2
Polonistyka Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza

Katedra Filologii Polskiej i Dydaktyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego
informuje, że po I etapie rekrutacji na kierunek filologia polska pozostały jeszcze miejsca na studiach niefinansowanych przez państwo (płatnych), których koszty w całości pokryje Ambasada RP w Wilnie.
Żeby skorzystać z tej szansy, można wziąć udział w II etapie rekrutacji, który trwa do 2 sierpnia, lub w III (dodatkowym) etapie rekrutacji, w dniach 7-9 sierpnia.
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: 8 652 41 849 lub 8 698 18 907.

2 odpowiedzi to Polonistyka Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza

 1. Astoria mówi:

  Drobnym drukiem…

  1. Wymagana jest znajomość literackiego polskiego w mowie i piśmie.

  2. Absolwenci polskich szkół na Litwie, którzy nie wynieśli z nich umiejętności posługiwania się literackim polskim w mowie i piśmie na poziomie kwalifikujących na studia wyższe, nie będą brani pod uwagę.

  3. Posługiwanie się językiem “tutejszym”, miksem rosyjsko-litewsko-polskim lub gwarą Pulaków z Wilni nie gwarantuje automatycznie pokrycia kosztów studiów na kierunku filologia polska przez Ambasadę RP w Wilnie.

  4. Katedra i Ambasada nie gwarantują absolwentom filologii polskiej zatrudnienia w zawodzie nauczyciela w polskim szkolnictwie na Litwie.

  5. Przeciwnie. Katedra i Ambasada są w pełni świadome, że szanse znalezienia zatrudnienia przez absolwenta filologii polskiej w polskim szkolnictwie na Litwie są coraz mniejsze i obecnie bliskie zeru, a uposażenie w tym zawodzie nie starcza na przeżycie biologiczne.

  6. Dlatego Katedra i Ambasada apelują, by na filogię polską ubiegały się przede wszystkim osoby, które nie traktują studiów w tym kierunku zawodowo, ale hobbystycznie.

 2. Kmicic mówi:

  Wystarczyłoby uznać język polski za pełnoprawny lokalny na całej Wileńszczyżnie i w Wilnie aby studia polonistyczne znowu stały się bardzo popularne.Wniosek sam się nasuwa o co trzeba walczyć..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.