16
Polacy i Rosjanie razem w wyborach do EP

Po wspólnym sukcesie w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych na Litwie AWPL i Alians Rosjan liczą na powtórkę sukcesu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Po wspólnym sukcesie w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych na Litwie AWPL i Alians Rosjan liczą na powtórkę sukcesu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i Alians Rosjan wystawią wspólną listę w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poinformowali o tym prezesi partii europoseł Waldemar Tomaszewski i posłanka na Sejm, RL Irina Rozowa na wczorajszej (4 grudnia) konferencji prasowej.

— Dzisiaj złożyliśmy wniosek o wspólnym udziale naszych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego – powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski. Wyjaśnił, że decyzja ta podyktowana dotychczasowym doświadczeniem wynikającym ze współpracy AWPL i AR.
— Po udanych w ubiegłych latach wyborach samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarnych, w których zdobyliśmy 8 miejsc w Sejmie, jest rzeczą naturalną, że będziemy kontynuowali tę współpracę – powiedział Waldemar Tomaszewski.

Irina Rozowa wyraziła nadzieję, że współpraca dwóch partii w przyszłych wyborach do PE pozwoli również zwiększyć ilość euromandatów.
— Waldemar Tomaszewski doskonale pracuje na forum europejskim i na pewno nie jest tam słabym ogniwem, lecz skutecznie broni interesów naszych wyborców. Mam nadzieję, że nasza współpraca przyniesie kolejne sukcesy i zwiększymy liczbę posiadanych mandatów i zespołowa praca będzie bardziej owocna – powiedziała Irina Rozowa.
Lider AWPL powiedział z kolei, że rosnące poparcie dla partii nie tylko mniejszości narodowych, ale też Litwinów pozwala na optymizm wobec przyszłych wyników wyborów do PE.

— Są szanse na zdobycie dwóch mandatów – powiedział Tomaszewski.
Zdaniem posłanki Rozowej, obecność przedstawicieli mniejszości narodowych w Parlamencie Europejskim, jest dziś szczególnie ważna, zwłaszcza wobec narastającego nie tylko w kraju, ale też w całej Europie zjawiska przymusowej asymilacji.
— Wobec procesów globalizacji ważnym jest zachowanie swojej tożsamości, żeby Niemcy pozostawali Niemcami, Francuzi Francuzami, a Litwini Litwinami – powiedziała Irina R

Jest nadzieja, że współpraca dwóch partii w przyszłych wyborach do PE pozwoli również zwiększyć ilość euromandatów       Fot. Marian Paluszkiewicz

Jest nadzieja, że współpraca dwóch partii w przyszłych wyborach do PE pozwoli również zwiększyć ilość euromandatów Fot. Marian Paluszkiewicz

ozowa.

Zarówno AWPL, jak też Sojusz Rosjan zadeklarowali otwartość na propozycje innych sił politycznych w sprawie wspólnego udziału w kampanii wyborczej. „Jeśli inne partie wyrażą chęć wspólnego udziału z nami w wyborach do PE – jesteśmy otwarci na propozycje. Przypomnę, że, dla przykładu, w 2012 roku podczas wyborów do Sejmu współpracowaliśmy z Litewską Partią Ludową” – zaznaczył Waldemar Tomaszewski.

Liderzy dwóch partii raz jeszcze kategorycznie odrzucili insynuacje o współpracy z Rosją, co, według litewskich mediów, wynika ze sprawozdania o zagrożeniach dla bezpiecze

ństwa narodowego autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Państwa.
Odpowiadając na te insynuacje, Waldemar Tomaszewski zauważył, że informacja zawarta w sprawozdaniu Departamentu jest dezinformacją. Ubolewał też, że instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa narodowego dopuszcza się takich dezinformacji oraz że jej poziom kompetencji „jest bardzo słaby”.

Lider AWPL poinformował, że wspólna lista kandydatów obydwu partii jest obecnie przedmiotem dyskusji, a wyniki tych dyskusji zostaną przedstawione w ustawowym terminie przed wyborami do EP.
Wybory te są zaplanowane na 25 maja 2014 roku. Odbędą się one razem z ewentualną II turą wyborów prezydenckich.
Lider AWPL powiedział, że przedwczesnym jest mówienie o udziału AWPL i AR w wyborach prezydenckich. Zaznaczył jednak, że również w tych wyborach oczekuje wspólnej decyzji z partnerami z Aliansu Rosjan.

 

16 odpowiedzi to Polacy i Rosjanie razem w wyborach do EP

 1. Reytan mówi:

  Cieszę się z tej decyzji, bo współpraca w ostatnich latach pomiędzy obiema partiami pokazała, że warto wspólnie startować w wyborach. Doceniają to wyborcy a i wyniki dzięki temu są lepsze. To dobra i mądra decyzja.

