129
„Prawda Ažubalisa” o Polakach na Litwie

3 lutego 2011 r. na konferencji prasowej w Moskwie minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Audronius Ažubalis na pytanie korespondentów o problemach polskiej mniejszości narodowej na Litwie odpowiedział: ,,Na Litwie nie ma z tym żadnych problemów. To też niedawno potwierdził w swoim wywiadzie komisarz OBWE do spraw mniejszości narodowych Knut Vollebaek – po tym, gdy odwiedził Litwę i zapoznał się z sytuacją”.

Pana Audroniusa Ažubalisa znamy od dawna z antypolskich nastrojów i wypowiedzi, podobnie zresztą jak wielu innych osób z grona sprawujących dziś władzę. Natomiast nie wiemy, jak doszło do ,,zapoznania się z sytuacją” przez komisarza Knuta Vollebaeka. Faktem jest, że wysoki komisarz Vollebaek nie spotykał się z kierownictwem Związku Polaków na Litwie, czy z innymi przedstawicielami społeczności polskiej podczas wizyty w Wilnie w grudniu ub. roku. Ani też nigdy przed tym.

A oto jak wyglądają w skrócie prawdziwe problemy społeczności polskiej, których według pana Ažubalisa – a z jego słów i pana Vollebaeka – rzekomo w ogóle nie ma.

W oświacie:

Po 20 latach bezskutecznych wysiłków kierowanych na przymusową lituanizację ludności polskiej z całą siłą uderzono w szkolnictwo polskie, które na tych terenach istniało od wieków. Proces ten zapoczątkowano likwidacją obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, jako ojczystego. W Sejmie Republiki Litewskiej już w marcu br. planowane jest przyjęcie nowej Ustawy o oświacie, zgodnie z którą rozpoczyna się proces stopniowego przekształcania szkół polskich w litewskie poprzez przymusowe wprowadzanie nauczania części przedmiotów w języku litewskim. Żeby zaś likwidację szkół polskich przyśpieszyć, projekt nowej Ustawy o oświacie przewiduje likwidację polskich szkół na rzecz szkół litewskich w tych miejscowościach, gdzie klasy są nieliczne.

Jednocześnie przewiduje się ujednolicenie egzaminów z jęz. litewskiego jako państwowego w szkołach polskich i litewskiego jako ojczystego w szkołach litewskich, nie zważając, na brak wyrównania liczby godzin nauczania tego przedmiotu. Poza tym brak jest ujednoliconych programów, podręczników, materiałów dydaktycznych, co absolutnie uniemożliwia przewidywany proces ujednolicenia egzaminów. Zresztą to dobitnie potwierdza powołana przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej komisja naukowców.

Pan Ažubalis nie widzi dyskryminacji też w tym, że przy finansowaniu szkół litewskich, specjalnie zakładanych w rejonach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość polską, przeznaczane są kilkudziesięciomilionowe rządowe nadwyżki w stosunku do szkół polskich (np. przydzielone 43 miliony Lt wyłącznie dla szkół litewskich tylko zgodnie z jednym programem rządowym). Te właśnie szkoły są w gestii Ministerstwa Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej, i są wyłączone z kurateli samorządów lokalnych.

W zwrocie dóbr majątkowych:

Pan Ažubalis nie widzi też problemu, że w rejonie wileńskim tylko mniej, niż połowę ziemi zwrócono prawowitym właścicielom, a resztę rozdano osadnikom. W Wilnie wskaźnik zwróconej ziemi jej właścicielom plasuje się zaledwie gdzieś w granicach 14 proc.

W używaniu języka:

Wbrew praktyce i ustawom europejskim na Litwie jest zakaz używania w napisach nazw topograficznych języka mniejszości narodowej (obok państwowego) nawet w miejscowościach, gdzie jej przedstawiciele stanowią ponad 80 proc. mieszkańców. Tylko w roku 2010 za publiczne używanie języka polskiego (obok państwowego, oczywiście) stale były nakładane kary finansowe na urzędników samorządów oraz przedsiębiorców.

W pisowni nazwisk:

Na Litwie osoby należące do mniejszości narodowych nie mają prawa na oficjalny zapis swego nazwiska i imienia w oryginalnym brzmieniu i pisowni.

To tylko mała część problemów i naruszeń praw mniejszości narodowych, których pan Ažubalis woli nie zauważać. Widocznie chciałby, aby tych problemów nie było, ale nie poprzez ich zasadniczego rozstrzygnięcia, według zasady Wielkiego Wodza: ,,Jest naród – jest problem. Nie ma narodu – nie ma problemu”. Krocząc szybkim marszem drogą wynarodowienia i przymusowej asymilacji, problem niebawem – według Ažubalisa – miałby zniknąć. Tak, jak na Kowieńszczyźnie, gdzie niezauważalnie zniknęła 200 tys. rzesza Polaków.

Warto zaznaczyć, że wysiłki, skierowane na asymilację społeczności polskiej na Litwie, szczególnie nasiliły się po wejściu Litwy do NATO oraz do Unii Europejskiej. A chyba musiałoby być akurat odwrotnie?


Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz

129 odpowiedzi to „Prawda Ažubalisa” o Polakach na Litwie

 1. Adam81w mówi:

  Bezczelny jest ten Ażubalis.

 2. zygmunt mówi:

  Niepotrzebnie Pan Prezydent Komorowski jest dziś w Litwie

 3. ben mówi:

  Świetnie, że wypowiedź Prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza pojawiła się w dniu wizyty prezydenta RP w RL i mam nadzieję że zostanie doręczona prezydentowi.

 4. Cziburaszka mówi:

  Nie bardzo rozumiem pana Mackiewicza wg którego na Kowieńszczyźnie niezauważalnie zniknęła 200 tys. rzesza Polaków. Czyżby zostali gdzieś pod osłoną nocy wywiezieni? Ale dziwne, że nikt tego nie zauważył.

 5. Lwowski mówi:

  czy Bronek powiedział coś z jajem, czy sami mamy wziąć los w swoje ręce, a wtedy niech cham Jarząbek się pilnuje, drugiej Laudy nie będzie!

 6. zybedeusz mówi:

  Cziburaszka: w międzywojniu, kiedy Polaków tam niszczono, nie było internetu. Później była wojna i Sawieckij Sajuz, więc też mało kogo interesowali. I dopiero po roku 1990 sprawa znów mogła wrócić do oficjalnego obiegu.

  Do Pana Mackiewicza: gratuluję listu i odwagi. Drugi akapit uzupełniłbym tylko jescze o to, że pana Ažubalisa znamy także z wielu kłamstw i prób przekazywania międzynarodowym instytucjom „prawdy Ažubalisa”, czyli także kłamstw, na temat sytuacji mniejszości na Litwie.

 7. Jan mówi:

  Do 4:Mowa o wynarodowieniu tej liczby ob.polskich w latach 1939-1945 gdy raz rząd litewski współpracował z Sowietami,potem z Niemcami i znów z bolszewikami.Po 1944r.co bogatszych Polaków do Kazachstanu,po 1945r.trochę przesiedleń a reszta jak chciała mieć pracę i zostać to “lojalka”-ty nie Polak,tylko Litwin.Prostsze od konstrukcji cepa.

