0
Wizyta w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

25 kwietnia br. delegacja starostwa gminy niemenczyńskiej na czele ze starostą Edwardem Puncewiczem oraz absolwenci szkół rejonu wileńskiego gościli z wizytą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Podczas spotkania z kierownictwem uczelni omówiono warunki dalszej współpracy pomiędzy gminą wiejską Niemenczyn a Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Absolwenci szkół zapoznali się z warunkami wstąpienia na uczelnię. Spotkali się też z młodzieżą z Wileńszczyzny studiującą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.