5
Samorząd aktywnie kontroluje sprzedawców napojów alkoholowych

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana Ustawa o kontroli alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami napoje alkoholowe sprzedawane w placówkach żywienia zbiorowego posiadających licencje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (bary, puby, kawiarnie) w godz. 22.00-8.00 powinny być spożywane na miejscu.

Od 1 stycznia br. stacje paliwowe mogą sprzedawać napoje alkoholowe prowadząc wyłącznie sprzedaż detaliczną, tj. od tej pory placówki żywienia zbiorowego znajdujące się na stacjach paliwowych (bary, kawiarnie itp.) obowiązują te same warunki sprzedaży napojów alkoholowych, co i przedsiębiorstwa sprzedaży detalicznej (sklepy monopolowo-spożywcze). Zgodnie z ustawą napoje alkoholowe w takich lokalach można sprzedawać w godz.. 8.00-22.00 bez prawa spożywania ich na miejscu. W godz. 22.00-8.00 sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliwowych (zarówno w sklepie, jak i w barze) jest zabroniona.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, jako jeden z pierwszych samorządów w kraju, wystąpił z inicjatywą zorganizowania wspólnego z Departamentem Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu przy Rządzie RL wyjazdu kontrolnego.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego w nocy z 14 na 15 lutego zorganizowała taki wyjazd, by sprawdzić, czy podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych (stacje paliwowe, bary, kawiarnie) działają zgodnie z przepisami regulującymi ich działalność (Ustawa o kontroli alkoholu oraz Ustawa o kontroli tytoniu).

Wyjazd, którego celem było wykrycie przypadków złamania powyższych przepisów oraz ich prewencja, zorganizowano wspólnie z Departamentem Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu oraz Komisariatem Policji Rejonu Wileńskiego. Szczególną uwagę skierowano na przedsiębiorstwa posiadające licencje na całodobową sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach żywienia zbiorowego (bary, puby, kawiarnie).

W trakcie wyjazdu sprawdzone zostały stacje paliwowe oraz lokale w gminach: Pogiry, Czarny Bór oraz Rudomino. W nocnej akcji aktywny udział wzięli przedstawiciele administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego: zastępca dyrektora administracji, przewodniczący Komisji ds. Kontroli Narkotyków Władysław Kondratowicz oraz gł. specjalistka Wydziału Ekonomiki i Majątku Inga Kucewicz, która jest osobą odpowiedzialną za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Podczas wyjazdu ustalono złamania obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Osoby, które dopuściły się wykroczeń, poniosą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za sprzedaż alkoholu w zakorkowanej butelce bez konsumpcji na miejscu po godz. 22 przewidziana jest grzywna od 50 do 100 Lt z konfiskatą (lub bez) napoju alkoholowego (art. 164, ust. 3 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Litewskiej). W Ustawie o kontroli alkoholu oraz Ustawie o kontroli tytoniu przewidziane są również inne kary za złamanie trybu handlu napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi.

W roku bieżącym zaplanowane są kolejne wyjazdy kontrolne przedstawicieli administracji samorządu wspólnie z przedstawicielami Państwowej Służby Żywności i Weterynarii oraz innych urzędów posiadających prawo do sprawowania kontroli nad działalnością tych placówek żywienia zbiorowego, które posiadają licencje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego dziękuje Departamentowi Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu oraz Komisariatowi Policji Rejonu Wileńskiego za owocną współpracę i partnerstwo w ramach kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących handel napojami alkoholowymi w placówkach żywienia zbiorowego na terenie rejonu wileńskiego.

Żywimy nadzieję, że ta skuteczna współpraca mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie wileńskim będzie się nadal pomyślnie rozwijała.

5 odpowiedzi to Samorząd aktywnie kontroluje sprzedawców napojów alkoholowych

 1. pani mówi:

  A babcie płczą że przy kioskach kwitnie i jest wspierana przez giełdę pracy nielegalna sprzedaż wyskokowych. Jeszcze bardziej rozkwitnie jak i zyski organizatorów.

 2. tomasz mówi:

  Nocne naloty komisji robotniczo- chłopskiej. 🙂

 3. Astoria mówi:

  Jeszcze nie słyszałem, żeby się jakiemuś państwu udało zwalczyć picie alkoholu i alkoholizm ustawami. Amerykańska prohibicja nikogo nie powstrzymała od picia, ale zdopingowała pijących do picia jeszcze więcej po kryjomu i stworzyła mafię. Niektórzy za jeden z powodów rozpadu ZSRR uważają antyalkoholową ustawę Gorbaczowa, która ostatecznie uświadomiła pijącym Rosjanom, że bolszewickie państwo jest sprzeczne z ich sposobem życia. Absurdalnie wysokie podatki na alkohol w Szwecji powodują, że mniej zaradni Szwedzi kursują promami do Polski po kilka butelek tańszej wódki, gdy bardziej zaradni pędzą bimber. Nawiedzony burmistrz Nowego Jorku, Bloomberg, zwiększył ceny papierosów podatkami czterokrotnie w ciągu swoich trzech kadencji. Obecnie paczka papierosów w Nowym Jorku kosztuje równowartość 31 litów czyli tyle, ile kosztuje 12 litrów mleka lub 12 litrów benzyny, albo cztery bochenki chleba. W konsekwencji część nowojorczyków przestała palić – co Bloomberg uważa za sukces – ale większa część zajęła się szmuglem ze stanów, gdzie cena papierosów jest czterokrotnie niższa.

  Nie wiem, czy się cieszyć z tego, że w końcu AWPL dogadała się w czymś z Litwą, czy też smucić się się tym, że dogadała się tylko w sprawie policyjnych najazdów na sklepy, bary i stacje benzynowe w rejonie wileńskim.

  Najazd czy zajazd wsio rawno? Pan Tadeusz miał podtytuł ostatni zajazd na Litwie. Czy można zatem mieć nadzieję, że to ostatni zajazd AWPL w rejonie wileńskim i wyborcy przetrzepią w końcu skórę tej partii miernot, która utrzymuje ich ojczyznę w permanentnej nędzy i braku perspektyw od kilkunastu lat?

 4. pani mówi:

  Astoria, miernota – to nasza cnota. Sam o sobie pisałeś – nie jestem doskonały. Tu nie ma doskonałych również. Czy ta czy inna czy bez partii – większość ludzi w RL będzie nadal lubić błat. Czy wiesz co to jest??

 5. Piotrek Trybunalski mówi:

  nie wiem czy śmiać się czy płakać, najpier dla Astorii temat taboru był okazją do czynienia złośliwości wobec AWPL a teraz to… Widać u niego tą “pasję” i zaciekłość bardzo wyraźnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.