17
Co tam na Białorusi znów nowego słychać

Po wprowadzeniach po obydwu stronach zmian ograniczających przewóz towarów, przejścia graniczne z Białorusią już nie są tak zapchane, jak jeszcze kilka tygodni temu Fot. Aleksander Borowik

Dziś sytuacja na przejściach granicznych z Białorusią w niczym nie przypomina tej, sprzed 1 lipca.

Nie ma już kolejek białoruskich laweciarzy, wywożących z Litwy wszystko, co się rusza na czterech kółkach. Wcześniej przejścia przestały tamować tzw. przemytnicy paliwa z Białorusi. Sami zaś Białorusini coraz rzadziej przyjeżdżają na Litwę po zakupy, bo w ich kraju wciąż brakuje waluty. Z kolei Litwinów od wyjazdów za wschodnią granicę odstrasza malowany w mediach obraz łapanek na ulicach oraz opustoszałe lady sklepów.

— Jest tu sporo przesady. Przed kilkoma dniami wróciłem z Białorusi i bynajmniej nie widziałem podobnych obrazów, bo w sklepach są towary — mówi w rozmowie z „Kurierem” wileński przedsiębiorca, Tadeusz Pietkiewicz, prezes „Klubu Współpracy Przedsiębiorców Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw”.

A co z ulicznymi protestami?

Tadeusz Pietkiewicz Fot. Aleksander Borowik

— Powiem tak, że w każdym kraju jest grupa ludzi niezadowolonych z władz kraju. Również u nas są protesty przeciw władzom, więc na takie sprawy trzeba patrzeć bez zbędnych emocji, tym bardziej że te protesty są ani masowe, ani powszechne — zauważa wileński przedsiębiorca, którego poprosiliśmy o ocenę obecnej sytuacji na Białorusi oraz jej wpływ na relacje gospodarcze z Litwą, której firmy były ostatnio mocno zaangażowane na rynku sąsiada. Z badań przeprowadzonych wśród litewskich przedsiębiorców wynika, że załamanie się białoruskiej gospodarki, a przede wszystkim jej rynku finansowego odczuło na sobie i to poważnie około 20 proc. przedsiębiorstw pracujących na białoruskim rynku. Są to głównie problemy natury rozliczeniowej, wynikające z deficytu walut obcych na Białorusi. W tych warunkach niektóre litewskie przedsiębiorstwa wolały wstrzymać swoją działalność na rynku sąsiada, inne zaś szukały sposobów na rozwiązanie tych problemów i, wydaje się, znalazły — wymiana naturalna, czyli towar za towar lub za usługę. Media biznesowe podają, że taka wymiana, aczkolwiek jest kłopotliwa dla litewskich przedsiębiorców, głównie z tego powodu, że trudno znaleźć na Białorusi dobry towar i w dobrej cenie, jednak nabiera rozpędu, a kontrakty według tego schematu sięgają kilkuset tysięcy litów. Jak, na przykład, między litewskim przedsiębiorstwem „Actas”, które wysłało białoruskim partnerom swoją produkcję — ocet na sumę 200 tys. litów. W rozliczeniu otrzyma drewno, po zrealizowaniu którego na Litwie czy za granicą otrzyma walutę wymienną.

Zdaniem niektórych ekspertów, obecne kłopoty finansowe na Białorusi wzmocniły tam pozycję rosyjskiego rubla, co jeszcze mocniej wiąże ten kraj z Rosją Fot. Aleksander Borowik

Niektóre przedsiębiorstwa idą na jeszcze bardziej skomplikowane kontrakty wymiany naturalnej, bo obejmujące trzy strony. Według takiego schematu pracują z Białorusią kowieńskie młyny  „Kauno grūdai”, które w rozliczeniu za dostawy dla swojej córczynej spółki na Białorusi otrzymują produkcję drobiarską, która jest realizowana bezpośrednio w Rosji, skąd kowieńczycy otrzymują rozliczenia finansowe.

Mimo tak karkołomnych, wydaje się, mechanizmów, litewscy przedsiębiorcy raczej nie myślą o wycofaniu się z Białorusi, bo jak mówią, tam po prostu trzeba być.

