46
Waldemar Tomaszewski: „AWPL wykazuje wielokierunkową i wielopłaszczyznową aktywność polityczną”

Waldemar Tomaszewski

Waldemar Tomaszewski

AWPL od zawsze była obiektem szczególnego zainteresowania ze strony dziennikarzy, publicystów, politologów, polityków. Ostatnio o AWPL mówi się jeszcze więcej.

Stało się niechlubną tradycją, że głosy osób wypowiadających się o partii za pośrednictwem mediów są stronnicze i wręcz gołym okiem widać, że rozbrzmiewają na zamówienie. Zjawiskiem paradoksalnym, aczkolwiek ostatnio niezmiernie charakterystycznym jest, że w kwestiach mniejszości narodowych wypowiadają się nacjonaliści, zaś zagadnienia z dziedziny obyczajowości komentują ateiści i wszelkiej maści osoby niewierzące. Z powyższych powodów dyskusje odbywają się na żenująco niskim poziomie, trącą przy tym tanim populizmem i dyletantyzmem. Piętnowanie oponentów odbywa się ustami nieznających się na rzeczy profanów i laików, którzy w ostateczności sprowadzają dyskusję do stronniczych i destrukcyjnych monologów.

AWPL wykazuje dużą aktywność polityczną — wielokierunkową i wielopłaszczyznową. Niektórzy próbują wmówić, że w swojej działalności AWPL ogranicza się jedynie do kwestii dotyczących mniejszości narodowych, zagadnień ze sfery duchowości czy rozwoju regionu Wileńszczyzny, którego samorządy, pomimo wdrażania wielu projektów inwestycyjnych, mogą pochwalić się brakiem zadłużenia. Nie od dzisiaj wiadomo, że program AWPL zawiera szeroki wachlarz zagadnień: od podatków poczynając, poprzez politykę socjalną, powstrzymanie fali emigracji, i na walce z korupcją kończąc.

AWPL jako jedyna partia parlamentarna nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny. Jako solidna partia z obszernym programem uważamy, że wszystkie te zagadnienia są ważne, są bowiem ze sobą ściśle powiązane na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego. Na program AWPL składają się konkretne zapisy, które są konsekwentnie realizowane z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia i znajomości realiów. Na wszelkie sposoby. Pomimo trudności i kłód rzucanych pod nogi. Fakt ten przyznają nawet oponenci partii. Członkowie AWPL są niezwykle aktywni, co wynika z faktu silnej pozycji i poparcia, jakim się cieszą.

Wykorzystać potencjał turystyczny kraju

Dostrzegając ogromny potencjał turystyczny wynikający z walorów przyrody oraz mnogości unikalnych pomników architektury, historii i in. AWPL do roboczej grupy rządowej powołanej przez premiera Algirdasa Butkevičiusa wniosła propozycje o zmniejszenie VAT-u dla podmiotów działających w branży turystycznej. W dłuższej perspektywie turystyka mogłaby się stać jedną z podstawowych gałęzi gospodarki Litwy. Niestety była liberalno-konserwatywna większość rządząca z trudem powstającemu litewskiemu przemysłowi turystycznemu zadała poważny cios poprzez podniesienie VAT-u na usługi hotelarskie z 9 proc. aż do 21proc. W sąsiednich krajach podatek ten oscyluje w granicach 8proc., dlatego też Litwa przegrywa tę walkę z konkurentami.

Polepszyć stan dróg lokalnych

AWPL zabiega o zwiększenie finansowania dróg lokalnych z 20 proc. do 30 proc. Na pomyślnym rozwiązaniu kwestii polepszenia stanu dróg lokalnych, które w większości znajdują się w opłakanym stanie, bardzo zależy wielu wyborcom na terenie całej Litwy. Będąc tego świadoma, AWPL podejmuje wszelkiego rodzaju działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie.

Zmniejszyć cenę na ogrzewanie

Przedstawiciele AWPL w Ministerstwie Energetyki — Jarosław Niewierowicz, Renata Cytacka i inni — wykonują zadanie partii, by cenę na ogrzewanie dla mieszkańców Litwy zmniejszyć o 20 proc. Jest to jedna z największych bolączek szeregowego obywatela kraju, który za ogrzewanie płaci bodajże największą cenę w tej części Europy. AWPL stoi na stanowisku, że zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, które pochłaniają znaczną część budżetu przeciętnej rodziny na Litwie, można m. in. poprzez przejście na energię alternatywną, np. biopaliwa, walkę z monopolizacją sieci ciepłowniczych, większy wpływ samorządów na kwestie dotyczące gospodarki cieplnej.

Jak widać, zarzuty oponentów o rzekomym skupianiu się AWPL jedynie na poszczególnych kwestiach są wyssane z palca. AWPL konsekwentnie realizuje zapisy swojego obszernego programu, w sposób szczery i sumienny wywiązując się z zobowiązań powziętych wobec swoich wyborców.

Chronić prawa mniejszości narodowych

Mówiąc o krokach AWPL w zakresie obrony praw przysługujących mniejszościom narodowym, nie sposób nie wspomnieć o zgłoszeniu przez starostę frakcji AWPL w Sejmie Ritę Tamašunienė i zarejestrowaniu przez frakcję AWPL projektu uchwały, w którym zaproponowała przedłużenie ważności Ustawy o Mniejszościach Narodowych do czasu przyjęcia nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych. Przedstawiciele AWPL pracują w resortach litewskich nad tym, by projekt nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych w możliwie najszybszym czasie trafił pod obrady parlamentu, jednakże do chwili jej przyjęcia proponuje przywrócić obowiązywania dotychczasowych zapisów ustawy. AWPL aktywnie zabiega również o przywrócenie obowiązywania poprzedniej redakcji Ustawy o Oświacie, która, przypomnijmy, obowiązywała ponad 20 lat i do niedawna nikomu nie przeszkadzała. Stosowne poprawki do ustaw również zostały zgłoszone do programu wiosennej sesji parlamentu.

