0
Mniej korupcji na Litwie, ale gorzej niż u sąsiadów