 8. Wacek mówi:

  Sikorskiemu sięda najwyzej do piętow.

 9. ben mówi:

  Do Cziburaszka:
  Faktem jest, że nie prezes ZPL nie dodał, o jakim “zniknięciu” mowa, a rzeczywiście powinien, ale po wyjaśnieniu Zybedeusza już wiesz?

 10. ben mówi:

  Do 5:
  I znowu potrząsanie szabelką i lekceważące odnoszenie się do prezydenta RP.
  Naprawdę to szanownego pana kolega, by mu fundować per “Bronek”?

 11. ben mówi:

  Do 2:
  Jasne! 🙂
  Miał się najpierw szanownego pana poradzić. 🙂
  Że też prezydent RP na to nie wpadł!

 12. Cziburaszka mówi:

  do ben

  Tak wiem, tak jak wiedziałem wcześniej, że na Litwie Kowieńskiej, przed II WW mieszkała spora grupa Polaków, część z nich się relituanizowała lub lituanizowała, a część wyjechała do Polski, przed i po wojnie i pisanie o niezauważalnym zniknięciu jest dziwne. 😉 Chodziło mi właśnie o kontekst. Z wypowiedzi p. Mackiewicza wynikało, że zniknęli jakoś tak niedawno. Przyznasz chyba, że kontekst jest niezwykle istotny?

 13. jur/mac mówi:

  Na tę litewską kobyłke należy poswięcic polskiego Ogiera i po sprawie. Nic tak nie łączy jak ostry seks!

 14. Alex. mówi:

  potrzebi wśród nas, tacy, jak , Marszałek Piłsucki, bo dotychczasowe środki są nie skuteczne, szkoda, że nie rozumieją nas, Wileńszczyzna jest naszą Ojczyzną!

 15. Rajmund mówi:

  Komentarz usunięty. [2]

 16. Lwowski mówi:

  ben: to, czy będzie zasługiwał na miano TW “Bronek”, czy Pan Prezydent Najjaśniejszej RP Bronisław Komorowski zapracuje także, jak przyczyni się do załatwienia sprawy polskiej na Wileńszczyżnie. Póki co, cicho szaaa!
  Nikt nie prosił go by startował w wyborach na tak zaszczytną funkcję. Czekamy na owoce?

 17. Polecam mówi:

  Komentarz usunięty. [4]

 18. Senbuvis mówi:

  do Jana (7) – do wynarodowienia doszło w latach 1918 – 1939. Tzn. znikneli Polacy w nazwiskach, szkołach polskich i mszach w kościołach. Zniknęli powierzchownie, bo faktyczne wynarodowenie nastąpiło znaczne później, szczególnie wśród ich dzieci i wnuków. Natomiast dotąd płomyk polskości tli się na Laudzie do tej pory. Są tam ogniwa ZPL, działają szkółki sobotnie itp. Gdyby posiać tam trochę polskości (rado, TV, prasę) to byłaby szansa na odwrócenie tych procesów.

 19. Jan mówi:

  Do Senbuvis:Czytałem też że wyjątkowo silnie Litwini zabrali się do tego na całym swym terytorium,szczególnie gdy bolszewicy darowali im Wilno.

 20. Senbuvis mówi:

  Janie – jak bolszewicy darowali im Wilno to i jedna i druga strona zachowała się bardzo głupio. Oczywiście głupiej wyszło po stronie tamtej, bo byli u władzy. Natomiast to co się wyrabiało na Litwie z Polakami (Niemcy, Litwini, Rosjanie) to przynajmniej dla mnie … już historia:) Historia uczy, dlatego stawiam 1 do 100, że tacy ludzie jak Kublius, Azubalis, Songaiło i tp. nigdy nie bedą dążyć do zgodnego współżycia z Polakami – czy dostaną beczkę miodu czy kopa w dupę.

 21. Zagłoba mówi:

  Prawdy są trzy: cała prawda, święta prawda i gówno prawda.
  Zagadka: do której grupy należy “prawda Ažubalisa?”
  Żeby uniknąć ewentualnego natarcia oburzonych użytym słownictwem wyjaśniam, że pierwsze zdanie jest wiernym zapożyczeniem z ks. Tischnera.

 22. Polak z Laudy mówi:

  Do Cziburaszka
  Jestem jednym z Polaków, któremu dzięki rozpadowi ZSRR udało się opuścić “gościnną” Litwę, zrobiłem to co nie udało się uczynić mojemu Dziadkowi w 1945 roku, mimo posiadania karty repatriacyjnej. Litwini nie wypuścili Dziadka , nie wypuścili również 50 tysięcy Polaków z Kowieńszczyzny i Laudy, którzy zgłosili chęć wyjazdu do Polski.

 23. ben mówi:

  Do Czubiraszka:
  Oczywiście, wspomniałem o tym.

  Do Lwowski:
  Rozumem, nad prezydentem RP – Lwowski!
  Chybaś pan troszeczkę nie teges dzisiaj! 🙂

 24. Lwowski mówi:

  ben: nie używaj słów których nie rozumiesz!

 25. Kestas mówi:

  biesinatės, šveplarusiai slavotiurkai?

 26. Kestas mówi:

  Polska – made in stalin 1945

 27. Kmicic mówi:

  Do Zagłoba 21:
  Celne określenie ks.Tishnera. Celnie też wyrażał się marszałek Piłsudski, ale nie powtórzę , bo pomimo podania tak zacnego żródła, mogę zostać wypunktowany.

 28. Kmicic mówi:

  do Polak z Laudy:
  Dużo czasu zlitewszczonym Polakom z Kowieńszczyzny i Laudy pod terrorem(!) Litwy Kowieńskiej poświęcono w czasie dzisiejszej pikiety pod ambasadą RL w W-wie.Skandowane były spontanicznie powstałe hasła : “polskie szkoły na Kowieńszczyżnie”, “polskie szkoły na Laudzie”, ‘polskie przedszola na Laudzie”, “polskie przedszkola na Kowieńszczyżnie”. Czytana była cała historia antypolskiego terroru Lietuvisów na Ponarach i wspólczesności kończąc. Odczytywano też wypowiedzi z Laudy, Molat i Kowieńszczyzny na naszym forum:

  Arwid,30,2011
  w Malatach też są Polacy , pozostali Polacy co się oparli przed wojną litwinizacji stanowią 10%, a przed wojną liczyli ok 80%! więc faktycznie gdyby prześwietlić pochodzenie ludności w rejonie Malackim oj to nie bylo by 10% Polaków, brawo, że i dla nas Malat, daliscie 1 raz kandydatów polskich:)
  Sam się dowiedziałem, że moi dziadkowie z obu stron to Polacy, więc jak ja mogę być litwinem? to chore

  Teresa Jablonskaite ( Jabłońska ),
  na rejon kowieński, janowski i kiejdański, wiłkomierski , też by się przydało dać listy AWPL, tu też są Polacy jak np.Ja, a propaganda litewska mówi że ok 1.7% jest tylko, to kłamstwo! jest nas wiecej.

