22
Kolejny atak na szkoły polskie w rejonie trockim