1
Kto zaopiekuje się dziećmi pokrzywdzonymi przez los…

Władze stołeczne podają, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy 65 rodzin wileńskich podjęło się opieki zastępczej.

Tymczasem w domach dziecka na terytorium całej Litwy pozostaje ponad 4 000 pokrzywdzonych przez los dzieci. W samym Wilnie w takich placówkach mieszka 426 dzieci. Liczba ta byłaby znacznie mniejsza, gdyby było wystarczająco dużo rodzin, które pragną podjąć się opieki nad osamotnionymi i osieroconymi dziećmi.

— Niestety, nadal znikoma część rodzin decyduje się na opiekę nad cudzymi dziećmi. W większości przypadków takiego zadania podejmują się wyłącznie krewni — najczęściej dziadkowie, ciocie, wujkowie, rzadziej pełnoletni już bracia czy siostry — powiedziała w rozmowie z „Kurierem” Laima Nausėdaitė, pracownik socjalny Ośrodka Wsparcia Dzieci.

To właśnie ten ośrodek wspólnie z Samorządem Wileńskim i spółką pożytku publicznego „Sotas” od lipca br. prowadzą kampanię społeczną „Propagowanie rodzicielstwa zastępczego w Wilnie”. Jeszcze niedawno w mieście widniały plakaty zachęcające do zaopiekowania się pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Mają się pojawić znów już niebawem.

— Plakaty propagujące rodzicielstwo zastępcze pojawią się w mieście jeszcze do grudnia. A już w listopadzie zamierzamy zorganizować święto dla obecnych rodzin zastępczych. W ten sposób chcemy im wyrazić wdzięczność za ich oddanie. Zresztą będzie to również okazja do podzielenia się doświadczeniem — o sposobach zachęcania do opieki zastępczej mówiła nam Laima Nausėdaitė.

W połowie października Ośrodek Wsparcia Dzieci zorganizował również dzień otwartych drzwi dla potencjalnych rodzin zastępczych.

— Takie przedsięwzięcie zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Cieszymy się, że było udane. Wzięło w nim udział dziesięć rodzin. Na nasze realia to niemało. Podczas spotkania staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości osób, które nie mogą się zdecydować na ten krok, choć już się nieraz nad tym zastanawiali. Opowiedzieliśmy, z jakimi trudnościami mogą się zetknąć, o formach wsparcia dla takich rodzin od państwa, o trybie załatwiania formalności związanych z opieką. Była obecna również jedna rodzina zastępcza. Rodzice dzielili się swoim doświadczeniem z innymi — opowiedziała Nausėdaitė.

Jak nas poinformowano w Ośrodku Wsparcia Dzieci, żeby zostać rodzicem zastępczym, należy spełnić kilka warunków.

— Zaczynamy od tego, że do wydziału ochrony praw dziecka samorządu dostarczamy zaświadczenie o zdrowiu, informujemy o składzie rodziny, dochodach, warunkach mieszkalnych. Należy również mieć zgodę zamieszkujących wspólnie osób w wieku powyżej 16 lat. Osoba ubiegająca się o przyznanie opieki jest zobowiązana także podać swój życiorys i napisać podanie, w którym musi wskazać iloma dziećmi i w jakim przedziale wiekowym chce się zaopiekować — wyliczyła pracownik socjalny.

Następnie pracownik socjalny odwiedza miejsce zamieszkania potencjalnych rodziców, by się przekonać, czy są tam stworzone odpowiednie warunki dla dziecka. Następnie na przyszłych opiekunów czekają trzymiesięczne szkolenia. I dopiero potem — wnioski specjalistów, czy mogą zostać rodzicami zastępczymi.

Jedna odpowiedź do Kto zaopiekuje się dziećmi pokrzywdzonymi przez los…

  1. pani mówi:

    warunki, warunki …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.