytucji europejskich!!!!

 8. tomasz mówi:

  Dawny hodowca koni przerzucił się na hodowlę psów. 🙂

 9. Kmicic mówi:

  To na pocżątek 😀
  Koń jaki jest każdy widzi …

 10. Dlaczego na liście sygnatariuszy jest “Tomaševski Valdemar”?

 11. Kmicic mówi:

  Dominik Wilczewski 10:
  Też się dziwiłem, to samo dotyczy stażystów pochodzących z Wileńszczyzny , którym też nie przychodzi do głowy, aby pisać się zgodnie z orginałem. Widocznie są powody , aby nazwiska były pisane zgodnie z “prawem litewskim”, albo “poszło automatem”, jak to bywa, nie zwrócono uwagi na takie drobiazgi.

 12. To najlepszy dowód na szkodliwość tego prawa – że wykracza daleko poza granice Litwy

 13. Zagłoba mówi:

  Im więcej i głośniej o prześladowaniach Polaków w RL tym lepiej, to w Parlamencie Europejskim, to na forum MIDAS. Może w końcu Europa przejrzy na oczy, kogo przyjęła do swojego grona w Unii i coś z tym zrobi.

 14. józef III mówi:

  dobrze !

 15. Kmicic mówi:

  Pilne!Do wszystkim Internautów: Powstaje zalążek lobby w PE.Bardzo polecam wysłanie do popierajacych nas europosłów krótkich podziękowań za solidarność z dyskryminowanymi mniejszościami narodowymi na LT. Taki projekt podziękowań (dla Rady) zamieściłem w oknie Rada. Każdemu jest miło bycia zauważonym i docenionym, a jednocześnie ilość emaili wskazuje na wagę i popularność problemu na LT, w RP (wyborcy) i wśród Polonii. Adresy łatwo znaleść pod Europarlament- wersja polskojęzyczna.Może zbierzcie się w rodzinach, w firmach, w gronie przyjaciół itd. Warto,poczucie zrobienia coś pożytecznego zawsze poprawia nastrój 😀
  Pozdrawiam

 16. AK mówi:

  Sprawa ruszyła. Cieszę się.

 17. Kmicic mówi:

  Komunikat prasowy
  Biuro Prasowe Delegacji Polskiej w Grupie EKR w PE
  Kontakt: Jakub Piasecki +32 470 504 614

  Kamiński i Poręba interweniują w sprawie nagminnego łamania praw mniejszości polskiej na Litwie

  Bruksela, 04.06.2010

  Do Komisji Europejskiej trafiła interpelacja autorstwa Michała Kamińskiego i Tomasza Poręby (PiS/EKR) dotycząca sytuacji praw mniejszości polskiej na Litwie.

  W swoim zapytaniu posłowie powołują się na kryteria kopenhaskie oraz zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którymi poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad UE.

  “Domagamy się od Komisji Europejskiej zajęcia jasnego stanowiska w sprawie dyskryminacyjnych praktyk stosowanych przez litewskie władze wobec zamieszkujących Litwę Polaków”, mówił Kamiński komentując inicjatywę.

  “Liczymy na to, że zarówno Unia Europejska jak i władze litewskie zaczną poważnie traktować problem jawnej dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie”, dodał Poręba.

  Poniżej pełna treść interpelacji

  Poszanowanie praw mniejszości narodowych stanowi jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, która została zawarta w kryteriach kopenhaskich z czerwca 1993 roku oraz m.in. w Traktacie o Unii Europejskiej (Art. 2).
  Zgodnie z założeniami kryteriów kopenhaskich Komisja zobowiązana jest do monitorowania sytuacji mniejszości narodowych w krajach członkowskich i dokonywania na tej podstawie oceny w postępach dokonywanych przez te kraje w wypełnianiu owych kryteriów.
  W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami:

