270
Druzgocący raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie

Eksperci oceniają, że na Litwie dyskryminacja rasowa i etniczna nasila się z roku na rok Fot. Marian Paluszkiewicz

Sytuacja w zakresie przestrzegania praw człowieka, zwalczania dyskryminacji rasowej i na tle etnicznym na Litwie zaczęła się pogarszać w 2004 roku po wejściu Litwy do Unii Europejskiej — potem było już tylko gorzej — wynika z raportu przygotowanego przez Litewski Instytut Monitorowania Praw Człowieka.

Jest to raport alternatywny wobec rządowego okresowego sprawozdania o realizacji na Litwie Międzynarodowej Konwencji w zakresie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Obydwa dokumenty trafiły do Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej, który w dniach 2-3 marca w Genewie zajmie się litewskim sprawozdaniem.

— Jest to zwyczajna praktyka, kiedy do Komitetu, obok rządowego raportu, kieruje się alternatywne sprawozdania organizacji pozarządowych. Komitet wręcz zachęca do składania takich sprawozdań i bardzo uważnie studiuje informacje w nich zawarte. Na podstawie tego weryfikuje się oficjalne sprawozdanie rządowe — wyjaśnia „Kurierowi” dyrektor programowy Instytutu, Dovilė Šakalienė, zapytana o okoliczności powstania alternatywnego raportu o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie.

Dovilė Šakalienė tłumaczy, że raport rządowy jest bardziej dyplomatyczny i ogólnikowy i przedstawia zarówno zobowiązania władz w zakresie tematu, jak też podjęte działania w ramach tych zobowiązań.

— Raport alternatywny jest natomiast mniej dyplomatyczny i bardziej konkretny. Mówimy wprost, jakie są problemy oraz przedstawiamy fakty  dotyczące tych problemów — mówi nam dyrektor programowy Instytutu. Wyjaśnia też, że na początku marca przedstawiciele delegacji rządowej będą musieli ustosunkować się przed Komisją co do zawartych informacji w raporcie Instytutu. W przypadku  wyraźnej rozbieżności pozycji, Komisja wystosuje wobec Litwy konkretne zalecenia w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Rządowe — IV i V — okresowe sprawozdania dotyczące okresu 2004-2010 zostały złożone w Komitecie w roku ubiegłym. Nie odnotowano w nich wyraźnie przypadków łamania praw człowieka, przejawów dyskryminacji rasowej oraz na tle etnicznym. Tymczasem alternatywny raport Instytutu wielokroć mówi o takich przypadkach i przytacza szereg faktów łamania praw człowieka i wszelkiej dyskryminacji.

Tegoroczny raport Instytutu Monitorowania Praw Człowieka ocenia, że obok przejawów rasizmu na Litwie nasila się też dyskryminacja na tle etnicznym Fot. Marian Paluszkiewicz

W ocenie Instytutu, sytuacja w zakresie przestrzegania praw człowieka na Litwie systematycznie zaczęła pogarszać się od wejścia kraju do Unii Europejskiej w roku 2004. Zaznacza się też, że w okresie sprawozdawczym Instytut Monitorowania Praw Człowieka odnotował szereg drastycznych przypadków łamania praw człowieka. W ocenie ekspertów Instytutu, Litwę wyróżnia niski poziom świadomości praw człowieka zarówno w instytucjach rządowych, jak też w sądach, mediach oraz w opinii publicznej. W raporcie odnotowuje się też, że Litwa wciąż nie ma rozwiniętego mechanizmu instytucjonalnego i prawnego w zakresie ochrony praw człowieka.

Tegoroczny raport Instytutu odnotowuje nie tylko już tradycyjne dla Litwy przypadki dyskryminacji rasowej, nieprzestrzegania praw mniejszości seksualnych oraz problemy mniejszości romskiej. Tym razem w raporcie sporo uwagi poświęcono problemom innych mniejszości narodowych, głównie polskiej. Raport odnotowuje problemy z pisownią nazwisk, używaniem języka polskiego oraz działania władz skierowane na ograniczenie szkolnictwa polskiego na Litwie.

Sprawozdanie Instytutu w druzgocący sposób krytykuje politykę integracji mniejszości narodowych prowadzoną obecnie przez władze Litwy. Zaznacza się, że koncentruje się ona głównie na integracji tradycyjnych mniejszości narodowych, które w dużym stopniu już są zintegrowane, natomiast nie uwzględnia się obecnej sytuacji demograficznej oraz zmian politycznych. Odnotowuje się też, że strategiczne programy integracji mniejszości narodowych głównie koncentrują się wokół integracji kulturowej i zupełnie nie uwzględnia się problemów społecznych.

Krytycznie też w raporcie oceniane są starania Litwy w zakresie wykorzystywania programowych środków Unijnych skierowanych na cele integracyjne. Jak odnotowuje się w raporcie Instytutu, obecnie na Litwie jest realizowany tylko jeden projekt współfinansowany ze środków UE.

Eksperci Instytutu krytycznie też oceniają fakt, że od 2005 roku Litwa nie zdołała uchwalić nowej Ustawy o mniejszościach narodowych, stara zaś ustawa wygasła z początkiem 2010 roku. Negatywnie też ocenia się likwidację przed dwoma laty Departamentu ds. Mniejszości Narodowych, którego większość kompetencji przejęło Ministerstwo Kultury. Eksperci wątpią w logikę tych zmian, bo jak mówi się w raporcie, resort kultury ma ograniczone kompetencje w zakresie realizacji polityki socjalnej czy chociażby integracji mniejszości na rynku pracy.

W raporcie mówi się też, że większość decyzji dotyczących mniejszości narodowych władze kraju podejmują „ad hoc”, bez poprzednich konsultacji ze stroną zainteresowaną. Co więcej, decyzje te nie są argumentowane jakąś analizą lub badaniem dotyczących konkretnego zagadnienia. Zresztą, jak zaznacza się w sprawozdaniu, na Litwie od kilku już lat nie przeprowadzono żadnych większych badań dotyczących problematyki mniejszości narodowych.

Raport Instytutu pełen jest konkretnych faktów łamania praw człowieka, dyskryminacji rasowej i narodowościowej, podżegania do waśni narodowościowych, nieudolnego sądownictwa w zakresie obrony praw człowieka, jak też przyzwolenia instytucji publicznych i mediów dla wszelkich form dyskryminacyjnych.

