35
Obniżyć próg wyborczy mniejszościom narodowym

AWPL proponuje zmniejszenie progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych oraz ugrupowań regionalnych Fot. Marian Paluszkiewicz

AWPL proponuje zmniejszenie progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych oraz ugrupowań regionalnych Fot. Marian Paluszkiewicz

Posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) proponują zmniejszyć do 3 proc. próg wyborczy partiom mniejszości narodowych oraz partiom regionalnym. Obecnie takie partie w wyborach parlamentarnych nie mają żadnych ulg wyborczych. Obowiązuje je ogólny, 5-procentowy próg.

— Zmniejszenie progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych i regionalnych zapewni lepsze reprezentowanie interesów mniejszości narodowych oraz społeczności regionalnych w instytucjach władzy — w rozmowie z „Kurierem” wyjaśnia starosta sejmowej frakcji AWPL, posłanka Rita Tamašunienė, która właśnie złożyła w Sejmie szereg nowelizacji ordynacji wyborczej prezydenckiej, parlamentarnej i samorządowej oraz referendalnej.

Pozostałe poprawki dotyczą kart do głosowania. Polska partia proponuje, żeby w okręgach wyborczych, w których poszczególne mniejszości narodowe stanowią ponad 10 proc., były też wydawane karty do głosowania w języku mniejszości. Posłanka Tamašunienė powołuje się tu na wcześniejszą praktykę, kiedy w referendum akcesyjnym karty do głosowania były też w jęz. polskim i rosyjskim. Później jednak Sąd Konstytucyjny uznał, że karty te były sprzeczne z ustawą zasadniczą, aczkolwiek głosy na nich oddane w referendum uznano za ważne.

W Sejmie powstaje właśnie Kodeks Wyborczy, który w przyszłości ma reglamentować tryb wyborów różnych szczebli. Komisja pracująca nad Kodeksem nie pochyliła się jednak nad problematyką udziału w wyborach mniejszości narodowych, stąd — jak mówi nam Rita Tamašunienė — ustawodawcza inicjatywa AWPL.
— Nasza inicjatywa wynika ze stanowiska Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), której Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka wielokrotnie w swoim sprawozdaniu o wyborach parlamentarnych na Litwie zaleca obniżenie progu wyborczego dla mniejszości narodowych. Tymczasem grupa robocza pracująca nad Kodeksem Wyborczym nie uwzględniła tych zaleceń, dlatego wystąpiliśmy z odrębną inicjatywą — wyjaśnia nam posłanka AWPL.

Według Powszechnego Spisu Ludności 2011 roku mniejszości narodowe na Litwie stanowią prawie 16 proc. Najliczniejszą — 6,6 proc. — jest polska mniejszość. Rosyjska mniejszość stanowi 5,8 proc. ogółu mieszkańców kraju, a białoruska — 1,2 proc. Do licznych, czy też tradycyjnych grup narodowościowych zalicza się również Romów, Ukraińców, Niemców, Tatarów, Karaimów oraz Żydów. Wspólnota żydowska jednak nie uznaje wobec siebie określenia mniejszości narodowej.

Starosta frakcji AWPL, posłanka Rita Tamašunienė Fot. Marian Paluszkiewicz

Starosta frakcji AWPL, posłanka Rita Tamašunienė Fot. Marian Paluszkiewicz

W ostatnich wyborach parlamentarnych 2012 roku lista AWPL, na której znaleźli się też przedstawiciele rosyjskiej partii Alians Rosjan, czy też nielicznej Partii Ludowej, zdobyła prawie 6 proc. głosów, co pozwoliło po raz pierwszy utworzyć w litewskim parlamencie odrębny klub parlamentarny mniejszości narodowych, który po wyborach wszedł do koalicji większościowej.
Według tegorocznych danych, podanych właśnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, AWPL ma niespełna 1 300 członków i jest jedną z najmniej licznych partii. Podczas wyborów swoje poparcie dla partii deklaruje wiele polskich i innych narodowości organizacji społecznych, w tym Związek Polaków na Litwie, który zrzesza ponad 10 tys. osób.

