22
Media polskie na Litwie zacieśniają współpracę

We czwartek 13 czerwca odbyło się kolejne zebranie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”. Głównym tematem obrad była kwestia zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi środkami masowego przekazu na Litwie.

Omówiono możliwości wymiany materiałami, informacją, poruszono także inne możliwości wspólnego działania.
Zrzeszenie „Media Polskie na Litwie” zostało powołane przed miesiącem. Nowa polska organizacja łączy redakcję czołowych polskich mediów na Litwie: Albumu Wileńskiego, Kuriera Wileńskiego, Magazynu Wileńskiego, Naszej Gazety, Portalu L24, Radia Znad Wilii, miesięcznika Spotkania, Tygodnika Wileńszczyzny, Wilnoteki.

22 odpowiedzi to Media polskie na Litwie zacieśniają współpracę

 1. Kmicic mówi:

  To dobrze ,że się spotykacie. Pewnie niebawem dowiemy się i zobaczymy(!) więcej.

 2. Kmicic mówi:

  TVP Polonia 20.30(na LT 19.30)Joanna Moro na festiwalu w Opolu.

 3. Astoria mówi:

  Obawiali się, że Sikorski każdemu z osobna dotacji nie przyzna, więc zmajstrowali wspólny front żebraczy, któremu Sikorski oprzeć się nie może, bo by to wyglądało na zbiorowy holokaust polskich mediów na Litwie popełniony przez polskie MSZ. Taktyka słuszna.

  Ciekawe, czy wspólny front długo przetrwa, gdy przyjdzie co do czego i pojawią się pieniądze, które trzeba będzie rozdzielić. Mnie wyobraźnia podpowiada, że redaktorzy “Kuriera”, “Znad Wilii” i reszty kontrolowanej przez Tomaszewskiego już ostrzą na siebie kosy.

 4. marek mówi:

  “Mnie wyobraźnia podpowiada, że redaktorzy „Kuriera”, „Znad Wilii” i reszty kontrolowanej przez Tomaszewskiego już ostrzą na siebie kosy…”

  Tak, tak, wyobraźnia podpowiada dalej, żeby te wszystkie Kuriery, “Nasze Gazety” i “Magazyny”, zastąpić najbardziej postępową i “arcypolską” gazetą- wileńskim dodatkiem do Gazety Wyborczej.
  Eh, jakby to pięknie z New York wyglądało…

 5. Kmicic mówi:

  do marek 5:
  Powiedziałeś to, co wszyscy myślą co do działań niektórych internautów na tym forum. Marudzą tutaj, a wymądrzają się, zamiast pozostawić Wilniuków takimi jakimi są i chcą być.
  To jest oczywiste,że obowiązkiem każdych kolejnych władz RP jest Polakom na LT to zapewnić.

 6. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Marzenia Astorii i jego czarne przepowiednie dotyczące AWPL i polskości na Wileńszczyźnie w ogóle, nie sprawdzają się, a dzieje się dokładnie odwrotnie. Nie zważajmy na to nowojorskie masońskie czarnowidztwo i dalej róbmy swoje, bo jesteśmy na dobrej drodze!

 7. Astoria mówi:

  Zadaniem mediów jest patrzeć politykom na ręce, a nie głaskać ich po głowach. Zadaniem mediów jest przedstawiać czytelnikom prawdziwą rzeczywistość, w której żyją, i problemy, z którymi się borykają, a nie mydlić im oczy propagandowymi półprawdami i zamiatać problemy pod dywan. Wszystkie zrzeszone media w większym lub mniejszym stopniu w tym procederze uczestniczą, tłumacząc to potrzebą poparcia dla jedynej polskiej partii i koniecznością sprawowania przez nią władzy. To ostatnie się spełniło w najwyższym stopniu – AWPL osiągnęła apogeum swoich możliwości: rządzi samodzielnie w polskich rejonach i współrządzi stolicą i państwem. Ale jakie z tego wynikły praktyczne korzyści dla Polaków na Litwie? Szkolnictwo się sypie na potęgę, tak jak się sypało, ponieważ nikt z medialnej koterii nie ma odwagi zbadać jego problemów i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy sprawują nad nim pieczę. Bida z nędzą piszczy w polskich rejonach, przy braku jakiejkolwiek racjonalnej polityki gospodarczej samorządów kontrolowanych przez AWPL od kilkunastu lat. Nikt w zrzeszonych mediach nie raczy tych problemów nawet dostrzegać, a jeśli już to wyłącznie jako dowód dyskryminacji, a nigdy jako rezultat niekompetencji. Obawiam się, że przyznane zrzeszeniu dotacje jeszcze mocniej utwierdzą redaktorów i Tomaszewskiego w słuszności ich drogi, co tylko spotęguje głaskanie polityków AWPL po głowach i zamiatanie pod dywan rzeczywistych problemów Polaków na Litwie. Po to, żeby uratować polską oświatę i podnieść poziom życia Polaków, szczególnie w rejonach rolniczych, potrzebna jest szczera, krytyczna ocena sytuacji, wyciąganie wniosków i budowanie programów naprawczych. To jest m.in. zadanie dla niezależnych mediów, ale jak zrzeszone polskie media mogą to zadanie wypełnić, gdy tworzą wraz z politykami AWPL medialno-partyjne towarzystwo wzajemnej adoracji?