„Ponadto w tworzenie polityki mniejszości narodowych na Litwie większy wkład mają media lub odrębne grupy etniczne, a nie dokładne analizy lub kompleksowe badania na temat aktualnej sytuacji. Od 2003 r. nie prowadzono żadnych badań statystycznych w zakresie poziomu bezrobocia wśród mniejszości narodowych. Nie prowadzono też badań porównawczych osiągnięć edukacyjnych dzieci z różnych grup etnicznych uczęszczających do szkół z litewskim językiem nauczania oraz do szkół mniejszości narodowych. Brak też analizy porównawczej standardów życia różnych grup etnicznych” — czytamy w raporcie Instytutu Monitorowania Praw Człowieka.

Wskazuje się w nim również na ułomność litewskiego wymiaru sprawiedliwości w obronie praw człowieka, bo jak stwierdza się w raporcie, sędziowie i adwokaci nie tylko nie znają dobrze regulacji prawnych w zakresie zwalczania dyskryminacji rasowej i etnicznej, ale też nie mają wystarczającego zrozumienia tych zjawisk, wobec czego wszelkie przejawy dyskryminacji rasowej i etnicznej są traktowane pobłażliwie przez litewskie sądy, co z kolei jeszcze bardziej pogarsza sytuację w zakresie przestrzegania podstawowych praw człowieka.

W raporcie mówi się, że wydawało się, iż apogeum tych zjawisk miało miejsce w 2008 roku, kiedy z okazji odrodzenia niepodległości ulicami Wilna przeszedł marsz nacjonalistów, skandujących hasła „Juden raus”, „Litwa dla Litwinów”, „Zabij tego małego Żyda” i „Litwa bez Rosjan”.

„Kurier” wielokrotnie informował, że marsz neonazistów stał się już tradycyjnym i jest organizowany co roku, aczkolwiek bez używania skandalicznych haseł, oprócz „Litwa dla Litwinów”, które litewski sąd uznał za słuszne.


NIERATYFIKOWANY 14 ARTYKUŁ

Litwa ratyfikowała Międzynarodową Konwencję w zakresie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w 1998 roku. Tego też roku, w grudniu, Konwencja weszła w życie, z wyjątkiem 14 artykułu, którego Litwa nie ratyfikowała. W wyniku tego, kraj nasz nie uznaje kompetencji Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej do przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych lub grupowych petycji dotyczących przypadków łamania praw człowieka określonych w Konwencji.

270 odpowiedzi to Druzgocący raport o przestrzeganiu praw człowieka na Litwie

 1. Alabaster mówi:

  Ciekawe, czy coś będzie na Delfi.

 2. 0606 mówi:

  Ja się opowiadam za przestrzeganiem praw Polaków na Litwie, ale przeciwko przestrzeganiu praw osób homoseksualnych na Litwie. Tylko co robić w przypadku homoseksualnych Polaków, to nie wiem…

 3. tomasz mówi:

  do 0606: Jak widać hipokryzja prowadzi także do takich dylematów.

 4. Czesław57 mówi:

  “Raport Instytutu pełen jest konkretnych faktów łamania praw człowieka, dyskryminacji rasowej i narodowościowej, podżegania do waśni narodowościowych, nieudolnego sądownictwa w zakresie obrony praw człowieka, jak też przyzwolenia instytucji publicznych i mediów dla wszelkich form dyskryminacyjnych.”
  Czy rozdział tyczący zacytowanych wyżej spraw mógłby zostać przetłumaczony na polski i przedstawiony w Kurierze?

 5. Senbuvis mówi:

  Przy takiej ocenie, jak w powyższym artykule, to pisanina Kmicica zbyt łagodna:)

 6. Adam81w mówi:

  Po prostu leją na nas jak chcą a my mówimy, że deszcz pada.

 7. Czesław57 mówi:

  Ciekawe, czy przy opracowywaniu swego raportu,Litewski Instytut Monitorowania Praw Człowieka posiłkował się “tabelką Kmicica”?

 8. tomasz mówi:

  do Czesław57: To jest tabelka RADY i mam nadzieję że sam Kmicic przy pierwszej okazji to sprostuje.

 9. elpopo mówi:

  Tylko ciekawe co z tego wyniknie… Litewskie media nie zajakną się na temat konkurencyjnego raportu ani słowem. Przynajmniej przed wyborami.

 10. zozen mówi:

  Czytałem w prasie litewskiej, że mamy tu na Litwie raj dla mniejszości narodowych – przynajmniej tak wynika z badań wykonanych przez jakieś instytucje europejskie.

 11. elpopo mówi:

  Jak widać radziecka “PRAWDA” na Litwie nadal ma swoich zwolenników 🙂 Tam podobno prawdy było tyle co w tytule…

 12. Czesław57 mówi:

  Ad 8
  Bez urazy, koryguję swe pytanie, chodziło mi o “tabelkę Rady”

 13. Zagłoba mówi:

  Przezorni ci lietuviscy cwaniacy.
  Ratyfikowali Międzynarodową Konwencję w zakresie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w 1998 roku, wyłączając wszakże 14 artykuł. LT nie uznaje więc kompetencji Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej do przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych lub grupowych petycji dotyczących przypadków łamania praw człowieka określonych w Konwencji.
  Czyli już kilkanaście lat temu zakładali (wręcz byli pewni?), że łamanie praw w LT się nie skończy i będzie swoistą, odgórnie tolerowaną normą.

 14. elpopo mówi:

  Jak widać plan jest długoterminowy, a stateczny koniec mniejszości na Litwie głownym celem od samego początku.

 15. Lwowski mówi:

  jak można wybiórczo podpisywać dokumenty, albo przyjmujemy całościowo konwencję albo w ogóle, od początku więc lietuwa kombinowała grając w grę pt: “Perspektywy dyskryminacji wszelkich mniejszości narodowych i etnicznych”. Jak coś takiego można było przyjmować do UE i Rady Europy.

 16. Kmicic mówi:

  Czesław 7:
  Sprostowanie, tabelka jest wspólnym dziełem Rady i powstała przy pomocy jeszcze kilku internautów.Tak ,że dobrze że mój nick ująłeś w cudzysłów.A swoją drogą taka mała rzecz, a jak cieszy,i jak się już przydaje. I niestety nic z naszej tabelki nie można jeszcze wykreślić, raczej dużo dodać.