Najliczniejszymi partiami, według danych resortu, są Partia Socjaldemokratów, Partia Pracy (laburzyści) oraz partia „Porządek i Sprawiedliwość”. Partie te liczą odpowiednio 17,9 tys., 17,7 tys. i 15 tys. członków oraz razem z AWPL stanowią obecnie koalicję rządzącą.
Rita Tamašunienė powiedziała nam, że nie jest przekonana, czy partnerzy koalicyjni poprą inicjatywę ustawodawczą AWPL w sprawie nowelizacji ordynacji wyborczej.
— Jest to nasza propozycja na jesienną sesję parlamentarną, więc będziemy przekonywali naszych partnerów, żeby ją poparli — powiedziała posłanka. Rita Tamašunienė przyznała też, że w sprawie zmian ordynacji wyborczej potrzebne będą też nowe regulacje prawne, dotyczące, m. in., definicji prawnej partii mniejszości narodowej, czy regionalnej.
Na Litwie działają też polityczne ugrupowania Rosjan oraz Żmudzinów. Ogółem w działalność partyjną w kraju jest zaangażowanych ponad 112 tys. osób, co stanowi 3,8 proc. ogółu społeczeństwa.

35 odpowiedzi to Obniżyć próg wyborczy mniejszościom narodowym

 1. Astoria mówi:

  To desperacka i egoistyczna inicjatywa AWPL. Tomaszewski obawia się, że w przyszłych wyborach partia nie przekroczy 5%. Bardzo słusznie: sukcesów w rządzeniu Litwą i w realizowaniu polskich postulatów wódz nie odniósł żadnych. Skończyły się jego marzenia o budowie partii ogólnolitewskiej. AWPL wraca na stare śmieci partii etnicznej, z gasnącym poparciem. I jest to inicjatywa egoistyczna – z myślą wyłącznie o AWPL, a nie o partiach innych mniejszości narodowych, bo żadna z nich i tak nie przekroczy nawet 3% progu.

 2. Kmicic mówi:

  Ten projekt jest niczym innym, jak postulatem przywrócenia wcześniej obowiązującego progu wyborczego dla AWPL. Próg ten był kilkakrotnie podnoszony specjalnie, by polska mniejszość nie mogła w sposób istotny włączyć się w działalność sejmasu.- De fakto, by mogła skutecznie bronić swoich praw.
  Wątpię , by ta inicjatywa AWPL spotkała się z akceptacją lt partii, tam raczej dominuje wściekłość, że w ostatnich wyborach AWPL udało się przekroczyć nieosiągalny ,wydawałoby się, próg.Ten projekt może pod jednym warunkiem spotkać się z akceptacją w sejmasie !- gdy zostanie wystarczająco mocno zaprezentowany zagranicznym gościom w czasie lt prezydencji w UE.- Wyraziście zaprezentowany i odpowiednio zostanie nagłośniona negatywna reakcja lt posłów.Należy przypomnieć ,że kilka instytucji międzynarodowych(m.in.OBWE) i polityków wyrażało już opinię zbieżną z postulatami AWPL.Na te rekomendacje GŁOŚNO należy się powoływać.
  ps.
  http://kurierwilenski.lt/2013/05/27/obwe-broni-prawa-wyborcze-litewskich-polakow/
  – ,,Sprawozdanie jednoznacznie mówi o konieczności obniżenia aktualnego pięcioprocentowego progu wyborczego, co poprawi poziom reprezentacji mniejszości narodowych w procesie ustawodawczym.

  OBWE doradza, aby wszelkie zmiany granic okręgów wyborczych były wcześniej omawiane z przedstawicielami mniejszości narodowych, jeżeli takie zmiany są wprowadzane na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Ogromnym ułatwieniem byłoby, gdyby na terenach zamieszkiwanych przez przedstawicieli mniejszości narodowych wszelkie informacje na temat wyborów, jak również same karty do głosowania były sporządzane w językach mniejszości narodowych.,,

  http://kurierwilenski.lt/2013/04/29/w-sprawozdaniu-obwe-poparcie-mniejszosciom-narodowym/
  – ,,3 stycznia 2013 roku obserwatorzy z OBWE wydali sprawozdanie o jesiennych wyborach parlamentarnych na Litwie. W sprawozdaniu przedstawili szereg sugestii w celu poprawy procesu wyborczego na Litwie oraz dużo uwagi zwrócili na temat mniejszości narodowych i ograniczania ich praw. Obserwatorzy informują, że w celu zapewnienia lepszej reprezentacji partii mniejszości narodowych w procesie ustawodawczym, musi być zmniejszony 5-procentowy próg wyborczy partiom reprezentującym mniejszości narodowe.

