23
Nagrodzono najlepszych nauczycieli i najlepsze szkoły

Nagrody dla szkół–laureatek odebrali ich dyrektorzy wraz z zastępcami Fot. Marian Paluszkiewicz

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” po raz 17. podsumowało wyniki corocznego konkursu szkół polskich „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”.

W tym roku ranking szkół stał się jeszcze bardziej precyzyjny, bo zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria oceny. Podczas uroczystej akademii wręczania nagród najlepszym nauczycielom Odznaką Honorową „Bene Merito” został odznaczony wieloletni prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.

— Promocja polskiej szkoły, czym również jest ten konkurs, nadal nie straciła na aktualności, a być może w dzisiejszych realiach stała się jeszcze bardziej aktualna. Przez 10 lat głównym kryterium oceniania szkół był wskaźnik zakwalifikowania się na studia wyższe. Przed czterema laty wprowadzono dodatkowe — wyniki egzaminów z języka polskiego oraz egzaminów państwowych. Od bieżącego roku zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria. Tym razem ocenialiśmy też wyniki egzaminów z języka litewskiego, historii, matematyki i języków obcych. Pozwala to dokonać o wiele dokładniejszej oceny — powiedział Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, radny m. Wilna.

Najlepsze szkoły otrzymały ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe oraz pieniężne Fot. Marian Paluszkiewicz

Konkurs — typujący najlepsze polskie placówki wśród szkół średnich, a także, od dziewięciu lat, wśród szkół podstawowych — obejmuje wszystkie polskie placówki stolicy oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. I w kwestii oceny szkół polskich jest bardziej obiektywny od popularnego i opiniotwórczego rankingu szkół całej Litwy przygotowywanego przez tygodnik „Veidas”.

Uroczyste rozstrzygnięcie 17. edycji konkursu odbyło się w czwartkowe popołudnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny, a także wielu dostojnych gości. Obecni byli m. in. europoseł Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz, radca minister Stanisław Kargul, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Jan Gabriel Mincewicz, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, a także przedstawiciele poszczególnych samorządów, członkowie Zarządu i prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” oraz władze Domu Polskiego w Wilnie. Przybyła również delegacja z Polski — m. in. Stanisław Cygnarowski, wiceszef Departamentu Współpracy z Polonią w MSZ, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z Mirosławem Sielatyckim, podsekretarzem stanu w MEN RP.

Zdaniem Sielatyckiego, ten ranking, w którym są bardzo przejrzyste kryteria, pokazuje, że szkoły polskie na Litwie naprawdę dobrze uczą. Dodał też, że to świetny materiał dowodowy w rozmowach ze stroną litewską.

Pogratulować zaszczytnych tytułów swoim nauczycielom przyszli ich uczniowie Fot. Marian Paluszkiewicz

W opinii Kwiatkowskiego, ogólne wskaźniki szkół w ubiegłym roku szkolnym są dobre. Jak poinformował, z 1 215 tegorocznych maturzystów 90 proc. przystąpiło do egzaminów państwowych. Składali w większości po 3 egzaminy. 50 proc. uczniów otrzymało z egzaminów państwowych 50-100 punktów, 12 proc. — 90-100 punktów. W tym roku na studia wyższe zakwalifikowało się 72 proc. maturzystów szkół polskich, prawie tylu, co w roku ubiegłym. Najwyższy wskaźnik był przed trzema laty — 78 proc. Coraz więcej uczniów po ukończeniu szkoły wybiera zagraniczne uczelnie. W tym roku na studia za granicą wyjechało 132 maturzystów, więcej niż w latach poprzednich.

W tegorocznej edycji w nominacji szkół średnich Wilna, miast rejonowych oraz rejonów wiejskich wyróżnienia przyznano następującym szkołom: w kategorii szkół miejskich: Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkole Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie; w kategorii szkół miast rejonowych: Szkole Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; w kategorii szkół rejonowych: Szkole Średniej im. E. Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim, Szkole Średniej w Ławaryszkach w rejonie wileńskim oraz Szkole Średniej w Mickunach w rejonie wileńskim.

