2
W rejonie wileńskim odbył się Konkurs Twórczości Maryjnej „Sancta Maria“

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół-przedszkoli, szkół początkowych i podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

6 maja br. w Szkole Średniej w Awiżeniach odbył się finał rejonowego Konkursu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” pod hasłem „Żyj jak Matka Pana”.

Konkurs zorganizował Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Myślą przewodnią zorganizowania tego konkursu było przybliżenie osoby Maryi jako wzór do naśladowania, stąd też hasło tegorocznego konkursu: „Żyj jak Matka Pana”.

Fot. archiwum ASRW

Konkurs miał na celu: przybliżenie osoby Maryi w poezji, popularyzację poezji o tematyce Maryjnej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży, troskę o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej, integrację środowiska lokalnego, uwrażliwienie na piękno i treść wierszy i prac plastycznych, wychwalania Boga i Maryi przez poezję, wyszukiwanie i promocję młodych talentów.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół-przedszkoli, szkół początkowych i podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rejonu wileńskiego.

Praca Kariny Gajdulewicz, uczennicy 9 klasy Szkoły Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, II miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Konkurs odbył się w 3 częściach: konkurs literacki, konkurs plastyczny oraz konkurs recytatorski. Uczestnicy konkursu byli oceniani w 3 kategoriach wiekowych: młodsza (kl. 1-4), średnia (kl. 5-8) i starsza (9-12).

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów oceniła dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy, walory religijne, walory artystyczne, kompozycja, gama kolorystyczna, sposób wykonania, dobór środków plastycznych i stylistycznych, opracowanie), realizację dzieła zgodnie z założeniami tematycznymi i formalnymi oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

 


Zwycięzcami konkursu zostali:

 

Konkurs plastyczny:

Młodsza kategoria wiekowa: Emilia Subocz, uczennica 4 klasy Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce.
Średnia kategoria wiekowa: Marzena Łazurkiewicz, uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej w Duksztach.
Starsza kategoria wiekowa: Ewa Karaszewska, uczennica 11 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.

Konkurs literacki:

Młodsza kategoria wiekowa: Kamila Anna Herman, uczennica 4 klasy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Radominie.
Średnia kategoria wiekowa: Ilona Jelizarowa, uczennica 5 klasy Gimnazjum w Pogirach.
Starsza kategoria wiekowa: Jordana Kołontaj, uczennica 10 klasy Szkoły Podstawowej w Kienie.

Konkurs recytatorski:

Młodsza kategoria wiekowa: Konstanty Kedo, uczeń 4 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.
Średnia kategoria wiekowa: Agata Pietkiewicz, uczennica 5 klasy Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
Starsza kategoria wiekowa: Bożena Czepułkowska, uczennica 10 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.

 

Gratulujemy!


Ewa Karaszewska, uczennica 11 klasy Szkoły Średniej w Mickunach, I miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwuem ASRW

Raminta Saletytė, Szkoły Średniej w Awiżeniach, 4 klasy III miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Dmitrij Cwietkow, uczeń 3 klasy Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach, II miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Julita Brazis, uczennica 8 klasy Szkoły Średniej w Ciechanowiszkach, II miejsce w średniej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Wioleta Jankowska, uczennica 8 klasy Szkoły Średniej w Mickunach, III miejsce w średniej kategorii wiekowej (praca wykonanna z ziarenek fasoli i grochu) Fot. archiwum ASRW

Artiom Lisičkin, uczeń IGc klasy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, III miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Mark Zabłocki, uczeń 10 klasy Szkoły Podstawowej w Szumsku, III miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

Emilia Subocz, uczennica 4 klasy Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce, I miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

2 odpowiedzi to W rejonie wileńskim odbył się Konkurs Twórczości Maryjnej „Sancta Maria“

  1. Astoria mówi:

    Czy publiczna i religijnie neutralna szkoła w Awiżeniach planuje też konkurs: “Mahomet w oczach dziecka”?

  2. krzysztof ( Bydgoszcz) mówi:

    Astorio : Twój pomysł z Mahometem wcale niegłupi. Nie wiem jak pani Rekść, ale ja na jej miejscu pomysł bym kupił. Dzieci poczytałyby trochę na temat samego Mahometa, islamu, kultury arabskiej itp. Mogłyby też porównać na własna rękę doktrynę oraz tradycję islamską z doktryną i tradycją chrześcijańską. Islam to bardzo ciekawa religia, a na jej bazie powstała bardzo ciekawa kultura. U nas niestety ludzie mają nikłe pojęcie na ten temat. Dlatego też funkcjonują rozmaite stereotypy. Najczęściej negatywne. Wielu osobom islam kojarzy się wyłącznie z terroryzmem i Bin Ladenem. A tak być nie powinno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.