1
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Źródło piękna” dla dzieci i młodzieży