1
Fundusz odrzucił trzecią część podań o stypendia socjalne

Państwowy Fundusz Stypendialny ogłosił listę studentów, którzy otrzymają stypendia socjalne. W tym semestrze otrzyma je ponad 8 tys. studentów, więcej niż w roku ubiegłym. Na ten cel z budżetu przeznaczono 16,8 mln Lt. W tym roku podania studenci składali po raz pierwszy bezpośrednio w Funduszu, nie poprzez uczelnie wyższe. Stypendia za pierwsze miesiące semestru jesiennego studenci mają otrzymać już niebawem, do końca bieżącego tygodnia.

— Z ponad 12 tysięcy osób, które się ubiegały o stypendia socjalne, otrzyma je nieco ponad 8 tys. Wszyscy ci, którzy właściwie wypełnili wnioski i w czas dostarczyli potrzebne dokumenty. Wnioski pozostałych osób nie zostały zaakceptowane, bo ci studenci nie spełniają odpowiednich warunków — poinformował „Kurier” dr Sigitas Renčys, dyrektor Państwowego Funduszu Stypendialnego.

W tym roku w porównaniu z ubiegłym takie stypendia otrzyma nieco więcej osób. Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono 16,8 mln Lt. Wysokość stypendium socjalnego pozostała ta sama i wynosi 390 Lt.

Ponad 3 tys. studentów, którzy się ubiegali o stypendium socjalne, nie mieli do niego prawa, ponieważ nie otrzymują zasiłku. Część osób podało, że są sierotami lub do okresu pełnoletności mieli wyznaczoną opiekę, jednak do ustalonego terminu nie dostarczyli potwierdzających to dokumentów.

Najwięcej stypendiów — ponad 6,5 tys. — przeznaczono studentom z rodzin nisko uposażonych. Takie wsparcie otrzyma również 666 niepełnosprawnych studentów. 878 stypendiów przeznaczono studentom, którzy do okresu pełnoletności mieli wyznaczoną opiekę oraz sierotom.

Po raz pierwszy przyjmowanie wniosków od studentów odbywało się w sposób scentralizowany — uczelnie wyższe już nie przyjmowały podań, studenci zwracali się bezpośrednio do Funduszu.

— Nowy tryb znacznie ułatwił nam pracę. Jest bardziej przejrzysty. Poprzez własną bazę informacyjną uzyskujemy informację o każdym studencie. Poza tym studenci, którzy dostarczyli teraz dokumenty i w przyszłości mają zamiar z powodu tych samych okoliczności do nas się zwrócić, nie będą musieli tego robić jeszcze raz — powiedział Renčys.

Od ubiegłego roku akademickiego takie oczywiste prawo do stypendiów socjalnych — o które jednak należało walczyć — na równi ze studentami uczelni litewskich mają również studenci Filii Wileńskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

— W tym roku o stypendia socjalne ubiegało się 35 naszych studentów. Na razie nie mamy jeszcze informacji z Funduszu Stypendialnego, ile osób takie wsparcie otrzyma. W ubiegłym roku stypendia socjalne przysługiwały 26 osobom — poinformował nasz dziennik Franciszek Werkowski, kierownik dziekanatu Filii.

Stypendia socjalne są przyznawane studentom z rodzin biednych lub mieszkającym samotnie i otrzymującym, lub mającym prawo do zasiłku. Prawo do takich stypendiów mają również osoby studiujące, którym ustalono 45 proc. zdolności do pracy lub są niepełnosprawne, a także — sieroty i osoby w wieku do 25 lat, którym, zanim ukończyły 18 lat, była wyznaczona opieka.

Państwowy Fundusz Stypendialny informuje, że stypendia za pierwsze miesiące semestru jesiennego studenci otrzymają jeszcze do końca bieżącego tygodnia.

Jedna odpowiedź do Fundusz odrzucił trzecią część podań o stypendia socjalne

  1. pani mówi:

    Sigitas Rencys – znany i w Polsce. Zawsze ma posady okolopieniezne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.