19
Tylko tam jest ulica, gdzie jest litewska tablica