4
Wiec zwiastujący wolność

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow Fot. archiwum

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow Fot. archiwum

Na początku było ich 3 tysiące. Dwa lata później już 2 miliony — dziś obchodzimy 25. rocznicę pierwszego wiecu wolnościowego oraz 23. rocznicę Szlaku Bałtyckiego.

Dzień 23 sierpnia kilkakrotnie zapisał się na trwałe w historii Litwy. Pierwszy zapis był przez lata nieznany, jednak od początku bardzo tragiczny. Właśnie 23 września 1939 roku dwaj oprawcy ówczesnej Europy zawarli pakt zwany Ribbentrop-Mołotow. Hitler i Stalin dogadali się o podziale kontynentu na dwie strefy wpływów, wobec czego niepodległe wówczas Łotwa i Estonia miały trafić w sowiecką niewolę, zaś Litwa przypadałby nazistowskim Niemcom.

Tymczasem ówczesna Polska miała przestać istnieć podzielona między sowiecką Rosją i III Rzeszą. Już 1 września 1939 roku podział ten zapoczątkowała inwazja wojsk hitlerowskich na Polskę, a 17 września dzielnie walczącym Polakom został wbity nóż w plecy przez wojska sowieckie, które zaatakowały kraj od wschodu. Polska jednak tylko zniknęła z map okupantów, jednak pozostawała działać w podziemiu i na emigracji. Z kolei 28 września Niemcy i Rosja podpisały załącznik do paktu z 23 sierpnia, na mocy którego Litwa przechodziła w strefę wpływów sowietów, co Stalin ostatecznie mógł zrealizować po zakończeniu II wojny światowej i zwycięstwie nad niedawnym swoim sprzymierzeńcem — Hitlerem. Od tamtego czasu pakt Ribbentrop-Mołotow, a zwłaszcza jego tajne protokoły stanowiące o podziale Europy były tematem tabu w obozie „bratnich republik radzieckich”, w którym zostały uwięzione Litwa, Łotwa i Estonia.

Sowieckie represje i lata niewoli nie zatarły jednak pamięci o tragicznych wydarzeniach końca 1939 roku, toteż 50 lat później w Wilnie zorganizowano pierwszy wiec wolnościowy, w którym udział wzięło około 3 tys. osób. Zebrani przypomnieli społeczeństwu i władzom sowieckim o pakcie między Hitlerem i Stalinem oraz jego tragicznych skutkach dla krajów bałtyckich. Skandowali wtedy: „Wolności, wolności!”, ale niewielu z nich przypuszczało, że już za kilka lat ich pierwszy zryw wolnościowy doprowadzi do upadku Związku Sowieckiego i uwolni „bratnie narody” z sowieckiej niewoli. Po dwóch latach od wiecu pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Wilnie już około 2 mln osób trzymając się za ręce utworzyło żywy łańcuch ciągnący się z Wilna, przez Rygę do Tallinna. Był to kolejny 23 sierpnia i kolejna rocznica zmowy Hitlera i Stalina.

Pierwszy niepodległościowy wiec sprzed 25 lat zostanie dziś przypomniany w Sejmie podczas konferencji „Mówienie prawdy niszcząc imperium zła”. W konferencji tej wezmą udział uczestnicy i organizatorzy pierwszego wiecu niepodległościowego. Wieczorem zaś w kościele św. Michała zostanie odprawiona uroczysta msza, a po modlitwie jej uczestnicy przejdą w pochodzie pod pomnik Adama Mickiewicza, przypominając tym samym wydarzenia sprzed 25 lat, które stały się pierwszą jaskółką wieszczącą wolność dla Litwy i całej Europy Wschodniej.

4 odpowiedzi to Wiec zwiastujący wolność

 1. józef III mówi:

  na pakcie zyskali : Białoruś (tzw. Zachodnia Białoruś czyli woj. nowogródzkie, poleskie i po ponad połowie białostockiego oraz wileńskiego), Ukraina (tzw. Zachodnia Ukrainia czyli woj. wołyńskie,tarnopolskie, stanisławowskie oraz połowę lwowskiego), Litwa ok. 1/3 woj. wileńskiego.
  Podejrzewam, że te wiece i kordony to zakamuflowana radość z rozebrania Polski ubrana w pozorny protest celem zamazania istoty rzeczy oraz utrwalania faktu zaboru.

 2. Maur mówi:

  …”Właśnie 23 września 1939 roku dwaj oprawcy ówczesnej Europy zawarli pakt zwany Ribbentrop-Mołotow.”…

  Drugie zdanie treści. Chyba oczywisty błąd.

 3. Tomas mówi:

  Polska na tym straciła terytorialnie a Litwa jako de facto cichy sprzymierzeniec najpierw Sowietów potem Niemiec zyskała kosztem nas.

 4. Łupaszka mówi:

  Wspólna defilada oddziałów Armii Czerwonej i Wehrmachtu w Brześciu nad Bugiem w dniu 22 września 1939 przed Heinzem Guderianem i Siemionem Kriwoszeinem. Defilada była związana z przekazaniem w trakcie agresji na Polskę zdobytego przez Wehrmacht Brześcia – Armii Czerwonej zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego 73 lata temu 23 sierpnia 1939r. ….

  http://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.