  Saulius Ranećka ( Raneczka),
  U nas w rejonie Janowskim przydała by się chociaż jedna msza po polsku, władze milczą, a my dalej mamy politykę przedwojennej Litwy i wynaradawiania, pozostalo nas 2-3% przyznawających się do polskości, ale faktycznie to więcej nas by było, żeby pozwolono nam w Janowie (Jonava) otworzyć szkole podstawową i średnią z polskim językiem i dać 1 mszę w niedziele po polsku, proszę uzwględnijcie to.

  Anna, Styczeń 30, 2011 at 15:41 –
  To skandal, żeby do dzisiaj w rejonie kowieńskim,janowskim,wiłkomierskim,kiejdańskim,poniewieskim a nawet Mariampolskim nie było żadnej szkoły polskiej, jak ma tu się utrzymać polskość, skoro nawet nie dajecie nam Litwiny nawet mszy?! Wy w polskim Puńsku wszystko macie i w Sejnach i nawet w Suwałkach: Czas na chociaż otworzenie jednej szkoły polskiej podstawowej na Kowieńszczyznie + średnia.Nie zapominajcie, że tylko na Wileńszczyżnie są Polacy, to nie jest prawda, tylko że my pod Kownem żyjący od wiekow nie mamy od 100 lat szkół polskich, totalana lituanizacja już 200 tys Polaków zlitwinizowano,cud, że uchowało się nas 5 tys.choć faktycznie może nas być więcej. Ogromna prośba do AWPL, dajcie nam możliwość do głosowania na Polaków, wtedy zawsze by jaki wywalczyl z bólem serca to mówię, chociaż msze po polsku, widać teraz, że Litwa zachowuje się jak dziki kraj bez kultury, nie daje nawet ludziom mszy polskich, a nie wspomnę o szkołach.
  Litwini! poruszyliście ważną kwestię:
  zaczynając nagonkę na wileńskie szkoły rozpoczęliście z Nami wojnę,przegracie ją!
  My Kowieńczucy jestesmy z wami ,Jesteśmy Polakami:

 29. Jan mówi:

  Senbuvis:Dla tego nie rozumiem niektórych naszych polityków czy piszących tutaj superznawców polityki litewskiej zalecających dalej serdeczne uśmiechy i wyciąganie ręki w proszalnym geście do Litwinów.Skoro przez 20 lat do nich nie dotarło że podpisany traktat to państwowy dokument,który wypada respektować a umowy trzeba wprowadzać w czyn,to przez kolejne 20 lat nasza polityka głaskania tego nie zmieni.Od chwili odzyskania niepodległości przez Litwę w 1991r.przy korycie w tym kraju zawsze jest grupa nacjonalistów dyktująca pozostałym swoje idee i warunki polityki zagranicznej oraz wewnętrznej.Od prawie 20 lat znajdują coraz większy posłuch wśród społeczeństwa.Dalsze nasze oczekiwanie że wreszcie coś drgnie,jest bezpodstawne i pozbawione jakiegokolwiek sensu.Uważam że tylko radykalne środki z naszej strony mogą tylko je zmienić oraz zwiększyć pomoc finansową/i medialną/dla Polaków tam mieszkających.

 30. ben mówi:

  Do 29:
  Nie zauważyłem, by ktokolwiek na forum zalecał “dalej serdeczne uśmiechy i wyciąganie ręki w proszalnym geście do Litwinów”.
  Naprawdę szanowny pan uważa,że analiza działań dyplomatycznych polega na studiowaniu pozowanych zdjęć zamieszczanych w Internecie?
  Po “mowie ciała” pan rozpoznajesz stanowiska prezydentów? Po oficjalnych przemówieniach skutki rozmów dotyczących konkretnych i załatwianych spraw? 🙂
  To nie czasy jaskiniowców! Pobudka! 🙂
  A niby to jakimi “radykalnymi środkami” pan chcesz Litwinów straszyć. Pokażesz pan im język? 🙂 Innych pan możliwości nie posiadasz, zatem zacznij troszeczkę poważniej podchodzić do działań dyplomacji.
  To co panu wtym miejscu napisałem nie jest żadnym odkryciem, ale niekiedy trzeba przypomnieć, ile tak naprawdę znaczą takie buńczuszne wypowiedzi jak szanownego pana.

 31. Senbuivs mówi:

  Janie – był taki czas na Wileńszczyxnie, że Polaków wywalano z pracy, pozbawiano stanowisk, dochodziło do ciężkich pobić, zakończonych również śmiercią. W tym samym czasie nasi politycy wspierali Sajudis. Był czas, że komisarze rozkradali Wileńszczyznę a mówiących po polsku w autobusach opluwano – wtedy to Polacy w prasie i nie tylko wyciągali rękę do zgody. Co z tego wyszło to każdy widzi. Litwini chcą tylko brać z Polski, a Polaków z Litwy wynarodowić. Jak Polska nie daje to jest wg nich brak partnerstwa, a jak oni przesladują Polaków to nie jest prawdą, bo Polaków na Litwie nie ma – są spolonizowani Litwini. I tak to trwa właśnie 20 lat. Trzeba być ślepym i głuchym, żeby mieć nadzieję na dobrowolną zmianę nastawienia do Polaków i do Polski w krótkim okresie czasu. Na to trzeba dziesiątków lat (dobrze powiedział Okińczyc). A do tego czasu Polacy z Litwy muszą sobie radzić, wiedząc, że za nimi murem stoi Polska, A współpraca PL – LT tylko tam, gdzie możemy zyskać. LT może też przyjąć taką zasadę – bo czas najwyższy powoływać się sentymenty z zamierzchłej przeszłości, by wysłuchiwać o okupacji Wilna i konieczności pokajania się przed nimi. Ja wiem, że wiekszość Litwinów to normalni ludzie – dokładnie tacy sami jak my, bo krew mamy solidnie wymieszaną. lecz do głosu na Litwie dochodzą praktycznie tylko szowiniści i to oni decydują o wszystkim w tym państwie. Głosy pojednania, konieczności zmiany polityki wobec Polaków głoszą w zasadzie jedynie niektórzy historycy – a ich głos w Sejmasie przecież się zupełnie nie liczy.

 32. Zbigniew mówi:

  do Senbuivs.
  Duzo racji w tym co napisałes

 33. ben mówi:

  I dlatego należy wspierać każde działania środowisk nie tylko polskich, ale i litewskich, by jak najmniej głosu w sprawach dotyczących Polaków w RL mieli nacjonaliści.
  To jest wrzód, który trzeba wyciąć, a niekoniecznie rękami Polaków z RP czy RL, także litewskimi.

 34. robert mówi:

  Polacy wileńszczyzny są już dobrze zorganizowani, gdyby jeszcze udało się podnieść ich średni status materialny. Mogliby zostać tym dla Kowna i Laudy czym Wielkopolska 100 i więcej lat temu była dla Śląska. To co widziałem wczoraj w mediach uprawnia do WIELKIEGO, WIELKIEGO OPTYMIZMU. Media i opinia publiczna w RP są 100 % za wami a to oznacza że i władze nie zejdą już z tej drogi. O Kownie i Laudzie też nie zapomnimy. Lietuvscy szowiniści posiali wiatr a zbiorą burzę.

