7
Oświadczenie Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

W sprawie wypowiedzi Premiera RL Algirdasa Butkevičiusa w audycji ,,Salon polityczny” radia ,,Znad Wilii” z dn. 10 lipca.

Jesteśmy oburzeni wypowiedzią Premiera RL A. Butkevičiusa w sprawie ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka państwowego, który powiedział jakoby ,,ani uczniowie, ani rodzice nie prosili o zmianę Ustawy o Oświacie”.

Jesteśmy zbulwersowani kłamstwem Premiera. My, rodzice uczniów szkół z polskim językiem nauczania, od samego początku byliśmy przeciwni nowelizacji Ustawy o Oświacie. Zebraliśmy 60 tys. podpisów z żądaniem odwołania nowelizacji Ustawy o oświacie z dn. 17 marca 2011 r., które złożyliśmy na ręce Prezydent, Premiera i w kancelarii Sejmu RL. Przeprowadziliśmy szereg akcji protestacyjnych. Wspólnie z komitetami strajkowymi w dniu 2 września 2011 roku nie puściliśmy swoich dzieci do szkoły, w ten sposób wyrażając swój protest przeciwko odgórnemu narzuceniu ujednoliconego egzaminu z języka państwowego. Wystosowaliśmy szereg pism z prośbą o wycofanie założeń ustawowych, które rażąco pogarszają sytuację naszych dzieci. Zważając na fakt, iż nasze dzieci pobierały naukę języka litewskiego na podstawie całkiem innego programu nauczania, z dużo mniejszą liczbą godzin nauczania, nie mogły one w ciągu jednego roku akademickiego nadrobić różnic programowych. Podstawowym argumentem przemawiającym przeciwko ujednoliceniu egzaminu jest to, że dla mniejszości narodowych język państwowy litewski jest językiem wyuczonym, jego opanowanie wymaga poświęcenia dużo więcej czasu i wysiłku w porównaniu do uczniów, dla których język litewski jest językiem ojczystym.

Wyniki egzaminu państwowego już teraz są nie do zaakceptowania, gdyż nie zdało go 11,17 proc. uczniów szkół mniejszości narodowych. To wynik eksperymentów prowadzonych na naszych dzieciach. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko eksperymentom na naszych dzieciach przez pseudo ekspertów z dziedziny oświaty.

Litwa obecnie przewodniczy w Radzie Unii Europejskiej i niedopuszczalne jest, by premier państwa kłamał publicznie. Nie pozwolimy znęcać się nad naszymi dziećmi, by ponosiły one koszta rozgrywek politycznych i były zmuszane nadrabiać zaległości programowe powstałe z winy Ministerstwa Oświaty. Bez przyszykowanych odpowiednio programów edukacyjnych oraz bez podręczników nie zgadzamy się na dodatkowe obciążenie naszych dzieci poprzez zwiększanie ilości godzin lekcji w ciągu tygodnia, jak również wymuszone nadrabianie zaległości poprzez pracę pozalekcyjną. Nasze dzieci mają być traktowane na równi, powinny mieć czas na zabawę i na rozwijanie swoich pasji, nie pozwolimy na doprowadzenie naszych dzieci do depresji i wyczerpania, co wykazał rok szkolny 2012-2013.

Najwyższe władze litewskie oraz sądownicze mają wypaczone poczucie sprawiedliwości. W całym świecie obowiązuje zasada sprawiedliwości: za jednakową pracę – jednakowa zapłata. Niestety, międzynarodowe standardy nie są przestrzegane na Litwie. My, rodzice, będziemy walczyć o prawa naszych dzieci do końca.

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

7 odpowiedzi to Oświadczenie Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

 1. Adam81w mówi:

  Co za bezczel.

 2. Jurgis mówi:

  Niedługo dojdzie do dalszych absurdów
  i okaże się że spełnione zostanie życzenie obywateli Litwy narodowości polskiej:
  1.aby nie wolno było mówić po polsku [ew półgłosem i nie w miejscach publicznych],
  2.szkoły mają być wyłącznie litewskie[no bo poco niby ta polskość],
  3.w programie historii w szkole ma być wyraźnie przedstawiany marszałek J.Piłsudski nie jako ten co dał szanse w 1920r aby w ogóle zaistniała Litwa [nie wcielona do ZSRR] lecz tak jak na pocztówce jako zbrodniarz.
  4.Wbrew zapisom w księgach wieczystych będących dowodem posiadania przez Polaka: gruntu,domu,jeziora tylko jako własności zadowolić się obietnicą rozstrzygnięcia sprawy w przeciągu ( no powiedzmy) najbliższych 50 lat.
  I te takie ujęcie niezałatwionych spraw jak wyżej musi być określone jako takich co Polacy chcą sami tj na własne życzenie.
  A tak w ogóle to morda w kubeł bo naczalstwo “znajet łutsze wsiech “

 3. Jurgis mówi:

  Na marginesie treści art uwaga – uściślenie:
  W szkołach jest “rok szkolny”, zaś po zdaniu matury w szkołach wyższych jest “rok akademicki”

 4. Witold mówi:

  Butkevičius i jego ekipa pracują jak ślimaki (praktycznie niczego dotąd nie dokonali, oprócz ciągłego powoływania różnych komisji, zespołów i próśb o wyjaśnienie…). Teraz na dodatek premier wykazał się zaskakującą amnezją. Przecież obejmując urząd obiecywał pozytywne rozstrzygnięcia tzw. polskich postulatów, a sprawa oświaty była jednym z ważniejszych. Teraz tchórzliwie wycofuje się rakiem, cynicznie lekceważąc Polaków na Litwie.

  Oby się w porę opamiętał, bo być może wkrótce powtórzy się historia z masowymi strajkami szkół i wiecami. A AWPL może dojrzeje do decyzji, że trwanie w tej koalicji “ciągłych niemożliwości” i jej uwiarygadnianie już dłużej nie ma sensu, bo perspektyw brak.

  Być może w tych grubych goglach niczym musztardówki na nosie Butkevičius niezbyt wyraźnie postrzega rzeczywistość.

 5. Zabrze wschód mówi:

  Kłamca.

 6. LT-PL mówi:

  Wolność wypowiadania własnych myśli, w więc wolność słowa, jest niezwykle cennym osiągnięciem cywilizacyjnym. Może jednak wartością nie być, gdy wchodzi w konflikt z wartościami najwyższymi, jakimi są prawda, dobro i życie. Wolność słowa nie obejmuje więc kłamstwa i może być ograniczana zasadami etycznego postępowania. Niestety, we współczesnym krajobrazie społecznym znaczna część obywateli przywykła już jednak do do tego,że kłamstwa stanowić mogą potężną siłę i skuteczną metodę na życiowe sukcesy.

 7. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Premier stchórzył. Dał się wciągnąć w antypolskie gierki Grybauskaite i tańczy jak ona mu zagra. Jej polityka skłócania przynosi efekty. Może premier coś kiedyś chciał dla nas zrobić, ale nie jest wystarczająco silny, by wypowiedzieć swoje zdanie. A może nie chce w obawie o utratę głosów antypolaków???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.