0
Pasowanie na czytelnika biblioteki

Drugoklasiści złożyli uroczystą obietnicę, po której każdy uczeń został pasowany na rycerza książki – czytelnika biblioteki.

Drugoklasiści złożyli uroczystą obietnicę, po której każdy uczeń został pasowany na rycerza książki – czytelnika biblioteki.

Z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie odbyło się tradycyjne święto ,,Pasowanie na czytelnika biblioteki”.

W święcie wzięli udział uczniowie 2a i 2b klas wraz ze swoimi paniami Jolantą Borkowską i Honoratą Fieklistową. Głównym celem imprezy było zachęcenie najmłodszych czytelników do korzystania ze zbiorów biblioteki. To miejsce powinno kojarzyć się dzieciom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie wszyscy są mile widziani, miejscem, które będą chętnie odwiedzać. Drugoklasiści przygotowali świąteczny montaż z wierszami i piosenkami. Następnie złożyli książkom ślubowanie. Po słowach przysięgi kierowniczka biblioteki pani Krystyna Kuźmicka uroczyście pasowała każdego ucznia na czytelnika biblioteki. Po ślubowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książeczki wycinanek.

Foto3: Drugoklasiści złożyli uroczystą obietnicę, po której każdy uczeń został pasowany na rycerza książki – czytelnika biblioteki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.