6
Kompensata za ziemię — kolejne oszustwo

Tylko na Litwie ziemia jest "ruchomością" Fot. Marian Paluszkiewicz

Tylko na Litwie ziemia jest "ruchomością" Fot. Marian Paluszkiewicz

Ostateczna decyzja pretendentów na zwrot ziemi w Wilnie już do 1 czerwca. Zdecydowana większość pretendentów do zwrotu ziemi w mieście Wilnie otrzymała pismo z urzędu regulacji rolnej z propozycją zwrócenia zajętej ziemi w formie kompensaty pieniężnej. Propozycja wpłynęła w myśl przyjętej przez Sejm Republiki Litewskiej w dniu 10 listopada 2011 roku poprawki do Ustawy o Zwrocie Ziemi, które uprawomocniły się z dniem 1 lutego 2012 roku. Nowa redakcja ustawy przewiduje możliwość wyboru pieniężnego sposobu rekompensaty za zajętą i niemożliwą do zwrotu ziemię w miastach, przyłączoną do 1 czerwca 1995 roku. Pretendenci również mogą zmienić dotychczas wybrany sposób rekompensaty na sposób pieniężny, jeżeli nie została przyjęta decyzja administracyjna.

Wysokość rekompensaty pieniężnej wynosi zaledwie 6 240,00 litów za ziemię miastową (po indeksacji 9 984,00 litów), która była ziemią rolną do momentu nacjonalizacji (do dnia 22 lipca 1940 roku).

Jest to grabież w biały dzień.

Kwota w wysokości niecałych 10 tys. Lt za 1 ha ziemi jest śmieszna i stanowi niespełna 0,5 proc. od faktycznej wartości pozostawianego majątku. Na tak rażącą niesprawiedliwość nie możemy się godzić.

Początek wypłacenia rekompensaty ma nastąpić nie wcześniej niż w następnym roku po przyjęciu decyzji administracyjnej i będzie trwała przez czas nieokreślony, uwzględniając, jaka suma pieniędzy będzie przewidziana w kolejnym roku budżetowym. Ponieważ już w pismach z urzędu regulacji rolnej jest wskazane, że jednym przelewem zostanie wypłacona rekompensata, która nie przekroczy 1 000 Lt. Zatem, kwota, która wyniesie więcej niż 1 000 Lt może, być wypłacana przez następne 20 lat, ponieważ obecnie w budżecie brakuje środków pieniężnych. Proponowana suma rekompensaty przez państwo jest haniebnie niska.

Proces zwrotu znacjonalizowanego mienia w Wilnie powinien odbywać się w sposób demokratyczny i zgodny z prawem. Wygląda na to, że w tej chwili państwo chce okraść swoich obywateli i wywrzeć na nich presję co do wyboru formy kompensaty pieniężnej za zajętą ziemię. Pretendenci, w dobrej wierze, czekali 20 lat na zwrot swojej ojcowizny.

Zanim podejmiemy decyzję co do sposobu zwrotu znacjonalizowanego mienia, które obecnie jest zajęte:

1. Należy przeprowadzić monitoring zasobów wolnej ziemi w Wilnie. Zażądać zwrotu ziemi w byłym miejscu i w naturze. Jeżeli uważacie, że ziemia została zwrócona nie do końca i nie należy do wykupywanej przez państwo, pisemnie zwróćcie się do oddziału regulacji rolnej miasta Wilna ze wskazaniem, waszym zdaniem, wolnej ziemi w naturze i prośbą o ponowne rozpatrzenie tych terytoriów.

2. Maksymalnie wykorzystać kompensatę za zajętą ziemię — działka (parcela) pod budownictwo indywidualne. Jeżeli pretendujecie do otrzymania działki i wyraziliście na to wolę, to nikt nie ma prawa was wykreślić z tej kolejki. Rekomendujemy zostawiać rezerwę 0,20 ha ziemi na ten cel;

3. Za pozostałą zabudowaną ziemię należy żądać zwrotu ziemi (lasu) w miejscowościach wiejskich.

Obecnie rząd wysprzedaje lasy w drodze aukcji, rzekomo na zdobycie finansów na kompensaty pieniężne. Wygląda, że ponownie wymyślono sposób na oszukanie swoich obywateli. Sprzedadzą las za np. 20 tys. Lt za 1 ha, a wam zaproponują niecałe 10 tys. Lt za 1 ha. I znowu na tym oszustwie ktoś zagrzeje ręce.