 35. Uczeń LO (Warszawa) mówi:

  Wczoraj, na lekcji Wosu, w związku z wizytą B.Komorowskiego w Wilnie odbyła się dyskusja na temat stosunków polsko-litewskich. Nie tylko nauczycielka, ale i my wszyscy w klasie byliśmy zaskoczeni skalą emocji jaką wywołał temat dyskryminacji i prześladowania Polaków na Litwie, bo mówiąc szczerze nawet temat zapłodnienia pozaustrojowego podjęty na lekcji religii nie wywołał nawet 10 % emocji i zaangażowania całej klasy. Doszło do niespotykanej sytuacji, kiedy to nawet dzwonek nie spowodował przerwania dyskusji, a nauczycielka obiecała lepsze przygotowanie w temacie i kontynuowanie tematu na następnej lekcji.
  Po wczorajszej dyskusji odnoszę wrażenie,że jednak my Polacy, mamy w genach walkę o wolność, wrażliwość na krzywdę i gotowość niesienia pomocy walczącym o prawdę, sprawiedliwość,godność i wolność.

 36. oj mówi:

  do kesta mongolca zdaje sie tam wasze korzenie a nie?

 37. robert mówi:

  do Uczeń Poleć kolegom a zwłaszcza nauczycielce przed kolejną lekcją KW i Wilnotekę

 38. Senbuivs mówi:

  do Ucznia – mamy te geny, o których piszesz, ale nie tylko. Bo mamy jeszcze takie geny, które powodują, że od początków naszej państwowosci musimy odzyskiwać niepodległość czy tereny, które utraciliśmy. Podyskutujcie w klasie o tych drugich genach – szczególnie na przykładzie lat 1700 – 2000.
  Porownajcie nas do sąsiadów – czy mają takie same geny jak my czy może inne. Podziel się wnioskami z tej dyskusji z nami:)

 39. Jan mówi:

  ben/30:Tak delikatnie-odemnie to się “odstosunkuj”,bo dla mnie taki jak ty,który wie wszystko i zna się na wszystkim,to praktycznie nie wie nic.Pouczasz wszystkich co dobre,co złe.Kto ma rację/tylko ty/a kto nie.Najgorsze jest to że sporo mamy właśnie takich jak ty, co pozjadali wszystkie rozumy.Warto się zastanowić że pępkiem świata to się nie jest.I tyle w tej materii.

 40. ben mówi:

  Ok!
  Nie ma sprawy.
  Zastanów się jednak nad swoją własną wypowiedzią, na ile przystaje została zbudowana o przyprawianą mi “gębę”.
  Myślałem,że trafiłem na normalnego forumowicza, ale coż, pomyłki się zdarzają.
  Mimo to pozdrawiam

 41. Cziburaszka mówi:

  Do Polak z Laudy 22

  Piszesz bardzo ciekawe rzeczy. Dotąd byłem przekonany, że na terenach zajętych przez sowietów, m.in. na Litwie to oni sprawowali władzę a miejscową ludność gnębili i tak np. wywieźli na wschód ok. 800 tys. Litwinów. No, ale skoro twierdzisz, że twojego dziadka nie chcieli wypuścić Litwini a tobie udało się umknąć przed nimi dopiero po upadku sowietów to pewnie masz rację i wiesz co piszesz

 42. Jurgis mówi:

  do 5 lwowski
  Jak Pan ocenia liczne wizyty w Wilnie L.Kaczyńskiego ,oraz ocenę za cały okres kadencji że” tak dobrych stosunków z Litwą nie mieliśmy” i afront z ogłoszenia Sejmasu że nie będzie pisowni polskich nazwisk, w czasie ostatniej wizyty Prezydenta?

 43. Senbuvis mówi:

  Czubiraszka – nie musisz udowadniać, że nie znasz historii tych okolic, lepiej czasem coś poczytac niż byc przekonanym czy też pytającym …

 44. Jan mówi:

  Cziburaszka/41: Polecam http://www.eduskrypt.pl W lewym górnym rogu jest miejsce na wpisanie czego szukasz – wpisz:”50 rocznica polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej”.Jest to skrutowy opis gdzie,co i dlaczego.

 45. Lwowski mówi:

  Kaczyński i wielu polityków ze strachu przed Rosją popiera “kąsającego ratlerka”, który pluje na nas co dzień. A dla dobra sprawy mówią, że to nie plucie, tylko że deszcz pada. Porównajcie sobie politykę RP do LT w okresie międzywojennym, dopiero jasne postawienie sprawy stworzyło warunki do normalizacji stosunków, których tak pragnie ben i my wszyscy. O co zakład, że gdyby był przed wojną internet, to ben też głaskał by litwę i wspierał organizacje zagłaskując je na śmierć ze strony tzw. “spolegliwych środowisk” a resztę dokonali by sami lietuwisi, a my czytalibyśmy o Polakach w czasie przeszłym.
  Jak daleko tym dzisiejszym politykierom do tych sprzed wojny to widzimy dzisiaj gołym okiem.

 46. Kmicic mówi:

  Do uczeń LO (W-wa) 35:
  Często jestem w W-wie. Mogę wpaść na lekcję do was.
  Potwierdzam ,że Polacy są szczególnie uwrażliwieni na krzywdę innych, i mamy ten wspaniały gen wolności.Spojrz do zakładki po lewej stronie “Polska i Litwa”.
  Czytaj ,oglądaj:www.polskiekresy.pl,www.wilnoteka.lt,polskiekresy.info, http://www.tygodnik.lt,www.magwil.lt
  Temat jest bardzo bolesny i nawet interesujący się dyskryminacją Wilniuków mają znikomą wiedzę co tu się naprawdę dzieje. Może stworzycie jakiś projekt, warsztaty, program, na temat łamania praw Polakow na LT? Jeżeli byście chcieli, to po udostępnieniu email(poprzez prośbę do Admin)będę wam lub waszej pedagog(?)dosyłał najważniejsze aktualności z Wilna.Walczymy pokojowo o ochronę praw, walczymy o prawdziwie demokratyczną Lietuvę , której Europa nie będzie musiała się wstydzić.Wrzuć sobie hasło “protest” i zobaczysz swoich rówieśników, którzy są zmuszeni protestować na ulicach Wilna.Zaglądajcie na to forum.
  11-go marca(święto państwowe) pokojowa pikieta w W-wie i pewnie w kilku miastach RP.
  Zapraszamy. Może całą klasą , szkołą?
  Pozdrawiam

 47. Dajcie spokój mówi:

  Dajcie spokój 3,5 milionowemu narodowi !

  Litwini jeszcze pamiętają Polskę z okresu przed 1939 i Sowietów po 1939.
  Litwa boryka się z problemami demograficznym, emigracją, mniejszościami nie tylko polskimi.
  Przy tej liczbie ludności muszą się bronić jak mogą, w przeciwnym przypadku grozi im w ciągu 2-3 pokoleń, przy dzisiejszej globalizacji rozpłyniecie w morzu i “przyjaciół” i wrogów. Ich możliwości gospodarcze są żadne.

