Na południe ciągnęła się część miasta kupiecka, od kramów i sklepów Krasnym Grodem zwana Fot. Marian Paluszkiewicz

Na południe ciągnęła się część miasta kupiecka, od kramów i sklepów Krasnym Grodem zwana Fot. Marian Paluszkiewicz

Na południe ciągnęła się część miasta kupiecka, od kramów i sklepów Krasnym Grodem zwana Fot. Marian Paluszkiewicz

Na południe ciągnęła się część miasta kupiecka, od kramów i sklepów Krasnym Grodem zwana Fot. Marian Paluszkiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.