Rozwijać duchowość, lecz nie uszczęśliwiać na siłę

Obszerny program AWPL zawiera również aktualne dla wyborców zagadnienia z dziedziny obyczajowości i duchowości, dla przykładu ochronę życia poczętego i obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. To ostatnie wywołało nieadekwatne reakcje przeciwników, szczególnie liberalnych środowisk, chociaż projekt Ustawy o Nauczaniu Religii jeszcze w poprzedniej kadencji był złożony przez posła Jarosława Narkiewicza. Oświadczenie w tej sprawie wydał również arcybiskup kowieński Sigitas Tamkevičius. Nie jest do końca wiadomo, czy jego zdanie odzwierciedla opinie wszystkich hierarchów Kościoła na Litwie. Jeżeli okaże się, że tak, to możliwe będzie rozważenie wycofania projektu. Niezmiernie cieszy nas fakt, że w szkołach polskich na Litwie 100 proc. uczniów uczy się religii, natomiast być może nie ma większego sensu uszczęśliwiać na siłę inne środowiska.

Konsekwentnie bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Mówiąc z kolei o działaniach na rzecz ochrony życia poczętego, AWPL nie zamierza ustąpić ani na krok. Papież Jan Paweł II, Błogosławiony, mówił, że „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej. O nadanie większej wartości życiu dopiero co poczętemu AWPL ubiega się od lat. Jeszcze w 2005 r. opracowałem i zgłosiłem projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego, obecnie frakcja AWPL w Sejmie na nowo zarejestrowała ten projekt, który — notabene — podpisali też posłowie z innych klubów parlamentarnych. Wówczas, na wiosnę 2005 roku, po śmierci Papieża Jana Pawła II politolodzy, politycy, przedstawiciele tzw. elit, media o różnym pokroju, w tym liberalnym, komentowali działalność Papieża, nie szczędzili dobrych słów wypowiadanych pod jego adresem.

Jednakże pochwały są mało istotnym pokłosiem nauki Papieża, najważniejsze jest wcielanie jej w życie, co też w 2005 r. uczyniła AWPL: zarejestrowaliśmy projekt Ustawy o Życiu Poczętym. Przy niezbyt przychylnej koniunkturze politycznej udało się nam uzyskać aprobatę w pierwszym czytaniu. Projekt zaakceptowano również w Komitecie Praw Człowieka, jednakże ostatecznie projekt został zablokowany, czemu też sprzyjała bierna postawa w tej sprawie konserwatystów, szczególnie ówczesnego przewodniczącego Komitetu Zdrowia Antanasa Matulasa.

Tym niemniej przy okazji powstania w 2005 r. projektu ustawy rozgorzały gorące dyskusje na ten temat. Społeczność miała okazję zgłębić temat wówczas mało znany, ponieważ niewiedza tematu jest jedną z przyczyn niepokojąco wysokiego wskaźnika zabijania dzieci nienarodzonych. Statystyki są niemiłosierne: obecnie zabijanych jest ok. 8-9 tys. dzieci nienarodzonych, przed 8 laty wskaźnik był prawie dwa razy wyższy. Tak więc widzimy, że inicjatywa AWPL nawet bez końcowego zwycięstwa daje pozytywne skutki. AWPL stoi na stanowisku, że brak prawnej ochrony życia poczętego może sprawić, że — mając na uwadze niż demograficzny i falę emigracji — możemy jako kraj najzwyczajniej wymrzeć.

Krytykę w sposób konstruktywny przekuć na bodziec do dalszych działań

Krytyka jedynie utwierdza AWPL w przekonaniu, że nasze działania są niezbędne i prowadzone w należyty sposób — i warto je kontynuować. AWPL zawsze wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec wyborców, w tym kierunku zamierza pracować nadal — po raz kolejny stając się przykładem dla innych ugrupowań politycznych na Litwie, by polityka w naszym kraju była bardziej pryncypialna, porządna i uczciwa.

Waldemar Tomaszewski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

46 odpowiedzi to Waldemar Tomaszewski: „AWPL wykazuje wielokierunkową i wielopłaszczyznową aktywność polityczną”

 1. Witold mówi:

  Kolejny bardzo dobry, na czasie i poruszający aktualne problemy tekst lidera AWPL. Tomaszewski jak zwykle stawia sprawę otwarcie, nie zwodzi i nie owija w bawełnę jak lietuviscy politycy. To jest rozsądne politycznie i uczciwe wobec wyborców, którzy zaufali polskiej partii. Mamy pełną zgodność deklaracji z czynami, co potwierdza wiarygodność, stałość w poglądach i pryncypialność.

 2. dobrze mówi:

  do Witold: posrod dobranych glupkow nawet tomaszewski moze ujsc za madrego? Tomaszewski jest nie do publicznego rozumkowania, tylko do trzymania za morde faszystow z szajki garsva

 3. Kmicic mówi:

  Czy ktoś wie, czy ten tekst w wersji lt został opublikowany w liczących się lt mediach ?
  ps.
  do Witold:
  słusznie; Mamy pełną zgodność deklaracji z czynami, co potwierdza wiarygodność, stałość w poglądach i pryncypialność.

 4. LadyChapel mówi:

  Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Nie wszyscy są wyznania takiego jak Pan Tomaszewski przecież. Podoba mi się stanowisko litewskich duchownych: religia obowiązkowa w szkołach katolickich, w innych do wyboru – religia lub etyka. Osobiście jestem zdania, że w szkołach powinno nauczać się etyki a religii w salkach przykościelnych, w ten sposób katolickie dzieci będą wychowywane w duchu kościoła katolickiego, prawosławne w duchu prawosławnym, itd.

 5. Czarek mówi:

  ” krytyke w sposob konstruktywny przekuc na bodziec do dalszych dzialan ”
  A wiec : potrzebny ” spin doktor ” dla P. Tomaszeweskiego . W formie ( nie tresci ) Jego wypowiedz przypomina mi teksty czytane w latach 70 tych w Trybunie Ludu .

 6. skroblas mówi:

  Dobry, wyważony tekst. Podpisuje sie pod każdym zdaniem.

  >Kmicic
  Tekst po litewsku jest na Delfi. Ja tam z idiotami litewskimi wojuję. Zapraszam do pomocy.

 7. do Czarka mówi:

  Czaruś, daj spokój, nie czaruj nas. Czyś ty chłopie kiedykolwiek czytał Trybunę Ludu? Czy kiedykolwiek Trybuna promowała wartości chrześcijańskie, broniła życia od poczęcia do naturalnej śmierci? Z tego co mi wiadomo to ona te wartości zwalczała czerwonym sierpem i młotem. Więc dam ci radę, odczep się od Tomaszewskiego, bo w przeciwieństwie do ciebie on czynnie zabiega o wartości ważne dla nas.

