4
Finał konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

Konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” nie tylko typuje najlepsze polskie szkoły na Litwie, ale jest też szczegółową analizą kondycji polskiej oświaty na Wileńszczyźnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” nie tylko typuje najlepsze polskie szkoły na Litwie, ale jest też szczegółową analizą kondycji polskiej oświaty na Wileńszczyźnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Dzisiaj, 27 listopada, w wileńskim Domu Kultury Polskiej odbędzie się posumowanie przed jubileuszowej XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

W tegorocznym konkursie wytypowano osobno najlepsze szkoły w Wilnie, w miastach rejonowych oraz w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim.
Konkurs, organizowany od lat przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, stanowi nie tylko wykaz najlepszych polskich placówek oświatowych, ale w dużym stopniu jest też studium kondycji polskiej oświaty.
Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, posła Józefa Kwiatkowskiego, konkurs ma duże znaczenie dla szkolnictwa polskiego na Litwie, a zwłaszcza dla perspektywy polskiej oświaty.

— Po pierwsze, konkurs w sposób obiektywny i precyzyjny ocenia dorobek szkół i typuje najlepsze z nich. Po drugie, ranking motywuje szkoły do ulepszania swojej pracy i osiągnięcia lepszych wyników w następnym roku. Po trzecie, konkurs ma charakter promocyjny, bo przedstawia społeczeństwu ocenę polskich placówek, co jest ważnym czynnikiem podczas wyboru przyszłej szkoły dla swoich dzieci – wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem” prezes Kwiatkowski.

Dodaje też, że czwartym, ale nie mniej ważnym zadaniem rankingu jest udowodnienie opinii, a zwłaszcza władzom edukacyjnym kraju, że szkoły z ojczystym językiem nauczania są lepsze od szkół z litewskim językiem nauczania. Szkoły te były powołane na Wileńszczyźnie przez rząd krajowy jako przeciwwaga polskiemu szkolnictwu.
— Wyniki naszego konkursu dowodzą, że szkoła z nauczaniem w języku polskim jest bezkonkurencyjnie lepsza od szkoły rządowej – podkreśla prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”.

Konkursowa weryfikacja obejmuje wszystkie polskie gimnazja, szkoły średnie i podstawowe. Kryterium weryfikacyjne uwzględnia szereg wskaźników, takich jak, na przykład, wyniki egzaminów maturalnych, kontynuowanie przez uczniów szkół studiów wyższych, ale też aktywność placówek w ogólnokrajowych konkursach i olimpiadach.

Jak opowiedział nam Józef Kwiatkowski, przed 19 laty, kiedy odbył się pierwszy konkurs, uwzględniano tylko jedno kryterium – liczbę maturzystów szkół, którzy dostawali się na studia wyższe. Potem doszła ocena wyników z egzaminów państwowych. Dziś natomiast ocenę placówkom wystawia się po uwzględnieniu aż 13 kryteriów. Ostatnio dodanym w tym roku, jest aktywność szkół w konkursach i olimpiadach międzynarodowych, krajowych oraz organizowanych przez „Macierz Szkolną”. Prezes Kwiatkowski zauważa, że kryterium to uwzględniano również w poprzednich edycjach, jednak w tegorocznej jest ono obowiązkowym. Toteż szkoły, których uczniowie w konkursach zdobywają I-III miejsca, otrzymali dodatkowe punkty w ogólnej kwalifikacji konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu co roku odbywa się w okolicach 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. Święto, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela, w Polsce jest obchodzone w dniu powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli ówczesnego ministerstwa oświaty. KEN zapoczątkowało reformę mającą na celu ulepszenia szkolnictwa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

4 odpowiedzi to Finał konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

 1. calineczka mówi:

  A jaka szkole wybral szanowny pan Kwiatkowski dla swoich dzieci i wnukow…

 2. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Polskie szkoły są lepsze niż litewskie nie tylko jeśli chodzi o poziom nauczania (wspomnę w tym miejscu badania dr Szejbaka, które dowiodły, że szkoły polskie są lepsze od sąsiadujących z nimi szkół litewskich), ale również dlatego, że wychowują. Jest to wychowanie w duchu patriotycznym, w duchu poszanowania wartości ogólnoludzkich i poszanowania drugiego człowieka. Smutny przykład Kasi Andruszkiewicz, która stała się swego rodzaju symbolem, pokazuje jak “kształtują” człowieka szkoły litewskie.

 3. 3 mówi:

  szkoly wyroznione?

 4. Kmicic mówi:

  ,,..- Odpowiadając na pytanie, jaka jest szkoła polska na Litwie, na pewno powiemy, że to aktywna, współczesna, otwarta na innych placówka, którą lubią dzieci i do której mają zaufanie rodzice, powierzając jej swoje pociechy – mówiła podczas konkursu Rita Tamašunienė, starosta frakcji AWPL w Sejmie RL, podkreślając, że od lat polska szkoła jest placówką walczącą. – Szkoła przetrwała różne okresy: nauczania ideologicznego, walki z językiem ojczystym, komunizm, brak kadry pedagogicznej, z powodu zniszczenia inteligencji polskiej na Litwie, polskie szkoły walczyły o niepodległość kraju, idee demokracji, wolności słowa… Teraz zostały podpisane traktaty, ratyfikowane konwencje, ale szkoła polska na Wileńszczyźnie, w niepodległym kraju, nadal pozostaje na pozycji walczącej. I dlatego należą się jej podziękowania za to, że potrafi walczyć o najważniejsze – o przetrwanie i język ojczysty – podkreśliła posłanka..,-
  http://www.l24.lt/pl/oswiata/item/22366-znamy-najlepsza-polska-szkole-i-nauczyciela-na-litwie-uzupelnione

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.