38
Tomasz Snarski o decyzji Komisji Petycji PE

Wczorajsza decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego o kontynuowaniu rozpatrywania złożonej przeze mnie petycji o numerze 358/2011 napawa optymizmem i jest oznaką zainteresowania Parlamentu Europejskiego problemami mniejszości polskiej na Litwie. Można zatem przyjąć, że podstawowy cel mojej petycji został już osiągnięty.

Zarzuty przedstawione przeze mnie wobec państwa litewskiego są bardzo poważne, dotyczą fundamentalnych wartości, którymi kieruje się Unia Europejska, a konkretnie ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Przedstawione w petycji problemy pozostają w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, a zwłaszcza funkcji Parlamentu Europejskiego wobec uzasadnionego zarzutu poważnego naruszenia przez państwo członkowskie nadrzędnych wartości UE.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z wielką uwagą wysłuchali mojego oświadczenia. Warto podkreślić, że sprawą zainteresowali się przedstawiciele innych niż Litwa i Polska państw członkowskich UE. Mimo złożonego ze strony litewskiej wniosku o zamknięcie petycji posłowie zdecydowali o pozostawieniu petycji otwartej, co oznacza, że będzie ona dalej rozpatrywana.

Wczorajsza decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oznacza, iż nie podzielono wniosków z pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej, która dystansowała się od poruszanych w petycji problemów, jednocześnie nie odnosząc się do większości postawionych przeze mnie w petycji zarzutów.  Należy też zauważyć, że opinia Komisji Europejskiej ma wyłącznie znaczenie doradcze, zaś posłowie w zakresie swoich kompetencji podjęli decyzję o dalszym procedowaniu, uznając, że poruszone w petycji problemy są istotne dla całej Unii Europejskiej i nie można ich lekceważyć na forum wspólnotowym.

Będę dalej działał na rzecz nagłośnienia problemu dyskryminacji Polaków na Litwie na forum europejskim. Wierzę, że publiczna, szczera i rzeczowa dyskusja przyczyni się do rozwiązania problemów moich Rodaków, którzy jako obywatele litewscy i europejscy mają pełne prawo do traktowania ich przez władze litewskie z godnością i poszanowaniem ich odrębności kulturowej, a jednocześnie do wsparcia ze strony instytucji unijnych jako obywatele Unii Europejskiej.

Tomasz Snarski

38 odpowiedzi to Tomasz Snarski o decyzji Komisji Petycji PE

 1. Ludwika mówi:

  Dziekuje bardzo Tomaszowi Snarskiemu za ofiarne wysilki i starania na rzecz nagłośnienia problemu dyskryminacji Polaków na Litwie na forum europejskim.
  To jest naprawde wazna sprawa, co byla lekcewazona przez dziesiatki lat!
  Moze dlatego taka postawa Litwinow “dala glebokie korzenie” i przyjmuja to za normalne zachowanie?
  Coz, ktos musi uczyc dobrych manier…

 2. Jurgis mówi:

  W związku z tą sprawą pojawia się kilka pytań:
  1.Kto sprawą tą dawno powinien się zająć z urzędu,z polskiego MSZ,lub na szczeblu Prezydenta ?
  2.Czy w przeciągu ostatnich co najmniej kilku lat kiedy intencje wobec ograniczania praw Polaków na Litwie się wykrystalizowały ,nie było żadnej możliwości sprawą tą się zająć?
  3.Jaki był mechanizm ukrywania lub kamuflowania na terenie Parlamentu Europejskiego łamania praw człowieka i praw mniejszości na Litwie. Jaką role odegrała tam obecność V.Landsbergisa.
  4.Jaka jest lub będzie rola posłów z Polski we współdziałaniu w inicjatywie Tomasza Snarskiego?

 3. Robert mówi:

  slowa podziekowania i wielki szacunek dla Pana Snarskiego

 4. Kmicic: mówi:

  Czekamy na kolejne petycje do PE. I od Pana Tomasza Snarskiego i od innych osób ceniących sprawiedliwość i prawa człowieka.