 17. Kmicic mówi:

  ” Jest to zwyczajna praktyka, kiedy do Komitetu, obok rządowego raportu, kieruje się alternatywne sprawozdania organizacji pozarządowych. Komitet wręcz zachęca do składania takich sprawozdań i bardzo uważnie studiuje informacje w nich zawarte. Na podstawie tego weryfikuje się oficjalne sprawozdanie rządowe ”
  Szanowne ZPL, wiemy ,że teraz wybory, ale czy nie warto błyskawicznie wykorzystać moment i napisać własny raport szczegółowo opisujący dyskryminacją rdzennenj mniejszości polskiej?I wysłać pilnie pod ten sam adres. Ten temat właściwie jest znany od podszewki, a i taki raport można wykorzystać w kampanii wyborczej(inteligencja wileńska to doceni- media).Na pewno warto przetłumaczyć interesującą nas część wspomnianego raportu i opublikowac go w wersji anglojęzycznej( rozpowszechnimy natychmiast w PE i RE)i litewskojęzycznej (może delfi nie wyrzuci albo przyjmie jakaś litewska gazeta?).

 18. Kmicic mówi:

  Po przeczytaniu tego artykułu dochodzę do wniosku,że muszę się znacznie zradykalizować >>:-O Dotychczasowy mój minimalizm wypada blado w porównaniu z przytoczonym raportem.A co na to nasi hamulcowi, też się wyostrzą ? Jakoś tak nie odnoszą się do treści tak obiektywnego raportu, a gdzie indziej ich pełno. Czyżby niewygodny temat?

 19. paździoch mówi:

  do 18
  Nie nie powinieneś się radykalizować , lepiej rozmawiaj z TWÓRCAMI raportu, to też Litwini.

 20. elpopo mówi:

  Czy coś jest o tym raporcie w mediach litewskich? Nie zdziwiłbym się jak nic nie ma.

 21. ben mówi:

  Jak widać z przytoczonych fragmentów raportu, nie każdy Litwin jest polakożercą.
  Czy pełny tekst raportu (po polsku) jest gdzieś dostępny?
  Zamiast konstruować od początku raport, a to wymaga nieco zabiegów, wystarczy powołać się na ten, który jest gotowy. Po co wywarzać drzwi otwarte?
  I ostatnia sprawa, dlaczego polskich spraw w RL nie załatwiać także “rękami” Litwinów, którzy mają, jak czytam, przygotowane do tego instytucje pozarządowe?

 22. krzysztof ( Bydgoszcz) mówi:

  Ben : Chwała Bogu, że nie każdy Litwin jest polakożercą. Niemniej, Polacy powinni niezmiennie domagać się realizacji swoich praw mniejszościowych. To jest, ze zrozumiałych wzgledów, przede wszystkim interes Polaków. Życzliwi Litwini mogą w tym pomóc, ale inicjatywa powinna należeć do samych zainteresowanych. Dlatego też uważam, że nigdy nie dość przypominania o tych problemach.

 23. Lady Chapel mówi:

  Tego moznabylo sie spodziewac – na takie artykuly jak ten od razu znajda sie komentatorzy, znawcy, wrecz specjalisci od polityki. Na temat sportow zimowych nikt nie zabierze glosu ale do polityki i jej komentowania to wszyscy sie rwa. Hajda hajda hajda! Zaprowadzimy tu porzadek (przepraszam, sporzadkujemy tu wraz wszystko – powinno byc). Dziwne to wszystko – my Polacy swoje podworko mamy zagracone a gdziekolwiek sie pojawiamy – tam chcemy wprowadzac porzadek (sporzadkowywac ). Taka juz widac Polakow natura 🙂

 24. ben mówi:

  Do krzysztof (Bydgoszcz):
  Jasne, co nie znaczy, że trzeba wyważać ciągle otwarte drzwi.
  Dlaczego, o ile jest taka okazja, nie skorzystać z niej? 🙂

 25. krzysztof ( Bydgoszcz) mówi:

  Lady ( 23) : Uważasz, że nie powinniśmy komentować problemów politycznych w innych państwach ?
  Obywatele RP powinni zajmować się tylko własnymi sprawami (bo “podwórko mamy zagracone”), obywatele USA tylko sprawami amerykańskimi, obywatele Francji tylko francuskimi itd. ? No i, jak rozumiem, wszystkich powinny interesować sporty zimowe, jako co najmniej równoważne z kwestiami politycznymi.
  Dobrze byłoby, abyś wyłożył ten pogląd rzeszy komentatorów spraw zagranicznych zatrudnionych w gazetach na całym świecie. Warto też zainteresować tym pomysłem rozmaitych reporterów. Po cholerę mają się pchać na manifestacje do Kairu ? Czy to ich sprawy ?

 26. robert mówi:

  Komentarz usunięty. [2]

 27. ben mówi:

  Do Lady Chapel:
  Chcesz porozmawiać o NHL? 🙂

 28. Kmicic mówi:

  Raport dotyczy wszystkiego , w tym dyskryminacji mniejszości narodowych na Lt.W oparciu o ten dokument należy stworzyć bardzo szczegółowy raport dotyczący wyłącznie mniejszości narodowych z wyszczególnieniem autochtonów i jeszcze dokładniej mniejszości polskiej.Taki bardzo szczegółowy aneks-uzupełniający -raport do tamtego raportu. To z pewnością bardzo wzbogaciłoby wiedzę badających tą sprawę i znacznie wspomogło raport całościowy. Również istotne jest ,że to polskie uzupełnienie znacznie wzmocniłoby tą część raportu , która dotyczy rdzennych mniejszości narodowych i zwróciłoby uwagę właśnie na ten problem. Trzeba , by dyskryminacja rdzennych mniejszości narodowych była na pierwszym miejscu, co nie jest takie łatwe przy obecnej modzie na obronę mniejszości seksualnych.

 29. Kmicic mówi:

  Bardzo pilne. Utworzenie takiego własnego szczególowego raportu-uzupełnienia może pomóc! Tu można coś naprawdę zwojować !Czekamy na reakcję polskich organizacji pozarządowych.zdaje się ,że w Polsce powstal raport dotyczacy polskiej mniejszości z wyszczególnieniem oświaty. Został utajniony ze względu na swoją tragiczną ocenę obecnej sytuacji.

 30. paździoch mówi:

  Ad 29
  Kmicic czemu się gorączkujesz ?
  Raport już powstał ,i właśnie dlatego że stworzył go Litewski instytut jest najbardziej wiarygodny.Wszelkie uzupełnienia dodawane przez zainteresowanych, tylko osłabią jego wymowę. Więc spokojnie ,sprawie nadano bieg , niech się toczy do pomyślnego końca.

