20
Najlepsi nauczyciele i szkoły Wileńszczyzny

 Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski uhonorował najlepszych nauczycieli Fot. Marian Paluszkiewicz

Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski uhonorował najlepszych nauczycieli Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyniki XVIII edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” zostały ogłoszone 29 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O tytuł najlepszej zmagały się szkoły podstawowe i średnie z polskim językiem nauczania z całej Wileńszczyzny.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostały: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach oraz Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach.
Nagrody odebrali także najlepsi nauczyciele przedmiotowcy.
— Za kryterium oceny posłużyły liczby, które niczego nie dodają ani odejmują, czyli są jak najbardziej obiektywne — powiedziała dla „Kuriera” Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich „Polska Macierz Szkolna”, które to Stowarzyszenie od 18 lat patronuje temu konkursowi.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski wręcza nagrody dla najlepszej szkoły Fot. Marian Paluszkiewicz

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski wręcza nagrody dla najlepszej szkoły Fot. Marian Paluszkiewicz

— Trudno jest określić, która szkoła jest najlepsza, trudno znaleźć kryteria, według których można wskazać placówkę zasługującą na wyróżnienie — powiedział zagajając spotkanie prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Jak zaznaczył, przed 18 laty taki wskaźnik był jeden — brano wtedy pod uwagę liczbę maturzystów dostających się na studia wyższe. Dzisiaj rosną wymogi wobec szkół, rośnie też liczba kryteriów. Jest ich już 14. Brane są pod uwagę: liczba uczniów składających egzamin z języka polskiego, liczbę egzaminów państwowych składanych przez maturzystę, wyniki uzyskane na egzaminach w kategorii 50-100 punktów i in. W tym roku doszły 4 nowe kryteria: bada się procent maturzystów, którzy składają egzamin z historii, języka litewskiego, matematyki oraz języków obcych w kategorii 90-100 punktów.

Wyróżnienia dla nauczycieli szkół podstawowych Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyróżnienia dla nauczycieli szkół podstawowych Fot. Marian Paluszkiewicz

Zdaniem prezesa, im więcej bierze się pod uwagę wskaźników, tym bardziej realny jest wgląd na ogólny poziom pracy w szkole.
W swym przemówieniu Józef Kwiatkowski zaznaczył pozytywne tendencje: mianowicie wskazał na ważne miejsce języka polskiego w każdej szkole — mimo że egzamin maturalny z języka polskiego jest na Litwie nieobowiązkowy, z 1 157 maturzystów tylko 7 uczniów tego egzaminu nie składało. Polska młodzież jest ambitna — coraz więcej maturzystów przystępuje do egzaminów państwowych, w tym roku stanowili oni 92 proc., czyli 1 066 uczniów. Wzrósł też procent maturzystów, którzy składają egzaminy na 90-100 pkt. Coraz więcej byłych uczniów wybiera studia za granicą, w tym roku wyjechało z Litwy 136 Polaków.

Najlepsi lituaniści Fot. Marian Paluszkiewicz

Najlepsi lituaniści Fot. Marian Paluszkiewicz

— Co to jest najlepsza szkoła? — zastanawiał się ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski przy nagradzaniu nauczycieli. — Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Najlepiej się pamięta tych nauczycieli, którzy dawali w kość, czyli wymagali, oraz tych, od których najwięcej się nauczyłem… Osiągnięcia można mierzyć prawdziwym kryterium, o którym się nauczyciele nigdy nie dowiedzą: to jest to, co myślą o was wasi uczniowie. Takie będą pokolenia, jakimi nauczyciele, wspólnie z rodziną i Kościołem, je wychowają. Ale to wy jesteście podstawowym, zasadniczym elementem kształtowania młodych ludzi.

Nagrodzeni historycy Fot. Marian Paluszkiewicz

Nagrodzeni historycy Fot. Marian Paluszkiewicz

W końcu przemówienia ambasador Skolimowski zaznaczył, że bez szkół nie byłoby sukcesu Akcji Wyborczej, która w parlamencie ma 8 swych przedstawicieli. Posłowie gremialnie przybyli na święto wręczenia nagród: europoseł Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm Litwy Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok, Jarosław Narkiewicz, Zbigniew Jedziński, Michał Mackiewicz, Leonard Talmont.
Przed scenę byli kolejno zapraszani nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2011-2012 byli najlepsi: uhonorowani zostali poloniści, lituaniści, matematycy, nauczyciele języków obcych, historii, chemii, biologii, fizyki, technologii, informatyki.

