11
Rada Naczelna AWPL o kandydowaniu na prezydenta Waldemara Tomaszewskiego

W grudniu ub. roku Rada Naczelna AWPL zaproponowała Waldemarowi Tomaszewskiemu kandydowanie w wyborach prezydenckich.

Lider AWPL poprosił wówczas o czas na zastanowienie się, rozważenie argumentów przemawiających za i przeciwko kandydowaniu, na rozeznanie sytuacji politycznej. Dzisiaj, po tym, gdy przewodniczący ugrupowania przystał na propozycję wzięcia udziału w wyborach, Rada Naczelna podjęła oficjalną decyzję o wytypowaniu kandydatury Waldemara Tomaszewskiego w wyborach prezydenta Litwy.

Zarówno AWPL, jak też kilkadziesiąt organizacji społecznych oraz różnych środowisk w całym kraju oczekiwało takiej właśnie decyzji lidera AWPL. Za wyrażeniem zgody na kandydowanie przemawiał szereg ważnych argumentów. Po pierwsze, brak kandydata AWPL spowodowałby pustkę na scenie politycznej, wywołałby niezrozumienie wśród wyborców, wręcz zdezorientowanie ich, bowiem AWPL na stałe wpisała się w scenę polityczną Litwy, cieszy się wciąż rosnącym poparciem — mimo nie zawsze przychylnych warunków i nawet ataków na partię.

Na AWPL głosują nie tylko Polacy i przedstawiciele innych mniejszości narodowych — Rosjanie, Białorusini, Tatarzy i inni, ale też coraz częściej etniczni Litwini. Obywatele naszego kraju dostrzegają i cenią uczciwą postawę zarówno AWPL, jak i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego. Partia nigdy nie była uwikłana w żaden skandal korupcyjny, a skorumpowanie, należy ubolewać, jest dość częstym zjawiskiem na litewskiej scenie politycznej. Partia pryncypialnie odmawiała (i odmawia) korzystania ze wsparcia oferowanego przez struktury biznesowe, uczciwie i sumiennie pracuje na rzecz szeregowego wyborcy. To nie są tylko słowa — to są fakty.

Wyborcy cenią taką uczciwą postawę, wszak nie jest przypadkiem fakt, że dwa lata z rzędu właśnie na rzecz AWPL — spośród wszystkich 40 partii działających w kraju — dokonano najwięcej odpisu podatkowego. Waldemar Tomaszewski jako lider ugrupowania jest wzorcem takiej uczciwej polityki, która dla dzisiejszej Litwy jest tak bardzo potrzebna. Z uwagi na to i na wiele innych przyczyn nie rozważamy innej decyzji, jak tylko wystartowanie w wyborach prezydenckich i promowanie pracy w oparciu nie tylko o wspomniane wartości, ale też wszystkie te, które wypływają z chrześcijaństwa, i którymi to wartościami przedstawiciele AWPL kierują się nie tylko na słowach, ale też w życiu codziennym. Nieprzypadkowo z naszego środowiska wyszły inicjatywy o ochronie życia poczętego i nauczaniu religii w szkołach, które są niezwykle ważne w kontekście obecnych zagrożeń dla tradycyjnej rodziny.

Akcji Wyborczej poprzez mianowanie na stanowiska odpowiednich osób, poprzez właściwą politykę kadrową udało się urzeczywistnić niezwykle istotną zasadę oddanego służenia dla obywateli. Posłowie AWPL jako jedyni z partii wchodzących w skład obecnej koalicji rządzącej nie głosowali za zwiększeniem wynagrodzeń dla posłów. W samorządach, w których władzę sprawują przedstawiciele AWPL, nie ma miejsca na korupcję, mogą się one pochwalić rzeczywistymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Samorządy Wileńszczyzny przodują w realizacji projektów społecznych i infrastrukturalnych. Dla przykładu, tylko w rejonie wileńskim w ciągu ostatnich 10 lat wybudowano 5 nowych przedszkoli (Awiżenie, Rudomino, Niemenczyn, Ławaryszki, Mickuny), 2 nowe szpitale (Szumsk, Niemenczyn), ośrodki świadczące usługi społeczne (Podbrzezie, Niemenczyn).

