2
Plan ogólny Dziewieniszek: ukierunkowany rozwój miejscowości

Administracja samorządu rejonu solecznickiego rozpoczęła prace nad przygotowaniem planu ogólnego miasteczka Dziewieniszki.

Dokument jest niezbędny do opracowania koncepcji rozwoju terytorium, wytyczenia priorytetów w zakresie uporządkowania, korzystania i ochrony terytorium, udoskonali on strukturę przestrzenną, rozwój jej systemu urbanistycznego. Plan przyczyni się do ukształtowania stref zielonych, ulepszania jakości życia i otaczającego środowiska, zapewnienia racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zachowania równowagi ekologicznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrody.

Opracowany projekt ukształtuje koncepcję rozwoju terytorium Dziewieniszek, przewidziane zostaną kierunki rozwoju terytorium w ramach realizacji projektów ochrony środowiska, polepszania jakości życia mieszkańców oraz projektów z zakresu doskonalenia infrastruktury inżynieryjno-komunikacyjnej, zostanie zwiększona efektywność planowania oraz administrowania publicznego.

Termin realizacji projektu — sierpień 2011 r.-listopad 2012 r.

Społeczność Dziewieniszek zaprasza się do włączenia się do procesu wspólnego opracowania planu ogólnego. Przedstawione przez mieszkańców propozycje zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu o tyle, o ile będą one dotyczyć kompetencji planu ogólnego, przewidującego kierunki i rozwój przestrzenny miasteczka na okres 20 lat, a konkretne rozwiązania na okres lat 10. Propozycje dotyczące sporządzenia planu ogólnego można złożyć w administracji samorządu rejonu solecznickiego lub starostwie gminy dziewieniskiej.

Więcej informacji na www.salcininkai.lt

2 odpowiedzi to Plan ogólny Dziewieniszek: ukierunkowany rozwój miejscowości

  1. Pan z Pogowian mówi:

    Jak powiedziała starościna Dziewieniszek, pani Czesława – “Dziewieniszki – to pierwsza gmina w Unii Europejskiej”! (geograficznie, oczywiście). Powodzenia w realizacji projektu!

  2. Barbara mówi:

    O czym my mówimy, o pierwszej gminie? niech ta pani Czesława za swoją kadencję chociaż toaletę w miasteczku wybuduje, bo ludzie do przykościelnej muszą chodzić. Co umie to tylko gadać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.