Wyróżnienia dla nauczycieli matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyróżnienia dla nauczycieli matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz

Nagrodę dla Gimnazjum im. A. Mickiewicza, najlepszej szkoły w kategorii miasta Wilna, wręczył były wychowanek wileńskiej „jedenastki” europoseł Waldemar Tomaszewski, podkreślając, że polskie szkoły mają wysoki poziom i są konkurencyjne w porównaniu ze szkołami litewskimi.
Dobre wyniki cieszą dyrektora Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie Czesława Dawidowicza:
— Cieszy, że wskaźniki, według których robi się ranking, były w naszym gimnazjum wysokie, jest to przyjemne. Sporo, bo aż pięciu naszych nauczycieli zostało wyróżnionych, myślę, że jest to uhonorowanie pewnego odcinka pracy szkoły.

Wyróżnienia dla nauczycieli matematyki Fot. Marian Paluszkiewicz

Dyrektorzy szkół — laureatek konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” oraz prezesi kół Polskiej Macierzy Szkolnej Fot. Marian Paluszkiewicz

 

Jakie cechy musi posiadać najlepszy nauczyciel? Myślę, że — to nie ja wymyśliłem, kiedyś ktoś dobrze powiedział — nie musi przeszkadzać uczniom uczyć się. Chociaż tego za mało, musi wzbudzić w uczniu motywację do uczenia się, ukierunkować ucznia, żeby mu się chciało uczyć i dopiero wtedy nim kierować. Musi być on kompetentny, sprawiedliwy, wytrwały, musi mieć zdolności przywódcze. Jeżeli nauczyciel taki jest, to potrafi wzbudzić motywację i nauczyć takiego ucznia.

W kategorii najlepszych szkół rejonowych najlepszy wynik miała Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim.

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski wręcza nagrodę dla dyrektora „Mickiewiczówki” Czesława Dawidowicza Fot. Marian Paluszkiewicz

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski wręcza nagrodę dla dyrektora „Mickiewiczówki” Czesława Dawidowicza Fot. Marian Paluszkiewicz

— Przez cały wieczór się zastanawiałem, czym jest ta najlepsza szkoła. Która szkoła jest najlepsza dzisiaj — nie wiem, kiedyś najlepsza była „13”, w której sam uczyłem się, a w przyszłości, mam nadzieję, będzie nasza — z właściwym sobie poczuciem humoru stwierdził dyrektor szkoły Kazimierz Karpicz.

— Czuję się przy nagradzaniu troszeczkę speszona, bo nie uważam się za jakąś wyjątkową nadzwyczajną nauczycielkę, którą trzeba nagradzać. Wiem, że trzeba dużo pracować, nie tylko przygotowując się do lekcji czy szykując do egzaminu, ale i sprawdzając wiedzę ucznia — powiedziała Krystyna Karpicz, która zdobyła wyróżnienie jako najlepszy nauczyciel historii.

W kategorii szkół miast rejonowych uhonorowana została szkoła im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim oraz w kategorii szkół rejonowych miano laureata otrzymała Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim.

 

Podsumowanie XVIII edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

W kategorii na najlepszą szkołę podstawową na Litwie wyróżnienia otrzymały:

1.Szkoła Podstawowa w Jerozolimce, dyrektor ds. pionu polskiego Regina Danowska
2.Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, dyrektor Janina Wysocka
3.Szkoła Podstawowa w Dajnowie w rejonie solecznickim, dyrektor Jan Warsocki
4.Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach w rejonie solecznickim, dyrektor Danuta Butko
5.Szkoła Podstawowa w Duksztach w rejonie wileńskim, dyrektor Czesława Bartoszewicz
6.Szkoła Podstawowa w Szumsku w rejonie wileńskim, dyrektor Janina Zienkiewicz
7.Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach w rejonie trockim, dyrektor Romuald Grzybowski

Wyróżnienia dla nauczycieli szkół podstawowych:

1.Regina Danowska, Szkoła Podstawowa w Jerozolimce, nauczycielka języka polskiego

2.Gabrielė Vaitekenienė, progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,
nauczycielka języka litewskiego
3.Irena Żygis, Szkoła Podstawowa w Duksztach, nauczycielka języka polskiego
4.Liliana Zienkiewicz, Szkoła Podstawowa w Szumsku, nauczycielka klas początkowych i języka polskiego
5.Janina Drack, Szkoła Podstawowa w Dajnowie, nauczycielka języka litewskiego
6.Czesława Lewanowicz, Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, nauczycielka historii
7. Irena Stefanowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, nauczycielka języka litewskiego

Wyróżnienia dla nauczycieli polonistów:

1. Elwira Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Lucyna Jaglińska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3. Łucja Czetyrkowska, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
4. Anna Bartoszko, Szkoła Średnia im. św. St. Kostki w Podbrzeziu w rej. wileńskim
5. Anna Burbo, Szkoła Średnia w Ławaryszkach w rej. wileńskim
6. Edyta Jaselionis, Szkoła Średnia im. A. Krepsztul w Butrymańcach w rej. solecznickim
7. Walentyna Dulko, Szkoła Średnia im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach w rej. solecznickim