Przed dziewięcioma laty w szranki ze szkołami średnimi stanęły również szkoły podstawowe. Wobec podstawówek stosuje się nadal dwa kryteria — liczba uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole średniej oraz liczba uczniów, którzy zdobywają wykształcenie średnie. Uwzględniono więc wyniki w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2010/2011. Wyróżnienia otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Kamionce w rejonie solecznickim, Szkoła Podstawowa w Podborzu w rejonie solecznickim, Szkoła Podstawowa w Mościszkach w rejonie wileńskim, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie w rejonie wileńskim, Szkoła Podstawowa w Wesołówce w rejonie wileńskim.

Ogłoszono również zdobywców najważniejszej nagrody, czyli laureatów wśród polskich szkół średnich na Litwie w roku szkolnym 2010/2011. Konkurs zakłada trzy nominacje: w kategorii szkół m. Wilna, szkół miast rejonowych oraz szkół rejonowych. W kategorii szkół miasta Wilna miano laureata otrzymało Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, w kategorii szkół miast rejonowych — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim, w kategorii szkół rejonowych — Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim oraz Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim.

Józef Kwiatkowski z rąk Stanisława Cygnarowskiego otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” Fot. Marian Paluszkiewicz

Dyrektorzy szkół laureatek konkursu zgodnie przyznają, że największy wkład w wysokie notowania szkoły wnoszą nauczyciele, dlatego regulamin konkursu zakłada również przyznawanie wyróżnień nauczycielom poszczególnych przedmiotów.

Miano najlepszego przypada w udziale nauczycielom, których uczniowie wykazali się wysokimi wynikami na egzaminach państwowych. Wybrano także najlepszych nauczycieli szkół podstawowych.

— Takie wyróżnienie jest dla każdego nauczyciela nie tylko wielką nagrodą za to, co już dokonał, ale również motywacją do dalszej pracy i nowych wyzwań. Niezmiernie cieszy fakt, że w tym roku zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria, które pozwoliły sporządzić bardziej precyzyjny ranking szkół, który wyłonił te najlepsze. Cieszę się, że Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, w której pracuję, po raz kolejny jest wśród nich — dzieliła się z „Kurierem” swoimi refleksjami Joanna Szczygłowska, która otrzymała wyróżnienie jako najlepsza polonistka.

Zarówno najlepsze szkoły, jak i najlepsi nauczyciele otrzymali dyplomy, kwiaty i nagrody rzeczowe oraz pieniężne ufundowane przez sponsorów — Senat RP, MEN RP, Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, AWPL, Zarząd Krajowy „Wspólnoty Polskiej” w Warszawie, samorządy, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, „Macierz Szkolną”.

Niezwykle miłym akcentem uroczystej akademii było uhonorowanie wieloletniego prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego. Z rąk Stanisława Cygnarowskiego otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito”, nadawaną przez ministra spraw zagranicznych RP, ustanowioną jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.


WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Nina Jelizarenko, nauczycielka matematyki, Szk. Podst. w Kolonii Wileńskiej
Anna Stankiewicz, nauczycielka klas początkowych, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Iwona Gudaniec, nauczycielka jęz. niemieckiego, Szk. Podst. w Mościszkach
Jolanta Steckiewicz, nauczycielka religii, Szk. Podst. im. M. Zdziechowskiego w Suderwie
Reda Kazimierewicz, nauczycielka historii, Szk. Podst. w Wesołówce
Teresa Silko, nauczycielka języka polskiego, Szk. Podst. w Kamionce
Grażyna Lubkiewicz, nauczycielka klas początkowych, Szk. Podst. w Podborzu

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE CHEMII I BIOLOGII

 

Anna Bielasz, Gimn. im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Danuta Mureikienė, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Andżelika Nowogrodzkaja, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Irena Bogdziewicz, Szk. Śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE GEOGRAFII I INFORMATYKI

 

Teresa Brazewicz, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Andrzej Miłosz, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PLASTYKI I TECHNOLOGII