  @ marek:

  W lipcu będę w Krakowie. Z Krakowa widać to samo, co zza oceanu. Gdybym wpadł do Wilna, to widziałbym to samo. Wbrew przysłowiu, punkt widzenia nie zależy od punktu siedzenia. Oczy są powiązane z mózgiem, a nie z tyłkiem 😉

 8. Kmicic mówi:

  rzeczywiste problemy Polaków na LT ,oswiata;

  Uchwała

  XVIII konferencji oddziału ZPL rejonu wileńskiego

  „Polskie dziecko w polskiej szkole”

  My, uczestnicy XVIII konferencji ZPL rejonu wileńskiego „Polskie dziecko w polskiej szkole”, po omówieniu sytuacji i problemów polskiego szkolnictwa w rejonie,

  stwierdzamy, że:

  1. Była liberalno-konserwatywna koalicja rządząca narzuciła społeczeństwu pseudoreformę, niszczącą cały system oświaty Litwy, w tym też – tradycyjny model oświaty mniejszości narodowych w naszym kraju. Obecna władza po upływie roku swojej kadencji nie uczyniła praktycznie nic w kierunku naprawienia sytuacji. Z tym nie mogą pogodzić się nauczyciele szkół z polskim językiem nauczania, a przede wszystkim uczniowie i ich rodzice.

  2. Absolwenci szkół polskich na Litwie dotychczas mieli dobrze opanowany litewski język państwowy, pomyślnie zdawali egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów w języku litewskim, pomyślnie kontynuują naukę na wyższych uczelniach i zdobywają wyższe wykształcenie. Współczynnik wstępowania absolwentów szkół polskich na wyższe uczelnie często jest wyższy od ogólnego współczynnika Republiki Litewskiej. Dążenie do uczynienia języka państwowego drugim językiem ojczystym jest absurdalne, sprzeczne z naturą, wynikami badań naukowych i zdrowym rozsądkiem.

  Popieramy działalność powstałych komitetów uczniów i rodziców, broniących swojego prawa do kształcenia dzieci w języku ojczystym. Popieramy również działania Litewskich Związków Zawodowych Oświaty, popieramy organizowane strajki i oświadczamy, że na wszystkie możliwe prawne sposoby będziemy walczyć o zachowanie dotychczasowego systemu oświaty na Litwie i tradycyjnego modelu edukacji mniejszości narodowych.

  Żądamy:

  1. Natychmiastowego odwołania dyskryminujących polskie szkoły zmian w Ustawie o Oświacie w znowelizowanej wersji z 17 marca 2011 r. i przywrócenia poprzednich założeń Ustawy dotyczących szkolnictwa mniejszości narodowych.

  2. Zrzeczenia się ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego (ojczystego) i języka litewskiego (państwowego);

  3. Przywrócenia egzaminu z języka ojczystego (polskiego) na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych z wpisaniem oceny z tego egzaminu do świadectwa maturalnego oraz jej zaliczenia jako dodatkowych punktów przy wstępowaniu na studia wyższe.

  4. Zaprzestania stosowania dyskryminującej praktyki priorytetu w zachowaniu szkoły litewskiej kosztem szkoły mniejszości narodowych;

  5. Poczynienia istotnych zmian obecnego systemu finansowania placówek oświatowych (metodyki koszyczka ucznia), gdyż obecny system nie spełnia swojej podstawowej funkcji – poprawy jakości kształcenia poprzez efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę….