— Trzeba być również dla perspektywy rozwoju na rynku Rosji i Kazachstanu, z którymi od lipca Białoruś połączyła unia celna — wyjaśnia nam Tadeusz Pietkiewicz, który również dobrze zna się na mankamentach obecnej wymiany handlowej z Białorusią. Wileński przedsiębiorca prowadzi bowiem na Litwie przedstawicielstwo „Belarusskaja Uniwersalnaja Towarnaja Birża” — „Białoruska Uniwersalna (wielobranżowa) Giełda Towarowa”. Od lat jest ona jednym z głównych mechanizmów białorusko-litewskiej współpracy gospodarczej, chociaż nie jest bezpośrednim uczestnikiem tej wymiany, lecz organizatorem transakcji handlowych. Giełda jest też poza sferą ingerencji państwowej, toteż, wydaje się, jej sytuacja najlepiej odzwierciedlałaby obecny stan relacji gospodarczych Białorusi z Litwą, jak też sytuację gospodarczą wewnątrz Białorusi.

— Ani z powodu kłopotów finansowych, czy też sankcji gospodarczych nałożonych na Białoruś, nie odczuwamy raczej większych zmian w wymianie handlowej za pośrednictwem naszej Giełdy, bo nie spada liczba kontraktów, ani też zainteresowanie obydwu stron do wymiany — zauważa prezes „Klubu Współpracy Przedsiębiorców Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodległych Państw”. W jego opinii, oznacza to, że biznes dostrzega perspektywę wyjścia białoruskiej gospodarki, szczególnie jej finansów z impasu.

— To kwestia najbliższych miesięcy, choć faktycznie jeszcze istnieją tam poważne problemy z brakiem waluty obcej, ale te problemy dotyczą głównie importerów z rynków zachodnich, które nie są podstawowym partnerem Białorusi — zaznacza nasz rozmówca.

Kontrasty białoruskie „łukaszenkonomiki” Fot. Aleksander Borowik

Jak wynika z danych białoruskiego urzędu statystycznego, wartość białoruskiego eksportu w okresie styczeń-maj wynosiła prawie 17 mld dolarów amerykańskich. Tymczasem import w odpowiednim okresie szacuje się na 19,6 mld. USD. Toteż, mimo załamania się rynku walutowego, Białoruś wciąż więcej importuje niż eksportuje, co prowadzi do miliardowych ubytków dewizowych na Białorusi. Toteż białoruskie przedsiębiorstwa mają odgórne wytyczne, żeby w ciągu kilku najbliższych lat zmniejszyć import co najmniej o 50 proc. od stanu obecnego.

Jak będzie wyglądała struktura konsumenckiego rynku na Białorusi, jeśli to rozporządzenie zostanie zrealizowane możemy widzieć już dziś w asortymencie półek sklepowych, gdzie zagraniczne towary zastąpiono produkcją białoruską. Problem jednak polega na tym, że nie są to towary równie dobrej jakości jak importowane, albo powstają pewne luki w asortymencie, bo okazało się, że nie ma białoruskiego odpowiednika importowanej dotąd produkcji. Dlatego, zdaniem ekspertów, białoruska gospodarka na dłuższą metę nie poradzi sobie bez importu i jeśli dziś zrezygnuje z wwozu wielu towarów, to jutro będzie zmuszona do wwozu technologii i surowców, żeby te towary produkować u siebie.

Jednak białoruskie statystyki, przynajmniej te oficjalne, przedstawiają pozytywnie zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację gospodarczą. Jak podaje Narodowy Komitet Statystyki Białorusi, w pierwszym półroczu kraj odnotował wzrost gospodarczy na poziomie 11 proc. PKB w porównaniu do odpowiedniego okresu w roku ubiegłym. Oznaczałoby to, że białoruska gospodarka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek nie tylko w tym regionie i w Europie, ale też na świecie. Delikatnie mówiąc, koliduje to nieco z ewidentnym ograniczeniem działalności wielu przedsiębiorstw, jak też z wysoką inflacją, która w pierwszym półroczu tego roku wyniosła ponad 36 proc.

Średnio statystyczny Białorusin zarobił w maju około 800 litów brutto, tymczasem najmniej — około 570 litów „na papierze” zarabiają białoruscy rolnicy Fot. Aleksander Borowik

A tymczasem, póki na białoruskiej przestrzeni stykają się globalne nurty gospodarcze, wywołując tam mniejsze lub większe turbulencje i zawirowania, pospolici „walizkowi” handlarze, czy też tankujący na Białorusi kierowcy, urobieni przez rząd Kubiliusa do rangi przemytników paliwa, powoli szukają nowych możliwości w mocno zmienionej sytuacji, aczkolwiek asortyment podstawowych towarów godnych ich uwagi pozostaje ten sam — paliwo, papierosy, alkohol.