 8. Wereszko mówi:

  @ LadyChapel, Marzec 13, 2013 at 23:11
  Religia lub etyka? KAŻDA etyka wyprowadzana jest wszak z jakiejś RELIGII.Nie ma etyki “z kosmosu”.Jakiej więc etyki naucza się w szkołach w RP i RL? Jakiejś “obiektywnej”? Nie ma takiej. To lewacka manipulacja.Pod płaszczykiem “etyki” naucza się naszą młodzież ateizmu.

 9. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  “Brawo panie Waldemarze! Jak zawsze klarownie i na temat. Obalonych zostało wiele mitów na temat Akcji Wyborczej. AWPL prowadzi konsekwentną politykę, dąży do realizacji swojego programu. Jej postulaty to nie są jedynie podpunkty w broszurze wyborczej, bo swoją polityką lider AWPL i jego partia pokazują, że dotrzymują słowa. Waldemar Tomaszewski chce dla Litwy jak najlepiej, teraz gdy liczba ludności naszego kraju dramatycznie spada trzeba wszelkimi sposobami chronić życie, bo to już nie tylko kwestia wiary… No ale jak powiedział lider AWPL, nikogo nie będzie się uszczęśliwiać na siłę… Żeby tylko Litwini nie obudzili się za kilka lat z pieśnią na ustach „jest nas 2 miliony”.

 10. Kmicic mówi:

  AWPL na naszych oczach wyrasta na partię ogólnlitewską,dojrzałą, tolerancyjną i nowoczesną w najlepszym wydaniu.
  ps.
  W dzisiejszych czasach obrona podstawowych wartości, na których wyrosła ludzka cywilizacja, świadczy o prawdziwej i odpowiedzialnej nowoczesności..

 11. Astoria mówi:

  Pochylmy się nad i osiągnięciami i postulatami AWPL wypunktowanymi przez Waldemara Tomaszewskiego:

  –>Wykorzystać potencjał turystyczny kraju

  Zacny postulat, choć liczenie na to, że “turystyka mogłaby się stać jedną z podstawowych gałęzi gospodarki Litwy” należy zaliczyć raczej do mrzonek. Ale to nie turystyczna atrakcyjność Litwy budzi wątpliwości, lecz to, kto ten turystyczny postulat zgłasza. Jeśli rozwój turystyki jest pożądany w całej Litwie, to z pewnością też w rejonach wileńskim i solecznickim. Tymczasem rządząc w tych rejonach, AWPL nigdy nie postawiła w nich na rozwój turystyki, w efekcie nie tworząc tam nawet zarodka bazy turystycznej. Czyż w tym wypadku szewc nie chodzi w dziurawych butach?

  –>Polepszyć stan dróg lokalnych

  I znów zacny postulat, który AWPL zgłaszała podczas wyborów. Dziś partia współrządzi państwem, więc nie musi już postulować, ale powinna się z postulatów wywiązywać. Pytanie brzmi konkretnie: ile pieniędzy na drogi lokalne i dla jakich rejonów AWPL dotychczas wywalczyła? Jeśli żadnych, to kiedy zamierza to zrobić? Przy następnym budżecie? Skąd AWPL zamierza pozyskać fundusze na zwiększenie wydatków na drogi lokalne od 20 do 30%? Z turystyki? Z Unii? Z podatków? Konkretna odpowiedź mile widziana.

  –>Zmniejszyć cenę na ogrzewanie

  Rozumiem, że przewodniczący AWPL wycofał się z wcześniejszego pomysłu subsydiowania opłat obywateli za energię z budżetu państwa. Bardzo słusznie, gdyż oznaczałoby to konieczność podniesienia obywatelom podatków – czyli obywatele subsydiowaliby sami siebie, tracąc po drodze pieniądze na biurokrację swtorzoną przez AWPL. Przewodniczący nadal jednak z pasją promuje przejście na energię alternatywną, np. biopaliwa. AWPL nie przedstawiła jak dotąd żadnej eksperckiej analizy (ani na żadną się nie powołała), która dowodziłaby, że jest to cel realistyczny i wykonalny na Litwie. Rzeczywistość pokazuje, że jedynie państwa bardzo zamożne stać na energię alternatywną, gdyż wymaga ona ogromnych subsydiów rządowych. Okazuje się też, że główni proponenci energii alternatywnej dziś z niej się często wycofują. Np. Niemcy, w obliczu bankructwa projektu pozyskiwania energii słonecznej z Afryki, niestałości dostaw energii z wiatru na Bałtyku i ciągle rosnących kosztów w sferze biopaliw, wracają do węglą, którego udział w produkcji energii wzrósł już do 40%. Jest oczywiste, że ceny energii na Litwie są wysokie, ponieważ dyktuje je Moskwa.

  –>Chronić prawa mniejszości narodowych

  AWPL walczy o prawa mniejszości narodowych od wielu, wielu lat. Problem w tym, że partia niczego dotychczas nie wywalczyła, bez względu na to, czy jest w opozycji, czy w rządzie. Sytuacja mniejszości polskiej jest od lat niezmiennie taka sama: systematycznie się pogarsza. Nic też nie wskazuje na to, by udział AWPL w obecnym rządzie coś tu zmienił. Jakiż pożytek płynie z tego, że AWPL teoretycznie walczy o powrót do poprzedniej redakcji Ustawy o Oświacie, gdy główni rozgrywający w koalicji jasno zapowiedzieli, że nie zmienią ustawy? Jedyny dotychczas pożytek z pozostawania AWPL w rządzie to wywalczenie wątpliwych ulg egzaminacyjnych dla polskich maturzystów, które polegają na możności popełnienia przez nich więcej byków i napisaniu eseju krótszego o kilkaset słów. Wątpliwe, by takie, w istocie żenujące ulgi plus ustawiczna walka AWPL o niski poziom nauczania języka litewskiego dodawały prestiżu polskim szkołom i skłaniały polskich rodziców do posyłania do nich dzieci. Czy po to było zbieranie 60 tys. podpisów i wiece protestacyjne w Wilnie, żeby polski uczeń mógł popełnić więcej byków na maturze od ucznia litewskiego?