  Goście z zagranicy także stwierdzili, że decyzje dotyczące zmian granic okręgów wyborczych, które mają wpływy na społeczność mniejszości narodowych, muszą być podejmowane po uzgodnieniu z przedstawicielami mniejszości narodowych.
  Obserwatorzy zauważyli, że na terenach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe informacja o procedurze głosowania ma być podawana w języku tych mniejszości, co przy zniesieniu bariery językowej ulżyłoby obywatelom procedury wyborów.,,

  ps 2:
  w pierwszej kolejności należałoby przywrócić niekorzystne zmiany w granicach okręgów wyborczych w N. Wilejce i w Ejszyszkach.

 3. Kmicic mówi:

  korekta 2;
  W pierwszej kolejności należałoby anulować niekorzystne zmiany w granicach okręgów wyborczych w N. Wilejce i w Ejszyszkach.

 4. Kmicic mówi:

  Polski rząd jest hojny nie tam gdzie trzeba.Takich polskich Puńsków jest na LT z pięćdziesiąt.Przydałyby się te pieniądze tu na LT szkołom polskim i polskim mediom:
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,kultura?zobacz/polska-litwa-ponad-900-tys-zl-wiecej-dla-gminy-punsk-na-oswiate-litewska

 5. Wilk mówi:

  Poraz kolejny Astoria deklaruje swoją nie tylko antypolską lecz i niedemokratyczną, masońską politykę na łamach ‘Kuriera’.Szkoda,że człowiek zdość bogatą erudycją zajmuje taką haniebną antydemokratyczną pozycję.Według mego zdania takie stanowisko nie przyspeża Astorii szacunku.

 6. piotr mówi:

  danny podmiot ze strony samej AWPL JEST NIE KOREKTNY,żeby danny temat (podmiot)podjeły przedstawiciele innych mniejszości narodowych (rosjanie,biełorusini I inni)to wyglądałoby przyzwojicie i byłoby taktyczne,a teraz to tylko
  pokazuje starch zostać przed progem Sejmu,a winna w tym samej AWPL kiedy nadzieliali mandatami czy stanowiskami urzędników trzeba było myslieč nie tylko o swoim gronie.

 7. Witold mówi:

  Tak wysoki próg wyborczy dla partii mniejszości narodowych na Litwie to bariera, która ma izolować te partie i ograniczyć ich możliwości działania, szalenie utrudniając (wręcz uniemożliwiając) wejście do sejmu. A przecież mniejszości narodowe na Litwie to aż 16 procent ogółu mieszkańców.
  Tylko AWPL była w stanie w wyborach 2012 roku złamać ten ogólnokrajowy próg. To wielki sukces, zważywszy że tradycyjny polski elektorat jest skoncentrowany w kilku rejonach na Wileńszczyźnie. A większość rejonów w kraju nie jest obszarem działania AWPL i z tego powodu nawet nie wystawia ona tam list.
  Dlatego to słuszny krok, że przynajmniej podniesie się kwestię obniżenia progu albo wprowadzenie kart do głosowania w języku mniejszości. Zwróci się uwagę na te ważne problemy, nie będzie udawania, że nie ma sprawy.
  Żałośnie i bzdurnie brzmi uwaga z postu nr 1, że AWPL myśli tylko o sobie, bo inne partie mniejszości nie przejdą nawet progu 3 procent. To może wedle tej logiki podnieść im próg do 10 albo całkiem zdelegalizować, przecież to wszystko jedno, a może takie jest “życzenie” Landsbergisa albo innego polonofoba Garšvy…

