0
Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny, mianowano nowego dyrektora administracji

Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski
image-53182

Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski

Podczas sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 7 grudnia br. zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius, który zastąpił nowo wybraną posłankę na Sejm RL Viliję Filipovičienė.

W chwili obecnej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązuje najmniejsza na Litwie cena na transport podmiejski – 0,16 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Taryfa ta obowiązuje niezmiennie od 1 kwietnia 2009 r.
Średnio w skali roku z tytułu rekompensaty przewoźnikom samorząd wypłaca ponad 4,4 mln Lt. W porównaniu z rokiem 2011 w roku bieżącym wydatki przewoźników wzrosły o prawie 6,6% – głównie z powodu wzrostu cen na paliwo. Podczas sesji rady radni zatwierdzili nową cenę na przewóz pasażerów transportem podmiejskim – 0,19 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Po zatwierdzeniu nowej taryfy cena wzrośnie od 0,2 Lt na najkrótszych trasach (przykładowo Wilno-Rzesza) do 0,6 Lt na najdłuższych odcinkach (np. Wilno-Windziuny).

Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski
image-53183

Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski

Na odcinkach o średniej długości (20-30 km) cena wzrośnie o 0,3-0,4 Lt. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że nowa taryfa nie wpłynie znacząco na ceny biletów, zaś wydatki samorządu z tytułu wypłacanych przewoźnikom rekompensat powinny zmniejszyć się, jak wskazują prognozy, o 9%. Nowa taryfa zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 10 grudnia br. nowym wicedyrektorem administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego został mianowany Robert Komarowski – na tym stanowisku zastąpił on Ritę Tamašunienė, która została wybrana do Sejmu RL. Od roku 2005 R. Komarowski był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wesołówce (rejon wileński). Nowy wicedyrektor jest magistrem fizyki, posiada kwalifikację nauczyciela uzyskaną na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius
image-53184

Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius

W roku 2009 na Uniwersytecie Michała Rőmera w Wilnie uzyskał on stopień magistra w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Kierowana przez R. Komarowskiego szkoła w Wesołówce, jako pierwsza w rejonie wileńskim uzyskała wsparcie unijne na udział w programie wymiany szkolnej. Podczas realizacji projektu „Dostosowanie nieużytkowanego gmachu Szkoły Podstawowej w Wesołówce do potrzeb ośrodka wielofunkcyjnego” pełnił on funkcje kierownika projektu. Spośród 24 radnych aż 23 z nich oddało głos na młodego, energicznego i otwartego na nowe pomysły Roberta Komarowskiego. 1 karta do głosowania została uznana za nieważną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.