5
Walczymy z nienawiścią rasową w internecie

Europejska Fundacja Praw Człowieka cieszy się z kolejnej wygranej bitwy na niekorzyść internetowym komentatorom. Zastępca głównego prokuratora Prokuratury Okręgu Szawelskiego, obwodu rejonowego w Szawlach przyjął orzeczenie, zgodnie z którym skarga prawnika Fundacji Pawła Nowikiewicza w sprawie postanowienia o wstrzymaniu śledztwa została przyjęta, a więc śledztwo będzie wznowione.  
Przypominamy, że Fundacja jeszcze 3 kwietnia br. zwracała się do Prokuratury Generalnej RL w sprawie rozpoczęcia śledztwa przedprocesowego zgodnie z Art. 170 cz. 3 KK RL z powodu zamieszczonego na portalu www.lrytas.lt komentarza w odpowiedzi na artykuł Eldorada Butrima pod tytułem: „Nacjonaliści warszawscy przybędą w obronie Polaków”. Osoba, pod pseudonimem „misa kaluginas” był autorem poniżającego, podżegającego do nienawiści na tle rasowym komentarza: „proponuję, by wszyscy się zebrali, będziemy tłuc Polaków… Polak to nie narodowość, lecz zawód. ku*wa, …nienawidzę przeków”.

Prokuratura Okręgu Szawelskiego, obwodu rejonowego w Szawlach zdecydowała o zawieszeniu dochodzenia, argumentując tym, iż były wykonane wszystkie niezbędne działania procesowe oraz wykorzystane wszystkie możliwości w celu ustalenia osoby, która wyrządziła ten karygodny czyn, jednakże nie została ustalona tożsamość osoby i nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej. Z tych powodów dochodzenie przedprocesowe zostało wstrzymane.

Z kolei Fundacja nie zgodziła się na takie postanowieniem oraz złożyła skargę w sprawie powyżej wspomnianego postanowienia do Prokuratury Generalnej. Fundacja wskazała, iż  nie została poinformowana o tym, jakie dokładnie niezbędne czynności przedprocesowe zostały przeprowadzone, jakie dokładnie przewidziane w Kodeksie postępowania karnego środki zostały podjęte, współpracując z organami ścigania w celu ujawnienia przestępstwa, jakie są ich wyniki. Również nie było wiadomo, czy po wstrzymaniu śledztwa, osoba podejrzana o popełnienie karygodnego czynu była dalej poszukiwana. Nieprzedstawienie takich danych w postanowieniu wywołało wątpliwości w stosunku do przeprowadzenia wszystkich czynności śledztwa przedprocesowego oraz możliwości ustalenia tożsamości osoby, która popełniła ten karygodny czyn.
Prokurator naczelny zgodził się z argumentami Fundacji i zdecydował o kontynuowaniu śledztwa za pośrednictwem innych środków procesowych w celu ustalenia sprawcy.

To jest kolejny sukcesywny krok naprzód w dążeniu do zlikwidowania wznoszącej się fali nienawiści na tle mniejszości narodowościowych.
Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, żeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie.

(http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).
Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

5 odpowiedzi to Walczymy z nienawiścią rasową w internecie

 1. Jacek mówi:

  Gratuluje Fundacji! Tak dalej scigac, scigac i tylko scigac

 2. Warmiak mówi:

  Boję się, że prokuratura okręgu szawelskiego ma w nosie ujęcie sprawcy tej parszywej wypowiedzi.
  A decyzja Prokuratury Generalnej niewiele tu wnosi, ponieważ wskazuje jedynie na formalne, a nie na merytoryczne błędy Prokuratury Okręgu Szawelskiego. A jaki to dziś problem z wyszukaniem IP litewskiego szowinisty ??
  Trzeba tylko chcieć…
  Mimo to Europejskiej Fundacji Praw Człowieka należą się ogromne brawa!!!

 3. schlange mówi:

  nr. ID może też być nr komputera np. z kawiarenki internetowej, lub innego miejsca publicznego np. biblioteki, szkoły itp.
  Pomocne oczywiście wtedy mogą być kamery, o ile takowe zostały zainstalowane. Natomiast co do świadków, to miałbym wątpliwości, pamięć jest ulotna.

 4. Astoria mówi:

  Uwaga techniczna: Nienawiść rasowa między Litwinami i Polakami jest niemożliwa, ponieważ pierwsi i drudzy należą do tej samej rasy, zgodnie z dziewiętnastowieczną klasyfikacją ludzkości, wciąż powszechnie akceptowaną.

  Nie dość, że Litwini i Polacy są rasowo identyczni, to są również Europejczykami, sąsiadami, mają wielowiekową wspólną historię, mówią językami bardzo blisko ze sobą spokrewnionymi i – co najbardziej zdumiewające – należą to tych samych organizacji: UE i NATO, oraz jedzą zupę łyżką a mięso nożem i widelcem.

 5. Ali mówi:

  Panie Astorio : W świetle wyłożonych przez Pana teorii – teoretycznie słusznych – Hitler też nie był rasistą. Rasistą był natomiast Roosevelt, bo nie zrobił niczego w sprawie zlikwidowania dyskryminacji Murzynów w południowych stanach USA. W pewnym stopniu rasistą był również Churchill, który chętnie korzystał z pomocy wojskowej Południowej Afryki podczas II wojny światowej i tolerował dyskryminację rasową w niektórych koloniach brytyjskich, np. w Południowej Rodezji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.