 5. Budzik mówi:

  Pan Tomasz Snarski daje dobry przykład innym. Droga prawna otwiera ogromne możliwości w kwestii rozstrzygania istotnych zagadnień, które pozornie wydają się przegrane.
  Przy odrobinie wytrwałości, dzięki przygotowaniu merytorycznemu oraz pomocy życzliwych osób można bardzo wiele osiągnąć.
  Najważniejsze to nigdy się nie poddawać

 6. Wilno mówi:

  Dziekuje bardzo Panu Tomaszowi Snarskiemu!

 7. Bury mówi:

  Zlapali zlodzieja na gorącym.

 8. Kris mówi:

  A gdzie się podziali Wereszko i Astoria ? Czyżby oblewali sukces pana Snarskiego ? 🙂

 9. ben mówi:

  W rzeczy samej, autor petycji dokonał rzeczy niebywałej.
  Napisał petycję.
  Czy to mało? Biorąc pod uwagę fakt, że przez tyle lat nikt takowej nie złożył ze strony Polaków w RL, przynajmniej budzi zdziwienie. Zrobił to dopiero Polak z RP. I dobrze!
  O ile jednak dobrze zrozumiałem, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego będzie dalej “rozpatrywała” petycję. Jeżeli tak, to kiedy nastąpi kolejne “rozpatrywanie” i kiedy dokona się jej ostateczne rozpatrzenie. Budzi bowiem niepokój fakt, iż (jak przyznaje autor): “Wczorajsza decyzja Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oznacza, iż nie podzielono wniosków z pisemnej odpowiedzi Komisji Europejskiej, która dystansowała się od poruszanych w petycji problemów, jednocześnie nie odnosząc się do większości postawionych przeze mnie w petycji zarzutów”. (Szkoda, że autor nie przytoczył w swojej wypowiedzi treści tej pisemnej odpowiedzi KE) Będzie zatem kolejna pisemna odpowiedź w tej sprawie, czy też posłowie będą “debatowali” do momentu, gdy sobie przypomną, iż KE wydała już pisemną opinię w tej sprawie i ją przyklepią?

 10. Zbyś mówi:

  Panie Tomaszu.Czapki z głów.

 11. ok mówi:

  Pozdrawiam, powodzenia i wytrwałości …

 12. Janek mówi:

  Ben, rok 2022: Litwa przyznała Polakom wszystkie prawa mniejszości narodowych zgodnie z unijnymi standardami. Jakie jest stanowisko AWPL w tej sprawie? 😀

 13. Budzik mówi:

  Janek 12
  Gratuluję celnego komentarza!
  Brawo!
  Mam jednak nadzieję, że zada to pytanie na długo przed rokiem 2022:)

 14. Astoria mówi:

  Podstawowym celem petycji było jej nieodrzucenie? W takim razie odniosła sukces, acz na razie tymczasowy, bo może być odrzucona przy każdym następnym posiedzeniu Komisji Petycji. A gdy jej się uda przetrwać kolejne posiedzenia i próby jej odrzucenia przez Litwinów w następnych zapewne latach, to proces ten może się skończyć najwyżej jakąś opinią albo wnioskiem skierowanym do innej instytucji unijnej – słowem, ta droga nie wydaje się prowadzić do praktycznych rezultatów. Trudno też podzielać optymizm Snarskiego, gdy Komisja Europejska stwierdza, że to, o co autor petycji oskarża Litwę, nie łamie żadnego znanego im prawa unijnego. Ten cały cyrk petycyjny można obejrzeć tu (gdzieś po połowie jest sprawa tej petycji):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/EN/committees/video?event=20120424-1500-COMMITTEE-PETI&category=COMMITTEE&format=wmv

