1
Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska spotkała się w Mickunach z rolnikami rejonu wileńskiego

Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska zachęcała młodzież, aby wybierała fach rolniczy
image-56844

Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska zachęcała młodzież, aby wybierała fach rolniczy

10 kwietnia br. wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska wraz ze specjalistami Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawicielami podległych mu instytucji spotkali się z rolnikami rejonu wileńskiego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego: wicemer samorządu Czesław Olszewski, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska, kierownik Wydziału Rolnego Lucjana Binkiewicz.

W Centrum Wspólnoty w Mickunach, które zostało powołane z wykorzystaniem wsparcia przeznaczonego na metodę LEADER Litewskiego Programu Rozwoju Wsi na l. 2007-2013, licznie zebrani rolnicy zadali sporo pytań. Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi, usterkami uporządkowywania systemów melioracyjnych, weryfikacjami kontrolerów Narodowej Agencji Płatniczej.

Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi
image-56845

Najbardziej rolników ciekawiły kwestie związane z problemem zwrotu ziemi

Jak zauważyła wiceminister L. Poczykowska, ziemia w rejonie wileńskim nie jest nadzwyczaj urodzajna, a to z kolei wpływa na warunki rolnictwa, dochody rolników. Zdaniem wiceminister, w celu polepszenia sytuacji w rolnictwie w skali całego kraju niezbędne jest ustabilizowanie sektora hodowli bydła i trzody chlewnej, zachęcanie mieszkańców do prowadzenia biznesu, który by im przynosił dochód.

Nie zważając na to, że do 2020 r. część wypłat bezpośrednich przeznaczonych Litwie powinna osiągnąć średnią – 196 eur/ha, nie zapewni to jeszcze rolnikom dochodu. Toteż wiceminister podkreśliła, że chcąc pozyskać środki przeznaczane na sektor rolniczy, niezbędne jest nauczenie się, w jaki sposób to zrobić. Tym samym wiceminister zwróciła uwagę obecnych na bolączkę całej Litwy, która nie ominęła również rejonu wileńskiego – pustoszejące wsie, oraz zachęciła młodzież, aby wybierała fach rolniczy i kontynuowała tradycje rolnicze ojców.

DSC_0674
image-56846
Najwięcej pytań rolnicy zadali dyrektorowi Narodowej Służby Rolnej Vitasowi Lopinysowi. Dyrektor opowiedział o aktualiach reformy rolnej, następnie odpowiedział na pytania rolników dotyczące problemu zwrotu ziemi. Najbardziej rolników niepokoiły konkretne problemy: dlaczego hamowany jest proces zwrotu ziemi, jak przyśpieszyć pracę mierniczych, jak zwiększyć ich odpowiedzialność. V. Lopinys podkreślił, że w 2013 r. wytyczonym celem jest zaprojektowanie działek wszystkim osobom, którym nie zwrócono ziemi. W rejonie wileńskim jest 570 osób, w sprawie których nie podjęto jeszcze decyzji o zwrocie ziemi w naturze (w Mickunach – 30).

Podczas spotkania doradca ministra rolnictwa Algirdas Gricius zachęcił rolników w wyżej wymienionych sprawach bezpośrednio zwracać się do niego oraz wiceminister Leokadii Poczykowskiej, która naprawdę nie jest obojętna na problemy rejonu wileńskiego.

Jedna odpowiedź do Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska spotkała się w Mickunach z rolnikami rejonu wileńskiego

  1. dobrze mówi:

    Judasz sie powiesil,…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.