 

Regina Koszewska, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Danuta Jepifanowa, Szk. Śr. w Trokach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 

Krystyna Czupryńska, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie
Helena Koszewska, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Teresa Michniewicz, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Olga Narkun, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Maria Kwiecień, Szk. Śr. w Awiżeniach
Danuta Aluk, Szk. Śr. im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Irena Kalinowa, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Wanda Raczyńska, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE HISTORII

 

Waleria Adamaitis, Szk. Śr. im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Lilia Gajewska, Szk. Śr. w Bujwidzach
Beata Kowalewska, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Krystyna Karpicz, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach
Albert Wołk, Szk. Śr. w Ławaryszkach
Alina Narkiewicz, Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

 

J. ANGIELSKIEGO

Nina Sienkiewicz, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie
Władimir Dubrowskij, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Mirosława Wartacz–Wartecka, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Tatjana Kałasznik, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Aelita Użdalewicz, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

 

J. NIEMIECKIEGO

Weronika Grakalskienė, Szk. Śr. w Bujwidzach

 

J. ROSYJSKIEGO

Stanisława Kaczanowska, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Walentyna Grablewska, Szk. Śr. w Ławaryszkach
Anna Czerniawska, Szk. Śr. im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Lidia Ukrainiec, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Janina Mejłun, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKA LITEWSKIEGO

 

Halina Stankiewicz–Mordas, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Marijana Lachovičienė, Szk. Śr. w Sużanach
Ona Avižinienė, Szk. Śr. w Mickunach
Violeta Volskienė, Gimn. „Żejmiana” w Podbrodziu
Marija Česonienė, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Loreta Skulskytė, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Julija Bazevičienė, Szk. Śr. w Bujwidzach
Irena Proczuchanowa, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Inga Kulienė, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE POLONIŚCI

 

Beata Kosowska, Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Danuta Szejnicka, Gimn. im. Jana Pawła II Wilnie
Joanna Szczygłowska, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Elwira Bielawska, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Wacława Iwanowska, Gimn. w Ejszyszkach
Lilia Kutysz, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Irena Karpavičienė, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Ilona Herman, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Wiktor Kirkiewicz, Szk. Śr. w Mickunach
Janina Gaidienė, Szk. Śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

23 odpowiedzi to Nagrodzono najlepszych nauczycieli i najlepsze szkoły

 1. józef III mówi:

  Dzięki Wam zacni Pedagodzy ! Ad multos Annos !

 2. Astoria mówi:

  Czy red. Szałkowska wie, że podczas prezesury Józefa Kwiatkowskiego liczba uczniów w polskich szkołach spadła w ciągu dekady o 40% (przeszło trzykrotnie więcej niż w szkołach litewskich, które też kurczą się, ale proporcjonalnie do spadku ludności Litwy) i maleje o około tysiąca rocznie? Na pewno wie, więc dlaczego o tym nigdy nie pisze? Czy red. Szałkowska może sobie wyobrazić, co zostanie po polskim szkolnictwie za 10, 15, lat, jeśli obecny trend masowego odwracania się Polaków od polskich szkół się utrzyma? Nie mam powodu wątpić w siłę wyobraźni autorki. Wątpię w jej intencje. Czy red. Szałkowska próbowała się dowiedzieć od polskich rodziców, dlaczego większość z nich nie chce posłać dziecka do polskiej szkoły lub z niej rezygnuje na korzyść szkoły litewskiej? Czy powinnością dziennikarki jedynego polskiego dziennika na Litwie nie jest informowanie polskiej mniejszości o jej rzeczywistych problemach i szukanie dla nich rozwiązań? To pytanie retoryczne.

  Przyznanie Józefowi Kwiatkowskiemu medalu jest porównywalne do przyznania medalu kapitanowi “Titanica” na pokładzie tonącego okrętu.