  –>Rozwijać duchowość, lecz nie uszczęśliwiać na siłę

  Pod wpływem krytyki litewskich polityków, publicystów i biskupów Waldemar Tomaszewski zrezygnował z pomysłu uszczęśliwienia wszystkich uczniów na Litwie obowiązkową nauką religii w szkołach świeckich. Uszczęśliwiać chce już tylko uczniów szkół polskich, którzy w 100% obowiązkowo uczą się religii. Mnie ciekawi, co się dzieje, gdy niewierzący Polak zechce posłać dziecko do polskiej szkoły? Czy odmawia mu się przyjęcia dziecka do szkoły? Czy dziecko zostanie przyjęte, ale będzie zmuszane do nauki religii wbrew światopoglądowi rodziców? Czy przymusowa religia dodaje polskim szkołom uczniów, czy ujmuje?

  –>Konsekwentnie bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci

  Nie chcąc wdawać się w niemożliwą do rozstrzygnięcia debatę o to, kiedy zaczyna się życie ludzkie, pragnę jedynie zauważyć, że rolą państwa demokratycznego i świeckiego nie jest narzucanie wszystkim obywatelom poglądów jednej instytucji religijnej (teokracja) lub prywatnych poglądów Waldemara Tomaszewskiego. Rolą oświeconego państwa jest szukanie kompromisu między grupami obywateli, wyznających niemożliwe do pogodzenia wartości. Taki kompromis osiągnięto w większości europejskich demokracji. Waldemar Tomaszewski pisze:

  “Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej”.

  Nie jest to zgodne z prawdą. Większość cywilizowanych krajów w Europie zezwala na aborcję, co nie czyni je mniej cywilizowanymi od Irlandii i Polski. Aborcja była powszechna i legalna w katolickiej Europie do XIX w. Ambiwalentny miał do niej stosunek Kościół katolicki przez większość swojego istnienia, aż do XIX w. Ojciec Kościoła św. Tomasz z Akwinu dopuszczał aborcję. Pismo Święte nigdzie wprost nie uznaje aborcji za grzech. Nie można też zapominać, że fundamentami cywilizacji europejskiej były cywilizacje grecka i rzymska, o raczej liberalnej moralności z punktu wiedzenia później przyjętej przez Europę moralności Hebrajczyków.

  Tomaszewski pisze też:

  “brak prawnej ochrony życia poczętego może sprawić, że — mając na uwadze niż demograficzny i falę emigracji — możemy jako kraj najzwyczajniej wymrzeć”.

  Tego argumentu nie potwierdzają żadne badania. Francja ma od wielu dekad dodatni przyrost naturalny mimo legalności aborcji na życzenie. Polska miała wyże demograficzne, kiedy aborcja była legalna, a początek obecnego niżu demgraficznego zbiegł się w czasie z wprowadzeniem zakazu aborcji. Rzeczywistość jest taka, że kobieta, która chce usunąć płód, zrobi to tak czy inaczej: nielegalnie, niehigienicznie z narażeniem życia, za granicą.

  –>Krytykę w sposób konstruktywny przekuć na bodziec do dalszych działań

  Życzę AWPL przede wszystkim krytyki wewnątrzpartyjnej. Tylko w dyskusji, w ścieraniu się poglądów, można dojść do najlepszych rozwiązań. Niestety partia ma na wskroś wodzowski charakter, opierając swoje zmienne programy wyłącznie na bierzącym widzimisię przewodniczącego, tępi i eliminuje inteligentną, merytoryczną krytykę. Zdominowana przez Waldemara Tomaszewskiego AWPL potrafi zdobywać i utrzymywać władzę, ale nie potrafi jej wykorzystać, by rządzić i współrządzić z pożytkiem dla litewskich Polaków i innych obywateli Litwy.

  Uważny czytelnik dostrzeże, że w swojej wyliczance sukcesów i postulatów przewodniczący Tomaszewski pominął dwie sprawy być może najważniejsze dla litewskich Polaków: rozwój gospodarczy polskich rejonów i stan polskiej oświaty. Bo też AWPL nie ma się tu czym chwalić i nie ma żadnych programów naprawczych. Rejon solecznicki pozostaje wciąż jednym z najmniej rozwiniętych gospodarczo rejonów Litwy i nic nie wskazuje na to, by się to miało kiedykolwiek pod rządami AWPL zmienić. Jedynym planem gospodarczym AWPL wydaje się być utrzymywanie przy życiu za wszelką cenę skansenowo pokołkozowego, niewydajnego rolnictwa. Rejon wileński nie wykorzystuje swojej bliskości do zamożnej stolicy, z zerową urbanizacją, brakiem inwestycji, wysokim bezrobociem i uzależnieniem mieszkańców od pomocy społecznej. Tam również jedynym planem gospodarczym AWPL wydaje się być utrzymywanie przy życiu jeszcze mniej wydajnego rolnictwa, niż w rejonie solecznickim.

  Bez polskiego szkolnictwa polskość na Litwie nie ma przyszłości. Tymczasem to szkolnictwo jest w stanie pogłębiającego się kryzysu. Waldemar Tomaszewski jako lider AWPL i Józef Kwiatkowski jako lider silnie powiązanej z AWPL PMS ponoszą osobistą odpowiedzialność za to, że w ciągu ostatnich 13 lat polskie szkoły straciły połowę uczniów. Nie jest prawdą tłumaczenie, że jest to wynikiem emigracji i niżu demograficznego. Z opublikowanych właśnie danych spisu powszechnego wynika, że w ostatniej dekadzie ubyło 14,8% Polaków na Litwie, podczas gdy ubytek uczniów w polskich szkołach był trzykrotnie wyższy. Szkoły te przestały być atrakcyjne dla samych Polaków i wymagają gruntownych reform, poprawiających jakość uczenia, których Tomaszewski z Kwiatkowskim nie są zdolni przeprowadzić. Obaj powinni odejść.