  Czy, zdaniem Komisji, władze litewskie wywiązują się z nałożonych nań zobowiązań w obszarze poszanowania praw mniejszości narodowych, wynikających z członkowstwa w Unii Europejskiej?
  Czy Komisja jest świadoma problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkający na Litwie Polacy, w szczególności w zakresie dostępu do oświaty w języku polskim, zezwolenia na umieszczanie dwujęzycznych tablic w miejscowościach zamieszkałych przez liczną mniejszość polską, właściwej pisowni polskich nazwisk oraz w zakresie zwrotu mienia zagrabionego Polakom na terenie Litwy przez władze radzieckie?
  Jakie działania, do tej pory, podjęła Komisja celem polepszenia sytuacji mniejszości polskiej na Litwie?
  Czy Komisja zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec litewskich władz w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania podstawowych praw mniejszości polskiej na Litwie, ze szczególnym naciskiem na problemy wymienione w pytaniu 2?

  Kontakt: Jakub Piasecki +32 470 504 614

 18. Znad Solczy mówi:

  >>Dlaczego na liście sygnatariuszy jest “Tomaševski Valdemar?

  Dlatego,że według prawa imię i nazwisko musi być wpisane tak jak jest w dowodach osobistych, nie różniąc się. Każda najprostsza nawet czynność sądowa rozpoczyna się od sprawdzenia dokumentów

 19. Ja mówi:

  Super. Apel podpisało 85 europosłów, czyli ponad 10 % członków PE. Do tego są to deputowani z różnych krajów. Najwięcej ( 49 ) z Polski, co jest zrozumiałe, ale są też deputowani z ( jeśli dobrze liczę ) 11 innych krajów. Wśród sygnatariuszy jest parę wpływowych osób. Wygląda więc na to, że apel może zostać przyjęty i że Litwie będzie trudno go zignorować.

  Przy okazji wszystkim, którzy bezczelnie kłamią na tym forum, że zakaz zapisywania nazwisk w oryginalnej formie jest czymś normalnym i powszechnie spotykanym także w Polsce, radzę przejrzeć tę listę i zobaczyć jak zapisane są nazwiska niektórych europosłanek z Polski: Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Hübner Danuta Maria. Jak widać można w Polsce zapisywać swoje nazwisko z “umlautem”, czy stosując zbitkę liter ( “oe” ) niespotykaną w języku polskim. Nikt tego nie zakazuje, ani nie robi z tego powodu tragedii. To zresztą nie są wyjątki, osoby oficjalnie zapisujące swoje nazwisko przez “ü”, “ö”, “ä”, “sch”, “tsch”, “tz”, “oe”, itd. można liczyć w Polsce w dziesiątkach tysięcy.

 20. Kmicic mówi:

  nazwiska , temat zastepczy i oczywisty, mozna oczywiście dyskutować czy 2+2=4. Tak jak nie można dyskutować o rażącej asymetrii w sytuacji polskiej mniejszości na LT w porównaniu z sytuacja Litwinów w RP. Nie warto dyskutować o faktach-szkoda czasu. Warto sięzastanowić,jak wyegzekwować od Litwy respektowania prawa.

 21. Kmicic mówi:

  post1:
  litwa ma to w nosie, tak rzeczywiście jest, dopóki nie przyjedzie kilku dyplomatów z Brukseli i osobiście nie zawieszą kilku dwujęzycznych tablic przed miejscowościami i z nazwami ulic. Warto zaprosić w tym celu Barroso i Buzka 😀

 22. reqonquista mówi:

  Gdzie płemieł , gdzie Radzio z MSZ, chłopcy dalej piłkę kopią. Gdzie kandydaci na prezydenta RP za wyjątkiem Korwina Mikke, który już powiedział że wyśle wojsko na Wileńszczyznę

 23. azja_Polska mówi:

  Ani Komorowski ani Kaczyński nie wypowiedzieli się na temat szykan naszych rodaków na LITWIE w związku z tym nie będę na nich głosował podczas wyborów prezydenckich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.