0
Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęto 23 uchwały

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono szereg kwestii
image-62639

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono szereg kwestii

27 grudnia 2013 roku na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przez mer Marię Rekść były nagrodzone trzy organizacje pozarządowe: Wspólnota opieki nad osobami chorymi psychicznie Litwy została nagrodzona za wsparcie i usługi w integracji na rynku pracy oraz w społeczeństwie dla osób z upośledzeniem umysłowym, IP „Pory Roku” — za fachową pomoc w świadczeniu usług społecznych dla rodzin o ryzyku społecznym i rodzin wspieranych społecznie oraz IP „Inicjatywa pomocy nastolatkom” — za wykwalifikowaną opiekę psychologiczną. By odebrać podziękowania przybyli przedstawiciele tych instytucji, którzy byli zadowoleni, że ich praca została zauważona i doceniona.

Na koniec 2013 roku — został sprecyzowany i przedzielony budżet, ponieważ celowo jest zużyć środki finansowe przydzielone na bieżący rok.

Członkowie Rady zatwierdzili przygotowany przez Wydział ekonomii i rozwoju rejonu projekt uchwały w sprawie taryf i cen transportu pasażerskiego rejonu wileńskiego. Postanowiono dla pasażerów, podróżujących za miastem stosować minimalną cenę za jazdę — 1.40 Lt (bez VAT). Cena ta nie stosuje się wobec uczniów, którzy udają się do szkoły i z powrotem — będą oni płacić tylko za rzeczywiście przejechaną odległość.

Na posiedzeniu częściowo zmieniono p. 12.2 regulaminu Opłaty za żywienie dziecka i realizację potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, realizujących programy edukacji doszkolnej i przedszkolnej. Od teraz, rodzice (opiekunowie) nie będą płacić za posiłki dziecka w dniach nieobecności w instytucjach edukacyjnych, realizujących programy edukacji doszkolnej i przedszkolnej za każdy dzień miesiąca, jeśli dziecko nie uczęszczało do instytucji z powodu nieodpłatnego urlopu dorocznego rodziców (opiekunów) lub zgodnie z regulaminem, przydzielonych dodatkowych dni odpoczynku dla rodziców (opiekunów) ustalonym przez akty prawne po przedstawieniu dokumentu z miejsca zatrudnienia.

Kierownik Wydziału współpracy zagranicznej i informacji Dorota Lewko przedstawiła zaaprobowany przez Komisję Heraldyki Litwy herb gminy Podbrzezie, zatwierdzony Dekretem Prezydenta Republiki Litwy nr 1K-1512 z dn. 4 lipca 2013 roku.

W końcu posiedzenia mer pozdrowiła wszystkich obecnych z okazji nadchodzącego 2014 roku, życzyła zdrowia i sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach, przyjaznego i hojnego przyszłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.