X
    Categories: W kraju

Dla odpadów wielkogabarytowych – specjalne punkty zbiórki

Przypominamy, że mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą oddać odpady wielogabarytowe oraz wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński.
 
Place gromadzenia odpadów urządziło i eksploatuje ZSA „Centrum Porządkowania Odpadów Okręgu Wileńskiego” (lit. Vilniaus apskryties atliekų tvarkymo centras). Lokalizację placów oraz ich godziny otwarcia można sprawdzić wchodząc na stronę internetową: http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych są przyjmowane od mieszkańców nie tylko odpady wielkogabarytowe, ale również odpady, pasujące do przetwórstwa na surowce wtórne, odpady budowlane i rozbiórkowe. Od mieszkańców są przyjmowane również odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych: bezużyteczne środki chemii gospodarczej, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory aut osobowych, smary, urządzenia elektroniczne i t.p.

Baterie, akumulatory oraz odpady agrochemii będą przyjmowane, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na ich porządkowanie.
Należy pamiętać, że od osób prawnych żadne odpady nie są przyjmowane na place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

Inf. ASRW :