  Przestrzegam, że nudne jak flaki z olejem. Landsbergis był całkiem nieprzygotowany i bredził. Strona litewska powtarzała znane rządowe frazesy. Komisja Europejska – jak wspomniałem – umyła ręce. Na co strona polska zareagowała, że nie chodzi o formalistyczną interpretację prawa, ale o przychylne podejście do polskiej mniejszości. Snarski w słowie końcowym tłumaczył się, że nie reprezentuje rządu RP, bo działa wyłącznie jako indywidualny obywatel. Można mieć co do tego pewne wątpliwości, skoro Snarski współpracuje z fundacją EFHR, finansowaną przez państwo polskie. Najzabawniejszy był przedstawiciel Zjednoczonego Królestwa, który nie uczestniczył w debacie, ale przyszedł na sam kociec i wysłuchawszy słowa końcowego Snarskiego powiedział, że Brytyjczycy się solidaryzują z Polakami, bo Polacy się solidaryzowali z Brytjczykami w Bitwie o Anglię. Dodał, że Snarski po swoim znakomitym wystąpieniu powinien pomyśleć o zostaniu politykiem. I chyba o to chodzi.

 15. ben mówi:

  do Janek:
  I z tego powodu się cieszysz, ze być może stanie się to DOPIERO za dziesięć lat? 🙂
  Rzeczywiście, celny komentarz, ale, przyznaję, dostosowany do poziomu intelektualnego niektórych forumowiczów! Vide post 13! 🙂 🙂

 16. Maur mówi:

  Pożytek petycji Tomasza Snarskiego ma kilka wymiarów.Te, na razie, pozostawmy.

  Co dalej z tą petycją?
  Znalazłem taki scenariusz.
  Komisja Petycji poinformuje Państwa jak najszybciej o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.

  …”W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:
  -zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym lub skontaktować się z SOLVIT-em,
  -przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych),
  -w wyjątkowych przypadkach przygotować i przedstawić Parlamentowi pełne sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, przeprowadzić wizytę wyjaśniającą w kraju lub regionie, którego dotyczy petycja, oraz przygotować sprawozdanie zawierające obserwacje i zalecenia,
  -lub podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy lub udzielenia składającemu petycję właściwej odpowiedzi”…
  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00533cec74/Petitions.html

  Nie wiem na ile zabawany był ten Brytyjczyk wyrażający solidarność z Polakami, o którym wspomina Astoria w p.14. Jego zachowanie wywołało mój uśmiech. Uśmiech aprobaty. Szkoda tylko, że powołał się przy tym na dług moralny zprzed 70 lat a nie na zasadność skargi Tomasza Snarskiego…

 17. Józef mówi:

  Niestety nie mogłem być w PE osobiście (głównie z powodów finansowych) i „za specjalnym pozwoleniem komisji złożyć krótkie nie dłuższe niż pięciominutowe oświadczenie” oraz wysłuchać na żywo co o petycji mówią Euro posłowie, ale śledzę sprawę mojej petycji drogą korespondencji emaliowej z PE i z relacji spół sygnatariusza petycji p. Tomasza Snarskiego, który jako wrażliwy patriotycznie młody człowiek i zdolny prawnik dobrze nas reprezentuje.

  Zatem dziele się fragmentem e_korespondencji dotyczącej mojej petycji (0942/2011):