 12. Kmicic mówi:

  Astoria na przewodniczącego AWPL, ZPL i Komitetów Strajkowych Polskich Szkół. Uzyska dla Polaków pełną autonomię, tak , aby mogli sami decydować o sobie i swoje podatki wykorzystywali wg. własnego uznania i dla własnego dobra.ON z pewnością załatwi uznanie języka polskiego jako pełnoprawnego -lokalnego w Wilnie i na całej Wileńszczyżnie,On wzmocni katolicką wiarę wśród Polaków na LT, załatwi przekazanie kolonizacyjnych lt szkół tzw.rządowych -powiatowych demokratycznie wybranym samorządom , kwestie zwrotu ziemi przekaże Polakom,odwoła ustawę niszczącą polskie szkolnictwo itd.
  To byłby prawdziwy mąż opatrznościowy na LT, ..dla antypolskich Lt.

 13. Rejtan mówi:

  Widzę że po dłuższej nieobecności znowu pojawiła się na forum agencina z Nowego Jorku Astoria aby jak zawsze opluwać posła Tomaszewskiego.

 14. Rejtan mówi:

  Szkoda z nieuctwem Astorii dyskutować. Powiem tyle, zanim napiszesz bzdury na temat wiary sprawdź co na ten temat mówi nauka społeczna Kościoła, a mówi jasno o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci a w nocie doktrynalnej o udziale świeckich w życiu politycznym z 2003 roku nakazuje popierać tylko tych polityków którzy tę naukę Kościoła uznają, czyli takich jak poseł Tomaszewski.

 15. Tadeusz mówi:

  Musiał Tomaszewski dobrze trafić ze swoim tekstem, który przedrukowało sporo mediów na Litwie, także litewsko- oraz rosyjskojęzyczne. A skoro na forum Kuriera wielki i oczywiście tradycyjnie “miażdżacy” elaborat wysmażył sam dyżurny krytyk Astoria, to znaczy, że sprawa jest poważna.

  Lider AWPL w jasny sposób przedstawił, co jest w centrum zainteresowania i działania polskiej partii. Liderzy litewscy nie mają odwagi na tak odważne postawienie sprawy, bo tylko kręcą, lawirują, śledzą słupki sondażowe; dlatego łatwo coś obiecują i równie łatwo o obietnicach zapominają, jak gdyby nigdy nic.

  Tymczasem AWPL i Tomaszewswki mają polityczny kręgosłup, dzięki któremu są wierni swoim wyborcom i sympatykom, zapisom programowym, a przede wszystkim wyznawanym pryncypialnym zasadom. Tomaszewski na pewno miał świadomość, jakie reakcje wywoła jego tekst, a jednak nie wahał się go opublikować. Prawda ponad wszystko.

  Tomaszewski “uderzając w stół” dobrze wiedział, jakie Astorie i inne “nożyce” się odezwą, wszak pisał:
  “Stało się niechlubną tradycją, że głosy osób wypowiadających się o partii za pośrednictwem mediów są stronnicze i wręcz gołym okiem widać, że rozbrzmiewają na zamówienie.”
  Dlatego dobrze się stało, że o AWPL szerzej napisał ktoś znający ją od wewnątrz. A któż może ją znać lepiej niż związany z nią od wielu lat obecny przewodniczący.

 16. dobrze mówi:

  Tadeusz: a jak zrozumiec, ze pucybut maciejkianca i sinkiewicza teraz probuje robic to, robili od toomaszewskiego madrzejsi i porzadniejsi nasi ludzie na poczatku formowania Litwy niezaleznej od ZSRR? Ani taki tomaszewski kogo przeprosil, ani wspomnial, ze radykalnie zmienia poglady, wydajac nie swoje za swoje. Niedlugo, i sladem maciejkianca, okaze sie w obozie garsvy?

 17. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Zastanawiająca jest ta “troska” Astorii- Koroniarza siedzącego w Nowym Jorku, o Polaków z Litwy… I ta “uwaga” jaką poświęca polskiej partii pisząc na jej temat elaboraty na forum. Temu niewierzącemu “specjaliście” od wiary, będącemu z dala od naszych problemów wydaje się, że pozjadał wszystkie rozumy. Zapraszam do nas zobaczyć jak tu się “cudownie” współpracuje z litewskimi nacjonalistami… Waldemar Tomaszewski poświęcił kawał życia na walkę o prawa Polaków, był za to oskarżany, obrażany, ale na szczęście się nie poddaje. To wymaga siły charakteru i wytrwałości, czego i tobie Astorio życzę.

 18. Piłsudski mówi:

  Tomaszewski zagrał odważnie. Na takie słowa z ust znaczącego krajowego polityka czekało z pewnością wiele osób, którym na sercu leżą tak sprawy państwa, jak i ducha narodu. Połączenie działalności politycznej z jasnym przekazem o wierności zasadom chrześcijańskim i nauce Kościoła to dzisiaj rzadkość. Dlatego postawa Tomaszewskiego musi budzić autentyczny szacunek.
  Co ciekawe, tak pryncypialnych postaci pośród polityków wysokiego szczebla próżno szukać nie tylko na litewskiej scenie politycznej, ale też w Polsce – tu czasami wprawdzie padają czasem jakieś wzniosłe deklaracje, ale później przegrywają z rachubami i “poprawnością polityczną”.

 19. Wereszko mówi:

  Ten polonofob Astoria napisał m.in.
  “Nie chcąc wdawać się w niemożliwą do rozstrzygnięcia debatę o to, kiedy zaczyna się życie ludzkie, pragnę jedynie zauważyć…”

  Polonofobie! życie (ludzkie czy nie ludzkie) zaczyna się wtedy kiedy się zaczyna. Rozumiesz antypolski tępy łbie?

  “Waldemar Tomaszewski zrezygnował z pomysłu uszczęśliwienia wszystkich uczniów na Litwie obowiązkową nauką religii w szkołach świeckich…”

  Polonofobie! a to niby dlaczego szkoły publiczne czyli “świeckie” mają być de facto ateistyczne? Dlaczego w szkołach publicznych czyli “świeckich” mogą być propagowane ateistyczne bajki (typu teoria ewolucji i Wielki bum-bum) a nie może być propagowany np. kreacjonizm?

  Obowiązkowe nauczanie NASZYCH (nie Panstwa,nie twoich) dzieci ATEIZMU jest OK, nauczanie KREACJONIZMU jest be?

  Od początku wiedziałem: Astoria jest to neo-bolszewik,neo-totalitarysta,destruktor cywilizacjiłacińskiej. Właśnie tacy jak on nami rządzą,rządzą PRZEMOCĄ.