Wyróżnienia dla lituanistów:

1.Aurelija Varkauskaitė, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2.Lina Činčiūvienė, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3.Audronė Balčiūnaitė-Markowa, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rej. wileńskim
4.Nadieżda Maslauskaitė, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rej. wileńskim
5.Albinas Lazauskas, Szkoła Średnia w Mickunach w rej. wileńskim
6.Anna Mackiel, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w rej. wileńskim
7.Łucja Mickiewicz-Ozarowska, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim

Wyróżnienia dla nauczycieli historii:

1. Maryna Taraszkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Czesław Malewski, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
3. Janina Wołodkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Krystyna Karpicz, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim
5. Alina Kiriłowa, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rej. wileńskim
6. Łucja Łapszewicz, Szkoła Średnia w Awiżeniach w rej. wileńskim
7.Alina Narkiewicz, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie w rej. wileńskim

Wyróżnienia dla nauczycieli matematyki:

1.Anna Wankiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2.Janina Kostecka, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3.Maria Kwiecień, Szkoła Średnia w Awiżeniach w rej. wileńskim
4.Olga Narkun, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
5.Janina Bujko, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rej. solecznickim
6.Czesława Śliżewska, Gimnazjum w Ejszyszkach w rej. solecznickim

Wyróżnienia dla nauczycieli chemii i biologii

1. Jolanta Szałkowska, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, nauczycielka biologii
2. Alena Gudalewicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka chemii
3. Mariana Krasowska, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka biologii
4. Wioleta Juchniewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka biologii
5. Walentyna Ćwilik, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, nauczycielka chemii

Wyróżnienia dla nauczycieli geografii, informatyki, fizyki, technologii

1.Teresa Dzierżyńska, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka geografii
2.Henryk Sinkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, nauczyciel informatyki
3.Genowefa Łabinienė, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka fizyki
4.Paweł Stankiewicz, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, nauczyciel fizyki
5.Alina Špakauskienė, Szkoła Średnia w Trokach, nauczycielka informatyki
6.Elwira Cejko, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, nauczycielka technologii
7.Teresa Pawłowska, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka plastyki i klas początkowych

Wyróżnienia dla nauczycieli języków obcych

Języka rosyjskiego:
1. Bożena Nadzeras, Gimnazjum. im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Teresa Borkowska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Teresa Jasiukiewicz, Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach
4. Łucja Szuszkiewicz, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
5. Danuta Anichowska, Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
6. Wacława Tkaczenko, Szkoła Średnia im. A. Krepsztul w Butrymańcach

Języka angielskiego:
1. Maria Kleczkowska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

W nominacji szkół średnich miasta Wilna, miast rejonowych oraz rejonów wiejskich w roku szkolnym 2011/2012 wyróżnienia przyznano następującym szkołom:    

W kategorii szkół miasta Wilna wyróżnienia otrzymały:

1.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2.Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

W kategorii szkół miast rejonowych:

Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

W kategorii szkół rejonowych wyróżnione zostały:

Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, w rejonie solecznickim

Szkoła Średnia w Awiżeniach w rejonie wileńskim

Szkoła Średnia w Mickunach w rejonie wileńskim

Laureaci XVIII Edycji Konkursu „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel” wśród polskich szkół średnich na Litwie w roku szkolnym 2011/2012

W kategorii szkół miasta Wilna:
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, dyrektor Czesław Dawidowicz

W kategorii szkół miast rejonowych:
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim, dyrektor Tadeusz Grygorowicz

W kategorii szkół rejonowych:
Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim, dyrektor Mieczysława Pietkiewicz

Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim, dyrektor Kazimierz Karpicz

20 odpowiedzi to Najlepsi nauczyciele i szkoły Wileńszczyzny

 1. Anonymous mówi:

  Cyrk…

 2. józef III mówi:

  serdeczne gratulacje i podziękowania za wspaniały trud kształtowania Ludzi

 3. celebez mówi:

  No, a gdzie moja ulubienieca dyrektorka od przedszkolaków i transportu Motarewicz? ha?

 4. Kindziuk mówi:

  O poziomie polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie najlepiej świadczy fakt, iż wśród nauczycieli języków obcych wyróżniono aż 6 nauczycieli jęz. rosyjskiego i tylko 1 od angielskiego. Pozdrawlaju towariszczi!

 5. B. mówi:

  Zdrowia, satysfakcji z pracy – wszystkim nagrodzonym.
  Nienagrodzonym również.

 6. Maur mówi:

  Wszystko fajnie i pieknie. Graulacje wszystkim wyróżnionym i życzenia owocnych perspektyw.