 48. Kmicic mówi:

  Do Dajcie spokój 47:
  Z wielką przyjemnością damy spokój małemu lietuviskiemu narodowi. Może nawet go znowu polubimy. Ale pod warunkiem ,że te 3 miliony Lietuvisów dadzą spokój 234tysiącom Polaków na Litwie. Od dania spokoju temu maleńkiemu narodowi Wilniuków , Kowieńczyków i Laudzian azależniamy dawanie spokoju władzom LT(wybieralnym władzom).To proste. Litwini ewidentnie i perfidnie krzywdzą, a litewscy Polacy są przez nich krzywdzeni. Może więc zajmijmy się wyłącznie obroną krzywdzonych.

 49. do uczen LO(Warszawa)35 mówi:

  Proszę tylko nie rób tego i nie zapraszaj Tego pana z postu Kmicic 46. Nie opędzisz się od niego i inni też nie dadzą rady się go pozbyć. Skompromituje ciebie w oczach kolegów i szkoły, bo jak go posłuchają na żywo, to szybko się zorientują, że to nawiedzony facet. Będzie Wam narzucał własne jedynie słuszne myślenie. My tu na tym forum znamy go dłużej i z tego, co pisze i z tego, co robi. Młody, inteligentny człowieku nie rób tego głupstwa. Jestem Polakiem, tak jak i Ty, i z serca Tobie radzę. Poznawaj prawdę sam lub ze swoją nauczycielką z WOS-u, to masz szansę na obiektywne i racjonalne poznanie tematu. Z tym panem takiej szansy nie będziesz miał. Już to jego narzucanie się i nachalność powinno obudzić w Tobie czujność.

 50. litwin mówi:

  Przepraszam za mój polski. Ale niech mi ktos wyjaśni – dlaczego na Polsce w szkołach mniejszościowych, obowiązkowe nauczanie trzech przedmiotów w języku polskim i równy dla wszystkich egzamin maturalny jest “normalne i zgodne z normami europejskimi”, a planowanie to samo na Litwie już są diskimincija?? I ze nigdzie na swiecie nie ma szkol mniejszosci narodowych (finansowanych przez panstwo), w ktorych wszyskie przedmioty (oprucz języka panstwowego) są wykladane w języku narodowym. Nie mowie juz o uczelni wyszej..

 51. ben mówi:

  Do uczeń:
  Jesteś z Warszawy, zatem zorganizuj spotkanie z posłem Arturem Górskim.
  Jest on zaangażowany w sprawy Polaków w RL od wielu lat.
  O ile go znam, a znam go prawie dwadzieścia lat, nie odmowi. Napisz do niego (kontakt na stronie posła), ewentualnie skontaktuj się z nim osobiście w tej sprawie w biurze poselskim.
  Uwierz, nie będa to dla niego zbyt niskie progi,przeciwnie, on sam jako jeszcze licealista organizował podobne spotkania w LO nr 34.
  Przynajmniej będziesz miał okazję zapreezentować człowieka, który rzeczywiście może być autorytetem, a nie “autorytetem wirtualnym”. Nie daj się zwieść “syrenie”.
  Pozdrawiam

 52. do uczen LO(Warszawa)35 mówi:

  Aby wyrobić sobie własne zdanie, warto wybrać się do pięknego Wilna. Jeżeli naprawdę zainteresował Ciebie i Twoich rówieśników ten temat, to warto zachęcić klasę do wspólnej wycieczki, obejrzeć, posłuchać, dotknąć naszej historii i mieć swoje spojrzenie. Zachęcam. Nawet pewnie jeszcze nie spodziewasz się, jak bardzo ciekawa może to być wycieczka, jakich wrażeń, jakich widoków i jakich inspiracji może dostarczyć. Wówczas spojrzysz na ten temat z szerszej perspektywy. Moja córka jest w drugiej klasie LO, była wiosną ubiegłego roku na wymianie międzyszkolnej przez tydzień w polskiej szkole na Litwie w Mejszagole( wiele polskich szkół prowadzi z tą szkołą takie wymiany), a potem na jesieni, w ramach tej samej wymiany, gościliśmy w naszym domu, też przez tydzień, uczennicę tej samej szkoły w Mejszagole. Przyjechało 24 uczniów i uczennic, każda z osób mieszkała u innej rodziny, ale każdego dnia spotykali się wszyscy na czymś zaplanowanym wspólnie. Takie spotkania i takie relacje dostarczają prawdziwej wiedzy. A ile przy tym zabawy!

 53. Senbuivs mówi:

  do litwin (50): zanim odpowiem na Twoje pytanie napisz mi dlaczego trzeba wprowadzić nauczanie w języku litewskim trzech przedmiotów? Co władze (Sejm !!!) chce osiągnąć proponując likwidację polskich szkół tam, gdzie nie ma pełnej kompletacji uczniów a utrzymanie szkoły litewskiej nawet tylko z jednym uczniem?

 54. paździoch mówi:

  do Litwin 50

  To niech Litwini w Polsce wystąpią z postulatem że chcą takich samych warunków nauczania , jak Polacy na Litwie. Pewnie nikt im tego nie odmówi. Poza tym gdzie w umowie między polską a Litwą jest zapis o parytecie? Tak między wierszami ? Czy jak ?

 55. paździoch mówi:

  cd 54
  I jak już tak będą występować z tymi postulatami , niech nie zapomną o pisowni nazwisk, dwujęzycznych napisach, zwrocie ziemi itd. Polacy na Litwie nie są jakąś emigracją, to oni są autochtonami na Wileńszczyźnie. I choć to Litwa to litwini są tu przybyszami. Więc jako goście powinni zachowywać się przyzwoicie, po prostu.

 56. litwin mówi:

  O to i chodzi – poprostu nie chcecie niczego slychac oprucz siebie… I tego, ze chociaz by w nie calej UE jest mozliwie pisanie nazwisk i napisow w jezyku mniejsosci, i czemu na caly swiat nie krzycicie ze polacy sa diskriminowani na Bialorusi czy Ukrainie (no tak, bo tam z wami nikt nie ceremonisze – odrazu “do geby” Sikorskiemu czy kazdemu innemu i … idziemy ratowacz polakow naLitwie) I w koncu, ze w Umowie dwustronniej mowisie o pisaniu nazwisk W BRZMIENIU jezyka polskiego czy litewskiego i ze z 6 pozostalych szkol litewskich na Polsce, w tym roku planujesie zamknoncz 2 …
  Mili i kochajace “wolnosz i prawde” polacy – Zobacie ile pojawilosie ostatnio profesjonalnie zrobionych filmow w internecie ze w 2013 Wilno, Lwow, Bialorus i td. – to juz POLSKA, ile stron internetowych z wolaniem oddzielic Wilno i rejon od Litwy – najpierw autonomia, a potem moze i Polska, ile nienawiszci dla litwinow i jesze mowicze o prawdzie, biednych gniebionych polakow i t.d… po prostu nie dajziecie manipulowani przez niektorych dzielaczy, ktorzy za to otrzymuja DUZE pieniendzy.