 2. Wiln. mówi:

  Doświadczenie pokazuje, że ta współpraca jest korzystna dla obu stron. Dobry ruch tych partii, które nie dały się podzielić i nie uległy prowokacjom. Zgodnie z hasłem – w jedności siła, mniejszości narodowe w Lt muszą trzymać się razem. Jeszcze białoruskie organizacje się pewnie dołączą jak poprzednio. A może znowu też jakaś siła polityczna litewska? czas pokaże.

 3. józef III mówi:

  trudno …, dobrze

 4. Jagmin mówi:

  Europoseł Paweł Zalewski z PO o Waldemarze Tomaszewskim:

  Jako poseł do Parlamentu Europejskiego obserwuję działalność Waldemara Tomaszewskiego i nigdy nie dostrzegłem w niej przejawów szkalowania państwa litewskiego.
  Pan poseł Tomaszewski upomina się o poszanowanie praw mniejszości narodowych – praw, które funkcjonują we wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Litwy. Europarlamentarzysta zobligowany jest do występowania w obronie wartości europejskich. A do nich należą też prawa mniejszości narodowych.
  Pan poseł Tomaszewski zachowuje się więc bardzo podobnie do wielu posłów z krajów Europy Zachodniej, którzy stając w obronie wartości europejskich krytykują sytuację w swoich krajach. Warto tu przypomnieć krytykę, jaką swego czasu wnieśli do Parlamentu Europejskiego socjalistyczni posłowie włoscy w kwestii przestrzegania wolności słowa w ich kraju. Odbyła się wielka debata -włoscy socjaliści krytykowali swój rząd powołując się właśnie na wartości europejskie. Nikomu we Włoszech nie przyszło do głowy, aby z tego powodu wyciągać konsekwencje wobec posłów włoskiej lewicy, i aby oskarżać ich o szkalowanie swojego kraju (pomijając już to, że europarlamentarzysty nie obowiązuje komisja etyki parlamentu lokalnego).
  Sytuacja pana posła Tomaszewskiego jest o tyle podobna, że tak jak włoscy socjaliści, krytykuje on stosunki panujące w jego ojczyźnie. Nie promuje więc partykularnego interesu mniejszości polskiej, lecz występuje w ogólnym interesie społeczeństwa litewskiego, które jest wielonarodowościowe. Prawa mniejszości narodowych w Europie są bowiem – podobnie jak wolność słowa – wartością generalną, a nie partykularną.
  Źródło:kresy.pl

 5. dobra robota mówi:

  Tomaszewski wspiera mniejszości narodowe.
  Kongres Tatarów Europy pod patronatem Waldemara Tomaszewskiego.
  W poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r., pod patronatem i wsparciu organizacyjno- finansowym posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego w Parlamencie Europejskim odbył się założycielski kongres Związku Tatarów Europy.W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli społeczności tatarskiej z kilkunastu krajów europejskich, jak też goście z Parlamentu Europejskiego i innych instytucji. Podczas spotkania zostały przedstawione poszczególne organizacje społeczności tatarskich, ich historia i kultura. Zostały też omówione najważniejsze problemy i oczekiwania. Na posiedzeniu zostały przyjęte deklaracja, regulamin oraz statut Związku Tatarów Europy, a także wybrani zostali przedstawiciele poszczególnych krajów Europy.

  W słowie do uczestników kongresu poseł do Europarlamentu Waldemar Tomaszewski między innymi podkreślił, że: „Historia społeczności tatarskiej w Europie ma wielowiekową tradycję. Kultura i zwyczaje tatarskie na stałe wpisały się w dzieje cywilizacji europejskiej. Wielokulturowość i wieloetniczność jest cennym dziedzictwem Europy. Znajduje się pod szczególną ochroną Unii Europejskiej, której dewizą jest hasło „Zjednoczona w różnorodności”.

 6. vlad mówi:

  “Polacy i Rosjanie razem w wyborach do EP”
  I bardzo dobrze, bo jak coś dobrze funkcjonuje i przynosi oczekiwane rezultaty, satysfakcjonujące dla każdej ze stron, to nie warto przy tym zanadto majstrować. Kolejny wspólny start partii mniejszości narodowych daje szansę na jeszcze mocniejsze uczestnictwo wspólnot mniejszościowych w polityce krajowej. AWPL jednoczy a nie dzieli, jak wiele litewskich partii.

 7. Czarek mówi:

  Enigmatyczne dla mnie sa oczekiwania jakie maja Rosjanie z tego zwiazku z Polakami .