 20. józef III mówi:

  Brawo Panie Waldemarze ; brawo AWPL !

 21. Tadeusz mówi:

  dobrze, Marzec 16, 2013 at 21:03 –
  Cokolwiek chciałeś powiedzieć, wyszło niemądrze. Z twojego bełkotu można zrozumieć tylko tyle, że zaślepia cię nienawiść. Być może sam jesteś czyimś “pucybutem” albo reprezentujesz “obóz garsvy” czy jakikolwiek inny, albo ktoś skrzywdził cię w dzieciństwie. W każdym razie twoje wpisy są niezrozumiałe i idiotyczne.

 22. Astoria mówi:

  @ Kazimierz Kransztadzki:

  –>Zapraszam do nas zobaczyć jak tu się „cudownie” współpracuje z litewskimi nacjonalistami…

  Jakoś się to musi układać, skoro AWPL współrządzi państwem i stolicą wspólnie z Litwinami. Macie władzę, o którą zabiegaliście, ale jaka z tego płynie dla was wymierna korzyść?

  –>Waldemar Tomaszewski poświęcił kawał życia na walkę o prawa Polaków…

  Ma za to płacone i to całkiem sowicie w Brukseli. Wykonuje pracę i jak każdy pracownik jest z niej rozliczany. Niestety efekty jego pracy są jakie są: ujemne. Szkoły wam się sypią, w rejonach zacofanie, żaden polski postulat mniejszościowy nie zrealizowany. Po kilkunastu latach dominacji polskiej polityki na Litwie przez Tomaszewskiego i jego koterię pora na gruntowne zmiany personalne. Potrzebna jest nowa krew, nowe pomysły, nowe podejście do polityki i przede wszystkich nie tylko chęć, ale umiejętność rozwiązywania polskich problemów.

  @ Wereszko:

  –>Polonofobie! życie (ludzkie czy nie ludzkie) zaczyna się wtedy kiedy się zaczyna. Rozumiesz antypolski tępy łbie?

  Nie, nie rozumiem. Masło jest maślane nie jest argumentem.

  –>Dlaczego w szkołach publicznych czyli „świeckich” mogą być propagowane ateistyczne bajki (typu teoria ewolucji i Wielki bum-bum) a nie może być propagowany np. kreacjonizm?

  Kościół katolicki nie neguje teorii ewolucji i Wielkiego Wybuchu. Jan Paweł II oficjalnie uznał, że teorię ewolucji można pogodzić z Pismem Świętym.

  –>Obowiązkowe nauczanie NASZYCH (nie Panstwa,nie twoich) dzieci ATEIZMU jest OK, nauczanie KREACJONIZMU jest be?

  Ateizmu nauczały tylko szkoły komunistyczne. Żadne szkoły publiczne w krajach demokratycznych nie uczą ateizmu.
  Kreacjonizm nie jest teorią naukową. Jest pseudonauką głoszoną głównie przez fundamentalistycznych protestantów w USA i, co pewnie cię zdziwi, przez islamistów w Turcji i krajach arabskich.

  Najbardziej mnie jednak dziwi: jak potrafisz pogodzić swój patologiczny antysemityzm ze swoim głębokim przywiązaniem do religii oryginalnie hebrajskiej?

 23. dobrze mówi:

  skad ten chor z elegia do ignoranta tomaszewskiego? Czy juz az tak zle sie dzieje z rozsadkiem w naszym spoleczenstwie? Gloryfikacja nachalnego przyglupka do dobrego nie prowadzi. Niech on trzyma za morde garsve,i to dla niego robota. A gdy mu zabraknie kasy, to w slad za maciejkiancem zaciangnie sie do obozu garsvy?

 24. Kmicic mówi:

  Też uważam ,że już czas by AWPL pomóc:
  http://polskamlodziezwilna.blogspot.com/2013/03/rok-pozniej.html

 25. Zagłoba mówi:

  Fundamentem litewskości jest antypolonizm, to smutne ale niestety prawdziwe. W litewskich mediach Polacy nigdy nie mieli dobrej prasy i póki co to się nie zmieni. Dlatego wielką sztuką jest w takiej nieprzychylnej, a często wręcz otwarcie wrogiej atmosferze, budować autorytet partii o rodowodzie z mniejszości narodowej. To sie powiodło w przypadku AWPL, a Tomaszewski jako lider prowadzi ją do kolejnych sukcesów, wciąż pokonując nowe bariery – ostatnio ogólnokrajowy próg wyborczy i wejście do koalicji i rządu.
  Nas Polaków na Litwie utwierdza to w przekonaniu, że warto naszą polskość pielęgnować, rozwijać, czuć dumę.

 26. Astoria mówi:

  Proszę, proszę, nawet narodowcy się przebudzili i pytają, jakie wymierne korzyści mają Polacy na Litwie z rządów AWPL? Z rządów pod batutą, czy raczej pod butem, Waldemara Tomaszewskiego. Gołym okiem widać potrzebę rewolucji kadrowej w partii. Czy ktoś chciałby zastąpić Tomaszewskiego, Kwiatkowskiego i Rekść? Proszę się nie bać. Drugi, trzeci szereg rozsądnych, z pomysłami, wystąp. Najlepsza czas jest teraz, gdy partia osiągnęła maksimum władzy jakie może realistycznie osiągnąć – współrządzi państwem, stolicą i rządzi samodzielnie w rejonach od 18 lat – a mimo to nie płyną z tego wymierne korzyści dla litewskich Polaków. Trzeba skończyć z buraczanymi pomysłami lidera: budowania sanktuariów, wprowadzania obligatoryjnej nauki religii dla wszystkich, dopłacania do rachunków za energię z kieszeni obywatela, prześcigania Grecji w turystyce i Niemiec w biopaliwach. Trzeba przede wszystkim polepszyć jakość życia Polaków w rejonach wiejskich i ratować resztki polskiego szkolnictwa w Wilnie.