 8. Czarek mówi:

  Tak na marginesie i czytajac miedzy wierszami .. Nie zastanawia fakt ze ZPL liczy ok. 10 tys . osob i AWPL liczy tylko 1,5 tys . osob . Moze tak jest dlatego ze ZPL zrzesza wszystkich Polakow : Katolikow ,Prawoslawnych ,Niewierzacych , itd, wystarczy byc ,czuc sie Polakiem . Jak jest z AWPL ?
  Oczywiscie 3·% prog wyborczy jest pomocny . Bardziej pomocny bylby jednak program parti (AWPL ) z mysla o wszystkich . Jezeli obecni przywodcy AWPL nie wiedza jak to zrobic to prosze wziasc przyklad z bratankow Wegrow w Rumuni . Unia Wegrow w Rumuni na ktora Madziary glosuja nagminnie to zlepek wielu roznych ideologicznie ugrupowan :od lewicy do dalekiej prawicy . Miedzy soba sprzeczaja sie czesto ale na zewnatrz ,dla Bukaresztu stanowia Unie Madziarow . Cel maja jeden i ten sam :obrona interesow Wegrow w Rumuni . AWPL nie potrzebowala by tego 3% progu gdyby stala sie partia calej spolecznosci polskiej na Litwie i politycy polscy ktorzy nie znajduja dla siebie miejsca AWPL nie potrzebowaliby sie szwendac po roznych litewskich partiach
  PS : innym wyjsciem jest ,co sugeruje autor artykulu przez przypadek ,stworzenie Platformy Wyborczej Mniejszosci na Litwie na okres wyborow . Ale na taki gest trzeba wpierw byc “otwartym ” . AWPL jak narazie nie jest otwarta nawet na calosc polskiej spolecznosci . Co wiec mowic o Rosjanach , Bialo Rosjanach , Zmudzinach .

 9. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Astorio, czytam twoje posty z coraz większym zażenowaniem. W Polsce mniejszości narodowe nie mają żadnego progu wyborczego, a ty się strzępisz o te 3%. Szczerze odpowiedz: jesteś “za” czy “przeciw” progowi wyborczemu dla mniejszości? Czy jak zawsze krytykujesz coś, tylko dlatego, że jest inicjatywą AWPL? PS to obniżenie progu nie jest jakimś egoistycznym wymysłem AWPL i Waldemara Tomaszewskiego, bo nie dość, że jest zawarte w sugestiach OBWE, to jeszcze funkcjonuje z powodzeniem w innych krajach.

 10. Czarek mówi:

  Odnosnie post 8 , przepraszam za Sloneczka ,to zapewne wyskoczylo poniewaz dzis ponownie bylo 37 C.

 11. Astoria mówi:

  @ Wilk:

  –>niedemokratyczną, masońską politykę

  Ciekawe zestawienie, bo masoni byli zawsze prodemokratyczni. Na przykład spośród 56 sygnatariuszy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, która dała początek pierwszej nowoczesnej demokracji na świecie, 53 było masonami. Masoni byli zawsze zwalczani przez tyranów, dyktatorów i autokratów – od Stalina i Hitlera po Watykan. W 18 wieku Watykan nałożył karę ekskomuniki za przynależność katolika do loży masońskiej. Karę tę zniósł dopiero nasz kochany papież Jan Paweł II. To właśnie Watykan dał początek niedorzecznym teoriom spiskowym, uznając loże masońskie za tajne organizacje. Owszem, były tajne tam, gdzie je tyrani i Kościół prześladowali. W USA i wielu krajach europejskich działały i działają otwarcie. W Polsce też, nie mając jednak wielkiego wpływu na nic.

  @ Witold:

  –>Dlatego to słuszny krok, że przynajmniej podniesie się kwestię obniżenia progu albo wprowadzenie kart do głosowania w języku mniejszości.

  Obniżenie progu nie jest słuszne, ponieważ w już dziś tłocznym Sejmie przybyłoby partii marginalnych, w tym zapewne partii skrajnie nacjonalistycznych i antypolskich, których teraz tam nie ma, bo dla nich obecny próg jest za wysoki. Jest też oczywiste, że gdy w parlamencie jest za dużo partii, to trudniej jest rządzić państwem. W obecnie rządzącej koalicji są aż 4 partie i ta koalicja kompletnie niczego nie potrafiła zrobić do dziś. Wyobraź sobie koalicje jeszcze większe, w których każdy koalicjant ciągnie w swoją partykularną stronę.

  Jaki jest problem z wprowadzeniem kart do głosowania w języku mniejszości? Z niedawnego orzeczenia sądu wynika, że każdy oficjalny dokument litewski może być przełożony na język obcy i w tym języku rozprowadzany. Czy AWPL wystąpiła do Komisji Wyborczej o przełożenie na język polski kart wyborczych? Może zapytasz w sekretariacie?