 9. Kmicic mówi:

  do Astoria 8:
  To dziwnie widzisz %-/.Patrzysz pewnie pod różowym balonikiem przez szczególnie różowe okulary.
  Ja mieszkając w Krakowie widzę całkiem coś innego. I wszyscy moi krakowscy znajomi też.

 10. Konkordia mówi:

  Astoria: “Oczy są powiązane z mózgiem, a nie z tyłkiem.”
  Ty po wielokroć tu udowadniasz, że niekoniecznie – akurat twój punkt widzenia sugeruje powiązanie twoich oczu z dolnymi partiami ciała.

 11. Karaim mówi:

  Do Kimicic Nr.9:
  W Krakowie mieszkasz? A to nowina, bo ja myślał, że mieszkasz w Trokach na zarzeczu.

 12. Kmicic mówi:

  do Karaim 12:
  A czy na zamku trockim można kupić Kurier Wileński i Tygodnik Wileńszczyzny ?

 13. Astoria mówi:

  @ Kmicic:

  OK, przyjrzyjmy się żądaniom i sprawdźmy, czy ZPL widzi powody złego stanu polskiej oświaty tam, gdzie one są, czy też je zamiata pod dywan:

  Żądamy:

  1. Natychmiastowego odwołania dyskryminujących polskie szkoły zmian w Ustawie o Oświacie w znowelizowanej wersji z 17 marca 2011 r. i przywrócenia poprzednich założeń Ustawy dotyczących szkolnictwa mniejszości narodowych;

  ad 1. To by znaczyło powrót do lat, kiedy polskie szkolnictwo tak czy inaczej straciło połowę uczniów w ciągu dekady 2000-2010. Ustawy więc mają się nijak do przyciągania Polaków do polskiego szkolnictwa. Ono upada, ponieważ samo w sobie jest nieatrakcyjne dla Polaków, a nie z powodu ustaw. Można nawet zaryzykować przypuszczenie, że ostatnia zmiana Ustawy o Oświacie, którą Litwa narzuciła Polakom bez konsultacji i wbrew ich woli, niektórych z nich zmoblizowała w buncie i skłoniła do posłania dzieci do polskiej szkoły na zasadzie protestu.

  2. Zrzeczenia się ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego (ojczystego) i języka litewskiego (państwowego);

  ad 2. To by znaczyło powrót do szkolnictwa, które uczy litewskiego na niższym poziomie. To właśnie jeden z kluczowych powodów, dlaczego Polacy z niego rezygnują. Rodzice wolą posłać dziecko do szkoły, która nauczy je języka dominującego w społeczeństwie perfekt. Obstawanie przy uczeniu litewskiego na niższym poziomie jest strzelaniem sobie w stopę.

  3. Przywrócenia egzaminu z języka ojczystego (polskiego) na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych z wpisaniem oceny z tego egzaminu do świadectwa maturalnego oraz jej zaliczenia jako dodatkowych punktów przy wstępowaniu na studia wyższe.

  ad 3. Młodzież w polskich szkołach w ogóle nie chce zdawać matury z języka polskiego, ponieważ nie jest ona do niczego na Litwie przydatna. Żadanie, by uniwersytety litewskie brały pod uwagę oceny maturalne z języka polskiego, jest tak dalece pobożnym życzeniem na antypolskiej Litwie, że możne je nazwać praktycznym absurdem.

  4. Zaprzestania stosowania dyskryminującej praktyki priorytetu w zachowaniu szkoły litewskiej kosztem szkoły mniejszości narodowych;

  ad 4. Wydaje mi się, że jest doktrynerski slogan, bo w praktyce nie byłoby dyskryminacji. To dotyczy tylko miniszkół, w których liczba uczniów spadnie poniżej bodajże 7 i trzeba ich przenieść do szkoły zbiorczej z ekonomicznych i pedagogicznych powodów. To nie znaczy, że polscy uczniowie będą zmuszeni do przejścia do szkoły litewskiej i pobierania nauki po litewsku. Samorząd może jak najbardziej zapewnić tym uczniom transport do polskiej szkoły, a gdyby tego nie mógł zrobić, to Litwa gwarantuje przeniesienie ich do litewskiej szkoły, gdzie uczyłyby się oczywiście po polsku. Doktrynerstwem jest sugerować, że litewskie szkoły pozostaną, gdy polskie miniszkoły będą likwidowane. Prawda jest taka, że wszystkie litewskie miniszkoły i to nawet z większą liczbą uczniów od minimum wywalczonego przez AWPL dla polskich szkół są zamykane z powodów ekonomicznych i dydaktycznych.