O tym, że drobni ciułacze grosza chyba już znaleźli sposób na nowe realia, pośrednio może świadczyć fakt, że białoruskie zakłady tytoniowe, mimo że zwiększyły ostatnio produkcję o kilkadziesiąt procent, wciąż nie nadążają za popytem na ich wyroby.

Również przewożący paliwo wykazali się pomysłowością i po tym, jak ograniczono im ilość razy przekraczania granicy bez konsekwencji celnych, to teraz, owszem, oni granicę przekraczają rzadziej, ale za każdym razem tankują dwukrotnie więcej. Bo jeśli wcześniej tankowali do baków standardowych, to teraz instalują baki o zwiększonej pojemności — nawet do 180 litrów w przypadku volkswagena passata.

17 odpowiedzi to Co tam na Białorusi znów nowego słychać

 1. Tadeusz mówi:

  OAO “Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa”
  UAB ,,komercinė firma Aistis”
  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, o zgłaszanie chęci udziału
  do zawierania transakcji zbycia i zakupu produktów rolnych i towarowych na BIALORUSKIM rynku
  Giełda daje możliwość:
  1. Pomnożenia kapitału- zarówno podmiotom gospodarczym jak i gospodarstwom domowym,
  2. Wywoływania we wszystkich podmiotach skłonności do oszczędzania.
  Giełdy działają ,,non profit?, tzn. nie pracują dla zysku. Efektem funkcjonowania giełd towarowych jest zmniejszenie wahań cenowych oraz zwiększenie ich przewidywalności.
  Dostrzegając, nowe możliwości zbycia i zakupu produktów rolnych i towarowych na BIALORUSKIM rynku, serdecznie zapraszamy wszystkich producentów rolniczych i przedmiotów gospodarczych na szkolenie pt.: „Makler Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej ”,które odbywasie się w (Wilne Litwa )
  Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się platformą handlu
  internetowego (IGT), by samodzielnie dokonywać transakcji kupna lub sprzedaży towarów na
  Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej.
  Osoba będąca kandydatem na maklera powinna spełniać poniższe kryteria:
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać w pełni z praw publicznych,
  • nie być karaną za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, za
  fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za
  przestępstwa skarbowe,
  • zapoznać się z regulacjami e-BUGT ( na stronie internetowej http://www.butb.by)
  • zdać egzamin maklerski, kończący praktyczne przeszkolenie
  Po zakończeniu szkolenia osoby zainteresowane uzyskaniem Licencji Maklera, będą
  mogły złożyć wniosek i otrzymać uprawnienia do zawierania transakcji na platformie
  internetowej w charakterze Członka Zwyczajnego lub w charakterze Członka Publicznego
  e-BUGT
  W ramach e-BUGT nie są pobierane opłaty z tytułu wystawiania ofert w tabeli ofert
  oraz na sesjach przetargowych. Również otrzymanie i posiadanie statusu Członka
  Giełdy nie wiąże się z żadnymi opłatami.
  Pobierane są jedynie:
  1. prowizja transakcyjna z tytułu transakcji zawartych na sesjach przetargowych w
  wysokości 0,1-0.5% wartości transakcji liczone od sprzedającej strony,
  2. jednorazowa opłata za wydanie licencji maklerskiej w wysokości 250 euro na cały czas pracy.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w
  szkoleniu do p. Tadeusza Pietkiewicza Telefon: (+370 659-65-057)
  E-mal: tadekp@one.lt pietkiewicz1953@gmail.com (Wilno Litwa)
  Więcej informacji na temat akredytacji można uzyskać w dziale ds. akredytacji i dopuszczenia do obrotu na giełdzie w centralnym urzędzie przez telefon: (+375 17) 218-37-51, 218-39-78,
  218-39-78

  Zapraszamy do współpracy!
  Tadeusz Pietkiewicz

 2. Rebus mówi:

  A co komu obchodzi ile zarabiaja ludzie na Bialorusi, wazne ile on za to moze kupic.Narod bialoruski, w kazdym badz razie, nie wyraza niezadowolenia swoim polozeniem. Tutaj nie wspominam o tzw. “demonstrantach”, ktorzy sa przekupieni przez Zachod i po prostu odrabiaja pieniazki, ktore w nich wpakowano. Jednym slowem, artykul jest tendencyjny.

 3. Rebus mówi:

  I dodam. Pan Tarasiewicz mogl dorzucic troche fotek z bialoruskich pol uprawnych, z “agrogorodkow”, a nie tylko weszyc najgorsze.

 4. TT mówi:

  No i upadł mit o cudownej Białorusi, który to pielęgnowali czule szczególnie osoby starsze.