Samorząd podwileński jako jedyny w kraju pokrywa 25 proc. ceny (ustalonej przez Państwową Komisję Cen i Energetyki) za ogrzewanie, wypłaca też subsydia za zimną wodę, zaś rolnicy posiadający do 5 ha gruntów są zwalniani od podatku za ziemię. Takich rozwiązań, które w obecnych trudnych czasach są ważne dla szeregowego obywatela, brak jest w innych regionach Litwy. Mimo realizowania wielu różnego rodzaju projektów i szerokiego zakresu wykonywanych prac Samorząd Rejonu Wileńskiego praktycznie nie posiada zadłużenia, co jest pozytywnym wyjątkiem na tle innych samorządów kraju.

Należy przypomnieć, że Waldemar Tomaszewski z dobrym wynikiem startował w poprzednich wyborach prezydenckich w 2009 roku — wówczas jako najmłodszy kandydat zajął czwarte miejsce z siedmiu kandydatów, uzyskał prawie 5 proc. głosów w skali kraju, natomiast w regionie, w którym był bardziej znany, osiągnął wręcz fenomenalny wynik. W rejonach solecznickim i wileńskim zdobył on odpowiednio 67 proc. i 50 proc. głosów — tym samym osiągnął wynik lepszy niż obecna głowa państwa Dalia Grybauskaitė (odpowiednio 22 proc. i 28 proc. głosów). W kilku samorządach Waldemar Tomaszewski uplasował się na drugiej pozycji, w tym w stolicy — Wilnie, wyprzedzając nawet ówczesnego lidera socjaldemokratów Algirdasa Butkevičiusa. Dzisiaj uczciwa i odważna praca przewodniczącego AWPL, jego dbałość o szeregowego obywatela jest jeszcze bardziej znana w kraju, więc przed nim otwiera się realna szansa na polepszenie wyników i nawet trafienie do drugiej rundy.

To, co udało się dokonać w regionie Wileńszczyzny: przede wszystkim zjednoczenie wszystkich osób dobrej woli na rzecz tworzenia wspólnego dobra, dbałość o zwykłego człowieka, kierowanie się wartościami chrześcijańskimi i promowanie wychowywania w tym duchu dzieci (w regionie Wileńszczyzny 100 proc. dzieci uczęszcza na lekcje religii) — jest bardzo ważne dla całego naszego kraju.

Sukces zjednoczenia wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, uczciwej i owocnej pracy przedstawicieli władz w niemałym stopniu jest utożsamiana z przewodniczącym AWPL Waldemarem Tomaszewskim, dlatego wyrażamy zadowolenie z przystania lidera ugrupowania na naszą propozycję kandydowania w wyborach prezydenckich. Uważamy, że wszystkie pozytywne dokonania, które udało się poczynić w jednym regionie, można poszerzyć o cały kraj. Mieszkańcy całego kraju z całą pewnością oczekują tego od dłuższego czasu, potrzebują tego. Gorąco apelujemy więc o poparcie kandydatury Waldemara Tomaszewskiego, którego działalność i praca może przynieść długo oczekiwane pozytywne zmiany, więcej uczciwości w polityce i sprawiedliwości społecznej w życiu codziennym.

Rada Naczelna AWPL

11 odpowiedzi to Rada Naczelna AWPL o kandydowaniu na prezydenta Waldemara Tomaszewskiego

 1. Kresowiak mówi:

  Sz.P Tomaszewski
  Za wcześnie,jeszcze zawcześnie

 2. Ala mówi:

  Czas na zmiany.Powodzenia panie Waldemarze.

 3. Witold mówi:

  Nic o nas bez nas.
  Dzięki obecności kandydata AWPL podczas kampanii wyborczej będzie okazja do przedstawiania naszego punktu widzenia. W przeciwnym razie mielibyśmy tylko uporczywy festiwal lietuviskich kłamstw i powtarzanych stereotypów.
  Tomaszewski już w wyborach prezydenckich w 2009 roku pokazał, że potrafi konsekwentnie i merytorycznie bronić naszych racji. Teraz zebrał dodatkowe doświadczenie w Parlamencie Europejskim i udowodnił, że nie będzie milczał wobec kłamstw, choćby szerzyła je sama panna prezydent Grybauskaite.
  Zapowiada się zatem gorąca i ciekawa kampania.

 4. Jurgis mówi:

  Szanse W.Tomaszewskiego znikome ale okazja do przedstawienia swoich poglądów i koncepcji dobra.Ma rację Witold, Luty 14, 2014 at 22:52 –

 5. Bury mówi:

  W.Tomaszewski to opacznosciowy czlowiek.

 6. M. mówi:

  Trzeba sobie stawiać ambitne cele oraz trzeba odważnie i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Taką drogą podąża Tomaszewski. Tego wymagają okoliczności, czyli uporczywe i maniakalne lietuviskie prześladowanie polskiej mniejszości narodowej.