  Czy karty wyborcze po polsku mają praktyczny sens w rejonie wileńskim i solecznickim? Czy w rejonie wileńskim dużo jest osób, które nie umieją czytać po litewsku, ale umieją czytać po polsku? Ile takich osób może być? 5? 20? 100? 1,000? Jaki byłby sens kart wyborczych po polsku w rejonie solecznickim, gdzie większość Polaków preferuje język rosyjski, czyta i pisze lepiej po rosyjsku niż po polsku? Czy dla nich AWPL powinna się starać o karty wyborcze po rosyjsku?

  Generalnie, AWPL zajmuje się bzdurami i nonsensami, by zatuszować fakt, że niczego korzystnego dla litewskich Polaków nie osiągnęła. Jaki byłby pożytek z AWPL, przekraczającej 3-procentowy próg wyborczy, gdy przekroczywszy próg 5-procentowy w ostatnich wyborach nie ma z tej partii żadnego pożytku, mimo że współrządzi państwem, stolicą i rządzi samodzielnie polskimi rejonach od kilkunastu lat? Te postulaty są nie tylko zasłoną dymną, maskującą nieskuteczność polityki Tomaszewskiego, ale co gorsze wpisują się w ciąg niepraktycznych i niedorzecznych postulatów i gaf wodza AWPL, wywołując wśród Litwinów wrażenie, że Polacy na Litwie są reprezentowani przez politycznych wariatów, z którymi nie da się prowadzić sensownego dialogu. No bo jak rozmawiać z kimś takim jak Tomaszewski, który proponował m.in.:

  1. ożywienie turystyki zagranicznej na Litwie poprzez wybudowanie gigantycznej katedry w Wilnie
  2. uniezależnienie energetyczne Litwy od Rosji poprzez palenie siana
  3. wprowadzenie przymusowej nauki religii we wszystkich publicznych szkołach świeckich
  4. wprowadzenie dopłat do wysokich rachunków za ogrzewanie, co oznaczałoby zabieranie podatnikom pieniędzy tylko po to, żeby im je potem zwrócić w dopłatach, etc.

  Ostatnią woltą przewodniczącego było oskarżenie służb wywiadowczych Litwy o wniesienie antylitewskiego plakatu na stadion Lecha Poznań. Zapewne agenci Saugumy przebrali się za polskich kiboli, w tej mrożącej krew w żyłach, spektakularnej prowokacji, pochodzącej wprost ze zwojów mózgowych pierwszego Polaka na Litwie.

  Mnie raczej interesuje, czy AWPL ma procedurę impeachmentu przewodniczącego, bo obecnego należałoby jak najszybciej wymienić na zdrowszego.

 12. do 8 mówi:

  Chyba ten wielki upał jednak trochę ci zaszkodził. Skądś bierzesz niesprawdzone informacje i na nich budujesz fałszywe wnioski.
  AWPL idzie do każdych wyborów z poparciem zarówno ZPL (z której się wywodzi) jak i wielu innych polskich organizacji. A także współpracuje i nawet bierze na swoje listy wyborcze Rosjan, Białorusinów, Tatarów oraz także samych Litwinów. Zgodnie ze swoim hasłem: Jednością silni, AWPL łączy rozmaite organizacje i narodowości.
  A jeśli jacyś Polacy pozostają obok albo idą razem z różnymi partiami litewskimi to raczej ich problem. Taki Maciejkianiec albo paru innych podobnych odszczepieńców to tylko lepiej że trzymają się z daleka, mniej szkody i smrodu wyrządzają.

 13. Witold mówi:

  Astoria mocno się napina i dużo pisze, ale to kiepska demagogia. Nawet gdy sili się na sarkazm, to efekt jest blady (“palenie siana”, “zwoje mózgowe”…).

  Widać tylko, że drażni go Kościół katolicki, drażnią niewątpliwe sukcesy społeczności polskiej na Litwie – jedynej na świecie tak zorganizwanej, że może aktywnie uczestniczyć we władzach samorządowych i krajowych, drażni silne i wyraziste przywództwo AWPL z Tomaszewskim na czele.

  Całe szczęście, że Wilniucy to taki “starodawny, zaściankowy katotaliban”, bo dzięki temu, że kierują się swoim rozsądkiem i doświadczeniem, nie są podatni na manipulacje takich demagogicznych “ultranowoczesnych przyjaciół” jak Astoria.

