14
Przedszkole pogirskie „Pelėdžiukas”: placówka o najwyższych standardach europejskich

W chwili obecnej przedszkole pogirskie jest jednym z największych w rejonie wileńskim: liczy 160 dzieci Fot. archiwum ASRW

W l. 2010-2011 znajdujące się w miejscowości Pogiry (rej. wileński) przedszkole polsko-litewskie „Pelėdžiukas” pozyskało prawie 1,5 mln Lt, w tym środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE wyniosły ponad 1 mln 114 tys. Lt, z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego – prawie 332 tys. Lt.

Inwestycje te sprawiły, że ta placówka kształcenia przedszkolnego przekształciła się we współczesną placówkę o najwyższych standardach europejskich, z której usług korzysta liczne grono osób: do przedszkola uczęszczają dzieci z Pogir i okolicznych miejscowości: Wojdat, Białej Waki etc.

W chwili obecnej przedszkole pogirskie jest jednym z największych w rejonie wileńskim: liczy 160 dzieci. Dodatkowo jest jedyną placówką kształcenia przedszkolnego w rejonie, która świadczy usługę nocowania przedszkolaków.

Dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz oraz zastępca dyrektora administracji Władysław Kondratowicz Fot. archiwum ASRW

W dn. 19 stycznia br. w przedszkolu miało miejsce święto dziękczynienia oraz podsumowania zrealizowanych przez placówkę projektów. Energiczna i niestrudzona pani dyrektor Edita Gujienė oraz personel przedszkola spotykali licznie przybywających na święto gości: ks. Jerzego Witkowskiego, pochodzącego z Pogir radnego Samorządu Rejonu Wileńskiego Michała Treszczyńskiego, panią dyrektor administracji Samorządu Lucynę Kotłowską, zastępcę dyrektora Władysława Kondratowicza, starościnę pogirską Marię Maciulewicz, panią kierownik Wydziału Oświaty Lilię Andruszkiewicz, panią zastępcę kierownika Zofię Ryżową, przedstawicieli innych wydziałów Samorządu, którzy byli zaangażowani w projekty, kierowników zaprzyjaźnionych placówek kształcenia przedszkolnego, rodziców przedszkolaków.

Fot. archiwum ASRW

Od maja 2010 r. placówka realizowała projekt mający na celu renowację oraz modernizację budynku, w którym się mieści przedszkole. Wartość projektu, którego podstawowym celem było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, opiewała na ponad 634 tys. Lt. 85% środków pozyskano z Funduszu Spójności UE, pozostałe środki (15%) pochodziły z budżetu Republiki Litewskiej. W ramach projektu ocieplono ściany i dach oraz podłogę na parterze, przebudowano system grzewczy, dostarczania ciepłej wody oraz klimatyzacji. Renowację ukończono w czerwcu 2011 r., prace remontowe zaś – w listopadzie.

Fot. archiwum ASRW

W okresie od czerwca 2010 r. do początku 2011 r. przedszkole realizowało projekt o wartości prawie 0,5 mln Lt, w ramach którego wyremontowane zostały pomieszczenia placówki, nabyto nowy sprzęt. Samorząd Rejonu Wileńskiego wyasygnował na projekt 72 tys. Lt. W przedszkolu urządzono pracownię metodyczną z miejscami komputerowymi, wyposażono ją w nowe meble, nabyto sprzęt niezbędny do drukowania oraz powielania, tablicę interaktywną oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania. Za ten projekt placówka została wyróżniona nagrodą „Europejskie żagle” (lit. „Europos bures“) w nominacji „Postępowe kształcenie”.

Dodatkowo placówka przeprowadziła remont pomieszczeń, które nie mogły być wyremontowane w ramach dwóch pierwszych projektów. Na ten cel Samorząd Rejonu Wileńskiego wyasygnował 140 tys. Lt.

Priorytetową dziedziną działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego jest rozwój sieci placówek kształcenia przedszkolnego i nauczania szkolnego, w których świadczone są wysokiej jakości usługi, inwestowanie w przyszłość rejonu i całej Litwy – dzieci. Dzień 19 stycznia w Pogirach był tego dobitnym przykładem.

14 odpowiedzi to Przedszkole pogirskie „Pelėdžiukas”: placówka o najwyższych standardach europejskich

 1. Jagoda mówi:

  Raczej na najwyższym poziomie, a nie o najwyższych standartach. Kto te brednie pisze…?

 2. ASRW mówi:

  Słownik PWN: “Wyroby o standardzie europejskim, światowym”

 3. Jagoda mówi:

  Najwyższy może być tylko poziom, bo standart jest normą 🙂

 4. Jagoda mówi:

  Standart może być również wysoki, ale nie najwyższy 🙂

 5. Jagoda mówi:

  Słownik PWN: standard
  1. «poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania»
  2. «typowy i przeciętny model czegoś»
  3. «temat pochodzący z muzyki popularnej, służący w jazzie jako podstawa improwizacji»
  standardowy
  1. «odpowiadający określonym normom, spełniający podstawowe wymagania»
  2. «przeciętny, mało oryginalny»
  • standardowo • standardowość
  standardy «normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś»
  standaryzacja «wprowadzenie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle»
  • standaryzacyjny • standaryzować

 6. AWPL mówi:

  Skoro może być wysoki – może być również najwyższy

 7. banku mówi:

  Czy do tego przedszkola uczęszczają też dzieci polskie? Tak z ciekawości:)

 8. banku mówi:

  Przepraszam. Ok uczęszczają:) Ile? Procentowo w stosunku do litewskich czy rosyjskich?

 9. AWPL mówi:

  Polskich dzieci uczęszcza 34, litewskich – 139

 10. Ciekawski mówi:

  No właśnie dlaczego w artykule nie są podane dane ile dzieci uczęszcza do polskiego pionu, a ile do litewskiego, czy zawsze musimy dowiadywać się z wypowiedzi internautów (jeżeli takowe są prawdziwe).

 11. banku mówi:

  To mało:(

 12. Zbyś mówi:

  Pozdrowienia dla rodziny w Pagirach

 13. Kmicic mówi:

  do AWPL 9:

  To nie ma czym chwalić.

 14. lalik mówi:

  A ile dzieci polskiego pochodzenia
  uczeszcza do grup litewskich i rosyjskich?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.