 3. Piotrek Trybunalski mówi:

  do Astoria: o, dobry pomysł z tym zapytaniem rodziców, którzy nie posłali dzieci do polskich szkół, dlaczego to zrobili. Czy dlatego, że prezesem jest Kwiatkowski czy też może dlatego, że Litwini z zamiłowaniem straszą brakiem pracy i perspektyw po ukończeniu polskiej szkoły?

 4. Lach mówi:

  Spada ilosc uczni w Polskich szkolach,to nie jest wina J.Kwiatkowskiego.Zasluzony,zmeczony emeryta odznaczony orderami,a ile jeszcze takich po 70 ce dyrektorow Polskich szkol udaje siebie za nie zamienionych zajmuje miejsce mlodych,wyksztalconych i z ogromna energija ludzi zaangazowannych w szkolnictwo.Wyjscie jedne, to odmlodzic kierownictwo na wszystkich szczeblach i ludzie do was sie pociagna.A zasluzonym czesc i chwala w stanie spoczynku.

 5. Lach mówi:

  Spada ilosc uczni w Polskich szkolach,to nie jest wina J.Kwiatkowskiego.Zasluzony,zmeczony emeryta odznaczony orderami,a ile jeszcze takich po 70 ce dyrektorow Polskich szkol udaje siebie za nie zamienionych zajmuje miejsce mlodych,wyksztalconych i z ogromna energija ludzi zaangazowannych w szkolnictwo.Wyjscie jedne, to odmlodzic kierownictwo na wszystkich szczeblach i ludzie do was sie pociagna.A zasluzonym czesc i chwala w stanie spoczynku.

 6. Gall mówi:

  Czytam i się dziwię. To, że Astoria pisze takie brednie nie dzinowość się-zawsze pałała nienawiścią do polskości,do szkół polskich w ogóle,a do Kwiatkowskiego w szczególności.Zresztą wiem, kto siękryje za tym wpisem, więc wybaczam. Ale inne wpisy zaskakują. Jak można myśleć , że społeczna organizacja może zmienić system oświaty na Litwie. O święta naiwności…

 7. Astoria mówi:

  W odpowiedzi internautom powyżej, przeklejam mój wpis z blogu “Inna Wileńszczyzna jest możliwa”:

  @ Darrek:

  –> “spadek uczniów w polskich szkołach o 40% w ciągu dekady”
  Skąd takie dane wzięte? Czy mozna udowodnic z jakiegos oficjalnego zrodla?

  To dane MSZ Litwy z maja tego roku, cytowane na str. 4 tu:

  http://www.eesc.lt/public_files/file_1310022849.pdf

  i po angielsku na str. 5 tu:

  http://www.eesc.lt/public_files/file_1311603095.pdf

  Liczba uczniów w szkołach litewskich uczących się po polsku:

  1990-1991 – 11 407
  2000-2001 – 22 303
  2008-2009 – 15 064
  2009-2010 – 14 170
  2010-2011 – 13 379

  Kilka miesięcy temu pobieżnie przeanalizowałem statystyki urzędowe Litwy, dostępne w internecie po angielsku (po litewsku nie czytam), które malują taki obraz polskiego szkolnictwa w porównaniu z litewskim: W ostatniej dekadzie liczba mieszkańców Litwy spadła o 13% i o tyle mniej więcej spadła liczba uczniów w szkołach litewskich. Liczba Polaków na Litwie spadła w tym czasie o 12% przy spadku uczniów w polskich szkołach o 40%. Przyrost naturalny w polskich rejonach (wileńskim, solecznickim i m. Wilnie) jest dodatni. Gdy przyjąć przy tym, że emigracja dotyka Polaków w podobnym stopniu co Litwinów, to drastycznego spadku uczniów w polskich szkołach nie da się wytłumaczyć demografią i emigracją. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że polscy rodzice masowo rezygnują z posyłania dzieci do polskich szkół. Choć w tym roku do klasy pierwszej Polacy posłali prawie tylu uczniów co w roku ub. (o dwóch mniej), to należy przypuszczać, że – przy obecnym trendzie – w przeciągu tego roku ubędzie kolejne nieco ponad 5% uczniów – ponieważ niektórzy rodzice przenoszą dzieci ze szkół polskich do litewskich i po polskiej szkole podstawowej nie posyłają ich do polskiej szkoły średniej.