 57. litwin mówi:

  No i jescie troche nabralem:)Żeby trochę ochlodzicz przekonanie większości forumchykow cytuje: „że jednak my Polacy, mamy w genach walkę o wolność, wrażliwość na krzywdę i gotowość niesienia pomocy walczącym o prawdę, sprawiedliwość, godność i wolność“ mozecze zerknoncz do raportow o diskriminacji Agencji do praw Podstawowych (The EU Fundamental Rights Agency) http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub-multiple-discrimination_en.htm czy http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/AR_2010-conf-edition_en.pdf .
  Miedzy innym z tego raportu wynika, ze na Litwie tylko 23 proc. oproszonych myśli ze są diskriminowani i, o RANY (tutaj każdy polak chyba musi ugryźć sobie w rękę) , to jest najlepszy wynik w UE!! No oczewiscie – ten raport zostal sfalshowany przez podłych Litwinow!
  „Just 23 per cent. all Lithuanian citizens think that ethnic discrimination on sex, age, disability, religion, sexual orientation and other aspects exists in Lithuania. This is the most favorable opinion among the EU countries. Meanwhile, in Poland there are 28 per cent. of those.(See Figure 2).According to the report, just 12 percent. Russian in Lithuania said they think there’s discrimination on ethnic grounds in the country. According to the report, 76 per cent. Roma living in Poland have confirmed that they feel discriminated on ethnic grounds.”
  BARDZO WAZNE: „In Lithuania 42 per cent of ethnic minority survey respondents indicated that they were experiencing problems in the labour market due to poor Lithuanian language skills” – o to odpowiedz mniejszości narodowych, dla czego jest potrzebne nauczanie przy najmniej kilku przedmiotow w szkolach mniejszościowych.

 58. Lwowski mówi:

  litwin: czy wiesz co to jest na początek szkoła (wstęp) utrakwistyczna!!

 59. Senbuivs mówi:

  litwin – może znajdziesz chwilę czasu i odpowiesz na moje pytania i innych? Unikając odpowiedzi postępujesz dokładnie tak samo jak każdy podający się za Litwina na tym forum.

 60. Senbuivs mówi:

  litwin – uważasz, że nauczanie w języku litewskim geografii, bilogii i historii w klasach szkoły podstawowej pomoże polskim dzieciom w znalezieniu pracy na Litwie? Napisz, że tak i jakoś to uzasadnij. Bo ja twierdzę, że nie pomoże.

 61. litwin mówi:

  to Senbuvis
  jedno twoje pytanie – czytaj ostatni paragraf 57postu.
  A co chodzi o zamkniencie, nie wiem dokladnie ale mysle ze jest bzdura i jedno i drugie – jezeli jest 1,2, 3 czy 10 uczniow w szkolie (czy polska czy liteska, ruska)muszą zamknoncz, bo o jakim poziomie nauczania mowimy??

  Latwo Polsce machacz mieciem – macie chyba tylko 0,3proc mniejszosci narodowych od wzyskich mieskancow (i to daleko na pogranicach panstwa) i to niemozecie zalatwicz i wytrzymacz choczaz by 6 litewskich szkol, wydrukowac podreczniki, i choczaz formalnie litwini moga zapisac nazwiska po litewsku – w uzedach, w bankach, w rejestrach polskich nikt nawet nie proboje szukac znakow litewskich i td. (tylko prosze – nie mowcie ze to nie prawda). Zgadzam sie, ze sa problemy po obu stronach, ale tak, jak teraz Polska proboje ich rozwiazacz – nic nie bedzie, po prostu sklocimysi jescze bardzej i od tego polskiej mniejszosci na prawde nie bendzie sie zyc liepiej.
  P.S.I jescie, Senbuvis, – ja proboje odpowiadacz, chociaz TO JA zadalem pierwszie pytanie ale od was nic opruch fanatychnj “nagonki” nieuslyshalem.

 62. paździoch mówi:

  Ty Litwin to czemu ci wredni polaczkowie tak ryją pod tym wspaniałym tolerancyjny Państwem.No i skąd się wziął ten raport niesłychanie wręcz “pozytywny ” dla Litwy, o przestrzeganiu praw człowieka ?

 63. litwin mówi:

  Senbuvis,
  w tedy odpowiec mnie, czemu Litwa musi na swoj koszt uczyc polakow, jezeli oni nie chca uczycsie jezyku, i planuja tylko wyjiechac studjowacz do Polski,i nigdy do Litwy nie wracacz?

 64. paździoch mówi:

  Litwinie a wiesz gdzie jest najwięcej samobójstw na świecie ?

  A twój post 62 ? Takie pytania świadczą że Litwa chyba nie leży w Europie . To już chyba bliżej Korei PN.

 65. litwin mówi:

  Pazdzioch,
  bardzo dobre pytanie- ja teraz szastaniwilemsie, moze naprawde polakom na Bialorusi, Ukraine, czy choczby Niemczech zyjesze liepiej (ucząsie wszyskiego po polsku od przedszkola do uniwersytetu, mają napisy i jezyk polski w urzedach i t.d.?

 66. paździoch mówi:

  jeszcze ad62:

  Senbuvis,
  w tedy odpowiec mnie, czemu Litwa musi na swoj koszt uczyc polakow, jezeli oni nie chca uczycsie jezyku, i planuja tylko wyjiechac studjowacz do Polski,i nigdy do Litwy nie wracacz

  To chyba dla was dobrze że nie chcą wracać.Co ?. Czym się martwisz ? A co będzie jak wrócą wszyscy których wygnaliście ? Gdzie się wtedy podziejecie ? Pomyślałes o tym ?

 67. Senbuivs mówi:

  do litwin:
  1. dyskutujemy o sytuacji poslkich szkół na Litwie więc nie zmieniaj tematu – litewskie szkoły w Polsce zamykają sami Litwini, a teraz konkretnie:
  – Litwa nie uczy na swój koszt Polaków bo Polacy wypracowują 8 % PKB Litwy, czyli poprzez podatki opłacają swoje szkoły – dlaczego uważasz, że podatki powinny być przeznaczone tylko dla szkół litewskich?
  – więcej wykształconych Litwinów wyjeżdża z Litwy niż Polaków – to po co ich kształcicie, zamknąć wszystkie szkoły i będzie taniej
  – sejmas bedzie głosował w marcu ustawę zawierającą propozycje zamykania szkół polskich, gdzy nie będzie pełnego kompletu w klasach, dzieci polskie będą przenoszone do szkoły litewskiej, bo szkoły litewskie mogą nie mieć uczniów a jednak muszą być
  – pokaż gdzie, w jaki sposób Polska macha mieczem?

 68. paździoch mówi:

  Zapamiętaj Litwinie że to wy jesteście gośćmi na Wileńszczyźnie . Dotarło ?

 69. litwin mówi:

  Prosze, przypomnij mnie, kiedy to Wilno nalezalo do Polski (oprucz tych 20 lat po podlym ZLAMANIU UMOWY Zeligowskim)

 70. Senbuivs mówi:

  Cytat: “W ciągu najbliższych kilku lat Litwę zamierza opuścić co czwarty jej mieszkaniec, wynika z badań przeprowadzonych przez „Spinter tyrimai“ na zlecenie portalu Delfi.”

  Nie ma sensu utrzymywać szkół – i tak wszyscy wyjadą do Niemiec. Niech tam się uczą języka, który im faktycznie będzie potrzebny do tego, aby dostać pracę.

  A co do Wilna – litwin zaczyna swoją mantrę, więc radzę dla spokoju nie reagować. Niech odpowiada konkretnie i posługuje sie faktami o polskiej oświacie na Litwie.