  5. Poczynienia istotnych zmian obecnego systemu finansowania placówek oświatowych (metodyki koszyczka ucznia), gdyż obecny system nie spełnia swojej podstawowej funkcji – poprawy jakości kształcenia poprzez efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę.

  ad 5.Polskie szkoły jako mniejszościowe otrzymują więcej z koszyczka ucznia od szkół litewskich. Prócz tego połowę kosztów ich remontów pokrywa RP. Dodatkowo RP przekazuje im pomoce dydaktyczne, przez co na jednego ucznia w polskiej szkole przypada więcej komputerów niż w szkole litewskiej i w szkole w RP.

  Na koniec przyjrzyjmy się temu fragmentowi Uchwały ZPL:

  “Obecna władza po upływie roku swojej kadencji nie uczyniła praktycznie nic w kierunku naprawienia sytuacji”.

  Szczera prawda. Oto ZPL, którym kieruje poseł na Sejm z ramienia AWPL, zgłasza pretensje do rządu, w którego skład wchodzi AWPL. Ciekawe, wobec których kolegów i koleżanek z AWPL, siedzących obok premiera Butkievicusa, Michał Mackiewicz te pretensje zgłasza. Polski cyrk partyjny na Litwie trwa w najlepsze.

 14. Karaim mówi:

  DO Kmicic 12, Czerwiec 19, 2013 at 01:02 –
  A czy na zamku trockim można kupić Kurier Wileński i Tygodnik Wileńszczyzny ?

  Kurier Wileński i Tygodnik Wileńszczyzny ? Na zamku trockim? Ludzie przyjeżdżajo tu zwiedzać, a nie gazety czytać. Gazety polskie można kupić w kioskach ruchu, supermarketach albo czasem za darmo otrzymać w kościele.
  A może tobie jeszcze i wyborowej na zamku potrzeba i flaków na zagryche?

 15. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  do Astoria:

  ad 1 autorzy raportu mówiącego o spadku ilości dzieci w polskich szkołach wyraźnie mówią o przyczynach demograficznych. A ty jak zawsze wiesz lepiej co autor miał na myśli.

  ad 2 ten według ciebie niższy poziom sprowadza się de facto do znajomości litewskiej literatury. Polska młodzież bardzo dobrze zna litewski, nie ma problemu z tym językiem, a jej dodatkowym atutem jest znajomość polskiego, rosyjskiego i języków zachodnich. Jesli uważasz, że dogłębna znajomość litewskiej literatury jest niezbędna do życia, to proszę bardzo.

  ad 3 Matura z jezyka polskiego nie jest już obowiązkowa. dziwisz się, że młodzież nie podchodzi do egzaminu, który nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji na studia? To należy zmienić.

  ad 4 dlaczego na terenach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość polską w pierwszej kolejności ma być zamknięta polska szkoła przy założeniu, że i w polskiej i litewskiej jest niewystarczająca ilość dzieci? Dlaczego nie przeniesie się litewskich dzieci do polskiej szkoły???

  ad 5 szkoły mniejszości narodowych są zawsze droższe w utrzymaniu niż zwykłe szkoły. Polskie szkoły na Litwie otrzymują 120% koszyczka ucznia, natomiast litewskie w Polsce 150%, a i tak uważają, że to za mało.

  i na koniec- ZPL w przeciwieństwie do ciebie zauważyła, że AWPL w koalicji rządzącej nie ma większości głosów, ba- jest najmniejszym koalicjantem i aby cokolowiek zrobić potrzebna jest zgoda reszty.

