14
Uczniowie z Litwy poniżej średniej

Rita Dukynaitė, Audronė Pitrėnienė, Rimantas Vaitkus Fot. Marian Paluszkiewicz

Rita Dukynaitė, Audronė Pitrėnienė, Rimantas Vaitkus Fot. Marian Paluszkiewicz

Rimantas Vaitkus, wiceminister oświaty i nauki, na wczorajszej (4 grudnia) konferencji mówił, że za jedną z przyczyn pozostawania Litwy w tyle za Estonią i Łotwą pod względem wyników nauczania uważa to, że kraje te nie „rzuciły się rozszarpywać sieci szkół tak, jak to zrobiliśmy my”. Przyznał, że w tym przypadku na Litwie był popełniony oczywisty błąd.

– Nauczanie u nas jest postawione na „zakuwanie”, a nie na zastosowanie wiedzy w praktyce, stąd mamy takie rezultaty. Musimy od nowa rozpatrzeć treść nauczania, przygotować odpowiednio specjalistów – mówił.

Litewski system oświaty wyraźnie kuleje – w porównaniu ze swymi rówieśnikami z 65 krajów świata 15-latkowie z Litwy wypadają poniżej średniej. Wykazały to badania PISA (Programme for International Student Assessement), przeprowadzone przez Organizację Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (OECD). Są one prowadzone od 2000 roku w cyklach co 3 lata (w 2000, 2003, 2006, 2009 i 2012 r.) pod kątem badań umiejętności matematycznych, czytelniczych oraz nauk przyrodniczych wśród 15-letnich uczniów.

W badaniach PISA Litwa uczestniczy od 2006 r. W trakcie testu, trwającego 2 godziny, uczniowie z 65 krajów są sprawdzani nie z rzeczywistej wiedzy, lecz z tego, jak potrafią zastosować posiadane wiadomości w konkretnej sytuacji. Bada się umiejętność analizowania, twórczego zastosowania informacji w nowych sytuacjach, prognozowania, przyjmowania decyzji popartych dowodami.

We wszystkich 3 rodzajach testu uczniowie z Litwy osiągnęli gorsze wyniki niż ich rówieśnicy z sąsiedniej Polski, Estonii, Łotwy.

Wyniki badań zostały przedstawione 3 grudnia, na wtorkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Oświaty i Nauki.
Pod względem umiejętności matematycznych litewscy nastolatkowie okazali się na 37. pozycji spośród 65 krajów. Średnia liczba punktów – 294 – statystycznie jest niższa niż średnia krajów OECD, która wynosi 479 pkt. Więcej punktów zebrali nastolatkowie z sąsiednich krajów – Estończycy, Polacy i Łotysze.

Po zbadaniu umiejętności czytelniczych okazało się, że Litwa wylądowała na 39. pozycji, statystycznie znacznie poniżej średniej, gdy tymczasem Polska i Estonia znalazła się odpowiednio na 10. i 11. miejscu, Łotwa została na 29. pozycji.

Po ocenie umiejętności uczniów z zastosowania wiedzy z nauk przyrodniczych, okazało się, że Litwa zdobyła 30. pozycję, ale także ten rezultat jest znacznie niższy niż średnia statystyczna w krajach OECD. Na tym polu Litwę również wyprzedziła Estonia, Polska i Łotwa.

Niewątpliwym liderem w rankingu jest Szanghaj (Chiny były oceniane na podstawie wyników badań nastolatków z tego największego miasta), który przoduje we wszystkich dziedzinach.

Jak mówiła na konferencji prasowej członkini rady PISA Rita Dukynaitė, „kraje azjatyckie znacznie wyprzedziły inne kraje pod względem jakości nauczania i w świecie oświaty dyktują modę”. Jako nowy fenomen była nazywana także sąsiednia Estonia, której rezultaty nauczania wciąż rosną i, jak mówiono, do której trzeba będzie się udać po przejmowanie doświadczenia.

Na wczorajszej konferencji prasowej (3 grudnia) padły pytania, dotyczące jakości nauczania we współczesnym systemie oświaty i przyczyn tak niskiego poziomu umiejętności uczniów z Litwy w porównaniu z ich rówieśnikami z innych krajów.