 7. dobrze mówi:

  tylko przy faszyzmie russkij litovec niejaki tomaszewski nie w klounadzie a na serio moze startowac na prezydenta? Czy taka faszystowska (maironis, smetona…ozols, lasberg>>)Litwa ma przyszlosc?

 8. Kmicic mówi:

  Dzięki tym wyborom głos prawych i dbających o dobro całej Litwy Polaków dotrze do lt opinii publicznej.

 9. Czarek mówi:

  Sensu nie widze w uczestniczeniu w tych wyborach .Przeciwnie , sensownym by bylo ostentacyjne ,zapowiadane nie uczestniczenie .
  – Od momentu utworzenia nowoczesnego panstwa litewskiego kolejni prezydeci byli obojetni na problemy mniejszosci narodowych udawadniajac ze Prezydent Litwy jest prezydentem tylko dla Litwinow.
  – P. Grzybowska wybory wygra . Tomaszewski i inni kandydaci uczestniczac dodaja tylko splendoru
  w zwyciestwie dla Pani Prezydent .
  – Branie udzialu w wyborach i uzyskanie jakiegos tam wyniku przez P. Tomaszewskiego bedzie tylko jego satysfakcja personalna .
  – Jest ogolnie wiadome jak trudno jest “wyciagnac “ludzi aby poszli do Urn . Dlaczego wiec tracic energie na bezplodne wybory i zamiast tego skoncentrowac sie na n.p. wyborach do Parlamentu Europejskiego ?

 10. ad Czarek mówi:

  Tak się składa, że na Litwie terminy wyborów do PE i prezydenckich (ewentualna II tura) pokrywają się, a kampania wyborcza odbywa się dokładnie w tym samym czasie. Czyli w istocie mamy jeden maraton wyborczy. Mimo najlepszych nawet chęci, nie da się tego rozdzielić.
  Przykład 2009 roku dowodzi, że pełne wykorzystanie możliwości prezentowania siebie i swojego programu – spotkań, debat, audycji medialnych – daje szansę na lepsze rezultaty. To zresztą wydaje się logiczne i oczywiste, im częściej jest okazja do promowania swoich racji, tym lepiej.
  Także dla elektoratu ta ciągłość wyborcza jest korzystniejsza, bo utrzymuje ludzi w zainteresowaniu i zaangażowaniu. Używając obrazowo terminologii wojskowej: dla armii najgorsze jest nadmierne rozprężenie, bo wtedy jej morale i wartość znacznie podupada.
  Elementarz działalności politycznej zakłada, że licząca się partia (a taką przecież jest AWPL) musi brać udział w prestiżowych krajowych wyborach, bo w przeciwnym razie sama siebie skazuje na marginalizację.
  Co do Tomaszewskiego, to on już tyle osiągnął oraz uczciwie i ciężko zapracował na taką pozycję, że już nic i nikomu nie musi udowadniać. Zatem na pewno nie kieruje się “satysfakcją personalną”, tylko dobiera takie metody, które będą najlepsze dla wyniku AWPL, a w konsekwencji dla pożytku polskiej społeczności na Litwie.

 11. Bohatyrowicz mówi:

  To dobry, odpowiedzialny kandydat na prezydenta. Pod przewodnictwem Waldemara Tomaszewskiego, dobrego organizatora posiadającego wrodzony zmysł polityczny, Akcja zaczęła odnosić kolejne sukcesy wyborcze. Zwiększała sukcesywnie stan posiadania w Sejmie z 2 mandatów w 1996 roku do 8 w 2012 oraz uzyskała miejsce w Parlamencie Europejskim w 2009 roku. Nieprzerwanie rządzi też w dwóch rejonach wileńskim i solecznickim, współrządzi w stolicy oraz w czterech kolejnych samorządach. W ostatnich wyborach prezydenckich Waldemar Tomaszewski wygrał zdecydowanie na Wileńszczyźnie, pokonując nawet obecną prezydent Dalię Grybauskaitė, stając się tym samym niekwestionowanym liderem politycznym w tej części kraju. Przewodniczący AWPL sprawił jeszcze jedną ważną rzecz, otworzył drzwi do współpracy nie tylko z innymi mniejszościami narodowymi, ale też z partiami litewskimi. Dzięki temu AWPL z partii polskiej mniejszości narodowej stała się najpierw partią regionalną, a przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi – ogólnokrajową, co pokazały wyniki wyborcze i poparcie dla Akcji również wśród litewskich wyborców.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.