 71. litwin mówi:

  Senbuvis
  “– litewskie szkoły w Polsce zamykają sami Litwini” ?????????
  Czegos niezrozumielem?
  Niewiem dokladnie ustawy – wiem, ze reforma oswiaty jest potzebna, i juz napewno nie robisi to zeby gnebycz polakow. I ze, niestety, nie mozemy utrzymywach dwutorowyj, bardzo kosztownyj i nie wydajnyj system edukacji – specjalnie dla jednej grupy mieszkancow, bo oni tak chca. I dziwnie, ze proponowany model ktoryj jest stosowany na calym swiecie Polska widzie jak dyskryminacja. Sytuacja demograficzna jak litwinow tak i polakow na Litwie, niestety, jest zla i naturalnie ze zmniejszasie liczba dzieci, a s tym i szkol.

 72. paździoch mówi:

  Proponowany model pogarsza sytuację szkolnictwa mniejszości polskiej. A tego robić NIE WOLNO , po prostu.

 73. litwin mówi:

  dobra, koncze, dyskutuicze miedzy sobą i “lacie” litwinow. bo na takie zelaznie argumenty jak NIE WOLNO,bo nie wolno, nic nie moge przeciwstawicz.
  Dobrego dnia

 74. paździoch mówi:

  do 72
  Sorry Litwa nie jest przecież w Europie, na Litwie wolno.

 75. Senbuvis mówi:

  litwin – piszesz, że nie znasz ustawy, ale twierdzisz, że nie jest tak, jak piszę – to jak można z tobą o faktach dyskutować?
  Ltwini polscy zamykają szkoły – w pierwszej kolejności postanowili zamknąć polsą szkole a kiedyś … trzy litewskie. Kiedyś – to ważne słowo, w świat poszło, że zamykane są litewskie szkoły, sam sie na to powołałeś. Poczytaj, co gmina Puńsk planuje ze szkołami.

 76. Lwowski mówi:

  litwin: przeczytaj sobie wcześniejsze posty, w tym tabelkę Kmicica, a nie urywasz się jak Filip z konopi, każdemu lietuwisowi mamy to tłumaczyć, czy jesteś aż tak ograniczony umysłowo!!!

 77. Kmicic mówi:

  Do litwin :
  1*
  Kiedy wszystkie szkoły publiczne na LT (w tym tzw. “powiatowe- rządowe” na Wileńszczyżnie) zostana przekazane pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom?
  2*
  Kiedy polskim przedszkolom, szkołom i domom dziecka zostanie przyznany status placówek mniejszości narodowych?
  3*
  kiedy zostanie przywrócony obowiązek zdawania egz. z języka ojczystego na maturze(liczy się do średniej ocen)?
  4*
  Kiedy w dzinniczkach uczniów w rubryce język ojczysty będzie mozna wpisac j. polski a nie jak dota jako język obcy , a litewski jako “ojczysty?
  5*
  Kiedy państwo litewskie zacznie sprzyjac rozwojowi oświaty rdzennych mniejszości narodowych i jako za głos decydujący przyjmie potrzeby samych zainteresowanych?
  6*
  Kiedy 6.7 % wszystkich środków przeznaczanych na oświate na LT będzie przeznaczane na oświate polską , zgodnie z życzeniami polskiej społeczności.
  7*
  Dalej zajrzyj do tabelki. Znasz ją?

  Proszę o konkretne odpowiedzi na wszystkie pytania i pkt.. Myślę ,że zadane pytania potraktujesz jako zmierzające do prawdziwie demokratycznej, wielonarodowościowej , wielojęzykowej europejskiej RL, z której wszyscy jej obywatele mogliby być dumni.

 78. robert mówi:

  Do Litwin pomyśl czy ty Litwin czy Lietuvis. Różnica dla niektórych z nas jest jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym.

 79. swój chłop mówi:

  Litwin

  zapytaj dziadka i babci jak się nazywali. Boję się ze przeżyjesz szok-byli Polakami,…Ty tez jestes tylko jeszcze o tym nie wierz. Przyjdzie czas to są przypomnisz bartynku
  Całuski dla 2 mln. Litwinów których dziadkowie i babice byki Polakami

 80. Alabaster mówi:

  Do litwin: czy ty nie jesteś przypadkiem GerasLt3 z Youtube? Bo używasz trochę podobnego “polskiego” (ogólnie wiadomo o co ci chodzi, ale niektóre wyrazy są źle napisane).

 81. spokó mówi:

  lietuviu patarle: tas, kuris kasa duobe kitam – pats i ja ikrenta. Jus, lenkai, neturit sazines ir gedos, uz polonizacija, uz Vilniaus okupacija, uz lietuviu genocida per Armia Krajowa. Jusu yra 38 milijonai ir jus nesate jokia tautine mazuma. Bijokit Dievo, nes ateina paskutinis teismas. Nepavyks jums Vilniaus krasto sulenkinti, CIA LIETUVA. MELSKITES. MES MELSIMES UZ JUS

 82. Lwowski mówi:

  spoko: asio stąd do żmudzkiego rezerwatu, przyjechali turyści z zachodu, zobaczyć ostatniego żyjącego żubra mówiącego po lietuwisku.

 83. Kmicic mówi:

  Do Lwowski 82:
  Ten “litwin” jako żywo “argumentacją “przypomina mi mojego jednotorowo myślącego rozmówcę z ambasady LT z 14-go lutego.

 84. Znad Solczy mówi:

  Ależ sa tępi ci Litwini, ciągle wałkują CIA LIETUVA. Po raz pierwszy od wieków tylko BOLSZEWICY zaczęli lituanizować Wileńszczyznę, chcąc zniweczyć polskie wpływy, dotąd była WIELOWIEKOWA dobrowolna dominacja języka polskiego i wszystkie większe osiągnięcia JĘZYKOWE-w poezji i prozie były osiągnięte w języku POLSKIM. Litwinom nie dochodzi, że orientacja językowo-kulturalna decyduje o tym, kim człowiek jest, a nie sztucznie narzucone lietuviskie etnolingwistyczne “myślenie”, sprowadzone na Wileńszczyznę przez prokajzerowską Tarybę i bolszewików. Lietuvisy chcą wykorzenić WIELOWIEKOWE istnienie języka polskiego, które dało światu wielki poczet klasyków polskiej iświatowej literatury, noblistami kończąc. Litwini są na tyle ograniczeni, że nie potrafią odróżnić Litwy historycznej od etnicznej i są zaciekli i uparci, uważając swój ośli upór za przejaw patriotyzmu. Tym szkodzą nie tyle rdzennym mieszkańcom Wileńszczyzny, ile Lietuvie, która nie konsoliduje się, ale robi wszystko, by istniał rezerwat. Część prowokatorów, jedni za pieniądze wrogów Litwy, inni z powodu swojego zaślepienia, a ktoś pseudopatriotyzmu, roznieca nagonkę na Polaków, ryjąc Litwie jamę. Najsmutniejsze, że nie widzą tego ludzie na wysokich stanowiskach.

 85. Alabaster mówi:

  to spokó 81:
  This is polish forum. If you don’t understand polish, please speak english. There are many Poles speaking English, and only below 1% Poles in Poland speaks Lithuanian.