 27. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  do Astoria: tyle razy bawiłeś się w prognozera i krakałeś, że AWPL czeka koniec, a tu popatrz- AWPL odniosła sukces wyborczy, którego nikt się nie spodziewał. To, że partia rządzi w rejonach od 18 lat, a jej popularność z roku na rok rośnie, jest tylko dowodem na to, że ludzie jej ufają i dobrze oceniają jej pracę. Nikt nie zamierza się ścigać na biopaliwa z Niemcami, czy innymi bogatszymi państwami, ale można zrobić coś na miarę Litwy. Ponadto duża część budżetu rejonu jest ulokowana w projektach europejskich, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców Wileńszczyzny. Cały czas piszesz co trzeba robić, a my to wiemy. Ty powiedz lepiej jak działać w tak trudnych warunkach? Na razie tylko ciągle wysnuwasz niekorzystne prognozy dla AWPL, które nijak się mają do rzeczywistości. Tacy prognozerzy jak ty dawno by już skapitulowali , a Waldemar Tomaszewski trzyma się i walczy.

 28. Wereszko mówi:

  @ Astoria
  “Najbardziej mnie jednak dziwi: jak potrafisz pogodzić swój patologiczny antysemityzm ze swoim głębokim przywiązaniem do religii oryginalnie hebrajskiej?”

  Każdy,kto zarzuca mi antysemityzm,sam jest najczęściej zwykłym RASISTĄ gloryfikującym Żydów jako nietykalną Rasę Panów czyli Naród Wybrany.O tobie mówię!

  Religia chrześcijańska nie jest “oryginalnie hebrajska” lecz jeśli już,to oryginalnie ANTYhebrajska.

  “Ateizmu nauczały tylko szkoły komunistyczne. Żadne szkoły publiczne w krajach demokratycznych nie uczą ateizmu.”

  Szkoły w tzw. krajach demokratycznych są kontynuacją szkół komunistycznych,przeważnie kierują nimi (byli lub krypto) komuniści i nauczają tam idei komunistycznych.

 29. Paweł1 mówi:

  Wereszko, nie wiem co ci komuniści w szkołach opowiadają, ale profilaktycznie przeniesiemy Cię do innej sali, posiedzisz z Napoleonami.

 30. Rejtan mówi:

  No tak,widzę że po dłuższej nieobecności znowu pojawiła się na forum agencina z Nowego Jorku Astoria aby jak zawsze opluwać posła Tomaszewskiego.

 31. Wereszko mówi:

  @ Paweł1, Marzec 18, 2013 at 21:39 –
  “Wereszko, nie wiem co ci komuniści w szkołach opowiadają, ale profilaktycznie przeniesiemy Cię do innej sali, posiedzisz z Napoleonami.”

  A przenoście mnie gdzie chcecie,już w tylu różnych salach byłem,że mi to wisi!
  Paweł1,powiem ci cuś w zaufaniu,ale nikomu tego nie mów: UE=CCCP!

 32. Astoria mówi:

  @ Kazimierz Kransztadzki:

  Nigdy nie prognozowałem końca AWPL. Prognozuję, natomiast, w oparciu o 13-letni trend spadku uczniów, upadek polskiego szkolnictwa pod złą kuratelą AWPL.

  @ Wereszko:

  –>Każdy,kto zarzuca mi antysemityzm,sam jest najczęściej zwykłym RASISTĄ gloryfikującym Żydów jako nietykalną Rasę Panów czyli Naród Wybrany.O tobie mówię!

  Rasę panów wymyślili naziści w XX w. Narodem wybranym, natomiast, są Żydzi od dwóch mileniów, ponieważ tak jest napisane w Starym Testamencie i potwierdzone w Nowym. Niestety nie wiem, dlaczego Pan Bóg wybrał Żydów, a nie np. Chińczyków, aby im przekazać Dekalog i spłodzić z Żydówką swojego Syna i twojego Mesjasza. Zapewne pozostanie to jego słodką tajemnicą po wieki wieków.

  –>Religia chrześcijańska nie jest „oryginalnie hebrajska” lecz jeśli już,to oryginalnie ANTYhebrajska.

  Sugerujesz, że pierwsi chrześcijanie byli antysemitami, mimo że byli Żydami? Na czym tę zadziwiającą hipotezę opierasz?

  PS. Twórcą bajkowej twoim zdaniem hipotezy Wielkiego Wybuchu i ekspansji wszechświata był ksiądz katolicki, członek Papieskiej Akademii Nauk; ten oto:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre

 33. Wereszko mówi:

  @ Astoria
  Z rasistami i polonofobami nie rozmawiam.

 34. Rejtan mówi:

  Szkoda z nieuctwem Astorii dyskutować. Powiem tyle, zanim napiszesz bzdury na temat wiary sprawdź co na ten temat mówi nauka społeczna Kościoła, a mówi jasno o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci a w nocie doktrynalnej o udziale świeckich w życiu politycznym z 2003 roku nakazuje popierać tylko tych polityków którzy tę naukę Kościoła uznają, czyli takich jak poseł Tomaszewski

 35. Paweł1 mówi:

  Wereszko, jak będziesz się przenosił do innej sali, nie rozdepcz przypadkiem Rejtana. Nie wiem w jakiej sprawie on tam leży, ale niech leży. Ogarnij mu tylko nieco szatki, bo to jeszcze zimno.
  A co do UE=CCCP ,nie boj się, Orban nas wyzwoli, niech no tylko naprawi lokomotywy.

 36. Kaźko mówi:

  Od dłuższego czasu ze smutkiem konstatuję ekremistyczne poglądy komentora używającego pseudonimu “Wereszko”.

  Komentator ten nie zna zasady umiarkowania i szacunku dla partnera dialogu, i prezentuje poglądy w stylu nieznoszącym sprzeciwu. Wobec interlokutorów zachowanie “Wereszki” nierzadko ma wszelkie cechy prostackiego chamstwa i arogancji człowieka opanowanego uczuciem pychy i przekonania o swojej wyższości nad innymi. W wielu przypadkach jego poglądy są równoznaczne z poglądami litewskich nacjonalistów, a więc są szkodliwe pod każdym względem i dla wszystkich stron dialogu. Wiele wskazuje na to, że “Wereszko” prowadzi swoją działalność celowo, prowokując spory oraz szkodząc polskiej platformie dyskusyjnej “Kuriera Wileńskiego”

  Pod numerem 29 “Wereszko” napisał: “Każdy, kto zarzuca mi antysemityzm, sam jest najczęściej zwykłym RASISTĄ, gloryfikującym Żydów jako nietykalną Rasę Panów, czyli Naród Wybrany. O tobie mówię!” (błędy “Wereszki” poprawiłem).

