6
Dlaczego maleje liczba wniosków o zmianę nazwiska?

Zmiany mają charakter ograniczania praw   Fot. Marian Paluszkiewicz

Zmiany mają charakter ograniczania praw Fot. Marian Paluszkiewicz

22 stycznia br. Ministerstwo Sprawiedliwości RL poprzez swoją stronę internetową poinformowało, że w latach 2010-2012 zaobserwowano malejąca tendencję zgłaszania wniosków o zmianę imienia i/lub nazwiska.

Ministerstwo widzi w tym efekt zredukowania drogi proceduralnej dla niektórych rodzajów motywowania zmiany — część kompetencji przeniesiono z ministerstwa na urzędy stanu cywilnego najbliższe miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Niewątpliwie uproszczenie wymagań proceduralnych wpłynęło na zmniejszenie liczby wniosków, jednakże ministerstwo pominęło w komunikacie czynnik mający zdaniem Fundacji zdecydowanie większe znaczenie.

Ministerstwo przemilczało fakt wprowadzenia w 2011 r. pewnych istotnych zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o potwierdzeniu zasad zmiany imienia, nazwiska i narodowości (ĮSAKYMAS DĖL ASMENS VARDO, PAVARDĖS IR TAUTYBĖS KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO). Chodzi mianowicie o skreślenie następujących przypadków motywowania zmiany imienia i/lub nazwiska:

11.2 chce (osoba wnioskująca – przyp. aut.) mieć nazwisko wspólne z małżonkiem;
11.3 chce powrócić do poprzedniego nazwiska;
11.4 chce mieć podwójne nazwisko (do swego nazwiska dołączyć nazwisko małżonka);
11.9 chce mieć nazwisko niewskazujące stanu cywilnego;

11.10 chce swoje nielitewskie nazwisko w formie gramatycznej (z litewskim przyrostkiem i/lub końcówką) zmienić na takie same w formie niegramatycznej (bez litewskiego przyrostka i/lub końcówki), lub odwrotnie – chce nazwisko w formie niegramatycznej zmienić na takie same nazwisko w formie gramatycznej;

17. Jeżeli jeden z rodziców niepełnoletniego dziecka w chwili zawarcia małżeństwa przybiera nazwisko małżonka lub po rozwodzie wraca do swego poprzedniego nazwiska, to nazwisko niepełnoletniego dziecka jest zmieniane za pisemną zgodą drugiego rodzica oraz dziecka, jeżeli ukończyło ono 10 lat.

18. Narodowość zezwala się zmienić, jeżeli wnioskodawca chce przyjąć narodowość jednego ze swoich rodziców lub dziadków.
Największy wpływ na malejącą liczbę wniosków mogło mieć skreślenie punktu 11.9 dotyczącego form nazwiskach niewskazujących na stan cywilny i punktu 11.10 dotyczącego dodania lub usunięcia litewskiej końcówki z nielitewskiego nazwiska.

Uwzględniając te zmiany, sytuacja wygląda zupełnie inaczej i o ile uproszczenia proceduralne są godne pochwały, to zmiany ww. rozporządzeń mają charakter ograniczania praw, zwłaszcza że nie brakuje osób, które chciałyby skorzystać z prawa zmiany nazwiska na podstawie nieaktualnych już punktów rozporządzenia. W takim świetle komunikat na stronie ministerstwa może być przejawem niesolidności i ma za zadanie odwrócić uwagę obywateli od niekorzystnych dla nich zmian legislacyjnych.

Europejska Fundacja Praw Człowieka

6 odpowiedzi to Dlaczego maleje liczba wniosków o zmianę nazwiska?

 1. Jacek mówi:

  … i to za Ministra liberala. Najlepiej zrobic niewolnikow z wlasnych obywateli. Brawo dla Fundacji. Jestem ciekaw co LT media o tym napisza.

 2. Kmicic mówi:

  Jak to zwykle na LT jest drugie dno, to prawdziwe.

 3. Karol mówi:

  Czy to nie przeczy zasadzie praw nabytych?

 4. schlange mówi:

  Kmicic wpis nr. 2
  tak zgadzam się z Tobą, lecz jeśli by tak uważniej się przyjrzeć sprawom w Koronie, to rzecz ma się podobnie – co prawda prawie. Mam na myśli nie stosunek wobec mniejszości w Koronie, nie, nie to mam na myśli, mam na myśli gospodarczo-polityczne drugie dno.

 5. B. mówi:

  Ach, jak to pięknie i mądrze brzmi: nielitewskie nazwiska gramatyczne (z litewskim przyrostkiem i końcówką) i jak smutno: nielitewskie nazwiska niegramatyczne (bez tych drogocennych dodatków).

 6. Tadeusz mówi:

  Typowy lietuviski fałsz. Piękne słówka maskują niecne działania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.