– To nie jest dla nas niespodzianka – mówiła Audronė Pitrėnienė, przewodnicząca Sejmowego Komitetu ds. Oświaty, Nauki i Kultury. – Zastanawiam się, co jest u nas nie tak, że osiągnęliśmy takie wyniki. Myślę, że teraz potrzebna jest głębsza analiza, porównanie, ocena wszystkich wskaźników. Widać, że mamy dużą przestrzeń do pracy. Potrzebne są strategiczne, długofalowe kroki, ustalenia, których nie będą zmieniały zmieniające się partie.

Audronė Pitrėnienė wyraziła nadzieję, że w wyniku tych przemian system oświaty nie ucierpi, zwłaszcza przy zmieniających się opcjach politycznych, które nie powinny rzutować na system oświaty. Wyraziła także potrzebę zmiany polityki oświatowej z punktu widzenia regionu. Badanie PISA wykazało przepaść, dzielącą wyniki nauczania pomiędzy miastem a wsią Litwy, na niekorzyść tej ostatniej.
– Dlaczego Finowie nie mają żadnych różnic w wynikach nauczania pomiędzy miastem a wsią? – pytała Audronė Pitrėnienė. – Myślę, że jeżeli nadal będziemy prowadzić podobną politykę oświatową w stosunku do regionów, doczekamy gorszych rezultatów. Należy też zracjonalizować proces nauczania, pomyśleć o treści nauczania, o ilości czasu przeznaczonego na nauczanie konkretnej dyscypliny. Należy też pomyśleć o personalizacji nauczania.

Z kolei z zarzutem, że podręczniki już dla klasy pierwszej są zbyt trudne,  Rimantas Vaitkus, wiceminister oświaty i nauki, zgodził się, twierdząc, że „są one zbyt skomplikowane i niejasne”. Przyznał, że w drodze podręcznika do szkoły pomiędzy drukarnią a dwoma recenzentami zostało opuszczone jedno ogniwo – mianowicie zaniechano próbnego wprowadzania nowych podręczników do szkół, eksperymentalnego testowania podręcznika, dzięki czemu podręczniki były skrupulatnie dobierane do potrzeb ucznia.
Badanie PISA wykazało również, że im wyższy jest poziom czytelnictwa wśród uczniów, tym lepsze wyniki osiągają oni również w innych dziedzinach.

14 odpowiedzi to Uczniowie z Litwy poniżej średniej

 1. xawery mówi:

  Uzupełnienie:
  “Badanie PISA jest prowadzone pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i przeprowadzane cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r. W badaniu z 2009 r. brało udział 65 najbardziej rozwiniętych krajów, które współtworzą około 90 proc. gospodarki świata. Polska została zaliczona wówczas do nielicznego grona krajów na świecie, w których wyraźnie poprawiła się w ostatniej dekadzie wiedza i umiejętności młodzieży kończącej obowiązkową edukację w szkole. Polscy uczniowie – wśród rówieśników z krajów Unii Europejskiej – zajęli: 5. miejsce w czytaniu, 6. miejsce w naukach przyrodniczych, i 11. miejsce w matematyce.
  W porównaniu z krajami na całym świecie Polska również wypadła nieźle. Jeśli chodzi o matematykę, znalazła się na 14. miejscu, w czytaniu jesteśmy na miejscu 10., a w naukach przyrodniczych – na 9”.

  A państwo litewskie ma jakiś model edukacyjny?

 2. Adam81w mówi:

  Oj tam, przecież najważniejsze by dowalić Polakom a nie jakieś tam dzieci uczyć.

 3. Adam81w mówi:

  Cieszy wynik Korony.

 4. Ryś mówi:

  Zuchy Koroniarze! Weżcie Wileńszczyznę pod swoją opiekę?!

 5. kartownik mówi:

  Tak sobie myślę że może przyczyna słabszych wyników młodzieży litewskiej leży w czym innym. Przecież szkoła litewska ma misje przekazania młodzieży państwotwórczej wiedzy o historii i prehistorii i tradycji litewskich przodków. O tym jak to odkrywali Amerykę, zdobywali starożytny Rzym i wynajdowali sztukę wytopu żelaza, udomowili konia i krowę, przyłączyli Krym, podbili Moskwę , zwyciężyli pod Grunwaldem i Wiedniem, upokorzyli Batu Chana i pobili Tamerlana, napisali arcydzieła literatury, uratowali Żydów od zagłady w II WŚ etc etc. . Prawd tych zapewne nie można ogarnąć rozumem podobnie jak tajemnicy Trójcy Świętej. Więc młodzież musi zakuwać i jak przyjdzie to testu badającego zdolności do kojarzenia i rozumienia to słabo wypada