  Wypowiedź tę, jawnie podkreślającą przekonanie “Wereszki”, jakoby był kimś lepszym, uważam za niedopuszczalną arogancję nacjonalisty, wyraz niezrównoważenia mentalnego oraz przekroczenia zasad przyzwoitości, obowiązujących w publicznej dyskusji.

  “Wereszko” zagnieździł się na publicznym forum dyskusyjnym w RL, bowiem w Polsce nie miałby szans na publikację swoich opryskliwych, aroganckich i chorych poglądów.

 37. Wereszko mówi:

  @ Kaźko, Marzec 23, 2013 at 20:42
  “Od dłuższego czasu ze smutkiem konstatuję ekremistyczne poglądy komentora używającego pseudonimu „Wereszko” … itd.

  Przepraszam,a co to są “ekremistyczne poglądy”? Interesuje mnie zwłaszcza to “EKREMISTYCZNE”. Co to jest? pierwsze słyszę! Sięgnąłem po słownik j.polskiego – nic!
  Oraz:kto to jest KOMENTOR? Jest takie słowo w j.polskim?

  “W wielu przypadkach jego poglądy są równoznaczne z poglądami litewskich nacjonalistów…”
  Ciekawe odkrycie.A jeśli nawet to co? Aresztujesz mnie?

  “Pod numerem 29 „Wereszko” napisał: „Każdy, kto zarzuca mi antysemityzm, sam jest najczęściej zwykłym RASISTĄ, gloryfikującym Żydów jako nietykalną Rasę Panów, czyli Naród Wybrany. O tobie mówię!” (błędy „Wereszki” poprawiłem).”

  “Błędy Wereszki poprawiłem”? Jakie błędy? te parę przecinków? Taki jesteś wybitny ekspert lingwistyczny? A co do meritum? boisz się odnieść?

  “Wypowiedź tę, jawnie podkreślającą przekonanie „Wereszki”, jakoby był kimś lepszym, uważam za niedopuszczalną arogancję nacjonalisty, wyraz niezrównoważenia mentalnego.”
  1.nie uważam się za kogoś lepszego,zwłaszcza od Żydów,oni są wszak Narodem Wybranym,czyli Wspaniałym
  2.a jaka jest DOPUSZCZALNA “arogancja nacjonalisty”?
  3.co to jest “niezrównoważenie mentalne”?

  „Wereszko” zagnieździł się…”
  A kto broni tobie “zagnieździć się”?

  “…nie miałby szans na publikację swoich opryskliwych, aroganckich i chorych poglądów.”
  Aha,a więc,twoim zdaniem,są poglądy które MOŻNA publicznie prezentować,i są takie których prezentacji należy ZAKAZAĆ.
  Od razu wyczułem,że mam do czynienia z TOTALITARYSTĄ czyli wrogiem WOLNOŚCI.

 38. Kaźko mówi:

  Za literówki bardzo przepraszam wszystkich czytelników tego forum.

  Uważam, że każdy człowiek średnio inteligentny bez trudu zrozumiał to, co chciałem wystukać na klawiaturze komputera. W czasie pisania ręcznego takie ubytki nie zdarzają mi się. Ponieważ jednak “Wereszko” nie pojmuje rzeczy prostych i oczywistych, wyjaśniam: Zamiast “ekremistyczne poglądy komentora” powinno być “ekstremistyczne poglądy komentatora”. Tylko ktoś, kto chce udawać głupa, nie pojmuje tego.

  Uważam też, że nie ma żadnej potrzeby, ażebym udzielał merytorycznej odpowiedzi na przejawy pieniactwa i braku opanowania.

 39. Lubomir mówi:

  Kiedy politycy mają korzenie niemieckie, ukraińskie, żydowskie czy rosyjskie, to niewiele troszczą się o odrodzenie i umacnianie polskości. Trzeba wielopokoleniowej, wytrwałej pracy, żeby stali się obrońcami i krzewicielami polskości. Niestety w Polsce zaroiło się od grających role Polaków i biorących gigantyczne pieniądze za to figuranctwo…

 40. Wereszko mówi:

  Adam Michnik (Szechter)otrzymał od amerykańskich rabinów tytuł “Żyd roku”. Dlaczego każdy kto nazwie A.M. Żydem – jest nazywany antysemitą? Ot,ciekawostka…

 41. mazur mówi:

  A co ty Wereszko, zabugowcu masz wspolnego z RP? Nie uda ci sie takim jak ty wciagnac naszego kraju w bagno.

 42. Wereszko mówi:

  @ mazur
  Chyba przeceniasz moje skromne możliwości. 🙂

 43. Rejtan mówi:

  Wielkie słowa poparcia dla europosła Tomaszewskiego, gdyż AWPL to jedyna na Litwie partia, która rzeczywiście realizuje przedwyborcze obietnice nie zwracając uwagi na krytykanctwo nieprzychylnych mediów lub wysokość słupków sondażowych. To rzadkość w polityce. Dotrzymywanie słowa, pryncypialność poglądów, ochrona najsłabszych, walka o prawa obywatelskie, popieranie rozwoju rolnictwa, wierność etyce chrześcijańskiej to jest to, co cenimy w AWPL i powód dla którego głosujemy na AWPL.

 44. Witold mówi:

  Dla krytykantów (nie: krytyków) AWPL najbardziej bolesne wydaje się być przywiązanie polskiej partii do wartości chrześcijańskich i otwarte głoszenie ich w życiu publicznym. To jedyna poważna siła polityczna, która składa konkretne projekty ustaw i proponuje rozwiązania w duchu wartości, które dla różnej maści lewicowców i innych “nowoczesnych” są nie do przyjęcia.
  Na szczęście wielu zwykłych ludzi dostrzega konieczność oparcia życia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich i wynikające stąd korzyści. A AWPL wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

 45. Paweł1 mówi:

  Adres hołdowniczy – uroczysta forma wyrażenia uznania i szacunku osobie szczególnie zasłużonej w jakiejś dziedzinie. Także służący w tym samym celu rodzaj adresu, jako formy prozy użytkowej. Patrz, wiernopoddańcze adresy do cara Aleksandra II – Michaił Murawjow Wieszatiel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.