6
Jubileuszowy konkurs wiedzy o „Kurierze Wileńskim”

Uwaga, Szanowni Czytelnicy! Ogłaszamy jubileuszowy — z okazji 60-lecia „Kuriera Wileńskiego” — konkurs dziennika polskiego na Litwie. Podzielcie się z nami swoją wiedzą o naszej i Waszej gazecie, która żyje i żyć przecież będzie tak długo, jak długo będzie czytana!

Osoby, które najdokładniej odpowiedzą na podane poniżej pytania dotyczące życia dziennika, będą nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami książkowymi.

• Data urodzin i ówczesna nazwa dziennika polskiego na Litwie

• Data „imienin” gazety, kiedy otrzymała obecną nazwę

• Nazwa firmy Polaków wileńskich, którzy finansują periodyk

• Wydawnicze sukcesy „Kuriera Wileńskiego” w „Księdze Rekordów Litwy”

• Nazwiska redaktorów naczelnych

• Adresy gazety

• Najważniejsze akcje „Kuriera Wileńskiego”

• Konkursy dziennika polskiego na Litwie

• Do jakiego (i od kiedy) Stowarzyszenia należy codzienna polska gazeta

• Jakie są strony tematyczne gazety

Na odpowiedzi przysyłane drogą pocztową (Birbynių 4a 02121-30 Vilnius) lub elektroniczną (reklama@kurierwilenski) czekamy do 1 lipca br. Włącznie.

Redakcja

6 odpowiedzi to Jubileuszowy konkurs wiedzy o „Kurierze Wileńskim”

 1. Astoria mówi:

  Nie wiem, jaki pożytek płynie z takiej wiedzy dla czytelnika. I jaki dla gazety. “Krurier” mógłby zadać ciekawsze pytania, które pomogłyby Redakcji w stworzeniu gazety atrakcyjniejszej i poczytniejszej. Przykładowo:

  1. Polska mniejszość liczy 200 tys. osób, a nakład naszej gazety wynosi 2,5 tys. egzemplarzy. Twoim zdaniem, jaki jest powód niskiego czytelnictwa “Kuriera”?

  2. “Kurier” zamieszcza na swoim portalu internetowym przedruki informacji ASRW i ASRS. Niektórzy komentatorzy uważają je za “propagandę sukcesu” AWPL. Twoim zdaniem, czy gazeta powinna:

  a) kontynuować publikację “doniesień prasowych” AWPL
  b) zaprzestać tych publikacji
  c) kontynuować, ale z krytycznym komentarze odredakcyjnym

  3. Czy uważasz, że gazeta przedstawia rzetelny, czy też nierzetelny, obraz życia i problemów Polaków na Litwie? Jeśli nierzetelny, to jakich problemów gazeta unika?

  4. Twoim zdaniem, które z poniższych zdań jest bliższe prawdy:

  a) “Kurier” przyczynia się do łagodzenia konfliktu polsko-litewskiego (jeśli tak, to w jaki sposób?)
  b) “Kurier” przyczynia się do zaogniania konfliktu polsko-litewskiego (jeśli tak, to w jaki sposób?)

  5. Rolą prasy jest krytyczna ocena działalności polityków. Twoim zdaniem, czy gazeta właściwie wywiązuje się z tej roli względem:

  a) polityków litewskich
  b) polityków AWPL
  c) polityków RP

  Etc.

 2. Astoria mówi:

  6. Czy uważasz, że artykułów o tematyce religinej jest w gazecie:

  a) za mało
  b) za dużo
  c) w sam raz

  7. Twoim zdaniem, czy gazeta jest atrakcyjna dla młodego pokolenia Polaków na Litwie? Jeśli tak, to na czym ta atrakcyjność polega? Jeśli nie, to dlaczego nie?

  8. Twoim zdaniem, czy w gazecie powinno być więcej publicystyki (felietonów opiniotwórczych), czy mniej?

  9. Twoim zdaniem, czy gazeta wystarczająco wyraźnie oddziela artykuły dziennikarskie (informacyjne) od publicystycznych (opiniotwórczych), czy też dopuszcza do mieszania dziennikarstwa z publicystyką?

 3. schlange mówi:

  ja jestem taki ,,niemowlaczek” czytelniczy Kuriera Wileńskiego. Wydanie internetowe czytam od niespełna trzech lat. Jest to bardzo ciekawa gazeta, poruszająca różnorakie tematy, tak z Kresów, jak i z Korony, a ponadto ze świata. Spektrum tych tematów jest bardzo bogate. Jako ciekawostkę podam, że o Kurierze Wileńskim dowiedziałem się w audycji Radia Maryja.

 4. Kmicic mówi:

  do astoria:
  To są Twoje, A NIE WILNIUKÓW PYTANIA.
  Z równym powodzeniem tak sformułowane pytania mógłby utworzyć Maciejkaniec, Radczenko, czy Widacki.
  Ja bym zadał 2 pytania ;
  Czy wyobrażasz sobie polską prasę na LT bez takiego naszego Kuriera Wileńskiego ?
  Czy to ważne i czy chciałbyś, by KW nadal pisał o dyskryminacji i prześladowaniach Polaków na LT ?

 5. Astoria mówi:

  @ Kmicic:

  –>To są Twoje, A NIE WILNIUKÓW PYTANIA.

  Racja. Wilniucy już sobie na te pytania odpowiedzili. Dlatego przestali czytać “Kuriera”.

  –>Z równym powodzeniem tak sformułowane pytania mógłby utworzyć Maciejkaniec, Radczenko, czy Widacki.

  Albo król Jagiełło.

  –>Czy wyobrażasz sobie polską prasę na LT bez takiego naszego Kuriera Wileńskiego ?

  Nic łatwiejszego. Wystarczy, że KLON i RP cofną dotacje.

  –>Czy to ważne i czy chciałbyś, by KW nadal pisał o dyskryminacji i prześladowaniach Polaków na LT ?

  Tak, ważne i chciałbym. Ale to jeden z wielu ważnych tematów. Ważnym tematem jest zły stan polskiej oświaty i jego rzeczywiste przyczyny, któremu gazeta poświęca zero uwagi.

 6. Kmicic mówi:

  ,,,Edukacja w języku mniejszości narodowej, dwujęzyczna administracja publiczna oraz toponomastyka, udział mniejszości w życiu politycznym oraz ekonomicznym, dopuszczenie oryginalnej pisowni imion i nazwisk oraz media w językach mniejszości wspierane finansowo przez państwo stanowią podstawowe potrzeby mniejszości narodowych w całej Europie.

  Wyjście naprzeciw tym potrzebom gwarantuje harmonijne życie w pluralistycznym, demokratycznym społeczeństwie oraz stwarza warunki poszanowania etnicznej, kulturowej, językowej oraz religijnej różnorodności. „Jedność w Różnorodności” stanowi bogactwo oraz jeden z głównych założeń Unii Europejskiej. Młode demokratyczne instytucje Republiki Litewskiej powinny w swoich działaniach opierać się na bogatej multietnicznej historii Litwy.,,

  http://kurierwilenski.lt/2010/05/18/midas-zajal-sie-litwa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.