Uważamy, że propozycja o rekompensacie pieniężnej jest krzywdząca i bezprawna. Inne formy rekompensaty mogą być urzeczywistniane tylko po tym, gdy zostanie wyczerpana możliwość zwrotu w naturze lub odmierzona ostatnia działka dla pretendentów czekających na parcele pod budownictwo indywidualne.

Ze względu na to, że są jeszcze wolne skrawki ziemi w Wilnie (chociażby te, które chce sprzedać państwo, aby uzyskać środki na rekompensaty finansowe), państwo nie ma prawa narzucać obywatelom najbardziej niesprawiedliwej formy rekompensaty, która wynosi niecałe 10 tys. Lt za 1 ha ziemi znajdującej się na terenie miasta.

W mieście Wilnie jest możliwość zaprojektowania nawet 4 000 działek pod budownictwo, które powinny być przekazane byłym właścicielom ziemi i ich spadkobiercom jako kompensata za zabudowaną ziemię. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli w najbliższym czasie powinna pojawić się ustawowa możliwość kompensaty lasem za utraconą ziemię także w miastach.

W związku z powyższymi argumentami nawołujemy i zachęcamy do złożenia w dziale regulacji rolnych m. Wilna (Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius) podań według przedstawionego poniżej wzoru.

Wanda Krawczonok
prezes Frakcji AWPL w Radzie m. Wilna


Wzór prośby zamiany rekompensaty pieniężnej na rekompensatę w naturze

Redakcja „Kuriera” poniżej zamieszcza wzór prośby zamiany rekompensaty pieniężnej na rekompensatę w naturze, który po wypełnieniu dawni właściciele i ich spadkobiercy mogą kierować do działu regulacji rolnych m. Wilna pod adresem:

Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius.

Wzór pisma:

Vardas, pavardė
gyv. XXXXXXXXXXX
Tel. 8-888-88-888

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui
Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius

DĖL ATLYGINIMO
UŽ TURĖTĄ ŽEMĘ VILNIAUS MIESTE
Atkūrimo byla Nr. XXX
2012-XX-XX
Vilnius

Gavau Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus pasiūlymą pasirinkti už valstybės išperkamą ir negrąžintiną žemę turėtą Vilniaus miesto teritorijoje, prijungtoje prie Vilniaus miesto iki birželio 1 d., kompensaciją pinigais. Siūlomos piniginės kompensacijos dydis yra apie 10 000 litų už 1 hektarą žemės. Kompensacijos išmokėjimo terminai tiksliai neapibrėžti.
Siūloma piniginė kompensacija yra šimtus kartų mažesnė nei vidutinė žemės rinkos vertė, todėl pareiškiu, kad tokios piniginės kompensacijos atsisakau.
Šiuo metu pretenduoju atkurti nuosavybės teisės į XXX ha žemės buvusios savininko vardas pavardė, iki nacionalizacijos turėtos XXX kaime ir noriu pareikšti savo valia, dėl turėtos žemės Vilniaus mieste grąžinimo būdo:
1. Reikalauju atkurti žemę natūra, buvusioje turėtoje vietoje, tuos paskutinius likučius, kurie yra laisvi ir neužstatyti;
2. Po to pageidaučiau gauti žemės sklypą individualiai statybai Vilniaus mieste. Prašau įtraukti mane į sąrašą gauti naują sklypą individualiai statybai Vilniaus mieste kaip kompensaciją už negrąžintiną žemę;
3. Už likusią užimtą žemę prašau gražinti žemę (mišką) kaimo vietovėje.

Pagarbiai,

vardas, pavardė

6 odpowiedzi to Kompensata za ziemię — kolejne oszustwo

 1. Kmicic: mówi:

  Miejmy nadzieję, że WSZYSCY Polacy na LT nie dadzą się już dalej okradać i dadzą sobie pomóc przez AWPL.