 6. andrzej mówi:

  do kartownik : niestety wiele w tym racji

 7. dlaczego mówi:

  Kiedy nasi uczniowie i ich rodzice zrozumieją, że dobra ocena – to dobra wiedza, zrozumienie i myślenie. A dobra wiedza, zrozumienie i myślenie – to systematyczna i samodzielna praca.
  To wtedy wyniki też będą inne…

 8. do kartownika mówi:

  PISA nie sprawdza wiedzy z historii

 9. xawery mówi:

  Mała rada, może wiceminister AWPL z niej skorzysta:
  Jeżeli chce się dorównać czołówce europejskiej, wystarczy zmienić podejście do nauczania przedmiotów tzw. kluczowych, czyli skorzystać z metod proponowanych przez PISA. Ale do tego potrzebna jest modelowa reforma szkolnictwa. Można skorzystać ze wzorców polskich. Korona z głowy nie spadnie, gdy się o to oficjalnie do naszego MEN-u zwrócicie, bo jakoś nie zauważyłem, byście mieli kiedykolwiek taką potrzebę. Nam się udało, tendencja jest tylko rosnąca, więc czemu wam nie miałoby się udać?

 10. Znad Solczy mówi:

  Słuszne spostrzeżenia. przy takim systemie nauczania, gdy wbija się do głów szowinistyczne sztampy, Litwa daleko nie zajedzie. Wystarczy spojrzeć na gryzmolenie lietuvisskich przygłupów, prowokujących na forum

 11. zozen mówi:

  czy ktoś wie czy ten test był przeprowadzony również w szkołach polskich na Litwie. I jeżeli był, to jakie są wyniki.

 12. dlaczego mówi:

  Do zozen
  W szkołach polskich też.

 13. Maur mówi:

  Szczegółowy raport PISA tu:http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf

  Wydaje mi się, że róznicę do 3% w wynikach mozna traktować jako nieistotną. W tym stanie i Polska i Niemcy mają ten sam poziom co i Liechtenstein – sklasyfikowany wyżej w Europie. Polska wyprzedza go np. w pozycji ‘Reading”.

  Nie rozumiem dlaczego Szanghaj został wyizolowany z całych Chin i traktowany jako odrębne państwo.

  Różnice między RP i RL.
  Polska 14 miejsce – Litwa 37
  Srednia pkt dla matematyki w 2012 roku 494,
  Polska 518 (+2,6), Litwa 479 (-1,4)

  Średnia dla czytania w 2012 roku 496,
  Polska 518 (+2,8), Litwa 477 (+1,1),

  Srednia dla przyrody w 2012 roku 501,
  Polska 526 (+4,6), Litwa 496 (+1,3)

  Skupiam uwagę tylko na tych 2 krajach. Wynik pokazuje Polskę w ścisłej czołówce światowej i europejskiej. Tego samego o Litwie powiedzieć się nie da. Róznica poziomów wynosi: w matematyce -Polska wyżej o ponad 8%, w czytaniu też Polska wyżej o ponad 8%, w przyrodzie Polska wyżej o ponad 6% – względem Litwy.

  Warto jeszcze zauważyć wyniki Rosji. Są bardzo bliskie wynikom Litwy, różnica +3pk w matematyce, -2pk w czytaniu, -10pk w przyrodzie.

  Można więc przyjąć, że oświata litewska jest fatalnie zorganizowana i fatalnie zarządzana. Skupianie wysiłków na utrudnianiu oświaty mniejszościom narodowym, w tym szczególnie Polakom Wileńszczyzny, odbiło się tu złośliwym rykoszetem na wynikach własnych.

  Wyniki pokazują też inne zauważalne trendy. Większość państw zasobnych, stanowiących wzór do porównania, osiągnęła wyniki gorsze niż przed rokiem lecz i została wyprzedzona w rankingach przez inne narody.

  Znaczy to, że tworzenie sztucznie komfortowych wyników przynosi dobre skutki jedynie w hodowli brojlerów. A zdaje się Litwa czyni usilne zabiegi w tym kierunku, utrudniając życie szkolnictwu MN zamiast brać przykład z wzorca za miedzą…

 14. xawery mówi:

  zozen:
  Badanie PISA nie “wyróżnia”.
  Szerzej o nim:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/PISA_(badanie)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.