 8. shish mówi:

  rosjanie?

 9. Paweł1 mówi:

  Dlaczego warto być europosłem?
  6200,72 euro miesięcznie po odliczeniu podatku i ubezpieczenia. Europosłowie na prowadzenie swojej działalności otrzymują diety, które w Parlamencie Europejskim nazywa się „zwrotem” ponad 4000 euro miesięcznie / wynajęcie biura, zatrudnienie asystentów i analizy/, oraz diety pobytowe ponad 300 euro dziennie.
  Mogą również liczyć na sutą emeryturę. Emerytura będzie naliczana w następujący sposób: wpierw należy określić wynagrodzenie sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wyliczyć 38,5% tej kwoty. Liczbę tę dla ułatwienia nazwijmy \”x\”. Emerytura wyniesie 3,5% x za każdy rok sprawowania mandatu i 1/12 tej kwoty za każdy następny pełny miesiąc.
  W Polsce jest to obliczane na jakieś 11 tys. zł. miesięcznie po 2 kadencjach w Europarlamencie.

 10. dobra robota mówi:

  Podczas statniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie przyjęli korzystne dla Litwy zmiany w programie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014 – 2020. W debacie miał wystąpienie europoseł Waldemar Tomaszewski, który jako jedyny poseł z Litwy pracuje w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.
  Decyzje wypracowane w Komisji Rolnej PE oznaczają stopniowe zwiększanie dopłat dla krajów najmniej otrzymujących z Europy środkowo – wschodniej, w tym Litwy. W 2020 roku wysokość dopłat w dowolnym kraju Unii nie powinna być mniejsza niż 72 procent średniej unijnej, co dla Litwy będzie oznaczało stopniowy wzrost o około 150 litów na hektar. Warto podkreślić, że europoseł Tomaszewski kilkakrotnie wnioskował w składanych przez siebie poprawkach o zwiększenie minimalnych dopłat nawet do 90 procent średniej unijnej.
  Po wejściu w życie zaproponowanych przez Parlament Europejski zmian w WPR dojdzie do przesunięcia finansowania z dużych na mniejsze gospodarstwa rolne, co w takich krajach jak Litwa pozwoli na lepsze wykorzystanie funduszy pomocowych. Ponadto decyzje te wzmacniają funkcjonowanie spółdzielczości rolniczej, w szczególności producentów rolnych, co jest szczególnie ważne dla Litwy, w której spółdzielczość rolnicza jest jak na razie słabo rozwinięta.
  Litwa w Parlamencie Europejskim ma 12 europosłów. W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje jeden europoseł z Litwy – Waldemar Tomaszewski.

 11. trybuna ludu mówi:

  Można by coś komentować, gdyby poznać strategiczny program takiego aliansu i warunki rozliczania się z niego. Będzie to podane na ocenę dla wyborców? Bo tu w artykule tylko lanie wody bez żadnych konkretów.

 12. też Wilniuk mówi:

  Paweł1, Grudzień 5, 2013 at 12:19 – nic straconego każdemu wolno próbować- i TY też możesz zostać europosłem po warunkiem ze nie jesteś idiotą

 13. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja. Razem jesteśmy silniejsi, możemy więcej zdziałać. Jest to też dowód na to, że AWPL potrafi współpracować z innymi, bez względu na ich narodowść. Poza tym przydałby się ktoś do pomocy dla Waldemara Tomaszewskiego w PE. Lider AWPL działa tam bardzo aktywnie poruszając m.in. kwestie mniejszości narodowych, czy wyrówniania dopłat dla rolników, ale wsparcie ze strony pozostałych litewskich europosłów jest zerowe, więc ktoś o podobnych celach byłby na wagę złota. Mam nadzieję, że współpraca AWPL z Aliansem Rosjan przyniesie więcej euromandatów.

  do Paweł1: i tu cię boli? 😛

 14. ad 9. mówi:

  To na co jeszcze czekasz???

 15. Wiln. mówi:

  “dobra robota” przypomniał niektóre działania naszego europosła Tomaszewskiego w parlamencie europejskim, a jest tego dużo więcej, było o tym też sporo na stronach Kuriera. Lider AWPL jest bardziej widoczny i aktywny w pracach w Brukseli niż wszyscy pozostali posłowie z Lt.
  To może by “księgowy spod 9-tki” rozliczył tamtych darmozjadów z pensji, jakie pobierają za nic? A już szczególnie nic nie słychać o ich zaangażowaniu w obronę mniejszości narodowych czy rolników, a to sprawy ważne na Lt.

 16. Jarema mówi:

  Mozna by sprobowac na szczeblu panstwowym. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.