  Na koniec warto Astorii życzyć poprawy zdrowia, bo jak można wnioskować z jego zjadliwych wpisów, troszku był tu i ówdzie podupadł.

 14. Ryś mówi:

  Jak zawsze Astoria jest w swoim repertuarże…poprostu przebiegły prowokator.Nie będę wymieniał jego świadome kłamstwa,przeinaczenia,uproszczenia żeby nie podkarmiać trola.Mądry i uczciwy internauta sam to zrozumie. Cel tego prowokatorka jest jasna, to osłabienie wpływów AWPL,która jest jedyną partią na Litwie, co reprezentuje mniejszość Polską i inne,broni ich interesów i ciągle ma większe poparcie, co jest faktem. Po drugie zdeskrydetować lidera Tomaszewskiego którego popularność ciągle wzrasta. Zazdrość pożera tego astorii,lub świadomie a może za pieniądze komuś służy.

 15. R.B. mówi:

  AWPL to jedyna na Litwie partia, która rzeczywiście realizuje przedwyborcze obietnice, nie zwracając uwagi na krytykanctwo nieprzychylnych mediów lub wysokość słupków sondażowych. To rzadkość w polityce. Dotrzymywanie słowa, pryncypialność poglądów, ochrona najsłabszych, walka o prawa obywatelskie, popieranie rozwoju rolnictwa, wierność etyce chrześcijańskiej, to są przymioty polskiej partii i związanych z nią ludzi. AWPL jest szansą nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich mieszkańców Litwy. Dlatego jest tak wściekle atakowana i szkalowana z różnych stron, że rośnie jej popularność i znaczenie. A sukces Polaków na Litwie zawsze ma wielu zagorzałych przeciwników.

 16. taka prawda mówi:

  że działa solidnie AWPL, ale nie wszystkim to się podoba. To różne nieudaczniki krytykują Tomaszewskiego, co to sami nic nie potrafią osiągnąć. A prawda jest taka, że tylko sprawny przywódca może poprowadzić partię do sukcesów w tak trudnym otoczeniu, jakie mają Polacy na Litwie.

 17. Czarek mówi:

  do “do8 ” A jeśli jacyś Polacy pozostają obok albo idą razem z różnymi partiami litewskimi to ich problem .
  Powaznie ¿ To nie jest tylko ich problem . To jest problem . Dlaczego znani i cenieni wsrod polskiej spolecznosci ludzie decyduja sie na kandydowanie w wyborach poza polska partia .Dlaczego nie znajduja sobie miejsca w tej parti .Wiadomo ze ludzie ktorzy na nich beda glosowac to takze Polacy i w ten sposob oslabiaja sile polskiej spolecznosci . A moze autor artykulu wypowiedzial by sie dlaczego tak jest ? Zna przeciez sprawe z pierwszej reki .

 18. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Astoria kombinuje i manipuluje, tylko po to by zdyskredytować AWPL i jej lidera. Pisze np. że pomysłem AWPL na ożywienie trystyki jest wybudowanie katedry, a nic nie wspomina, że AWPL postuluje, by obniżono VAT na usługi hotelarskie, po to by litewska turystyka była bardziej konkurencyjna. I nie wynika to z niewiedzy Astorii, ale z perfidnej chęci zaszkodzenia nie tylko polskiej partii, ale również całej polskiej mniejszości na Litwie.

 19. Astoria mówi:

  @ Kazimierz Kransztadzki:

  Nie mam problemu z przyznaniem, że Tomaszewski miewa rozsądne pomysły, do których obniżka VATu na usługi hotelarskie z pewnością się zalicza. Co nie zmienia mojej opinii, że pomysł ożywienia turystyki na Litwie poprzez wybudowania kadedry w Wilnie za państwowe pieniądze jest pozbawiony krzty sensu.