  Podczas gdy liczba uczniów spadła o 40%, “Macierz Szkolna” utrzymała liczbę nauczycieli na tym samym poziomie. Wynika to z natury “Macierzy”, która jest zasadniczo związkiem zawodowym nauczycieli, dbającym przede wszystkim o utrzymanie etatów członków. Nadmiar nauczycieli w polskich szkołach ma dwa skutki. Pierwszy: nauczyciele zarabiają coraz mniej, gdyż ich płace zależą od liczby godzin lekcyjnych, a te od liczby klas, która maleje proporcjonalnie do spadku liczby uczniów. Utrzymując etaty sztucznie, “Macierz” zmusza nauczycieli do walki o byt, o bicie się o dodatkowe godziny, do szukania dodatkowych źródeł utrzymania poza szkołą macierzystą, co – jak można przypuszczać – musi wpływać ujemnie na morale ciała pedagogicznego i osłabiać poziom nauczania. Drugi: sztuczne utrzymywanie etatów nie sprzyja rotacji i przyjmowaniu młodych nauczycieli. Ponieważ absolwenci polonistyki nie mogą liczyć na zatrudnienie w polskim szkolnictwie obecnie ani w przewidywalnej przyszłości, nic dziwnego, że w tym roku rekrutacja na polonistykę na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym spadła do zera i polonistyce grozi zamknięcie w zbliżającej się reformie litewskiego szkolnictwa wyższego.

  Ryba psuje się od głowy. Zarząd “Macierzy” jest w 100% kontrolowany przez AWPL, co dobrze ilustruje osoba Józefa Kwiatkowskiego – który będąc prezesem “Macierzy” jest czynnym politykiem AWPL. Kwiatkowski (ewidentnie z pełnym błogosławieństwem zarządu “Macierzy” i władz partyjnych AWPL) miesza i przenosi politykę partyjną AWPL do instytucji z misją edukacyjną – z widocznym skutkiem: polskie szkolnictwo jest coraz mniej atrakcyjne dla samych Polaków na Litwie. Politykę AWPL charakteryzuje zwalanie całej winy za problemy polskiego szkolnictwa na Litwę przy równoczesnym zamiataniu wewnętrznych problemów polskich szkół pod dywan i laurkowym przedstawianiu osiągnięć “Macierzy” i własnych. Przeniesienie partyjnej filozofii AWPL do instytucji edukacyjnej uniemożliwia zreformowanie tej instytucji, a w konsekwencji polskiego szkolnictwa, któremu ona patronuje.

  Jeśli obecny, wieloletni trend spadku uczniów w polskich szkołach o nieco ponad 5% rocznie utrzyma się w przyszłości, to ktoś z zamiłowaniem matematycznym łatwo wyliczy sobie, za ile lat z polskiego szkolnictwa na Litwie pozostaną szczątki. Przy dożywotnim – jak się domyślam – patronacie Józefa Kwiatkowskiego.

 8. pani mówi:

  Lachu, prawde mowisz. Sa juz stracone pokolenia. Lecz to wynik eliminacji Polakow z intelegentnych stanowisk pracy w RL wg narodowego programu sajudisu. Gdy by Polacy jako Polacy z polskimi nazwiskami BYLI TRAKTOWANI NORMALNIE wszystko bylo by inaczej.

