5
Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

Słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych Fot. archiwum UwB

Do takiego wniosku w dniu 1 grudnia doszli uczestnicy kolejnego wykładu w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

System współdziałania państw na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest oparty na przekonaniu, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkich członków organizacji zapewni ich pokój i bezpieczeństwo, zaś narzucone regulacje w praktyce są nieefektywne. Wychodząc z tego założenia na gruncie OBWE nastąpiło powiązanie ochrony praw człowieka z kwestiami współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwem regionalnym, stosunkami gospodarczymi i dobrosąsiedzkimi. Dokumenty OBWE, które posiadają jedynie wymiar polityczny (stanowią tzw. soft law), w praktyce mają istotne znaczenie. Naruszenie tych zobowiązań jest niedopuszczalne, tak jak inne pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych — m. in. Rekomendacje z Bolzano dotyczące Mniejszości Narodowych w Relacjach Międzypaństwowych, Haskie Rekomendacje odnośnie Praw związanych z Edukacją Mniejszości Narodowych. Zostało podkreślone, że na ich gruncie prawa mniejszości narodowych zostały ściśle sprzężone z zobowiązaniami państwa, na terytorium którego mniejszości się znajdują. Zaznaczono rolę społeczności międzynarodowej w kwestiach ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i potrzebę współdziałania poszczególnych państw w tej mierze.

Organizator prelekcji naukowych — Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka — zaprasza na kolejne spotkania, otwarte dla wszystkich i bezpłatne, z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych:

Inf. wł.


WYKŁADY
dr Agnieszka Szklanna

9 grudnia, czwartek, 17.30-19.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
10 grudnia, piątek, 13.30-15.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
11 grudnia, sobota, 11.00-12.30, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302.

Dr Agnieszka Szklanna — dr nauk prawnych, adwokat. W latach 2003-2004 pracowała w Radzie Europy jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w latach 2004-2009 w Wydziale ds. Wykonywania Orzeczeń ETPC. Obecnie jest sekretarzem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE.

5 odpowiedzi to Na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką

 1. ben mówi:

  Dwa pytania:
  I ten cykl wykładów zmieni nam sytuację?
  Czy dzięki temu, że “słuchacze w trakcie spotkania przeanalizowali dokumenty OBWE bezpośrednio odnoszące się do praw mniejszości narodowych — m. in. Rekomendacje z Bolzano dotyczące Mniejszości Narodowych w Relacjach Międzypaństwowych, Haskie Rekomendacje odnośnie Praw związanych z Edukacją Mniejszości Narodowych. Zostało podkreślone, że na ich gruncie prawa mniejszości narodowych zostały ściśle sprzężone z zobowiązaniami państwa, na terytorium którego mniejszości się znajdują. Zaznaczono rolę społeczności międzynarodowej w kwestiach ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i potrzebę współdziałania poszczególnych państw w tej mierze”, to ludzie mający nacjonalistyczne klapki na oczach wyzbędą się narodowych uprzedzeń?

 2. pruss mówi:

  na natepny wyklad proponuje wyslac caly Rzad RL i kancelarie PP

 3. ben mówi:

  Do pruss:
  I będą analizowali, analizowali, analizowali… I po wielu, wielu, wielu … dniach dojdą w końcu do wniosku, że “na forum OBWE ochrona mniejszości narodowych jest polityką”. 🙂

 4. SKA mówi:

  Przed chwilą wysłuchałem wywiad z p. Agnieszką Szklanną w Salonie Politzcznym radia Znad Wilii. Pierwsze wrażenie: aaaa… eeee… iii… mmmm… . Pani Szklanna dyplomatycznie uciekała od ostrych i konkretnych pytan p. redaktorki. Wg jej zdania Polacy na Litwie nie mają wcale tak źle, jak o tym płaczą. Jeżeli są takie wykłady, jak wywiad w radio , to szkoda na nie czasu. Ale to moje osobiste zdanie.

 5. Kmicic mówi:

  Z tego wywiadu zapamietałem jedna radę Pani Agnieszki Szklannej(Rada Europy) cyt.:”Generalnie Węgrzy zawsze o tym głośno mówili.To taka moja zachęta, że Polacy na Litwie MOGLIBY GŁOŚNIEJ MÓWIĆ O SWOICH PROBLEMACH”. I to mówi osoba, która w bardzo wyważony i ostrożny sposób wyraża swoje poglądy na antenie polskiego radia.
  To jednoznaczna rada dla polskich reprezentantów i liderów.Moim zdaniem ,to co Wilniukom wydaje się głośne i śmiało powiedziane, w Europie ,czasem, jest słyszalne jako szept.Tu trzeba krzyczeć, twardo wymagać i żądać.Taki jest współczesny świat.Odwagi polskie organizacje i ich Liderzy.Odzywajcie się dwa razy mocniej niż Węgrzy, a Europa Was usłyszy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.