 20. do Czarek mówi:

  Nie przesadzaj z tym “znani i cenieni”. Spoza AWPL ledwie kilka osób można jako tako rozszyfrować – red. Tarasiewicz, zawodowy plujek Ryšard Maceikianec oraz tajemnicza niejaka teściowa tomasza. Próbują swoich sił poza AWPL i efekt oczywiście jest żaden. Jedynie może troszkę głosów idzie na stracenie, a być może tylko o to tym cwaniakom chodzi.
  Wspomnij stare powiedzonko – Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Czarne owce, które chcą tylko przeszkadzać, zawsze były i będą. Ale na szczęście nie mają wpływu na świetne i coraz lepsze wyniki wyborcze AWPL. Wystarczy spojrzeć, jak rosło poparcie dla AWPL w każdych kolejnych wyborach, aż do przekroczenia progu ogólnokrajowego w zeszłym roku.

 21. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  do Astoria: Przykładowo Sanktuarium w Licheniu odwiedza rocznie prawie 2 mln pielgrzymów. Przyciągnięcie takiej liczby ludzi na pewno pozytywnie wpłynęłoby na ożywienie litewskiej turystyki.

 22. Astoria mówi:

  @ Kazimierz Kransztadzki:

  Sanktuarium w Licheniu nie jest dobrym przykładem, ponieważ zostało zbudowane przez Kościół z datków, i to Kościół czerpie dziś zyski ze swojej inwestycji. Skoro tam na jednej mszy może się zgromadzić ćwierć miliona ludzi, to wystarczy 8 mszy w roku i masz dwa miliony “turystów”, ale przez 8 dni w roku (oczywiście przesadzam).

  Może cię zainteresuje piosenka o przeniesieniu Watykanu do Sanktuarium w Licheniu:

 23. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  do Astoria: skoro mówimy o turystyce, interesuje nas ile turystów jest w stanie przyciągnąć obiekt typu Sanktuarium. Przykład Lichenia miał właśnie to zobrazować i dlatego jest dobrym przykładem.

 24. Witold mówi:

  Jeśli nie sanktuarium – a przecież Wilno to miejsce szczególne dla kultu Miłosierdzia Bożego, mocno związane ze św. Faustyną i bł. ks. Sopoćko (a Litwa, podobnie jak Polska, jest krajem z dominacją wyznania katolickiego) – to co ma przyciągnąć “tłumy” do stołecznego miasta?
  Może defilady łysogłowych nacjonalistów wrzeszczących “Lietuva lietuviams!”?..
  Przykłady z Polski dowodzą, że można pogodzić ruch pielgrzymkowy z gospodarczym interesem lokalnym, czego dowodzi nie tylko Licheń, ale Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-Łagiewniki, Święta Lipka i wiele innych miejsc.

 25. Astoria mówi:

  @ Witold:

  Za czyje pieniądze te świątynie zbudowano? Za pieniądze wiernych.
  Państwo świeckie, którym Litwa jest, nie jest od tego, żeby budować świątynie z podatków obywateli różnych wyznań i niereligijnych. Jak Tomaszewski chce budować Sankuarium w Wilnie to sobie je może budować z własnych pieniędzy i z twoich pieniędzy. Nie mam nic przeciwko temu.

 26. Witold mówi:

  do Astoria
  Podatki to także moje pieniądze, więc mogę chcieć mieć wpływ na ich wydatkowanie. Jak dotąd nikt mnie np. nie pytał, czy zgadzam się na finansowanie z moich podatków gadzinowej antypolskiej Vilniji, choć jestem stanowczo przeciw.
  Akurat od ciebie nikt złamanego centa na Sanktuarium nie oczekuje, więc dlaczego krokodyle łzy wylewasz?…
  Cóż z ciebie za “demokrata”, że nawet nie pozwalasz mieszkańcom Litwy na dyskusję i dokonanie wyboru, czy chcą takiej inwestycji?
  Ja bym się chętnie dołożył. Wielu innych mieszkańców kraju, zarówno Polaków jak i Litwinów, zapewne też, widząc oczywiste korzyści zarówno “dla ducha”, jak i “dla sakiewki”.
  Jest oczywiste, że tacy skrajni, zawzięci i zdeklarowani wrogowie Kościoła jak ty zawsze będą ujadać i kąsać, ale takie poglądy na szczęście wciąż są w mniejszości – wprawdzie namolnej i hałaśliwej, ale w sumie jednak marginalnej. Przynajmniej tak jest na Litwie.