  „Szanowny Panie,
  Informuję, że Pana petycja figuruje w projekcie przodku dziennego posiedzenia Komisji Petycji, które odbędzie się w dniu 24/04/2012 w Brukseli. Dyskusja na temat petycji odbędzie się około godz. 16h00. Jeżeli pragnie Pan wziąć udział w tym posiedzeniu, prosimy o poinformowanie nas o tym do dnia 12/04/2012, w miarę możliwości wysyłając odpowiedź na następujący adres elektroniczny [e-mail na adres elektroniczny IP-PETI@europarl.europa.eu ], oraz podając Pana nazwisko i datę urodzenia
  (w celu wydania identyfikatora).
  Posiedzenie odbędzie się w budynku Altiero Spinelli Parlamentu Europejskiego (rue Wiertz 60 1047 Bruksela) w sali A3G3. Po przedstawieniu Pana petycji przez przewodniczącą, będzie Pan mógł – jeżeli wyrazi Pan tak± chęć – za specjalnym pozwoleniem komisji złożyć krótkie nie dłuższe niż pięciominutowe oświadczenie. W tym przypadku przydatne byłoby dla nas wcześniejsze przekazanie treści oświadczenia do sekretariatu Komisji Petycji celem udostępnienia go tłumaczom. Następnie Komisja Europejska zostanie poproszona o ustne uzupełnienie informacji dotyczących petycji, po czym posłowie będ± mogli rozpocząć dyskusje na jej temat. Pragnę nadmienić, iż obrady Komisji Petycji można śledzić w Internecie pod następującym adresem:
  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=TRAN
  Any further correspondence should be addressed by email to peti-secretariat@europarl.europa.eu , preferably in English.
  Z poważaniem, Sekretariat Komisja Petycji Lilla Pinter European Parliament Committee on Petitions Rue Wiertz B 1047 Brussels Office: RMD05J042 ( +32 (0)2 28 – 31838 lilla.pinter@europarl.europa.eu

  Przedmiot: Petycja 0358/2011, którą złożył Tomasz Snarski (Polska) w sprawie zmiany litewskiej ustawy oświatowej i związanych z tym ograniczeń w nauczaniu przedmiotów szkolnych w języku polskim
  Petycja 0942/2011, którą złożył Józef Słoma Sadowski (Polska) w imieniu stowarzyszenia „Viribus Unitis LGD”, wraz z 3 podpisami, w sprawie zmiany litewskiej ustawy oświatowej oraz związanego z nią naruszenia dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

  Streszczenie petycji 0942/2011

  Składający petycję odnosi się do zmiany litewskiej ustawy oświatowej, która ograniczy prawo mniejszości polskiej do nauczania w języku polskim. Oprócz obowiązkowego nauczania języka litewskiego w języku państwowym należy między innymi nauczać historii i geografii, a zmiana ta doprowadzi do zamknięcia polskich szkół, jeżeli nie spełnią one wymogu dotyczącego konkretnej liczby uczniów. Składający petycję uważa, że działania Litwy naruszają liczne międzynarodowe umowy i konwencje, w tym Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1996 r., europejską konwencję praw człowieka, europejską Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie ochrony praw mniejszości polskiej na Litwie i o zbadanie, czy nowa litewska ustawa oświatowa jest zgodna z przepisami dyrektywy Rady 2000/43/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.”

 18. Bocian czyli Żuraw mówi:

  Aż zazdrość bierze kiedy czyta się o dokonaniach tak młodego człowieka.Myślę ze czeka go udana kariera w Parlamencie Europejskim.

 19. robert mówi:

  Brawo tak trzymać

 20. Piotrek Trybunalski mówi:

  Jeszcze kilka lat temu, w poprzedniej kadencji PE, politycy z innych krajów niewiele wiedzieli o sprawach Polaków na Litwie. Na szczęście to się zmieniło. Ogromny udział ma w tym Waldemar Tomaszewski, który nagłaśniał łamanie praw człowieka na Litwie na forum PE, (kwestie te były m.in. poruszane na posiedzeniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Wilnie.) Obecnie mamy tego efekty, chociażby w postaci petycji napisanej przez Tomasza Snarskiego. Coraz więcej polityków z Polski dostrzega problem. Można mówić, że takie petycje jak Snarskiego nic nie znaczą itp ale kropla drąży skałę, aktywne działania na forum PE mogą w końcu nakłonić Litwę do przestrzegania praw człowieka. Formalnie instytucje UE nie mogą ingerować np w system oświaty jakiegoś państwa ale zainicjowana przez W. Tomaszewskiego akcja nagłaśniania problemów litewskich Polaków i dyskutowania o sytuacji mniejszości narodowych ma ogromne znaczenie w znalezieniu drogi do porozumienia.

