187
Akcja protestacyjna w Warszawie w obronie Polaków na Litwie