 31. ben mówi:

  Pomoc bardzo prosta. Poprosić Litwinów o oryginał ww. Raportu, przetłumaczyć go na jezyk polski i oba teksty, litewski i polski dołączyć do listu przewodniego. Następnie, nie wyzywając nikogo z ambasady, złożyć całość na ręce ambasadora z prośbą, ale bez gróźb, by doręczył to prezydentowi RP (albo przynajmniej któremuś z doradców) w trakcie jego pobytu w Wilnie i spokojnie wyjść z Ambasady RP nie zakłócając trybu jej pracy.
  Zechcesz, skorzystasz, a jak nie, to nie! 🙂

 32. tomasz mówi:

  do paździoch: Otóż to.

 33. elpopo mówi:

  Wpadłem na dość głupawy pomysł, ale medialny. Jeżeli większe jest zainteresowanie w Europie dyskryminacją ze względu na orientację seksualną to można zrobić demonstrację przed jakąś europejską instytucją specjalizującą się w prawach człowieka chodząc z transparentami w deseń: “Ponieważ nie jestem wysłuchany jako dyskryminowany Polak zostałem polskim gejem na Litwie, czy teraz mnie wysłuchacie” albo “Czy zostając polską lesbijką mam szansę być wysłuchana” i coś podobnego. Tylko kto się na to odważy 🙂

 34. tomasz mówi:

  do elpopo: Oj. Boję się o ciebie.

 35. czytelnik mówi:

  sam raport ma znaczenie na papieru,a papier cierpi,poco Polska wladza w tamte lata zažarcie bronila wladzę Litewską w przyjmowaniu do UE,a by więcej to jest więcej,a skutki tež są,nic nie będzie z tego puki my nie pujdziemy z widlami bo Želinowskiego nie mamy,bo wladza Litewska dužo konwecyj nie podpisala międzynarodowych w sprawie dotyczących praw czlowieka jak slyszalem na lekcyjach przeprowadzanych w domu Polskim i Uniwirsytecie,wygodna pozycja, rub co chcesz i wszysko ustawowo.

 36. elpopo mówi:

  Tomaszu, ja bym się nie odważył, ale może są tacy którzy na to pójdą 🙂

 37. ben mówi:

  Do 33:
  Chyba za dużo o tym myślisz! Może trochę odpuść, bo kto wie, na jaki pomysł po takim “pomyśle” wpadniesz! Aż strach pomyśleć! 🙂

 38. ben mówi:

  Do czytelnik:
  To prawda, znaczy właśnie tyle, niemniej jego treść, o ile została rzeczowo sporządzona, jest świetnym argumentem w dyskusji z władzami RL i o tyle ciekawym, że sporządzony “ręką litewską”.

 39. elpopo mówi:

  Ja ostatnio w ogóle nie myślę, więc nie bedzie ze mną problemu 😛 .

 40. Polskie slonie mówi:

  Post czytelnika (35) jest znakomitym przykladem polskiej megalomanii. Wytlumacz man, kochaniutki, jak Polska nawet teoretycznie mogal “zažarcie bronic wladzę Litewską w przyjmowaniu do UE” jak sama NIE BYLA CZLONKIEM UE w tym czasie? Alez nihil novi, logika “po polsku”…

 41. paździoch mówi:

  post 40 jest doskonałym przykładem litewskiej pamięci i wdzięczności.

 42. maur mówi:

  Czy ambasador RP na Lt Skolimowski dalej będzie twierdził, że wszystko OK?

 43. Zagłoba mówi:

  Że w LT są łamane prawa człowieka i ma miejsce dyskryminacja na tle etnicznym, to dla nas nic odkrywczego. Znaczenie ma fakt, że ten druzgocący dla rządzących elit raport przygotowała niezależna litewska organizacja pozarządowa, trudno więc uznać, że to znowu “polskie fobie i przywidzenia”.

 44. elpopo mówi:

  Zaraz się okaże że takiego raportu nigdy nie było, nie było takiej organizacji pozarządowej, a jak była to jest agenturą AWPL 🙂

 45. elpopo mówi:

  Paździoch, zaraz się okaże że to Litwa była naszym opiekunem w dążeniach do NATO i UE 🙂

 46. tomasz mówi:

  do elpopo 36: Optymista. 🙂

  Właśnie dosłownie przed 15 minutami wysłałem komentarz do gazetowego KW z taką wymową. 🙂 🙂 🙂

 47. tomasz mówi:

  do elpopo: Z taką wymową jak twój post nr 44.

 48. alex mówi:

  Kochani,prawa człowieka tak jak i obywatela są łamane w większości krajów demokratycznych. Konstytucja zapewnia mi prawo do pracy-pracy brak, bezpłatnej opieki medycznej-limit wyczerpany więc leczę się prywatnie i płacę, bezpłatna nauka- raczej bepłatne uczęszczanie do szkoły,jeżeli chcesz żeby dziecko cokolwiek umiało płacisz za korepetycje, itd.

 49. paździoch mówi:

  Rząd Litewski ,czy nawet litewska opinia publiczna może sobie nie zauważać tego raportu. Na szczęście nie zmieni to jego wymowy. Śmiem przypuszczać że przez to będzie bardziej wiarygodny dla stosownej agendy ONZ.

 50. paździoch mówi:

  Wybór na podstawie „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“, tom V.(1880)
  Litera „L“ — Litwa.:
  ” Szczep litewski należy do aborigenów Europy” 🙂

 51. paździoch mówi:

  http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
  dla zainteresowanych, kapitalna rzecz

 52. wrocławianin mówi:

  Ben 31
  Popieram.

 53. cierp duszo... mówi:

  Prezydent Rzeczpospolitej Polski
  Bronislaw Komarowski przyjezdža 16 lutego do Wilna.Pszedtem o godz.10.00-spotkanie w Mejszagole(Maišiagala) z przedstawicielami mniejszosci Polskiej na Litwie.Natomiast o g.11.00 odwiedzi zaslužonego dla Wilenszczyzny ksędza pralata Jozefa Obrebskiego.