 5. Astoria mówi:

  Taa, non profit. Pan Pietkiewicz działa bezinteresownie, z miłości do barteru octem.

  Znam lepszy sposób na Łukaszenkę: dobić dyktatora sankcjami.

 6. Tadeusz mówi:

  ASOCJACJA

  ,,Klub Współpracy przedsiębiorców”

  (między Unią Europejską i Wspólnotą Niepodległych Państw)

  Misja Klubu i Cele Klubu

  Reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców, popieranie przedsiębiorczości, wzajemna pomoc i współpraca biznesowa – wymiana doświadczeń między członkami, organizowanie i uczestnictwo członków w targach, misjach, seminariach, konferencjach i sympozjach, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, opracowywanie i publiczne prezentowanie wspólnego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących członków Klubu.

  Członkowie Klubu

  Członkami Klubu Przedsiębiorców są właściciele firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujący poszczególne branże, w tym: kupcy, rzemieślnicy, handlowcy, przemysłowcy i inni, którzy są zainteresowani partnerską współpracą biznesową i rozwojem własnej działalności gospodarczej, promocją małej i średniej przedsiębiorczości w kraju i za granicą, uwarunkowaniami rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Litwie oraz innych krajach Unii Europejskiej.
  Zapraszamy do współpracy biznesowej
  Biuro Organizacyjne

  Prezes Klubu – Tadeusz Pietkiewicz,
  tadek@km.ru (+370) 659 65057

 7. Ja mówi:

  “Powiem tak, że w każdym kraju jest grupa ludzi niezadowolonych z władz kraju. Również u nas są protesty przeciw władzom, więc na takie sprawy trzeba patrzeć bez zbędnych emocji”

  Owszem, w każdym kraju są protesty przeciwko władzom, ale nie w każdym kraju ich uczestników pałuje się i wsadza do więzień za klaskanie na ulicach. Stosowanie przemocy wobec osób niezadowolonych z władz nie jest normalne, więc proszę nie przedstawiać tego co się dzieje na Białorusi jako rutynowych działań władz, do których należy podchodzić bez emocji.

  do Rebus:
  “A co komu obchodzi ile zarabiaja ludzie na Bialorusi, wazne ile on za to moze kupic”

  Ostatnio coraz mniej, biorąc pod uwagę inflację i kryzys gospodarczy.

  “Jednym slowem, artykul jest tendencyjny”

  To poczytaj sobie jedną z białoruskich, prołukaszenkowskich gazet, tam sama prawda i bezstronność.

 8. Leszek mówi:

  Pan Pietkiewicz z racji prowadzenia biznesu ze stroną białoruską relatywizuje problematykę protestów na Białorusi. Wie, że strona białoruska czyta Kurier Wileński i stąd takie przedstawienie sprawy. Koniunkturalizm do kwadratu.
  PS Szkoda, że tak mało zdjęć.

 9. tomasz mówi:

  do Rebus: To muszą nieźle płacić za te demonstracje. Bo ryzyko jest spore. Na pewno masz jakieś dojścia do tych co to finansują skoro to wiesz. Ile płacą za dostanie pałą? A ile za tydzień aresztu? Może dzięki temu gospodarka Białorusi zaraz zakwitnie bo zastrzyk gotówki zwiększy popyt.

 10. Zizis mówi:

  Białoruś jest zła i niedobra, wręcz to demon, gdyż nie otworzono na jej terenie odpowiedniej ilości Mc Donaldów, hypermarktów i nie wybrano na watce pro USA marionetki gdyż to jest przecież synonim demokracyi.

 11. jaromir mówi:

  Rebus=”Homo sovieticus”

 12. tomasz mówi:

  do jaromir: To jeszcze nic. Przerażające jest to jaki zawód ta osoba wykonuje. Radzę zajrzeć do działu “Rada”. Potem pod regulaminem nacisnąć na pierwszy link pt “Archiwum Rady” a potem zapoznać się z postem nr 704.

 13. Rebus mówi:

  do jaromir: Wcale sie tego nie wstydze,urodzilem sie w ZSRR i nic na to nie poradze.

 14. Mykolas mówi:

  Jesli znalazlem ten post, to zostal usuniety. Jaka byla jego tresc?

 15. tomasz mówi:

  do Mykolas: Rozumiem że to do mnie. To co tutaj i tam jest wystarczającą informacją.

 16. Rebus mówi:

  do tomasz: Walnij w stol, a nozyce sie odezwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.