1
Turniej Tańców Polskich „O puchar Wileńszczyzny – 2013” 23 listopada 2013 r. Niemenczyn

Organizatorzy: Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Niemenczynie i Stowarzyszenie „Hobby Folk”

Cele: Popularyzacji polskich tańców narodowych oraz rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia. Pielęgnowania tradycji polskiej i ochrona dziedzictwa kulturowego. Założenie podwalin pod turniej tańców polskich na Wileńszczyźnie o międzynarodowym znaczeniu. Podnoszenie poziomu techniki tanecznej w zespołach.

Historia. W nieoficjalnym ruchu artystycznym w Polsce, w latach 90. XX wieku rozkwitło nowe zjawisko – turnieje tańca polskiego w formie towarzyskiej. Co roku w Polsce odbywa się kilkanaście turniejów. Na każdym z nich pary rywalizują w siedmiu kategoriach wiekowych. Najmłodsi próbują sił w krakowiaku i polce, starsi wywijają oberka, w wykonaniu młodzieży można zobaczyć wyszukane kompozycje kujawiaka czy mazura.
Tańce polskie w formie towarzyskiej są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie z różnych przyczyn chętnych do tańca ludowego jest niewielu. Elegancka wieczorowa moda turniejowa jest zachętą dla tych, którzy sceptycznie patrzą na stroje ludowe.
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju zarówno pary z zespołów, które mają wieloletnie tradycje, jak też tych, kto dopiero stawia swe pierwsze kroki na rodzimych scenach. Turniej ma być nie tylko rywalizacją, ale przede wszystkim okazją do spotkania tancerzy i instruktorów polskich zespołów na Wileńszczyźnie, zanurzenie się w atmosferze przedwojennych bali, gdzie królował polonez i mazur.

Kategorie wiekowe:
I kat.  7-9 lat (rocznik: 2004, 2005, 2006). Pary tańczą polkę i krakowiaka.
II kat.  10-12 lat (rocznik 2001, 2002, 2003). Pary tańczą polkę i krakowiaka.
III kat.  13-15 lat (rocznik 1998, 1999, 2000). Pary tańczą polkę, krakowiaka i oberka.
IV kat.  16-18 lat (rocznik 1995, 1996, 1997). Pary tańczą krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.
V kat.  19-26 lat (roczniki od 1987 do 1994). Pary tańczą krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.
VI kat.  27-39 lat (roczniki od 1974 do 1986). Pary tańczą kujawiaka, mazura i oberka.
VII kat.  40 lat i powyżej (roczniki od 1973). Pary tańczą kujawiaka i mazura.

Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 7 – 9 lat.
O przydzieleniu do II, III, IV, V kategorii decyduje wiek osoby starszej w parze.
Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których: co najmniej jedna z osób mieści się w przedziale wiekowym 27 – 39 lat; osoba druga (spoza przedziału wiekowego 27-39 lat) nie może być młodsza niż 19 lat.

Sędziowie będą oceniali pary wg kryteriów: muzykalność, styl i charakter tańców, technika taneczna, ogólny wyraz artystyczny, przestrzeganie repertuaru kroków, ozdobników i figur tanecznych w poszczególnych tańcach i kategoriach.
Sędzią głównym turnieju będzie Krzysztof Szyszko – sędzia konsultant, członek PS CIOFF, członek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF, choreograf i kierownik ZPiT „Małe Podlasie” z Siemiatycz.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres rastine@ndkc.vrsa.lt albo hobbyfolk@gmail.com do 15 listopada. Informacja pod nr. tel. 865 622047 (German) albo 865 280662 (Beata).
Opłata turniejowa wynosi 30 lt od pary.
Prosimy dodać do tekstu logo turnieju.

Jedna odpowiedź do Turniej Tańców Polskich „O puchar Wileńszczyzny – 2013” 23 listopada 2013 r. Niemenczyn

  1. schlange mówi:

    Bardzo ciekawy i miły pomysł. Życzę dobrej zabawy wszystkim uczestnikom, oraz szerokich horyzontów zwycięzcom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.