 54. ben mówi:

  Do wrocławianin:
  Dzięki za wsparcie, ale jak znam to forum, tym gorzej dla Ciebie! 🙂
  “Wszystkowiedzacy” i tak zrobią po swojemu:
  – nie poproszą Litwinów o raport,
  – nie przetłumaczą go na język polski,
  – nie napiszą do niego listu intencyjnego i nie załączą obu pism,
  – nie zaniosą do nikogo, a tym bardziej do Ambasady RP w Wilnie.
  Co zrobią?
  Mianowicie:
  – sporządzą “swój raport” (w zasadzie jest gotowy, gdyż ciągle jest tu wklejany na forum KW,
  – wyzwą prezydenta RP zza węgła we wszystkich językach świata,
  – zapłaczą chórem nad losem Polaków w RL pod murem Ambasady RP,
  – wyzwą ambasadora zza węgła we wszystkich językach świata,
  – napiszą tu kilka komentarzy i zamieszzcą parę zdjęć z ww. manify,
  – pogalopują na koniach na następną pikietę,
  – napiszą kilka komentarzy na forum i dodadzą ponownie kilka zdjęć,
  – użalą się nad losem Polakow w RL,
  – wyzwą każdego, kto nie z nimi od “Lietvusów”,
  i … poczekają na następną okazję, by ja spartolić.
  Może tak właśnie trzeba, tylko ja się w tym wszystkim pogubiłem? 🙂
  Sam to rozważ we własnym sumieniu i jeżeli uznasz, że poparłeś mnie lekkomyslnie, wycofaj post 52.
  Pozdrawiam

 55. paździoch mówi:

  Raport jest tu :http://www.hrmi.lt/en/

 56. do 13 mówi:

  “Przezorni ci lietuviscy cwaniacy.
  Ratyfikowali Międzynarodową Konwencję w zakresie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w 1998 roku, wyłączając wszakże 14 artykuł. LT nie uznaje więc kompetencji Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej do przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych lub grupowych petycji dotyczących przypadków łamania praw człowieka określonych w Konwencji.”

  kolejne klamstwo, Litwa ratyfikowala konwencje bez wyjatkow.

 57. Polskie slonie mówi:

  Megalomanii polskiej cd (vide post pazdziocha 41). Kiedy zadalem retoryczne pytanie, jak Polska mogla “zazarcie bronic wladze litewska” sama nie bedac czlonkiem Unii, to wzamiast pokory slysze jakies dziecinne obrazalstwo. Czy rzeczywiscie myslicie, zeswy pepkiem uniwersum?

 58. paździoch mówi:

  do 57

  Facet nie masz żadnych argumentów. Zabieraj swoje zabawki i do swojej piaskownicy , jeśli łaska.

 59. paździoch mówi:

  cd.
  Kto odpowiada na retoryczne pytania ?
  wiesz co to jest pytanie RETORYCZNE ?

 60. paździoch mówi:

  Jak byś jeszce nie wiedział to tu masz przykład: Godzina 4.30, wciąż ciemno, oczywiście śpię snem sprawiedliwego. Nagle tuż przy moim łóżku wyrasta Madzia i scenicznym szeptem pyta:

  – Tato, fajnie ci się śpi??? Fajnie ci się śpi??? Tato, powiedz, ale czy fajnie ci się śpiiiii?!

 61. Polskie slonie mówi:

  Nie wiedzialem, ze pepki uniwersum maja sklonnosc do histerii.

  p.s. Jakby niektorzy czytali ze zrozumienie to, co pisze, to zauwazyliby, ze nie oczekiwalem “odpowiedzi” na swe pytanie retoryczne, tylko pokory (i uzmyslowienia sobie granic wlasnego znaczenia). Alez oczekiwac zrozumienia od niektorych, to jak szukac kruszec w prozni

 62. Bronislaw mówi:

  Polskie slonie pępek to siebie liczy wladza litewska siebie,a wy litwini i my polacy czy ine narody inego pochodzenia žyjące tu na tej ziemi muszą miec ze strony wladzy tolerancja do wszyskich jednakowo,tabliczki,nazwa ulic,nazwiska to problem nie musi byc w demokratycznym panstwie ježeli takim jest,co by to przeszkadzaloby žeby polacy tu mieszkające mieliby te prawa i byliby zadowolione z Litwy že my tu mieszkamy i byc dumnymi z Litwy, oczywiscie ježeli wladza litewska i litwini tego žyczą,druga strona medalu to trzymac w calym spoleczenstwie napiencie w celu politycznym a žeby žądzic lžej bylo i nie byloby spoleczenstwo zlączone,zjednoczone,co wlasnie robi wladza litewska i to wstyd i hanba že swojch obywateli inego pochodzenia lekcewažy i robi swoimi wrogami,a my musimy szukac sprawiedliwosc za granicą wedlug siebie pomysl Polskie slonie.

 63. tomasz mówi:

  Polskie slonie: Tym co nie zrozumieli. Nie padliście plackiem przed “słoniem” i nie przeprosiliście go za wszystko plus za to że jest zima. Wiec ma do was/nas żal. Po prostu.

 64. Lwowski mówi:

  o słoniku, znowu jesteś bełkocie, długo cię tu nie było: podmiot domyślny zachowaj sobie na później, gdy go ci zabraknie.
  Kryteria kopenhaskie – zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielimy je na kryteria polityczne i ekonomiczne.

  Kryteria polityczne:

  * istnienie instytucji gwarantujących stabilną demokrację;
  * rządy prawa;
  * poszanowanie praw człowieka;
  * poszanowanie praw mniejszości.

  Jak widzisz, gdyby dzisiaj lietuwa chciała przystąpić do UE to by nie wyszła, bo 3 warunków dzisiaj nie spełnia, łatwo wejść ale wylecieć z hukiem jeszcze głośniej.

  Tylko dlatego weszliście z naszej poręki do EU, że czekaliśmy na autonomię Wileńszczyzny w najbliższym czasie, to się nie stało, ale co się odwlecze to nie uciecze! Inaczej wylecicie z UE i Rady Europy.

 65. wrocławianin mówi:

  ben 54
  Twój pomysł z postu 31 jest prosty i dobry. Raport sporządzony przez litewską organizację pozarządową, jeśli ma taki wydźwięk, jak w zaprezentowany w powyższym artykule, jestem doskonałym sposobem pokazania dyskryminacji Polaków na tle etnicznym. Jest przede wszystkim napisany przez Litewski Instytut Monitorowania Praw Człowieka. Raport jest więc litewską samooceną. Masz rację, że dobrze byłoby go przetłumaczyć i wręczyć polskim dyplomatom przed wizytą Prezydenta. Dorzuciłbym raport Wspólnoty Polskiej.Całkiem rozsądne.