  Jednak nie da się zauważyć jednego!
  PANOWIE!!! Dyskryminacja płciowa oto naocznie świadczy o nieokiełznanej dominacji PAŃ.
  PANOWIE stanowią ledwie 14% laureatów. Ledwie 9 na 64 wyróżnionych. Od 0 (ZERO) w poszczególnych kategoriach do 2 na 5 do 7 PAŃ. Jedyna przewaga Panów w kategorii szkół średnich…

 7. pani mówi:

  Uczniowie!!!!??/Au-u-u!

 8. była uczennica mówi:

  Najserdeczniejsze gratulacje dla Pani ze Szkoły Średniej im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach!!!

 9. Chorzowianin mówi:

  Gratulacje i podziękowania dla wszystkich polskich nauczycieli na Litwie.

 10. Piotrek Trybunalski mówi:

  Gratulacje dla tych wyróżnionych i niewyróżnionych nauczycieli w szkołach polskich!
  do Maur: w szkolnictwie chyba generalnie przeważają panie, dlatego przeważają również wśród laureatów 🙂
  do Kindziuk: co to za nowa metoda naukowa polegająca na ocenie poziomu szkolnictwa na podstawie liczby laureatów z konkretnych przedmiotów???

 11. to 4. mówi:

  …komentarz nie na miejscu, brak nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego nie jest spowodowany “towariszcziami” tylko sytuacją ekonomiczną i polityczną kraju. Polityką płac.

 12. Jestem mówi:

  To Maur.
  A jaki % jest panow w szkolach w ogole? Czy nie jest jeszcze nižszy niž 14?

 13. Kindziuk mówi:

  Do Piotrka Trybunalskiego:
  oczywiście, że nie jest moim celem wprowadzać tutaj nowej metody oceniania, aczkolwiek chyba zgodzisz się, iż nie jest normalne, kiedy na 7 laureatów, 6 z nich to nauczyciele jęz. rosyjskiego…

 14. Kmicic mówi:

  do Kindziuk 13:
  Wyróżnienia dla nauczycieli szkół podstawowych:

  1.Regina Danowska, Szkoła Podstawowa w Jerozolimce, nauczycielka języka polskiego

  2.Gabrielė Vaitekenienė, progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,
  nauczycielka języka litewskiego
  3.Irena Żygis, Szkoła Podstawowa w Duksztach, nauczycielka języka polskiego
  4.Liliana Zienkiewicz, Szkoła Podstawowa w Szumsku, nauczycielka klas początkowych i języka polskiego
  5.Janina Drack, Szkoła Podstawowa w Dajnowie, nauczycielka języka litewskiego
  6.Czesława Lewanowicz, Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, nauczycielka historii
  7. Irena Stefanowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, nauczycielka języka litewskiego

 15. Piotrek Trybunalski mówi:

  do Kindziuk: właśnie wydaje mi się to całkiem normalne 🙂 Na Litwie znajomość języka rosyjskiego jest raczej czymś naturalnym. Dzieci poznają go już od najmłodszych lat na podwórku czy w domu, dlatego zapewne lepiej nim władają niż językiem angielskim, a co za tym idzie osiągają w nim lepsze wyniki. To nie oznacza wcale, że język angielski jest na niskim poziomie.

 16. Kindziuk mówi:

  Do Piotrka Trzbunalskiego:
  nie twierdzę, że jęz rosyjski jest niepotrzebny, dobrze też wiem, że jest naturalnym w tym regionie, ba niektórzy rosyjskim posługują się j bardziej poprawnie niżeli w jęz. polskim. Razi mnie jednak ta dysproporcja, mineło już ponad 20 lat po upadku CCCP, obsolwenci polskich szkół bez znajomości angielskiego zawsze będą mniej konkurencyjni dla potencjalnych pracodawców.
  Do Kmicica:
  nie zrozumiałeś mojego postu, zresztą nie pierwszy raz. Mój komentarz dotyczy stricto nauczycieli języków obcych 🙂

 17. a propos mówi:

  Pomóżcie mi odpowidzieć na pytanie:
  czym się różni gimnazjum od szkoły średniej i dlaczego w Wilnie mamy zaledwie dwa gimnazja a dookoła Wilna takich placówek jest wielokrotnie więcej… Nie rozumiem, czy to w Wilnie młodzieży aż na tyle jest mniej lub jest mniej “kiemna” albo może to już dobrych nauczycieli w Winie już brak

 18. Piotrek Trybunalski mówi:

  do Kindziuk: ale przecież nie wynika z tego, że absolwenci polskich szkół słabo znają język angielski. Raczej dodatkowo oprócz angielskiego znają też rosyjski, co jest atutem, jakby nie patrzeć.

 19. patjul mówi:

  Gratulacje Liliana Zienkiewicz. Serdeczne pozdrowienia od BPJS :=).

 20. Marysia mówi:

  Nie ma Suderwy? szkoda…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.