 2. pani mówi:

  Wlasciciele gruntow by nie dac sie oszukac powinni zrzeszyc sie, Tylko wowczas potrafimy znalesc wszystkie wolne skrawki ziemi dla kompensat w naturze. W istocie ich jest niemalo, lecz trzeba rozszerzyc granice pojecia ” Tej samej” miejscowosci. Jesli zajeto przykladowo kilometr kwadratowy ziemi to o kilmetr w promieniu od tych zajetych w kazda strone w juz mozna znalesc wolne grunty. O dwa, trzy i t.d.
  Dzienkujemy W.P. Wandzie Krawczonok i za ten apel i za trud, i za intencje, zyczliwe dla ludzi.

 3. Jurgis mówi:

  Uwagi nie dotyczące meritum lecz określeń stosowanych w Polsce:
  pkt 1 nie monitoring lecz ewidencja,lub sporządzenie rejestru gruntów. Tam określa się stan prawny oraz właściciela, władającego, użytkownika, dzierżawcę oraz rodzaj gruntów i sposób użytkowania np rolne, budowlane, lasy, nieużytki.
  pkt 2 preferowane określenie rekompensata nie kompensata.W Polsce ubiegamy się o rekompensatę a nie pretendujemy do otrzymania rekompensaty.
  To tylko tak dla łatwiejszego zrozumienia Waszych postulatów przez Polaków z Polski.

 4. Kmicic: mówi:

  BARDZO WAŻNE JEST , by każdy czytelnik z Wileńszczyzny i Laudy nie tylko sam skorzystał z rady AWPL , ale błyskawicznie i jak najszerzej rozpowszechnił ten apel (i list) wśród WSZYSTKICH swoich znajomych.
  Potrzebna powszechna społeczna akcja !!!
  To GRABIEŻ W BIAŁY DZIEŃ – 10 000 lt za 10 000m2 ( 1hektar) to 1 lit(ok .1.20 zł) za 1 metr kwadratowy podstołecznej ziemi !!!! A wolnorynkowe ceny ziemi w Wilnie i pod Wilnem są zbliżone do podwarszawskich.
  MóWMY O TYM GŁOŚNO , BY ŻADEN Z POLAKÓW NIE DAŁ SIĘ NABRAĆ NA TO KOLEJNE OSZUSTWO lt władz.
  Czy dojdzie do kolejnych protestów organizujących się polskich właścicieli ?
  Wybory wyborami, ale sygnały do krajowej i międzynarodowej opinii publicznej trzeba cały czas wysyłać..

 5. MH mówi:

  A ile dają Żydom?

 6. Jurgis mówi:

  Oto propozycja pisma w sprawie odrzucenia proponowanych warunków rekompensaty pieniężnej za ziemię , które trzeba złożyć przed 1.06.2012

  Vardas, pavardė
  gyv. XXXXXXXXXXX
  Tel. 8-888-88-888

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
  Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui
  Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius

  DĖL ATLYGINIMO
  UŽ TURĖTĄ ŽEMĘ VILNIAUS MIESTE
  Atkūrimo byla Nr. XXX
  2012-XX-XX
  Vilnius

  Gavau Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus pasiūlymą pasirinkti už valstybės išperkamą ir negrąžintiną žemę turėtą Vilniaus miesto teritorijoje, prijungtoje prie Vilniaus miesto iki 1995 m. birželio 1 d., kompensaciją pinigais. Siūlomos piniginės kompensacijos dydis yra apie 10 000 litų už 1,00 ha žemės. Kompensacijos išmokėjimo terminai tiksliai neapibrėžti.
  Siūloma piniginė kompensacija yra šimtai kartų mažesnė nei vidutinė žemės rinkos vertės, todėl pareiškiu, kad tokios piniginės kompensacijos atsisakau.
  Šiuo metu pretenduoju atkurti nuosavybės teisės į XXX ha žemės buvusios savininko vardas pavardė, iki nacionalizacijos turėtos XXX kaime ir noriu pareikšti savo valia, dėl turėtos žemės Vilniaus mieste grąžinimo būdo:
  1.Reikalauju atkurti žemę natūra, buvusioje turėtoje vietoje, tuos paskutinius likučius, kurie yra laisvi ir neužstatyti;
  2.Po to pageidaučiau gauti žemės sklypą individualiai statybai Vilniaus mieste. Prašau įtraukti mane į sąrašą gauti naują sklypą individualiai statybai Vilniaus mieste kaip kompensaciją už negrąžintiną žemę;
  3.Už likusią užimtą žemę prašau gražinti žemę (mišką) kaimo vietovėje.

  Pagarbiai,

  Vardas, pavardė parašas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.