  Co do reszty, nie powiedziałem, że potępiam w czambuł wszystkie inne inicjatywy:)

  Pozdrawiam

 66. Polskie slonie mówi:

  “Tylko dlatego weszliście z naszej poręki do EU”

  Ohoho, schizofrenia jednak postepuje! A kogo miala obchodzi “poreka” zacofanego kraiku, ktory mial wlasne problemy z przystapieniem, i ktory mogl zostac poza Unia, jakby nie aktywny lobbing (na granicy ultimatum) Niemiec? Jaby was hansy nie ciagnely za uszy, to bylibyscie teraz tam, gdzie Albania.

  p.s. To tez jest pytanie retoryczne, ktore nie wymaga odpowiedzi

 67. robert mówi:

  Tym razem Ben ma rację. Więcej 100 % racji. Ten raport przetłumaczyć i z listem intencyjnym przesłać lub jeszcze lepiej wręczyć podczas wizyty prezydenta w Wilnie. Co więcej przesłać należy go także do kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta, MSZ, klubów parlamentarnych, mediów a nawet do polskiego i europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i wszelkich organizacji antydyskryminacyjnych. To przecież nie propaganda jednej strony to lietuvskie opracowanie wewnętrzne.
  Kmicica się nie czepiajcie jego pikiety są bardzo potrzebne gdyż stan wiedzy o wileńszczyźnie w Koronie jest nikły i trzeba go poprawić. Ale np. Tomaszu wiecznie dyskryminowany przynajmniej we własnym mniemaniu na tym forum – masz wielkie pole do popisu. Udowodniłbyś wielu z nas ( w tym mnie ) że rzeczywiście leży ci na sercu dobro wileńskich rodaków a nie własne porachunki wokół rady społecznej KW.

 68. Adam81w mówi:

  31. ben popieram

  PS robert tak pikiety są potrzebne bo zwracają uwagę na problem ale one nie są Kmicica. Organizuje je Memoriae Fidelis. One zresztą należą do wszystkich, którzy się w nie angażują.

  Co do tego czy Tomaszowi zależy na Polakach na Litwie to uważam, że tak. On jedynie woli działać inkognito.

 69. maur mówi:

  Do paździoch, 51; – dzięki za namiar na ten słownik. Faktycznie kapitalna rzecz.
  Można się wiele dowiedzieć.

 70. tomasz mówi:

  do robert: Po pierwsze nie wiem skąd wyssałeś sobie “myśl” o tym że ja czuję się na tym forum dyskryminowany.
  Po drugie nie mam zamiaru robić czegokolwiek po to aby coś ci udowadniać. To mnie naprawdę rozśmieszyło. 🙂
  Nie, no jeszcze raz.
  Ty naprawdę sądzisz że twoja opinia na mój temat jest dla mnie jakimś problemem? I że muszę w związku z tym coś ci udowodnić? 🙂 🙂 🙂

 71. robert mówi:

  Wiesz Tomasz właśnie takiej odpowiedzi od ciebie oczekiwałem, ba byłem wręcz pewny że taka będzie. Widzisz kolego kreujesz się na wielkiego umiarkowanego działacza na rzecz pojednania polsko – lietuvskiego i rozsądnego obrońcy praw wileńskich Polaków. Krytykujesz ludzi którzy rzeczywiście coś robią sam będąc etatowym marudą ( no jest jeszcze jeden – nawet wiekszy )Byłem tylko ciekaw czy na chwilę ponoć dla sprawy która obchodzi nas tutaj wszystkich byłbyś w stanie odłożyć wybujałe ego i zagrać zespołowo. Zamiast tego kolejny popis WIELKIEGO WYBUJAŁEGO EGO. Mnie na przykład obchodziły twoje opinie na temat moich postów choćby po to żeby skonfrontować jak je odbierają ludzie z przeciwnego mi bieguna i ewentualnie zmodyfikować własne zaopatrywania. WIELKIEGO TOMASZA interesuje tylko wielki Tomasz. Dlatego od dziś ja także przestanę przejmować sie twoim zdaniem.

 72. robert mówi:

  Do Adam Masz rację użyłem skrótu myślowego. Oczywiście że organizuje je stowarzyszenie czyli większa ilość osób.

 73. ben mówi:

  Do robert:
  Niech więc ktoś ten raport dobrze przetłumaczy, jako prawnik napisz projekt listu intencyjnego, Rada wniesie poprawki, ja go wygładzę, o ile Rada sobie tego zażyczy, a “delegacja z Wilna”, niech się z nim uda do Ambasady RP lub/ a także (niepotrzebne skreślić), o ile nie jest to wielki kłopot, poprosi o wręczenie kogoś, kto będzie na spotkaniu w Mejszagole, tudzież u ks. Jozefa Obrębskiego. (Podaję te miejsca za postem 53 (cierp duszo…, Luty 10, 2011 at 14:54).
  Co Ty na to?

 74. coraz mówi:

  Porzadni Litwini nie maja co jesc i uciekaja za granice, a faszysci zyja coraz lepiej. Nawet glupi songaila ocieka tluszczem, a garsva i zinkevic, otrzymuja ogromne pobory, lansbergis, soviecki nachalny pseudoprofesor, urzadzil sie pieknie w Brukseli, malo, ze nakradl ziemi i lasow pod Wilnem

 75. robert mówi:

  Ben mogę spróbować ale najpierw tekst musi zostać porządnie przetłumaczony ponieważ takich listów nie pisze się na podstawie z natury urywkowych i fragmentarycznych tekstów prasowych. Myślę też że sprawą powinni się zająć( mam nadzieję że tak zrobią )politycy z AWPL. Moim zdaniem mają niezbędne zaplecze i doświadczenie w pisaniu do najwyższych organów władzy państwowej. Dla mnie już samo poprawne zatytułowanie takiego listu wymaga dodatkowego wysiłku bo nie wiem ( w tej chwili ) czy np. tytuł Do Jego Ekscelencji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego jest prawidłowy czy należałoby użyć innej przyjętej w tego rodzaju pismach tytulatury. Jestem zwolennikiem tezy że jak coś robić to porządnie a do głowy państwa moim zdaniem należałoby pisać zgodnie z protokołem.

 76. Lwowski mówi:

  słonik: chacha, mam wrażenie że piszesz o swoim sztucznym, nędznym kraiku, podtrzymywanym jedynie za pomocą kroplówki…

 77. ben mówi:

  Do robert:
  Ok.

 78. Jerzy mówi:

  p.66″ Polskie słonie”. Szanowny Pan/Pani potrafi obrażać co świadczy o bardzo wysokiej osobistej kulturze prowadzenia dyskusji i przytaczania rzeczowych argumentów i dlatego na Pani/a pst.odpowiem nie przewidując dalszej dyskusji.”Cresit sub pondere virtus- cum debita revertia “Do wiadomosci nie żyję w dzikim kraju. Pozdrawiam wszystkich prowadzących rzeczowe i treściwe debaty .