 21. Paweł1 mówi:

  Jestem złośliwy i proszę mi tego nie udowadniać.
  „Józef”, autor petycji nr 0942/2011, czyli Józef Słoma Sadowski pisze „Niestety nie mogłem być w PE osobiście (głównie z powodów finansowych) i „za specjalnym pozwoleniem komisji złożyć krótkie nie dłuższe niż pięciominutowe oświadczenie” oraz wysłuchać na żywo co o petycji mówią Euro posłowie”

  A jak to jest z europosłami ?
  Polski europoseł otrzymywał (w 2011 roku), /europosłowie zarabiają około 7,6 tys. euro miesięcznie pensji podstawowej /

   Miesięczne uposażenie wynosi 6.200,72 euro (po odliczeniu podatku i ubezpieczenia od wypadków)
   Co miesiąc zwracane są koszty prowadzenia biura, telefonów, korespondencji itp. – 4 299 euro miesięcznie. Za podróże do innych państw UE, poza rodzimym, w celach innych niż udział w oficjalnych spotkaniach – zwrot maksymalnie 4 243 euro w roku.
   Płacona jest dieta pobytowa – 304 euro za każdy dzień udziału w oficjalnych posiedzeniach organów parlamentu, w których zasiada poseł.
   Parlament wypłaca 152 euro za dzień oraz zwraca koszty zakwaterowania i śniadań za udział w posiedzeniach poza terytorium Wspólnoty.

 22. Józef mówi:

  @ Paweł1, Kwiecień 26, 2012 at 16:10 – Jestem złośliwy i proszę mi tego nie udowadniać. (…) A jak to jest z europosłami ?

  Nie jestem europosłem a wystąpiłem w imieniu Stow.: “Viruni LGD”, -czytaj ze zrozumieniem, -i bez złośliwości.

 23. Paweł1 mówi:

  Do Józef
  Dlaczego nie czytasz ze zrozumieniem. Porównałem Twoją sytuację z lansowanym w temacie, poniżej Twego wpisu europosłem Tomaszewskim. Ciekaw jestem, kto jeszcze podczepi się pod pewnie Twoją inicjatywę.

 24. EWA mówi:

  Panie Tomaszu! Gratuluję i trzymam kciuki za dalsze rozpatrzenie tej sprawy – oby z korzyścią dla Polaków.

 25. internet mówi:

  Wielkie zwycięstwo w Parlamencie Europejskim. Oglądałem transmisję na żywo w internecie z komisji petycji PE. Brawo dla p. Snarskiego za petycję a posłom ją popierającym podziękowanie. To była prawdziwa bitwa o prawa Polaków na Litwie. Landsbergis i Morkunaite oraz przedstawicielka litewskiego rządu wnioskowali o wygaszenie petycji. Zwłaszcza Landsbergis wyśmiewał petycję i twierdził kłamliwie, że problemu nie ma. Odpór dali mu posłowie z Polski Wałęsa, Kalinowski, Sonik, Legutko broniąc zgodnie petycji. Dołączyli też posłowie z zachodu między innymi anglik Cashman. A wyjątkowe podziękowanie należy się posłowi Tomaszewskiemu, który rzeczowo wyjaśnił problem dyskryminacji Polaków, poinformował posłow o nakładaniu kar finansowych za napisy i używanie języka polskiego, świetnie podkreślił, że Polacy na Litwie są mniejszością autochtoniczną i że ich prawa są łamane a Litwa jest jedynym krajem UE, który nie ma ustawy o mniejszościach narodowych, bo ją zniosła. Landsbergis był wściekły, a komisja petycji PE zdecydowała, że petycja jest otwarta i co ważne, że sprawę powinna zbadać Agencja Praw Podstawowych Unii, Rada Europy i OBWE. A zatem pierwsza bitwa wygrana, a zobaczyć wściekłą minę Landsbergisa-bezcenne.

 26. internet mówi:

  Posłuchałem przed chwilą w Radiu znad Wilii wywiad z posłem Narkiewiczem. Można ubolewać, że redaktor Widtman nie ma rozeznania w temacie. Polecam więc jej i wszystkim obejrzenie posiedzenia na stronie internetowej Komisji Petycji PE.

