2
Kierownictwo samorządu omówiło z przedsiębiorcami możliwości inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie wileńskim

Kierownictwo samorządu jest przekonane, że spotkanie w przyszłości zaowocuje wymiernymi konkretami Fot. archiwum ASRW

.

Na wstępie spotkania władz Samorządu Rejonu Wileńskiego z przedstawicielami Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” mer Maria Rekść zaznaczyła, że zainteresowanie rejonem wileńskim cieszy, jednak nie dziwi, albowiem istnieje ku temu szereg powodów, przede wszystkim strategiczne położenie geograficzne rejonu.

Fot. archiwum ASRW

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dn. 3 kwietnia.

Zygmunt Klonowski, Prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, zaznaczył, że Forum zawiązało się z dążenia ku nowym formom działalności, zaś jego celem strategicznym jest wypracować model biznesowy Wileńszczyzny, odszukać i ugruntować jego specjalizację, gdyż tylko takie regiony mogą być podmiotami konkurencyjnymi na rynku globalnym.

Przedstawiciele Forum za pomocą prezentacji multimedialnej zostali zapoznani ze specyfiką rejonu podstołecznego, możliwościami rozwoju stref komercyjno-przemysłowych w rejonie, z działalnością parku przemysłowego w Pogirach, otoczeniem biznesu, ulgami podatkowymi stosowanymi wobec przedsiębiorców w rejonie wileńskim, z projektem powołania wileńskiego centrum logistycznego w Pogirach.

Fot. archiwum ASRW

Zainteresowanie zebranych przedsiębiorców wzbudziła działalność Funduszu Wspierania Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom, które są zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą na terenie rejonu wileńskiego. Środki Funduszu są przydzielane na częściowe pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek (do 10 000 Lt), rekompensatę wydatków na szkolenia (do 1 000 Lt), budowanie witryn internetowych (do 2 500 Lt), wydawanie materiałów promocyjnych (do 1 500 Lt), zakładanie przedsiębiorstw (rejestracja itd.) (do 450 Lt), częściowy zwrot wydatków z tytułu udziału firm w międzynarodowych targach, wystawach itd. (do 3 000 Lt).

W spotkaniu udział wzięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemer Czesław Olszewski, wicedyrektorowie administracji Samorządu Rita Tamašunienė oraz Władysław Kondratowicz oraz specjaliści ds. inwestycji, ekonomiki, architektury i planowania przestrzennego.

Zarówno kierownictwo samorządu, jak również przedstawiciele „Korony” wyrazili przekonanie, że było to pierwsze spotkanie, które w przyszłości zaowocuje wymiernymi konkretami.

.

2 odpowiedzi to Kierownictwo samorządu omówiło z przedsiębiorcami możliwości inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie wileńskim

  1. Astoria mówi:

    Nic z tego nie rozumiem. To polscy przedsiębiorcy z Forum “Korona” nie wiedzieli wcześniej, jakie udogodnienia dla przedsiębiorców ma rejon wileński i żeby się o nich dowiedzieć, musieli się udać na prowincję i spotkać z polskimi samorządowcami przy mikrofonach? To jedni Polacy z Wileńszczyzny nie wiedzą, co inni Polacy z Wileńszczyzny mają im do zaoferowania? Nie wiedzą, że rejon wileński jest przychylny inwestorom, że przedwiduje dla nich ulgi podatkowe, że w Pogirach jest park przemysłowy i planowane jest tam centrum logistyczne? Czy prezes “Korony” Zygmunt Klonowski naprawdę tego nie wiedział, ponieważ spadł z choinki, i konieczną była dla niego prezentacja multimedialna? Ja to wiedziałem z lektury “Kuriera”. Ta inicjatywa jest, niestety, jak na razie smutnym dowcipem i raczej zaprzeczeniem polskiej przedsiębiorczości na Wileńszczyźnie, niż dowodem jej praktycznej tam afirmacji.

  2. Wereszko mówi:

    Spotkali się,pogadali,”wymienili doświadczenia”,popili ,pojedli,wzięli diety,obejrzeli obrazki na ekranie,”wyrazili przekonanie, że było to pierwsze spotkanie, które w przyszłości zaowocuje wymiernymi konkretami”i rozjechali się do domów.I tak do następnego spotkania.Oto Unia Jewropejska w całej swojej krasie.Żyć nie umierać!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.