 79. Kmicic mówi:

  Do ben 31, Wrocławianin, robert:
  Pełna zgoda;.natomiast rozwinął bym ten pomysł.
  1*
  Jak najszybsze przetłumaczenie intgeresujacej nas części raportu-Zybedeusz , Wilno, ZPL ew. inni..
  2* rozesłanie go po “świecie”. To biorę na siebie.W ten sposób raportu już nie będzie można “nie zauważyć”. Oczywiście w adresach jest kancelaria Prezydenta RP.
  Dobrze ,żeby sztab Komorowskiego dostał raport z wyprzedzeniem , aby Prezydent z raportu mógł skorzystać w czasie wizyty w Wilnie.
  3*
  Przy szybkim przetłumaczeniu będzie można tekst wykorzystać w ulotkach w czasie pikiet 16-go i w składych listach do litewskich placówek dyplomatycznych.
  4*
  Wersję anglojęzyczną wysłać pilnie do wszystkich europarlamentarzystów, Rady Europy, organizacji międzynarodowych , Polonii itd.
  5* Czym szybciej tym lepiej, wizyta za kilka dni, zaraz wybory i sejmas zaklepuje ustawę likwidującą w praktyce polskie szkoły i przedszkola.
  6*
  Wręczenie raportu z listem ambasadorowi, a jeżeli się da, to i samemu Prezydentowi do rąk własnych.
  7* mam nadzieję ,że w czasie wizyty przed pałacem Prezydenckim w czasie rozmów bedzie zorganizowana pikieta. Ale o tym zadecydują najlepiej zorientowane polskie organizacje. Moim zdaniem , im więcej nagłośnienia , szumu dla mediów , tym lepiej. Bez nagłośnienia w mediach , w dzisiejszym świecie, temat nie zaistnieje.

 80. paździoch mówi:

  Tu macie w moim nieudolnym tłumaczeniu fragment dotyczący Polaków
  Decyzje wobec mniejszości narodowych są powszechnie przyjmowane, ad hoc bez jakiegokolwiek sensu politycznego czy celu. Nowe prawo o edukacji przyjęte pod koniec 2010 roku redukuję liczbę lekcji w językach mniejszości narodowych . Prawo silnie sprzeciwia się tym grupom. Jednym z powodów sprzeciwu jest to, że nowelizacje nie zostały dostatecznie przedyskutowane z władzą. W 2009 i 2010 roku po 20 latach, ponownie wyłoniła się sprawa pisowni nazwisk. Polska mniejszość żąda, aby ich nazwiska mogły być oficjalnie zapisywane w ich ojczystym języku. W 2010 władze nie potrafiły ani razu podać racjonalnych argumentów przeciw polskiej pisowni.
  Parlament odrzucił projekt ustawy zapewniającej możliwość poprawnego zapisu polskich nazwisk alfabetem łacińskim. Ponadto litewski sąd konstytucyjny apelował, aby niezależnie od pochodzenia danej osoby jej nazwisko miało pisownię litewską. Kolejną zagadkową rzeczą jest oświadczenie sądu konstytucyjnego, iż daje on możliwość zapisu polsko brzmiących nazwisk, ale dopiero na drugiej stronie paszportu. Polska mniejszość litewska mieszkająca w okolicach Wilna (ok. 60% całej populacji), Šalcininkai Region (80%), Švencionys Region (over 28%) apelowała o zawarcie ugody, aby język polski występował w roli języka pomocniczego razem z językiem litewskim na terenach zamieszkiwanych przez obie narodowości (w użytku publicznym, administracyjnym).
  W 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nazwy ulic w tych regionach mają być tylko i wyłącznie w języku litewskim bez polskiego odpowiednika. W uzasadnieniu odwołał się do Prawa o Języku Państwowym ignorując w całości Prawo Mniejszości Narodowych i.e. lex speciali. Władze i ludność regionów Vilnius I Šalcininkai w całości odrzuciły nakaz znoszenia polskich znaków m.in. z nazw ulic za co, są wielokrotnie karane przez litewską Państwową Inspekcję Językową za nieprzestrzegan przepisów.

 81. paździoch mówi:

  Do Słonia

  Przeczytaj uważnie ten raport i odpowiedz sobie czy możesz być dumny z tego kim jesteś. Choć chyba akurat ty jesteś starannie zaimpregnowany na racjonalne argumenty.

 82. paździoch mówi:

  I jeszcze jedno, też do słonia ?
  Dlaczego mam być pokorny , czyżby znowu znaleziono tajemniczy dokument w “opactwie benedyktynów” mówiący o tym że gdy zwracam się do Słonia mam mam stać na baczność z odkrytą głową, oczywiście nie bliżej niż trzy kroki od niego ?

 83. paździoch mówi:

  http://www.magwil.lt/archiwum/2010/mg9/wrz2.htm

  Miałem już zamilknąć , ale jeszcze ten link , z dedykacją dla słonia , bo może nie uświadomiony.

 84. ben mówi:

  Do 79:
  Ok.

 85. albi mówi:

  Stop cannibalism in Poland!

 86. paździoch mówi:

  Stop imbeciliti in Lithuania

 87. tomasz mówi:

  do robert 71:
  – Gratuluję przenikliwości.

  – Nie pamiętam abyśmy byli “kolegami”.

  – Wyrażam po prostu swoje własne zdanie podobnie jak ty i jak sądzę, zdecydowana większość internautów na tym forum. Jeśli uważasz to za “kreowanie” to trudno.Widocznie wszyscy się tu na coś tam kreują.

  – Krytkuję najczęściej POGLĄDY ludzi jeśli się z nimi nie zgadzam. Bez względu na to czy w ocenie twojej, mojej czy kogokolwiek oni rzeczyiwście coś robią czy nie.

  – Widzę że ciągle trwa moda na rozliczanie i przepytywanie innych w stylu słynnego sowieckiego plaktu : “TY! Czem pomog frontu?”

  Odysłam do :
  http://kurierwilenski.lt/2010/05/25/rada-spoleczna-przy-kurierze-wilenskim-2/

  post nr 1059 tomasz, Styczeń 13, 2011 at 09:54

  Dodam do tego tylko że pół godziny temu pewni panowie skończyli rozładunek mojego samochodu z kolejnych rzeczy które w przyszłym tygodniu zostaną dostarczone dzieciom z polskiego przedszkola i szkoły na Litwie. To tyle w tym temacie.