 9. markam mówi:

  Smutno sie robi,gdy sie widzi co roku te same nagrodzone osoby.Czyzby inni nauczyciele nie zasluguja na nagrody?Mam za soba wiele lat pracy w jednej ze szkol na Wilenszczyznie i sytuacje w szkolnictwie znam od podszewki.Nagradza sie osoby,dajace dyrektorom”prezenty ”i damy z dworu zon dyrektorow.Poza tym z takiej nagrody trzeba ”odpalic dole”dyrektorowi.Smutne to,polskie szkoly musialyby swiecic przykladem pod kazdym wzgledem,a tymczasem…

 10. Gall Anonim mówi:

  O jejku kochany!Nienawiść Astorii sięga zenitu.Powtarzając swoje wypociny o sytuacji w szkolnictwie polskim na Litwie we wszystkim obwinia Macierz. Sięgnęła bruku powielając stare brednie, iż Kwiatkowski nawet sprawy kadrowe w szkołach załatwia. Zupełny brak rozeznania nie tylko w kodeksie pracy, ale i w realiach.Paranoja tej osoby,(dla mnie znanej) wynika z osobistej antypatii do niektorych osób publicznych.Rozumiem, że niespelnienie ambicji rodzi niezadowolenie, ale jest tragedią, gdy zamienia się to w obsesję

 11. Rodzic mówi:

  Nie rozumiem, jak to “Czyzby inni nauczyciele nie zasluguja na nagrody?Mam za soba wiele lat pracy w jednej ze szkol “. Albo Macierz nagradza nauczycieli wg pewnych konkretnych,czytelnych i przejrzystych kryteriów, albo wyróżnia się za staż pracy, za to,że nauczyciel jeszcze żyje i chociaz nie osiągnął nic, to jemu coś dać , bo kolejka podeszła.Smutno,że doświdczony nauczyciel ma takie myśli.

 12. Stokrotka mówi:

  Astoria
  “Macierz Szkolna” – związkiem zawodowym? Nic bardziej idiotycznego nie można wymyślić. A z etatami nauczycieli w szkołach ma tyle wspólnego, co ja z jakąś tam bliżej mi nieznaną Astorią. Osoba absolutnie nieznająca się na rzeczy z takim tupetem i pewnością siebie wypowiada się o sprawach jej obcych!!! Szczerze podziwiam. Pracuję w szkole wileńskiej,jestem doskonale zorientowana w tym, jak działa “Macierz”. Szczerze podziwiam tych dwoje ludzi. Nikt, kto przyjdzie na ich miejsce, nie zrobi nawet dziesiątej części tego, co robią p. Dzierżyńska i p. Kwiatkowski (twierdzę to z całą odpowiedzialnością, znam życie i ludzi). I na pewno wszyscy będą zadowoleni. Astoria również.

 13. dyrektor mówi:

  O k…, taka cała mająca i znająca Markam nie u mnie pracuje! A tak bym miał 100 procent absolwentów na wyższych, same setki na maturach z Markamowego przedmiotu, no i dolę odpaloną 🙂

 14. Astoria mówi:

  @ Stokrotka:

  Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

  Na Wileńszczyźnie “Macierz Szkolna”, AWPL, ZPL i Samorządy w rękach AWPL – to jedno i to samo. Jedna koteria, jedno towarzystwo wzajemnej adoracji. Dorzuć do tego shomogenizowanego koktajlu można jeszcze dla podniesienia smaku prawie całe upadłe media polskojęzyczne i…Pana Jezusa, króla Wileńszczyzny.

 15. krzysztof ( Bydgoszcz) mówi:

  Astorio , ty z nienawiści do Polaków rzeczywiście zwariowałeś !
  Takiej eksplozji negatywnych emocji jaka sie tobie ostatnio permanentnie przydarza, nie wdziałem nawet w postach najzajadlejszych polakożerców litewskich typu “Vidoq”.
  Nienawiść nikomu chluby nie przynosi. Lecz się Asorio, lecz !