 27. Jan mówi:

  Rozumiem poprawność polityczną,ale gdzie jest nasz prezydent.Czy Puńsk to akurat dobre miejsce dla głowy państwa polskiego,gdy praktycznie trwa nagonka na naszych rodaków na Litwie?Wyjazdem tym udawadnia tylko brak szacunku wobec siebie i polskiego narodu.Litwini tego gestu nie zrozumieją.Sowietyzacja wraz z głupotą przekracza tam wszelkie granice.
  Prezydent RP ma większe pole do okazania swej dezaprobaty niż Pan Tomasz Snarski – zwykły obywatel,a jednak to zrobił Pan Tomasz.Prezydent coraz więcej popełnia gaf/błędów.Jest nijaki.

 28. Maur mówi:

  Hej! Szanowni Państwo,
  Bądźcie uprzejmi zwrócić uwagę również na fakt, że były DWIE PETYCJE zbieżne w kwestii poruszonych problemów i obie zostały przyjęte.
  Dziękując jednym nie zapominajmy o innych!

  Domyślam się, że autorem jednej z petycji, tej o sygn. 0942/2011 był nasz Wielce Szanowny “Józef”.
  Znany nam od lat z tego forum.

  Zechciej więc Szanowny Józefie przyjąć nasze wyrazy wdzięczności, wraz z pozostałymi współautorami -za owocny wysiłek podjęty dla naprawienia cząstki świata. 😉

 29. Marcin mówi:

  Naprawdę warto samemu obejrzeć relację z posiedzenia Komisji Petycji PE. Chociażby na stronie EFPCz i prześledzić głosy posłanek i posłów z Danii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, wreszcie z Litwy i Polski. Litewskie poglądy poniosły dotkliwą porażkę.

  http://www.efhr.eu/2012/04/26/prawa-polakow-na-litwie-sa-dla-parlamentu-europejskiego-niezmiernie-wazne-relacje-tomasza-snarskiego-z-posiedzenia-komisji-petycji-pe/

  Warto też zrozumieć, że tak naprawdę petycja jest badana od roku i że pewnie jeszcze będzie b. długo badana, ale o to przecież chodzi, o nagłośnienie sprawy i upublicznienie na forum Europy problemów Polaków na Litwie.
  Ukłony dla Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która przekazuje sprawdzone informacje.

 30. Piotrek Trybunalski mówi:

  Obejrzałem relację. Wypowiedź Landsbergisa jak dla mnie na żenującym poziomie, podobnie jak zachowanie Morkunaite podczas wypowiedzi Snarskiego. Jej miny powinien zobaczyć każdy- tak właśnie traktuje się prawa człowieka na Litwie. Waldemar Tomaszewski z kolei, rzeczowo i na temat.

 31. Józef mówi:

  Maur, Kwiecień 27, 2012 at 10:32 – (…) “Domyślam się, że autorem jednej z petycji, tej o sygn. 0942/2011 był nasz Wielce Szanowny „Józef”. Znany nam od lat z tego forum. Zechciej więc Szanowny Józefie przyjąć nasze wyrazy wdzięczności, wraz z pozostałymi współautorami -za owocny wysiłek podjęty dla naprawienia cząstki świata. ;)”

  Nie kamufluje się jak widzisz domyślnym nickiem, tylko występuję pod własnym chrzcielnym imieniem Józefa Syna Dawida a więc łącznika Obu Testamentów.

  Maur i Mauretania też godnie się kojarzy bo z Kartaginą i św. Augustynem, -Średniowieczni Maurowie wzbogacili architekturę Hiszpanii i Portugalii ale także na przełomie wieku XX Mauro Giuliani wprowadził gitarę do sal koncertowych jako świetny Włoski wirtuoz gitary! http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauro_Giuliani

 32. Kmicic: mówi:

  Wyrazy szacunku i gratulacje dla Józefa z naszego forum. Już dla tego samego warto było to forum stworzyć.
  Kto następny ?:-)

 33. Kmicic: mówi:

  do Marcin 29:
  Kompromitujące zachowanie lt “wybrańców narodu” w czasie wypowiedzi Pana Tomasza Snarskiego niebawem pewnie zobaczymy w skrótowej relacji na youtube. Czekamy..