 16. Kmicic mówi:

  do Karaim 17;
  to marnie tam u was z instynktem do biznesu.
  ok. 90% zwiedzających zamek to turyści z Polski, i chętnie na stoisku z pamiątkami kupiliby słynną polską prasę, zamiast szukać jej nie wiadomo gdzie.
  Coś słabo się starasz Karaimie.
  To przynajmniej wywalcz powszechność wszelkiej informacji po polsku na trockim zamku i na Zatroczu.
  Karaimi przecież waleczny i honorowy naród,i wierny tradycji obojgu narodom. – I polskojęzyczny … ;-D

 17. Kmicic mówi:

  do Kazimierz Kransztadzki 18;
  Astoria swoją blokadą na przyjmowanie argumentów przypomina byłego lt internautę Stasysa. Trochę gładsza forma , ale wybiórcza ślepota i ośli upór ten same.

 18. Konkordia mówi:

  Już tak się zapętlił Astoria, że wypisuje piramidalne głupoty. Często sam sobie przeczy albo “nie zauważa” powszechnie znanych okoliczności.
  Według niego zła ustawa oświatowa z 2011 może się okazać dobra, bo ktoś w proteście przeciw niej pośle dziecko do polskiej szkoły – doprawdy pokrętna logika; powtarza kłamstwa litewkiej propagandy, że uczniowie polskich szkół gorzej znają język państwowy (badania pokazują, że często jest zupełnie odwrotnie); nie zauważa, że na Wileńszczyźnie państwo promuje szkoły państwowe kosztem szkół mniejszości poprzez centralny nadzór, rozbudowę sieci szkół litewskich i ich wysokie finansowanie oraz zapis ustawy, że w przypadku spadającej liczby uczniów zamykane będą szkoły mniejszości.
  Ale jak widać dla Astorii nie fakty się liczą, tylko ich naginanie do przyjętej tezy.

 19. Adam81w mówi:

  “zastąpić najbardziej postępową i „arcypolską” gazetą- wileńskim dodatkiem do Gazety Wyborczej.”

  10/10 komentarz. brawo marek.

 20. do kmicica 17 mówi:

  do kmicic 17
  Tylko tyle masz Astorii do wyjaśnienia w odpowiedzi na post 13? Nie starcza rozumku na rzeczową argumentację? Ale na obrażanie wyzwiskami starcza?
  A tak czekałem i zastanawiałem się jak z tego wybrniesz, bo wiedziałem, że na rzeczowe argumenty jesteś cienki. A ty wybrałeś swoją wypróbowaną metodę – jak nie ogarniasz swoim rozumkiem – to wyzwać i ośmieszyć.
  Ptasi móżdżek.

 21. Kmicic mówi:

  do Adam 81w 22:
  oczywiście to spłynęło po astorii bez śladu.Nawet się nie odezwał.
  ps.
  Staramy się tu utrzymywać równowagę w poglądach i obiektywizm. Jedynym kryterium jest szczera obrona praw Polaków na LT, pisanie prawdy i zwykła ludzka przyzwoitość. Kiedyś wszyscy zaczytywaliśmy się w GW, najczęściej przeszło nam, wielu z nas nawet bardzo przeszło.
  Nie stało się to bez powodu.Po prostu każdy widzi , jak jest.Złożyły się na to mocno promowane wypowiedzi Widackiego, skierowane z reguły przeciw słusznym postulatom i potrzebom Wilniuków i Laudzian. Trudno zresztą zachowywać obiektywizm , jeżeli redaktorzy wspomnianej gazety unikają jak ognia reprezentantów polskiej mniejszości, a są w zażyłych stosunkach z Lt, którzy póżniej atakują Polaków i AWPL.
  Miejmy nadzieję, że na starość redaktorowi M przejdą ciągoty do popierania lt nacjonalizmu i do bagatelizowania coraz bardziej radykalnej dyskryminacji polskiej mniejszości.Może w końcu powie, że już dość tego. Ale raczej widać ,że nie nastąpi to w krótkim czasie.

 22. Stary mówi:

  Kmicic 21
  Astoria zadał tobie rzeczowe pytania w 13, nie zadał ich Adamowi 81.
  W którym poście zamieściłeś odpowiedź na Astorii argumenty? W nr 17? Powtarzam, przedstawił tobie konkretne kwestie do dyskusji, a ty mu w odpowiedzi zarzucasz ośli upór i wybiórczą ślepotę. I nic więcej poza naigrywaniem się.

  Zachowujesz się jak pętak. W twoim przypadku to nic nowego, ale chciałem ci o tym przypomnieć.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.