  – Na temat mojego “wybujałego ego” wypowiadać mi się już znudziło. Proponuję wymyśleć jakiś inny zarzut a nie wątpię że się taki znajdzie.

  – Owszem i “grywałem” i “gram” zespołowo ale tylko wtedy kiedy “zespół” nie jest rozumiany tak że “słuszni” dyktują co mam robić bo jak nie to stanę się “niesłusznym”. Być może ktoś uważa to za dobrą metodę do tworzenia zespołu. Ja uważam to za szantaż.

  – Owszem przyznaję że niektórych “zespołów” staram się unikać. Uważam bowiem że jak do jakiegoś zespołu należę to także i ja ponoszę winę za wpadki i rzecz jasna splendor za powodzenia. Uważam że to uczciwe.
  Kiedy jednak czytam to: “rozesłanie go po „świecie”. To biorę na siebie.” pisane przez Kmicica, to ciarki mi chodzą po plecach.
  I nie wynika to wcale z tego że się z nim nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach. Tylko z DOŚWIADCZENIA ostatnich wydarzeń w Radzie i tego jak jeden z członków tego “zespołu” (Kmicic) rozumie działania ZESPOŁOWE. W takim zespole rzeczywiście uczestniczyć nie chcę. Z powodów jakie opisałem. Nie mam zamiaru podpisywać się pod czymś co np Kmicic SAM uzna że należy napisać, zrobić i rozesłać “po świecie” a tak przecież było.

  – Jakoś nie odczułem do tej pory abyś w jakimkolwiek stopniu brał dotąd moje zdanie pod uwagę. Być może się myliłem a to jak wiadomo jest cechą ludzką. Skoro jednak od dzisiaj już na pewno się moim zdaniem przejmować nie bedziesz to oprócz tego że nie odczuję żadnej różnicy to mimo to postaram się jakoś z tym żyć.

  – I wreszcie ta konkretna sprawa raportu. Tak szerze mówiąc to właściwie nie wiem o co masz do mnie pretensję. Czy w którymkolwiek momecie byłem przeciw jego wykorzystaniu???
  Wręcz przeciwnie. Uważam że warto go wykorzystać ale rozważnie i umiejętnie. Bez egzaltacji, histerii, emocji. Pośpiech także może nie być korzystny. Aby to osiągnąć w pierwszej kolejności należy porządnie przetłumaczyć CAŁY raport a nie tylko interesujące nas/was fragmenty. Nawet jeśli nie uda się tego zrobić do wizyty Prezydenta RP. Bo też i nie uważam aby podczas niej ten raport musiał być wykorzystany. Z powodu że nie ma jeszcze oficjalnego odniesienia się do niego przez litewski rząd. A to musi nastąpić i nastąpi. Bo musi. Może warto zaczekać na to stanowisko?

 88. albi mówi:

  Stop polski imperializm in Lithuania

 89. ben mówi:

  Przepraszam albi, ale o czym piszesz w postach: 86 i 89? 🙂

 90. albi mówi:

  O tym, o czym pisze kazdy dzien “Kurier Wilenski”

 91. ben mówi:

  Naprawdę? O chorobcia, nie wiedziałem, ze to gazeta “kanibali” i “imperialistów”! Zatem dołączam swój głos:
  Kanibalizmowi polskiemu stop. Ludzkie mięso niekoszerne, a mimo naszej liczebności, jakoś się pomieścimy!
  Imperializmowi polskiemu stop! Niech sobie Chiny biorą cały świat! nam wystarczy to, co nasze!

 92. albi mówi:

  “Raport Instytutu pełen jest konkretnych faktów łamania praw człowieka, dyskryminacji rasowej i narodowościowej, podżegania do waśni narodowościowych”.

  Gdzie te fakty???

 93. ben mówi:

  Do albi:
  W raporcie! 🙂

 94. Polskie slonie mówi:

  Do ben (94). Z calym szacunkiem do pana (bez cienia ironii, bo pan wydaje sie naprawde objektywny i nie jest Litwinofobem), ale ten raport mozna wsadzic do bani, chocby dlatego, ze jest pelen falszerstw i klamstw. Wystarczy nawet jeden cytat:

  “A new Law on Education, adopted at the end of 2010, provides for reduction of subjects
  taught in national minorities’ languages. The Law was strongly opposed by the national
  minorities groups”

  Ja, jako obywatel Litwy, ktory codziennie czyta prase i sledzi za wydarzeniami w kraju nie wiem NIC o “nowej ustawie o edukacji, przyjetej w koncu 2010 r.”, bo zadna ustawa w owym okresie nie byla przyjeta. Wiec z jakiej racji ja mam przejmowac sie opiniami jakiejs sp.z.o.o., ktora wybrala sobie takie duzo obiecajace imie jak “Instytut Monitirongu Praw Czlowieka”, kiedy “produkcja” tej spolki zoo swieci brakiem kompetencji i rozeznania w temacie. Z jakiej racji rzad ma odpowiadac na oskarzenia z tytulu nieistniejacej (sic!) ustawy? Wiec nawet nie bede czytal tego raport, bo szkoda mi czasu na “czytanie” papieru toaletowego.

 95. paździoch mówi:

  Ale ot strapienie! Polak już nie ten co 20 lat temu. Dojrzał politycznie. Jest świadom swoich praw, nie godzi się na postawę á la milczenie owiec i oberwawszy w lewy policzek prawego nie nadstawia. W ogóle stawia się władzy i pyszczy. Wybrał też sobie przedstawiciela do PE, który nie patyczkując się interpeluje tam w sprawach dyskryminacji Polaków, czyli – używając retoryki songaiłowców – „narusza w Parlamencie Europejskim dobre imię Litwy”. Nie dziw, że wkurzeni konserwatyści reagują na to represjami w stylu grzywien za używanie dwujęzycznych nazw, a też majstrowaniem przy polskojęzycznym szkolnictwie.

  (Lucyna Dowdo)

 96. Lwowski mówi:

  słoniku: nie tródż się: nie uciekaj, prawda naprawdę nie boli, ona was wyzwoli!

 97. albi mówi:

  “Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i polskim językiem nauczania, w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska”. (Petycja “W obronie polskich szkół na Litwie”.

  Bzdura, klamstwo, nie ma tego.

 98. paździoch mówi:

  do 98

  “Nieprawdą jest że sprzedajemy pancerne rowery dla bundeswery ”
  (albi)

 99. Kmicic mówi:

  Angielską wersję raportu otrzymają, między innymi, wszyscy europarlamentarzyści. Osobiście tego dopilnuję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.