 34. Maur mówi:

  Pan Tomasz Snarski zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
  Właśnie obejrzałem, ze strony EFHR, dyskusję nad petycją. Dotychczas sądziłem, że petycja zostanie rozpatrzona pod nieobecność sygnatariuszy. Oczywiście zauważyłem również różnice w petycjach. Ta kwestia jest tu jednak mniej istotna.
  Istotne jest to, że Tomasz Snarski zaprezentował swoje stanowisko z dozą emocji i szczerości wystarczającą dla komisji do podjęcia decyzji o dalszym procedowaniu petycji. (Sądzę, że Pan Tomasz Snarski oglądał swoje wystąpienie przed komisją i sam widzi pewne drobiazgi do poprawy przekazu medialnego. W żadnym wypadku nie rezygnować całkowicie z emocji).
  Powodzenia,

  @Józef, 31;
  Dobrze trafiłem i to mnie cieszy.
  Tak to już niestety jest, że coraz mniej chętnych by coś zrobić dla dobra publicznego.Bepłatnie oczywiście. Nie wspominając gdy i dopłacić czasem trzeba.

  Co do nick`a.
  Mój to cześć imenia z bierzmowania. Przekonał mnie do niego mój proboszcz. Jakoś wizyta biskupa wypadała co 4 lata a ja w tym czasie byłem w internacie. Nie brałem udziału w lekcjach przygotowawczych więc odwiedziłem proboszcza przed zapowiedzianym bierzmowaniem.Propnując mi imię użył argumentu “patrona rycerzy”. Dalej nie musiał już przekonywać.

  Kilka lat temu na tym forum pod nick`iem było hiprłącze do strony.Tam już były kompletne dane osobowe i adresowe. Na forum jednak nastał czas niedobry. Zbyt wiele “podchodów” ad personam. Najpierw dałem sobie spokój z forum. Potem wróciłem tylko z nick`iem, do którego czuję się przywiązany.

 35. Józef mówi:

  @ Kmicic:, Kwiecień 29, 2012 at 21:50 – “Wyrazy szacunku”…(…)

  Wzajemny szacunek!, –bo to raczej Twoje tu żywe komentarze w stylu tradycyjnie patriotycznym kształt nadają temu forum.

  Ale „Każdy ma swoją żabę”… -Ty masz „Tomasza” wyjętego jakby z bajek Ezopa poprzez Jean de La Fontaine’a, i zaadoptowanej przez naszego wieszcza Adama Mickiewicza, jako: ”Zając i żaba”, -tropiącego nieomal każdy Twój post… -ale jak widzimy tu wszyscy taki koloryt Ciebie nie zraża, i „tak trzymać”! http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0024.htm

 36. Józef mówi:

  @ Maur, Kwiecień 30, 2012 at 14:50 -(…) “Co do nick`a. Mój to cześć imenia z bierzmowania. Przekonał mnie do niego mój proboszcz.”

  Zatem mamy szczęście do ks. proboszczów bo mój też z mojej rodowej parafii dosłownie “maczał palce” w moim bierzmowaniu bo w oleju Krzyżma świętego, zwanym także Martyrem i bierzmował mnie z indultem w niebezpieczeństwie śmierci…, -gdy miałem 5-lat!

  Martyr to świadek, a sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko jeden raz w życiu. Jest to łaska wlana niezależnie od naszego przygotowania czy stopnia dojrzałości w momencie przyjęcia Tego Sakramentu, -jako widzialny znaku niewidzialnej łaski, -jak ogólnie definiuje się sakramenty święte.

 37. Adam81w mówi:

  Brawa dla pana Tomasza Snarskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.