 27. Spostrzeżenie mówi:

  No tak, nic więcej nie zostaje. Partyjniacy sami zrozumieli, że po ostatnich paranoicznych wypowiedziach naszego wodza o działaniu służb specjanych, raczej nie uda się przekroczyć 5 procentowego progu. Pora więc zacząć działać aby ten próg zmniejszyć.
  Dobrze chociaż, że wódz już umilk i ostatnio nic “mądrego” nie powiedział.

 28. do Spostrzeżenie mówi:

  Wielu takich saugumowskich prowokatorów jak ty się kręci po polskich portalach. To i nie dziwota, że piramidalne głupoty wypisujecie.

 29. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  prowokatorki może i mają jakieś spostrzeżenia, ale niezbyt celne tzn spostrzeżenie jest, a spostrzegawczości nie ma. AWPL od dawna walczyła o obniżenie progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych, bo tak jest w normalnych krajach, gdzie nie utrudnia się mniejszościom udziału w życiu politycznym kraju. Przykładowo w Polsce czy Niemczech zniesiono próg wyborczy dla mniejszości w ogóle. Nawet eksperci OBWE stwierdzili, że na Litwie jest za wysoki próg dla partii mniejszościowych, ale sauguma widać ma swoich “ekspertów”. A o AWPL prowokatorki nie muszą się martwić. Jej popularność stale rośnie i z wyborów na wybory uzyskuje coraz lepsze wyniki.

 30. Uwaga mówi:

  Uwaga do Spostrzeżenie

  Łatwo zauważyć, że nie jesteś na bieżąco. A szkoda, bo akurat sporo się dzieje.
  W poniedziałek Tomaszewski udanie przewodniczył politycznej radzie koalicji w Wilnie, a wczoraj Parlament Europejski przyjął ważną rezolucję o językach mniejszości narodowych.
  Ale dla ciebie to pewnie niewiele znaczy. Cóż, skoro i tak nic mądrego nie masz do powiedzenia…

 31. do Astorii mówi:

  @11
  Astoria to taki mały gebelsik, powtarza brednie wielokrotnie myśląc że staną się prawdą. Mówią,że jest cała prawda, tyż prawda i gówno prawda-wpisy Astorii należą do tej trzeciej kategorii.
  A propos masonerii to warto wiedzieć, że 26 listopada 1983 ukazała się OBOWIĄZUJĄCA do dziś deklaracja Kongregacji Nauki Wiary, (którą podówczas kierował kardynał Joseph Ratzinger), która jasno stwierdziła, że wszystkie formy ruchu masońskiego zaliczają się do kategorii „stowarzyszeń działających przeciw Kościołowi” i w związku z tym: „Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.

 32. Wilk mówi:

  Za dużoczasu poświęcamy tym ograniczonym ludziom,którzy ciągle prowokują.Ład i porządek w państwie będzie wtedy jeżeli będą szanowane prawa mniejszości narodowych,tym bardziej rdzennych.I państwo takie jak Litwa,która podpisała konwencję ramową ochrony mniejszości narodowych gdzie są odpowiednie standarty demokratyczne przestrzegania praw mniejszości,muszą być honorowane. AWPL i t Tomaszewski niczego więcej nie żada! Pomilczcie prowokatorzy,oszczędzcie wstydu!

 33. Spostrzeżenie do uwaga mówi:

  Pisałem o konkretnej wypowiedzi Tomaszewskiego, moim zdaniem niedorzecznej, i dałem do zrozumienia,że jest dobrze, że wódz więcej takich głupstw nie wypowiada. Czy według ciebie jest inaczej?
  I co tu do moich uwag ma to, że jak piszesz… Tomaszewski udanie przewodniczył(czy może być inaczej skoro przewodniczy sam Tomaszewski?) politycznej radzie koalicji w Wilnie. To, że Parlament Europejski przyjął ważną rezolucję o językach mniejszości narodowych nie ma nic wspólnego z tym o czym pisałem w swoim poście. Może wystarczy już na tym forum prymitywnej awupelowskiej demagogicznej propagandy(czy propagandowej demagogii).

 34. nc mówi:

  dyskryminacji i wynarodowania etnicznych mieszkancow Wilenszczyzny nie widza tylko funkcionariusze w UE oraz Lietuvos valdininkai

 35. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  do 33: głupotą jest nazywanie “niedorzecznymi” wypowiedzi innych, podczas gdy nie ma się 100% pewności co do tego, jak było w rzeczywistości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.