  To your post:
  -Armia Krajowa acually stopped genocide, which were making Lithuanian militia
  -soldiers of AK had ban of murdering innocent ppl. Only these, who didn’t listen to orders were dangerous. Or you are defending collaborators.
  -if 1920-1939 was polish occupation of Wilno (Vilnus), today this city is under lawless samogitian occupation.

  What is more, you should be happy, that Piłsudski was commander of Poland in 1920. If it would be Dmowski… well, you would not exist today. 🙂
  And don’t tell anything about polonisation untill I will not have an information from you: Where are Poles from Kowno (Kaunas) and Lauda?

 86. Lwowski mówi:

  Kmicic: a nie wiesz czy oni leczą się w Nowej Wilejce, czy obowiązuje u nich rejonizacja?

 87. Kmicic mówi:

  do Lwowski 86:
  Ludziki o takich poglądach są wysokimi urzędnikami w ambasadach,są posłami,doradcami głów państwa, zajmują obecnie wysokie stanowiska w OBWE.
  Taka jest norma w Lietuvi. Taki groteskowy filmik . Było by to może i zabawne(niech się babrzą we własnych odchodach jak lubią) , gdyby za cel nie obrali sobie naszych dzielnych Wilniuków.

 88. Lwowski mówi:

  Kmicic: nasza zasada “you’ll never walk alone”.

 89. to alabaster mówi:

  wojska polska motorowa – wsyjsce na rowerach

 90. Z strony mówi:

  Do autora: “proces stopniowego przekształcania szkół polskich w litewskie poprzez przymusowe wprowadzanie nauczania części przedmiotów w języku litewskim.”

  Nie “w języku litewskim”, ale “w języku państwowim”. Jak to samo w Polsce z roku 2007:
  http://infor.pl/skany/spis.php?rodzaj=dzu&rok=2007&num=214&poz=1579&str=0001

 91. Z strony mówi:

  “Dar ciniškiau Maišiagaloje nuskambėjo AWPL vadukų verkšlenimas, jog Lietuvos valdžia blogina ir net žlugdo lenkų švietimą, numačiusi tautinių mažumų mokyklose kelių dalykų dėstymą valstybine kalba. Tokiais teiginiais AWPL įžeidžia ir pačią Lenkiją, nes ji tokią tvarką savo tautinių mažumų mokyklose įvedė dar 2007 m. Ar tai irgi reikia traktuoti, kaip Lenkijos tautinių mažumų švietimo bloginimą ar žlugdymą? Lenkijos prezidento garbei reikia pasakyti, kad jis netiesiogiai mėgino švelninti priekaištus dėl numatomų švietimo įstatymo pataisų, nurodęs, jog Lietuvoje lenkų švietimas yra kur kas geresnės padėties negu kitose šalyse, o ypač kaimyninėje Baltarusijoje, kurioje lenkais save laiko dukart daugiau žmonių nei Lietuvoje, o valdiškų mokyklų jie turi viso labo dvi. Lietuviškai sakant, nereikia Dievo vyti į medį.”
  http://alkas.lt/2011/02/18/a-butkus-keistas-vizitas/#more-12016

 92. Z strony mówi:

  “Negražiai nuskambėjo B. Komorovskio apibendrinimas, jog „svarbūs klausimai anksčiau ar vėliau turės būti išspręsti tautinių mažumų naudai“. Ir tai buvo pasakyta kai kurių lietuviškų mokyklų uždarymo Lenkijoje išvakarėse! Ciniškiau nebūna.”
  http://alkas.lt/2011/02/18/a-butkus-keistas-vizitas/#more-12016

 93. robert mówi:

  Po co ty się tutaj plujesz lietuvisku ? Nawet mnie nie chce się tłumaczyć w googlach tego bełkotu z dziwnymi znaczkami. Nie sądzę żeby chciało się komuś innemu. Sio na Delfi straszyć innych Irokezów z rezerwatu.

 94. Lwowski mówi:

  ze strony: 1.
  tu nie pisze się po lietuwisku…
  2. przeczytaj sobie tebelkę Kmicica i pozostałe wpisy już była o tym mowa, ciągle ten sam bełkot
  – patrz na lietuwę a nie na inne kraje, dosyć pogarszania sytuacji polskiej mniejszości,
  – patrz najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące mniejszości narodowych..
  – to łagodne stanowisko, to ostatnie ostrzeżenie dla was!

 95. Zagłoba mówi:

  Zdaniem Ažubalisa “Na Litwie nie ma z tym [problemami polskiej mniejszości narodowej na Litwie] żadnych problemów.”

  Chciałbym odpowiedzieć Ažubalisowi słowami Josemarii E.de Balaguera:
  “Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, półprawda, oczernianie… Ale zawsze jest bronią tchórzy.”

 96. Alabaster mówi:

  Do 89:
  A Litewskie siły pancerne i lotnictwo pewnie na pieszo?

 97. Kmicic mówi:

  Teraz możemy sie spodziewać różnych dziwnych rzeczy, wybory za chwilę 😉

 98. ben mówi:

  Do Alabaster:
  Poprzesz moją inicjatywę w dziale Rada czy też czekasz na wytyczne wodza?

 99. robert mówi:

  Do to alabaster 89
  Wojska RP to tylko w linii ( bez rezerw strategicznych i magazynów mob )na dzień 1 stycznia 2010 ze strony MON
  czołgi – (T-72, PT-91, Leopard 2A4): w Siłach Zbrojnych – 906; w Wojskach Lądowych – 753
  wozy bojowe – (BWP, BWR, KTO Rosomak, HMMWV, BRDM 2): w Siłach Zbrojnych – 1687; w Wojskach Lądowych – 1597
  artyleria – (122 mm HS Goździk,152 mm AHS Dana, 122 mm wyrzutnia rakietowa BM21/RM70, moździerze, PPK Spike) – 1153
  śmigłowce – (W-3 Sokół, Mi-2, Mi-24, Mi-8, Mi-17) – 143
  SIŁY POWIETRZNE

  samoloty bojowe, szkolne i transportowe – (F-16, MiG-29, Su-22, TS-11, PZL-130, Tu-154, Jak-40, C-295M, C-130, An-2, An-28, M-28) – 261
  śmigłowce – (W-3, SW-4, Mi-2, Mi-8, Bell-412HP) – 58
  Przez rok przybyło kilkadziesiąt Rosomaków ( kilka stracono w Afganie ) Trochę dział i sporo nowoczesnych wyrzutni rakiet niekierowanych oraz sporo lotniczych zestawów bezzałogowych a także 5 śmigłowców Mi-17 oraz kilka samolotów transportowych.

  Myślisz że na WIELKĄ LIETUVĘ byłoby mało.

 100. Kmicic mówi:

  Robert:
  Troche nie na temat ,a jednocześnie najbardziej na temat.Masz tam jakichś znajomych Wilniuków? Może namów ich by pilnie skontaktowali(tel, email) się ze swoimi krewnymi na LT i namawiali do głosowania na AWPL( i koniecznie do pójścia na wybory). Od tych wyborów (szczególnie w Wilnie) wiele zależy. A to już za chwilę.
  Pozdrawiam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.