 16. Piotrek Trybunalski mówi:

  Astoria się obnażył i przynajmniej wiemy z kim mamy do czynienia i jakie są jego intencje. Z zamiłowaniem interpretuje przeróżne statystyki, szkoda tylko, że jego przemyślenia są tendencyjne i wyssane z palca. Ciekawe skąd masz dane o przenoszeniu dzieci z polskich do litewskich szkół? Co do morali nauczycieli i ich rzekomej walki o byt- lepiej mieć pracę i ewentualnie dorabiać czy nie mieć jej w ogóle? To jest wtedy prawdziwa walka o byt. No ale oczywiście wiem, że tobie nie chodzi o ludzi, najlepiej pozwalniać, niech se radzą. W ogóle Astoria stworzył „ciekawą” teorię, według której ludzie pracujący na 2 etatach to osoby zdemoralizowane itp. Kolejnym „interesującym” przemyśleniem jest to, że wraz z ilością godzin spędzonych w szkole rośnie wydajność i jakość pracy nauczyciela. Skąd wytrzasnąłeś takie coś? Moim zdaniem jest dokladnie odwrotnie, nauczyciel po 6 godzinach użerania się z uczniami na pewno jest pełen chęci do pracy  Logika Astorii wygląda mniej więcej tak: cokolwiek by się niewydarzyło winna jest AWPL, Macierz, ZPL, polskie samorządy itp, grunt to stworzyć jakąś teorię to potwierdzającą, nieważne że bzdurna.
  Do Gall Anonim: może uchylisz rąbka tajemnicy i zdradzisz nam kim jest Astoria, pretendujący do miana największego polakożercy? 😉

 17. markam mówi:

  do dyrektora
  Widze,ze pan dyrektor posluguje sie piekna lacina.Czy tez na co dzien?Swieci pan przykladem dla uczniow i nauczycieli.
  Mam za soba prawie 30 lat pracy w szkole i wiem,co mowie.Jakze chcialabym sie mylic…
  Moze pan jest tym wyjatkiem?Sadzac po panskiej reakcji,jest odwrotnie.Wspolczuje podwladnym pana.Pozdrawiam

 18. dyrektor mówi:

  to Markam
  No jasne – codziennie, i co chwilę. Dziękuję za współczucie. Też Pani wspólczuję – 30 lat bez satysfakcji, bez dostrzeżenia i bez nagrodzenia – toż to jak jaka bohaterka literatury końca XIX – początku XX wieków: po zamązpójściu bez miłości – 30 lat gwałcenia bez nadziei na orgazm czy nawet na słówko milsze… 30 lat harówki i obolałego rozkładania nóżek na zawołanie… Ani znajomości szczytowania, ani bazy materialnej pod rozwód? A “u sąsiada” przynajmniej niektórych pieszczą i dokarmiają, przynajmniej niektóre opowiadaja o słodyczy i rozkoszy, niektóre nawet same chcą!!! A lata lecą, z nadziei coraz mniej, według tradycji litewackiej tylko cierpieć lub na życie sie targnąć wypada…
  U mnie by tak zdolnej Pani tak nie było, u mnie mimo łaciny same setki no i odpalanie doli 🙂

 19. markam mówi:

  do dyrektora
  Nie zamierzam z panem dyskutowac,bo widac,zes wiesniak i gbur,w dodatku zboczony.

 20. dyrektor mówi:

  Pani jeszcze i widząca! I na zboczeniach się zna! A mimo to niedoceniona, niedopieszczona, niedokochana… Współczuję nie szczerze 🙂

 21. kobieta mówi:

  do dyrektora:
  Ale chamstwo i seksizm… Tyle nienawiści do kobiet. Chyba żadna z nich Pana nie kochała i nie przeżyła z Panem orgazmu, tylko wielkodusznie (jak to kobieta) znosiła Pana podrygi. Szczerze współczuje – w imieniu wszystkich kobiet 🙂

 22. dyrektor mówi:

  to Kobieta
  Witam jaśniewidzącą! Też może w szkole pracuje dając superwyniki?

 23. Marek mówi:

  Mam szaloną prośbę,przepraszam za kłopot,chciałbym w tak dziwny sposób przesłać wyrazy uznania dla Józefa Kwiatkowskiego.Nie ma adresu internetowego Macierzy W Wilnie.Może w ten sposób uda mi się złożyć gratulacje i wyrazu szacunku.Pozwalam sobie na tę śmiałość bowiem wykształciłem w swojej szkole ośmioro uczniów polskich rodzin na poziomie szkoły średniej i policealnej w łodzi.Dziękuję i pozdrawiam redakcję.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.